PR3 Ansøgningsskema / Application form

 • Published on
  21-Jan-2017

 • View
  217

 • Download
  4

Embed Size (px)

Transcript

 • PR3

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 Kbenhavn S

  Tlf.: +45 72 14 20 00 www.nyidanmark.dk

  Ansgningsskema / Application form PR3_da_en_250115

  Ansgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark som

  praktikant inden for sundhed, naturvidenskab, teknik, farmaci, arkitektur mv.

  Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til en ansgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark p baggrund af et praktikophold inden for sundhedsomrdet, naturvidenskab, teknik, farmaci, arkitektur mv.

  Bemrk: Hvis ansger skal i praktik inden for inden for landbrugs-, veterinr-, skovbrugs- eller gartneriomrdet, kan ansger bruge skema PR1, som kan hentes p www.nyidanmark.dk/blanketter. Fremgangsmden i forbindelse med en ansgning er afhngig af, hvorvidt praktikopholdet er formidlet gennem IAESTE eller AIESEC:

  Sdan gr ansger og praktikvrt, hvis praktikopholdet IKKE er formidlet gennem IAESTE/AIESEC:

  1. Praktikvrten udfylder del 2 (pkt. 9-13) i dette skema og underskriver i pkt. 15 (flg anvisningerne i skemaet)

  2. Praktikvrten vedlgger de ndvendige dokumenter (se afsnittet nedenfor)

  3. Nr praktikvrten har udfyldt del 2, giver eller sender praktikvrten hele skemaet med vedlagte dokumenter til ansger (praktikanten)

  4. Ansger (praktikanten) udfylder del 1 (pkt. 0-6) i dette skema og underskriver i pkt. 8 (flg anvisningerne i skemaet)

  5. Ansger vedlgger de ndvendige dokumenter (se afsnittet nedenfor)

  6. Ansger indgiver ansgningen til en dansk reprsentation i det land, hvor han/hun bor. Hvis ansger opholder sig lovligt i Danmark, kan ansgningen som udgangspunkt indgives i Danmark. Hvis ansgningen kan indgives i Danmark, indgives den til Borgercentret i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Bor ansger uden for Storkbenhavn, kan ansgningen ogs indgives til det lokale politi

  P nyidanmark.dk kan I lse mere om, hvornr det er muligt at indgive en ansgning i Danmark. Hvilke dokumenter vedlgges ansgningen? Ansger bedes vedlgge flgende: Dokumentation for gebyrbetaling Kopi af sit pas (alle sider inklusive forside) Dokumentation for uddannelse (i original) inklusive

  liste

  over fag med autoriseret oversttelse til engelsk eller dansk

  Dokumentation for relevant erhvervserfaring (i original) med autoriseret oversttelse til engelsk eller dansk (glder ikke arkitektpraktikanter).

  Standardkontrakt for arkitektpraktikanter udarbejdet af Danske Ark og Arkitektforbundet. Skal kun vedlgges, hvis ansger er arkitektpraktikant.

  Hvis ansger skal i ulnnet praktik bedes ansger desuden vedlgge: Dokumentation for, at han/hun kan forsrge sig

  selv under opholdet i Danmark. I praksis vil det sige, at ansger skal dokumentere, at han/hun har et belb til rdighed per mned, som svarer til SU-takst (5.662 kr. i 2012-niveau). Dokumentation kan fx vre udskrift fra bankkonto i ansgers eget fulde navn, bankerklring i eget fulde navn eller dokumentation for stipendiemidler

  Praktikvrten bedes vedlgge: Kopi af eventuel praktikpladsgodkendelse (glder

  ikke arkitektpraktikanter eller praktikanter p danske sygehuse)

  Beskrivelse af ansgers arbejdsopgaver samt uddannelsesplan

  Erklring om, at ansttelsen er fagligt forsvarlig, og at arbejdet udfres under den ansvarlige persons opsyn og ansvar (bilag 1). Skal kun vedlgges, hvis ansger skal i praktik inden for sundhedsomrdet

  Sdan gr ansger, hvis praktikopholdet er formidlet gennem IAESTE/AIESEC

  1. Ansger (praktikanten) udfylder del 1 (pkt. 0-6) i dette skema og underskriver i pkt. 8 (flg anvisningerne i skemaet)

  2. Ansger vedlgger de ndvendige dokumenter (se afsnittet nedenfor)

  3. Ansger indgiver ansgningen til en dansk reprsentation i det land, hvor ansger bor. Hvis ansger opholder sig lovligt i Danmark, kan ansgningen som udgangspunkt indgives i Danmark. Hvis ansgningen kan indgives i Danmark, indgives den til Borgercentret i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Bor ansger uden for Storkbenhavn, kan ansgningen ogs indgives til det lokale politi

  P nyidanmark.dk kan du lse mere om, hvornr det er muligt at indgive en ansgning i Danmark. Bemrk: Del 2 skal ikke udfyldes, hvis praktikopholdet er formidlet gennem IAESTE/AIESEC. Hvilke dokumenter vedlgges ansgningen? Ansger bedes vedlgge flgende: Dokumentation for gebyrbetaling Kopi af sit pas (alle sider inklusive forside) Bekrftelsesbrev fra enten IAESTE eller AIESEC

  See page 3 for English version

 • PR3

  Side 2 af 20

  Skal ansger have andre dokumenter med, nr ansgningen indgives? Ja, nr ansgningen indgives personligt, skal ansger have sit originale pas med, s myndighederne kan kontrollere ansgers identitet. Krav om biometri p opholdskort Hvis ansger har fast ophold i Danmark eller i et land, hvor der findes en dansk reprsentation, skal ansger ved personligt fremmde have optaget biometri (digitalt ansigtsfoto og fingeraftryk) til opholdskort. Ansger skal have optaget biometri i forbindelse med indgivelsen af ansgningen. Hvis ansger har fast ophold i et land, hvor Danmark har en reprsentationsaftale med et andet lands reprsentation, skal ansger ved personligt fremmde aflevere 2 stk. ansigtsfoto p reprsentationen i forbindelse med indgivelsen af ansgningen. Efter indrejsen i Danmark skal ansger have optaget biometri til opholdskortet. I kan lse mere om opholdskort med biometri p den sidste side i denne del af skemaet og p www.nyidanmark.dk/opholdskort. Koster det noget at indgive en ansgning? Ja, der skal normalt betales et gebyr for, at ansger kan f sin sag behandlet i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. I kan lse mere om betaling af gebyr under pkt. 0 i dette skema og p www.nyidanmark.dk/gebyr, hvor I ogs kan se de aktuelle gebyrsatser. Hvis ansger indgiver ansgningen til en dansk reprsentation (ambassade), skal han/hun normalt ogs betale et gebyr til reprsentationen. Gebyret kan variere. Den enkelte reprsentation kan ogs stille yderligere krav om fx flere pasfotos eller kopier af ansgningen. Vi anbefaler, at ansger gr ind p reprsentationens hjemmeside og undersger dette, inden ansgningen indgives. Hvornr m praktikanten pbegynde arbejdet? Ansger m frst pbegynde arbejdet p praktikstedet, nr han/hun har fet sin opholds- og arbejdstilladelse. Hvis en udlnding arbejder uden opholds- og arbejdstilladelse, kan han/hun udvises af landet, ligesom bde udlnding og praktikvrt kan straffes iflge udlndingeloven. Hvis praktikanten skifter praktiksted Hvis en udenlandsk praktikant skifter praktiksted, skal han/hun sge om en ny opholds- og arbejdstilladelse. Ansger m frst pbegynde arbejdet p det nye praktiksted, nr han/hun har fet sin nye opholds- og arbejdstilladelse.

  Hvis I vil vide mere I kan f flere oplysninger om reglerne for opholds- og arbejdstilladelse i Danmark p www.nyidanmark.dk. Hvis I er i tvivl, kan I altid kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering skriftligt, telefonisk eller personligt og f vejledning om reglerne og om, hvordan I udfylder skemaet (se kontaktoplysninger nederst p frste side).

  file:///C:/Documents%20and%20Settings/mhj/Lokale%20indstillinger/Temporary%20Internet%20Files/cau/Skrivebord/www.nyidanmark.dk/gebyrhttp://www.nyidanmark.dk/gebyr

 • PR3

  Side 3 af 20

  Application for a residence and work permit for interns in the

  healthcare sector, natural sciences, technical fields, the

  pharmaceutical sector, architecture etc.

  Uses This form is to be used for an application for a residence and work permit in Denmark as an intern in the healthcare sector, natural sciences, technical fields, the pharmaceutical sector, architecture etc.

  Please note: In order to apply for a residence and work permit for agricultural, veterinary, forestry or horticultural interns, please use application form PR1. The form is available at www.newtodenmark.dk. The way to apply depends on whether the internship has been arranged through IAESTE /AIESEC or not:

  How to apply if the internship has NOT been arranged through IAESTE/AIESEC

  1. The place of internship completes part 2 (section 9-13) of this form and signs in section 15 (following the instructions given)

  2. The place of internship attaches the required documents (see below)

  3. Once the place of internship has completed part 2, it gives or forwards the whole form with the attached documentation to the applicant (the intern).

  4. The applicant (the intern) completes part 1 (section 0-6) of this form and signs in section 18 (following the instructions given)

  5. The applicant attaches the required documentation (see below)

  6. The applicant submits the application at a Danish diplomatic mission in his/her country of residence. If the applicant is a legal resident of Denmark, the application may normally be submitted in Denmark. If the application can be submitted in Denmark, this can be done at the Citizen Centre of the Danish Agency for Labour Market and Recruitment. If the applicant lives outside the Greater Copenhagen area, he/she can also submit the application at the local police station

  On newtodenmark.dk you can find more information about who can submit an application in Denmark. Which documents are required? The applicant should attach the following:

  Documentation of paid fee Copy of passport (all pages including front page) Documentation for education (original document)

  including list of subjects with authorized translation to English or Danish.

  Documentation for relevant work experience (original document) with authorised translation to English or Danish (this does not apply to architectural interns).

  Only if the applicant is an architectural intern: Standard Internship Agreement and Guidelines provi