POWER POINT - Obrázky

  • Published on
    10-Jan-2016

  • View
    47

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

POWER POINT - Obrzky. Kreslen, kliparty, obrzky OLE, video. OBSAH. Prezentace jenom s texty, bv nudn. Pro oiven meme vkldat rzn objekty: Kreslenm vlastnch grafickch objekt Vkldnm klipart i obrzk ze soubor Pouitm OLE technologie Vloenm videa i zvuku. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

<ul><li><p> POWER POINT - ObrzkyKreslen,kliparty, obrzkyOLE, video</p></li><li><p>OBSAH Prezentace jenom s texty, bv nudn. Pro oiven meme vkldat rzn objekty:Kreslenm vlastnch grafickch objektVkldnm klipart i obrzk ze souborPouitm OLE technologieVloenm videa i zvuku</p></li><li><p>1. VKLDN VLASTNCH GRAFICKCH OBJEKTobrzky (kreslen i vkldn ze soubor)tabulkygrafyorganizan diagramy</p></li><li><p>2.1 KLIPARTY A OBRZKY Snad nejastjm objektem v prezentaci bvaj obrzkyvkldn klipart z knihovnyspustme MS ClipGallery a oteveme tak knihovnupoklepnm na zstupn symbolz Menu: Vloit &gt; Obrzek &gt; Kliptartvkldn vlastnch obrzk ze souborz Menu: Vloit &gt; Obrzek &gt; Ze souboruvlastn pm kreslenpomoc nstroj z panelu Kreslen</p></li><li><p>2.2 PM KRESLEN Kreslen ar, ipek, obdlnk, ... Stisknut klvesa Shift udl z obdlnku tverec a z elipsy krunici, ry a ipky smruje v hlech po 15Skupina Automatick tvary nabz hotov obrazceSkupina Kreslen umouje prci s objekty</p></li><li><p>2.3 UMLECK TEXTVkldn rzn tvarovanch a stnovanch textPanel nstroj Kreslen: WordArtnebo Menu: Vloit &gt; WordArt</p></li><li><p>2.4 MANIPULACE S OBJEKTYPanel nstroj Kreslen &gt; KreslenPenst dopedu - objekt do poped, na povrchPenst dozadu - pesune objekt pln dozadu, skryje jej za ostatnmiSeskupit - z oznaench objekt Power Point vytvo objekt jeden (nelze seskupovat vloen automatick tvary)</p></li><li><p>2.5 PRAVY OBRZK Power Point umouje uivateli obrzky sten upravovatPouvme tlatka na Panelu nstroj: Obrzek (obdobn jako ve Wordu)prava barevnho vzhleduprava kontrastu a jasuoznut a ohranien</p></li><li><p>3. OBJEKTY Z JIN APLIKACEObjekt neexistujemusme ho nejdve v jin aplikaci vytvoitObjekt existujevlome ho ze souboruVyuvme OLE technologiev Power Pointu oteveme prosted jin aplikacevytvome poadovan objekt a prci ukonme klepnutm mimo objekt</p></li><li><p>3.1 Nov objektMenu: Vloit &gt; ObjektOteve se dialog Vloit objektZvolme Vytvoit novV seznamu Typ objektu vybereme z nabzench nainstalovanch aplikacRastrov obrzek, tabulku Excel, ...Oteve se prosted zvolen aplikace</p></li><li><p>3.2 Existujc objektObjekt vlome ze souboruMenu: Vloit &gt; Objekt &gt; Vytvoit ze souborunebo Zkoprujeme objekt z matesk aplikace pes schrnkuObjekty meme:VloitPropojit - vlo se pouze odkaz na soubor</p></li><li><p>4 Rychl vkldn objektMenu: Vloit &gt; ...Pi vkldn Nov snmek &gt; ...Tlatka na hlavnm panelu nstrojlze nadefinovat ve: Pidat tlatka &gt;VlastnZle na nainstalovanch jinch aplikacchVloit tabulku Word, tabulku ExcelVloit graf, organizan diagramVloit klipart, obrzek z jin aplikaceMalovn, Corel, naskenovat</p></li><li><p>4.1 Textov tabulka Textovou tabulku si lze pedstavit jako soustavu obdlnkovch pol, seazench do dk a sloupc - do bunk, do kterch se vpisuje pouze text - tabulka z WorduNov snmek &gt; Tabulkanebo Menu: Vloit &gt; TabulkaVzhled tabulky meme upravit pomoc tlatek na panelu nstroj Tabulky a ohranien</p></li><li><p>4.2 Graf Graf je geometrick znzornn rzn zvislosti hodnot, kter jsou zapsny v datov tabulce.Nov snmek &gt; GrafPoklepnm se oteve tabulka a odpovdajc grafnebo Menu: Vloit &gt; GrafUpravme tabulku a klepneme mimo objektpravy jsou obdobn jako v Excelu</p></li><li><p>4.3 Organizan diagram Organizan diagram je grafick schma, kter popisuje zvislosti mezi prvky. Prvky jsou v textovch polch a jsou spojeny spojnicemi, kter znzoruj vazby mezi nimiNov snmek &gt; Organizan diagramOteve se aplikace Microsoft ChartUpravme diagramEditaci ukonme pkazem:Menu: Soubor &gt; Konec a nvrat do ...</p></li><li><p>ZVUK A VIDEO Krom asov nezvislch objekt - text a obrzk - lze prezentaci zpestit multimedilnmi prvky.Menu: Vloit &gt; Video a zvukPostup vkldn je obdobn jako u obrzk</p></li></ul>

Recommended

View more >