Poznajemy składniki żywności !

 • View
  49

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Poznajemy skadniki ywnoci !. Zaleno miedzy skadem spoywanej ywnoci a zdrowiem czowieka. Pierwsze wyniki analizy chemicznej ywnoci pochodz z XVIII wieku. Dziki rozwojowi nauki wiadomo , jak za pomoc diety wpywa na kondycje organizmu. Sole mineralne. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Zaleno miedzy skadem spoywanej ywnoci a zdrowiem czowiekaPierwsze wyniki analizy chemicznej ywnoci pochodz z XVIII wieku. Dziki rozwojowi nauki wiadomo , jak za pomoc diety wpywa na kondycje organizmu.

 • Sole mineralneMakro elementy i mikroelementy to sole mineralne niezbdne do prawidowego funkcjonowania organizmw .mikroelementy w przeciwiestwie do mikroelementw, wystpuj w organizmach w bardzo malej iloci. Najlepszym rdem mikroelementw s owoce i warzywa . Skadniki te czowiek przyjmuje gownie z pokarmem , to skadniki ywnoci . Skadniki ywnoci penia role w organizmie funkcje budulcowa , energetyczne i regulujce .

 • rda najwaniejszych skadnikw odywczych tuszcze i biaka

  pokarm dostarczany organizmowi powinien by urozmaicony i zawiera wszystkie skadniki niezbdne do jego prawidowego funkcjonowania: biaka , sacharydy , tuszcze , witaminy i sole mineralne .

 • TuszczeDostarczaj organizmom wicej energii potrzebnej do penienia funkcji yciowych.

 • biaka nie mona zastpi innym skadnikiem pokarmowym, poniewa stanowi one podstawowy materia budulcowy organizmu.

 • SacharydyS istotnym rdem energii dla wszystkich organizmw.

 • Woda Jest skadnikiem krwi ,pynw komrkowych i limfy .S w niej rozpuszczone produkty przemiany materii, dziki czemu mog by rozprowadzane po caym organizmie. Woda chroni organizm przed przegrzaniem , parujc z powierzchni skory. Prawie wszystkie spoywane produkty zawieraj wod , np. ma 70%-75% wody , a w warzywach jej zawarto osiga nawet 95%.

 • witaminyWitaminy organicznych zwizkach chemicznych o rnorodnej budowie, niezbdnych do prawidowego funkcjonowania organizmu ywego. Mog by pochodzenia naturalnego lub otrzymywane syntetycznie. Dla czowieka witaminy s egzogenne , w zwizku z czym musz by dostarczane z pokarmem.Brak okrelonej witaminy w organizmie to awitaminoza, niedobr hipowitaminoza, za nadmiar to hiperwitaminoza.

 • WITAMINA A I B1Pierwsza odkryta witamina (B1) zostaa wydzielona przez polskiego biochemika Kazimierza Funka w 1913roku. Wprowadzi on rwnie nazw tej grupy zwizkw (ac. vita - 'ycie' i amina - witamina B1Witamin A odkryto i rozszyfrowano jej struktur chemiczn w roku 1931. Od 1947 witamin A wytwarza si syntetycznie

 • Witamina CKobiety w ciy i karmice maj zwikszone zapotrzebowanie na witamin C.Palacze maj wysze zapotrzebowanie na Witamin C ni osoby niepalce.Zwierzta s w stanie wytwarza witamin C same (w wyjtkiem map i winek morskich).Witamina C jest bardzo wraliwa na dziaanie wysokiej temperatury, tlenu, wiata, wilgoci.Dusze przechowywanie zabija witamin C w ywnoci.Kwas askorbinowy - witamina C jest biaym proszkiem bez zapachu, o lekko kwanym smaku.Syntetyczne preparaty zawieraj ok. 99% tego kwasu.Witamina C atwo rozpuszcza si w wodzie oraz rozcieczonym alkoholu metylowym i etylowym.Nie rozpuszcza si natomiast w tuszczach i ich rozpuszczalnikach.Dugotrwae przyjmowanie aspiryny trzykrotnie zwiksza wydalanie witaminy C.Witamina C znacznie zmniejsza ryzyko wystpowania chorb raka, serca czy zamy.

 • WITAMINA D

  Witamina D powstaje w skrze czowieka w wyniku dziaania sonecznych promieni ultrafioletowych. Z poywieniem przyjmuje si gwnie jej form wstpn, ktra w kolejnym etapie przetwarzana jest w wtrobie, nerkach i skrze na waciw witamin D.Ludzie starsi s szczeglnie naraeni s na powstanie niedoborw witaminy D.

 • MONIKA JARZYNA KL. 3A

  Inf.: www.zdrowie.biox.pl .: zdrowie.med.pl.:www.poin3.pl.: pl.wikipedia.org