PR Agencies Research

  • Published on
    22-Nov-2015

  • View
    94

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>RESEARCH </p><p>MEDIA TEAM </p><p>2013 </p><p>PR AGENCIES IN VIETNAM </p></li><li><p> PR AGENCIES IN VIETNAM -RESEARCH </p><p>CONTENT: </p><p>1. Tng quan </p><p>2. Xu hng dch chuyn ca cng c PR </p><p>3. Top 20 PR agencies ti Vit Nam </p><p>4. Top 10 chuyn gia PR hng u ti Vit Nam </p><p>5. Hng i ca Ngc Nam Phng trong lnh vc </p><p>PR </p></li><li><p> PR AGENCIES IN VIETNAM -RESEARCH </p><p> MC TIU: </p><p> C ci nhn tng qut v tnh hnh chung ca ngnh PR ti Vit Nam </p><p> Tm hiu v cc PR agency ln ti Vit Nam </p><p> Phn tch th mnh v li th cnh tranh ca cc PR agency </p><p> Xu hng pht trin v ngnh PR trong giai on mi </p><p> Tm ra hng i ca Ngc Nam Phng v PR trong tng lai </p><p> CNG C KHO ST: </p><p>Internet, bo ch, bo co, kho st v PR. </p><p> TNH HNH CHUNG NGNH PR TI VIT NAM: </p><p> Ngnh PR tuy c lch s hn 100 nm trn th gii, nhng cn kh mi m Vit Nam, din ra </p><p>ch yu TP. HCM v H Ni </p><p> c nhiu cng ty trong v ngoi nc u t vo lnh vc ny, ch yu thc hin vic t chc s </p><p>kin v quan h vi bo ch nhng cha ch trng vic xy dng thng hiu. Thc t l ngnh PR </p><p>ti Vit Nam ch yu hot ng tp trung mng t chc s kin, quan h bo ch, quan h cng </p><p>ng hay trch nhim x hi ca doanh nghip. Mng iu hnh t vn chin lc cn hn ch v </p><p>rt t cc cng ty c kh nng cung cp dch v qun tr khng hong hay hoch nh chin lc. </p><p>(Theo sch Ngnh PR ti Vit Nam, PGS. TS. inh Thy Hng) </p><p>1. TNG QUAN </p></li><li><p> PR AGENCIES IN VIETNAM -RESEARCH </p><p> Mt s doanh nghip kh thnh cng nh bit cch s dng PR, tuy vy mt s doanh nghip, nht </p><p>l doanh nghip nh nc hiu cha ng hoc cha bit s dng PR. Mt s cng ty cha xem trng </p><p>b phn PR hoc khng c b phn PR </p><p> a s nhn lc ngnh PR tr, nng ng, sng to nhng cha c o to bi bn vi tnh chuyn </p><p>mn cao, ch yu xut thn t ngnh bo ch, ngoi thng, kinh t, ngoi ng. </p><p> Hnh lang php l ca PR ti Vit Nam vn cha c xy dng v pht trin cht ch cc doanh </p><p>nghip c th da theo --&gt; thiu kim sot v cht lng khng cao. </p><p> Cha c mt t chc hay hip hi PR no tp hp cc PR agency ti Vit Nam thnh mt cng </p><p>ng trao i thng tin, kinh nghim v a ra B Quy tc hnh ngh PR; cng nh c nhng hot </p><p>ng gy nh hng chnh quyn. </p><p> Trong nhng nm qua, ti Vit Nam cng din ra cc hot ng PR cp Quc gia nh Vn ng </p><p>hnh lang quc hi Hoa K gia nhp WTO, t chc s kin din n hp tc quc t Chu , Thi </p><p>Bnh Dng 2006, s kin qung b du lch. </p><p>1. TNG QUAN </p></li><li><p> PR AGENCIES IN VIETNAM -RESEARCH </p><p> CC CNG C PR C BN: </p><p> Quan h bo ch </p><p> T chc s kin </p><p> Qun tr ri ro, khng hong </p><p> Cc hot ng cng ng: ti tr, bo tr </p><p> Cc hot ng phi thng mi trc tip vi khch hng: hi ngh khch hng, trin lm, roadshow </p><p> Quan h PR i ni </p><p> Trng by, trin lm </p><p> Tham gia cc chng trnh truyn hnh </p><p> Cc hot ng h tr </p><p>2. XU </p><p>HNG DCH </p><p>CHUYN CA CNG </p><p>C PR </p></li><li><p> PR AGENCIES IN VIETNAM -RESEARCH </p><p>XU HNG DCH CHUYN: </p><p>S ln ngi ca truyn thng s tc ng khng nh n cc cng c PR hin nay. PR trc tuyn </p><p>(Online PR) qua mng li cng ng x hi (PR 2.0) pht trin bn cnh cc cng c PR truyn </p><p>thng: </p><p>* Cng ng chia s video nh Youtube, Myspace, video cast, podcast </p><p>* RSS feed </p><p>* Blog, forum </p><p>* Mng x hi: Facebook, Twitter, Tumblr, linkedin </p><p>2. XU </p><p>HNG DCH </p><p>CHUYN CA CNG </p><p>C PR </p></li><li><p> PR AGENCIES IN VIETNAM -RESEARCH </p><p> DANH SCH TOP 20 AGENCY TI VIT NAM </p><p> (Xem bn di) </p><p> LI TH CNH TRANH </p><p> Cc cng ty c li th v thng hiu, to s an tm cho khch hng khi la chn cng ty PR. </p><p> i ng nhn s ng, c tng sng to tt. </p><p> Quy trnh qun l v cch lm vic chuyn nghip, hiu qu. </p><p> C nh hng chin lc pht trin r rng. </p><p> Ngun lc v kinh t n nh. </p><p> C ngun khch hng thn thit v nhiu mi quan h tt vi cc doanh nghip. </p><p> C TRNG </p><p>a s cc cng ty top v PR Vit Nam l cc tp on ln, cng ty nc ngoi (Ogilvy) v cng ty </p><p>kt hp gia ni a v nc ngoi (AVC Edelman). Nhng cng ty ny c i ng nhn vin c trnh </p><p> v nng lc tt. ng thi, s kt hp gia hai doanh nghip trong v ngoi nc s mang n </p><p>s s chia ln nhau v kin thc, nhn s v k thut. </p><p>3. TOP 20 </p><p>PR AGENCY </p><p>TI VIT NAM </p></li><li><p> PR AGENCIES IN VIETNAM -RESEARCH </p><p> TH PHN </p><p>Hin nay vn cha c mt bo co chnh thc v th phn ngnh PR nhng theo tnh hnh thc t th </p><p>ngnh PR Vit Nam mi ch giai on ang pht trin. Cng ty PR a s l ""ci g cng lm"", </p><p>cha c nh hng r rng trong chin lc pht trin ca cng ty. </p><p>3. TOP 20 </p><p>PR AGENCY </p><p>TI VIT NAM </p></li><li><p> PR AGENCIES IN VIETNAM -RESEARCH </p><p>STT Tn website a ch in thoi </p><p>1 Ogilvy &amp; Mather Vietnam </p><p>www.ogilvy.com 72 -74 Nguyn Th Minh Khai 08 3821 9549 </p><p>2 Square Group www.squaregroup.com.vn 54-56 Hoa o, Qun Ph Nhn, TP. HCM </p><p>08 3517 2620 </p><p>3 Masso Group www.massogroup.com 25/68 Nguyn Bnh Khim, Qun 1, TP. HCM </p><p>08 3911 8456 </p><p>4 MetanVietnam www.MetanVietnam.com 139 Pasteur, Qun 3, TP. HCM 08 3825 8310 </p><p>5 Vero Public relations </p><p>www.veropr.com 5B Tn c Thng, Qun 1, Tp. HCM 08 629 10462 </p><p>6 AVC Edelman http://www.edelman.com AVC Edelman, Tng 8, Maritime Bank Tower, 180 Nguyn Cng Tr, qun 1, Tp HCM </p><p>08 625 17 111 </p><p>7 Mind Caster http://www.mind-caster.com 60 Nguyn nh Chiu, Phng a Kao, Qun 1, TP.HCM </p><p>08 3911 0434 </p><p>8 XPR http://www.xpr.com.vn Tng 7, ta nh Packsimex, 52 ng Du, p. Bn Ngh, Qun 1, Tp. HCM </p><p>08 38210 </p><p>9 Le Bros http://lebros.vn 162 Phng Lit, Qun Thanh Xun, H Ni </p><p>04 3868 9568 </p><p>10 Mio Comnunications </p><p>http://www.mio.com.vn 125/2 Nguyn Cu Vn, P.17, Q.Bnh Thnh, TP.HCM </p><p>08 835 2476 </p><p>11 Biz - eyes http://biz-eyes.com.vn 34/2 Trn Khnh D, phng Tn nh, Qun 1, Tp HCM </p><p>08 3526 5713 </p><p>12 Venus Comunications </p><p>http://www.venus-communications.com </p><p>26 Trn Cao Vn, Phng 6, Qun 3, Tp HCM </p><p>08 823 8686 </p><p>13 Medason group http://medason.com Lu 6, S 384C Nam K Khi Ngha, Phng 8, Qun 3 </p><p>08 35267094 </p></li><li><p> PR AGENCIES IN VIETNAM -RESEARCH </p><p>14 Dentsu http://www.dentsu.com.vn Lu 33, AB Tower, 76 L Lai, Phng Bn Thnh, Qun 1, Tp HCM </p><p>08 38219005 </p><p>15 Awareness I.D http://www.awareness.com.vn Lu 6, Rosana Tower, 60 Nguyn nh Chiu, Qun 1, Tp HCM </p><p>08 38224024 </p><p>16 Scarlet Communications </p><p>http://www.scarlet.vn Lu 9 -11, Vietnam Business Center, 57-59 H Tng Mu, Qun 1, TP HCM </p><p>08 3915.3791 </p><p>17 Golden Communication Group </p><p>http://www.goldenadgroup.com 1, L T Trng, Phng Bn Ngh, Qun 1, TP HCM </p><p>08 39 101 250 </p><p>18 Leo Burnett http://leoburnett.vn/ 81-85 ng Hm Nghi, Q.1, Tp.H Ch Minh </p><p>08 38256342 </p><p>19 Y&amp;A http://www.yr.com/ Tng 12, Ta Nh HMC Building,193 ng inh Tin Hong, Q.1, Tp.HCM </p><p>08 38258351 </p><p>20 Galaxy Communications </p><p>http://www.galaxy.com.vn 2A Chu Mnh Trinh, Qun 1, Tp. HCM 08 3910 2007 </p><p> 21 </p><p>Biz Tequila http://www.biztequila.com.vn 4th Floor, 9 Dinh Tien Hong, Tng 4, s 9 inh Tin Hong, Qun 1, Tp.HCM </p><p>08 3823 9987 </p></li><li><p> PR AGENCIES IN VIETNAM -RESEARCH </p><p> Tng gim c T&amp;A Ogilvy, pht trin cng ty thnh mt tp th ln </p><p>mnh vi gn 70 nhn vin t vn truyn thng chuyn nghip. </p><p> Mt trong nhng chuyn gia truyn thng c uy tn nht hin nay. </p><p> C vn v pht trin thng hiu v chin lc truyn thng cho cc </p><p>thng hiu hng u ti Vit Nam nh Masan Group, Sovico Group, </p><p>Tn Hip Pht v ph trch cc khch hng chin ca T&amp;A Ogilvy nh </p><p>Temasek, IE Singapore, Yahoo!... ; ph trch vai tr t vn cho Chng </p><p>trnh Thng hiu Vit Nam, v cc t chc quc t khc nh Danida v </p><p>USAID. </p><p> Thc s bo ch quc t, trng H Quan h Quc t Matxcova, thc s </p><p>Quan h Cng chng ti H Oklahoma (M) </p><p> Ngoi v tr chuyn vin truyn thng, cn c bit n rng ri vi </p><p>vai tr ging vin, nh ph bnh vn hc v ngh thut. </p><p>4. TOP 10 </p><p>CHUYN </p><p>GIA PR </p><p>HNG U TI VIT </p><p>NAM NGUYN THANH SN </p></li><li><p> PR AGENCIES IN VIETNAM -RESEARCH </p><p> Nh bo Ch tch kim Tng gim c tp on L Group bao gm hai </p><p>cng ty ln l Le Brothers v Le Media, Fansipan Media Corp, Vietnam </p><p>CEO Corp., trong Le Media v Le Bros l mt trong nhng cng ty </p><p>truyn thng, xut bn, marketing, PR, t chc s kin ln nht Vit </p><p>Nam. </p><p> c nh gi l mt nh bo chuyn nghip, k nng v kinh nghim </p><p>dy dn trong ngnh bo ch cng nh truyn thng. </p><p> c bit, ngi sng lp v ci t cho rt nhiu bo v tp ch ti Vit </p><p>Nam nh Tp ch p, Th thao Vn ha &amp; n ng, Doanh Nhn, Stuff </p><p>Vietnam, Autocar Vietnam v i tin phong trong xu th nhng quyn </p><p>thng hiu xut cc tp ch quc t ti Vit Nam </p><p> S hu cng ngh sn xut bo ch hng u Vit Nam </p><p> c bit ti nh mt nh t vn chin lc PR y kinh nghim cc </p><p>ngnh ngh a dng nh ti chnh ngn hng, du kh, t xe my, hng </p><p>xa x, v.v </p><p> Sm nm bt c nhng xu th quc t ng dng trong cng vic </p><p>kinh doanh ca mnh </p><p>L QUC VINH </p><p>4. TOP 10 </p><p>CHUYN </p><p>GIA PR </p><p>HNG U TI VIT </p><p>NAM </p></li><li><p> PR AGENCIES IN VIETNAM -RESEARCH </p><p> Ngi thnh lp ng thi gim c iu hnh AVC Edelman </p><p> Tng l Sales Manager &amp; Business Manager ca cc hng ln nh Shell </p><p>VN v P&amp;G VN </p><p> PGS, TS., Trng khoa Quan h Cng chng v Qung co, Hc Vin Bo </p><p>ch -Tuyn truyn, Hc Vin Chnh tr Quc gia H Ch Minh. </p><p> Tng tham gia ging dy bo ch v truyn thng ti trng Tng hp </p><p>Cng ngh Sydney, c (UTS) t nm 2001-2003 </p><p> C nhiu bi bo nghin cu v bo ch v truyn thng c ng </p><p>cc tp ch nghip v bo ch trong nc v quc t </p><p> Ba cun sch mi xut bn gn y nht m c lm ch bin l: PR: </p><p>Kin thc c bn v o c ngh nghip (Alphabooks 2007); PR: L </p><p>lun v ng dng (Alphabooks 2008); v cun Bo ch Th gii v Xu </p><p>th pht trin (Nh Xut bn Thng Tn, 2008) </p><p>4. TOP 10 </p><p>CHUYN </p><p>GIA PR </p><p>HNG U TI VIT </p><p>NAM </p><p>BI NGC ANH </p><p>INH TH THY HNG </p></li><li><p> PR AGENCIES IN VIETNAM -RESEARCH </p><p> Hn 8 nm kinh nghim trong ngnh Qung co </p><p> tng ot mt s gii thng quc t v khu vc trong thi gian cng </p><p>tc ti JWT. </p><p> Communications Manager, Hoffmann-La Roche </p><p> L "ngi lm PR trong cng ty qung co", tng l PR Director trong </p><p>cng ty Lowe Worldwide v trc l Account Director cng ty </p><p>Venus, l mt nhnh ca Saatchi &amp; Saatchi. Tn ch lm PR ca ch Trang </p><p>l If the public thinks you have a problem, you have a problem. </p><p> CEO Biz-eyes, Squaregroup </p><p> Lm vic trong lnh vc truyn thng hn 7 nm, hn 50 khch hng </p><p>vi d n ln nh Miss Universe Pageant, FIFA World Cup Trophy </p><p>Tour </p><p>4. TOP 10 </p><p>CHUYN </p><p>GIA PR </p><p>HNG U TI VIT </p><p>NAM </p><p>NGUYN TH THU HNG </p><p>NGUYN TRNH THY TRANG </p><p>DNG THUN QU </p></li><li><p> PR AGENCIES IN VIETNAM -RESEARCH </p><p> Gim c iu hnh T&amp; A Ogilvy </p><p> 7 nm lm vic ti B phn dch v khch hng, tham gia su vo vic </p><p>hoch nh chin lc v k hoch truyn thng nh kinh nghim, </p><p>nhng am hiu v tnh hnh kinh doanh, gii truyn thng Vit Nam kt </p><p>hp vi chuyn mn v k nng PR quc t ca mnh. </p><p> c khch hng nh gi cao khi a ra nhng kin t vn kp thi </p><p>v hiu qu trong vic qun tr v x l khng hong, lnh vc i hi </p><p>nhng k nng ngh nghip dy dn. </p><p> Trng thnh t gia nh c truyn thng bo ch, c nhiu bn b v </p><p>cc quan h thn thit trong gii truyn thng, gip b ng vai tr then </p><p>cht trong nhiu chin dch truyn thng quan trng ca T&amp;A Ogilvy </p><p> Tt nghip Hc vin Quan h Quc t v c bng Thc s Qun tr Kinh </p><p>doanh t chng </p><p>4. TOP 10 </p><p>CHUYN </p><p>GIA PR </p><p>HNG U TI VIT </p><p>NAM NGUYN DIU CM </p></li><li><p> PR AGENCIES IN VIETNAM -RESEARCH </p><p> Tng Gim c Mio Communications </p><p> Tt nghip Thc s chuyn ngnh Qun Tr v Marketing, Brussel </p><p>University (Belgium) </p><p> Trn 15 nm hot ng trong lnh vc bo ch v truyn hnh </p><p> Chuyn gia t vn Quan h cng ng, t chc s kin </p><p> Ging vin thnh ging H Kinh T </p><p> U vin Ban Chp Hnh Hi DN tr TP.HCM (YBA) </p><p> Thnh vin T chc cc Nh lnh o tr Th gii (JCI) </p><p> Gim c i ngoi CT thit b cng nghip Kim Phong, khch hng l </p><p>cc tp on du kh Petronas, Modec, PVDOS, PTSC Qung Ngi, cc </p><p>cng ty nh Furmosa. </p><p> Tt nghip Thc s ti trng Universtiy of Wales, C cn c trng </p><p>University of Stirling, Anh Quc tha nhn l ging vin trao i. </p><p> Kinh nghim lm PR ti cng ty truyn thng PSC, cng ty Qung co </p><p>Uniad, tham gia kh nhiu bi vit ng trn tp ch Marketing Vit Nam. </p><p> ang l ging vin ging dy trng i hc Khoa hc X hi v Nhn </p><p>vn- Khoa Bo ch Truyn thng, Khoa Quan h Quc t. </p><p>4. TOP 10 </p><p>CHUYN </p><p>GIA PR </p><p>HNG U TI VIT </p><p>NAM </p><p>NGUYN TH MINH CHU </p><p>HONG XUN PHNG </p></li><li><p> PR AGENCIES IN VIETNAM -RESEARCH </p></li></ul>