Praktisk nytta av en byggnadsinformationsmodell

Embed Size (px)

Text of Praktisk nytta av en byggnadsinformationsmodell

Praktisk nytta av en byggnadsinformationsmodell

Anna Magnusson WaltinJosefin Sacher Juni 2007

Praktisk nytta av en byggnadsinformationsmodell

1

SammanfattningPraktisk nytta av en byggnadsinformationsmodellByggbranschen befinner sig i dagens lge i ett paradigmskifte mellan ett traditionellt stt att

bygga och projektera och till att utveckla ett mer industriellt stt att bygga och projektera.

Frn att anvnda ointelligenta 2D-modeller brjar allt mer intelligenta byggproduktmodeller

dr information som rr hela byggnadens livscykel anvndas i strre omfattning. Branschen

gr mer och mer mot att all information ska kunna samlas och vara tillgnglig p ett och

samma stlle, genom en gemensam IT-plattform fr branschens aktrer och intressenter samt

genom byggnadsinformationsmodeller (BIM). Ett stt att gra en sdan plattform mjlig r

med hjlp av en internationell standard, IFC (Industry Foundation Classes), som r ett

oberoende filformat som ska kunna lsas oavsett digital programvara. Fr projektrerna i

branschen utvecklas stndigt olika program fr ndaml som mjliggr att s mycket

information som mjligt samlas i en och samma fil. Ett av dessa objektorienterade program r

ArchiCAD.

Syftet med arbetet har varit att underska var byggbranschen i dagslget befinner sig samt

analysera mjligheter, begrnsningar och brister i verktygen och dagens

projekteringsmetoder. Som avgrnsning i arbetet undersks hur mjligheten att exportera en

modell gjord i ArchiCAD som en IFC-fil, samt mjligheter att erhlla kostnad- och

energiberkning frn denna modell.

Byggbranschens anvndning av BIM och IFC har enligt vr enktunderskning och

studiebesk inte haft den genomslagskraft och kommit s lngt i utvecklingen som vi frn

brjan hade trott. Resultaten frn vra olika frsk vad det gller mngdning, kostnads- och

energiberkningar samt IFC-frsken har varit varierande. Ngra frsk har varit enkla och

har p ett effektivt stt gett snabba och rimliga resultat medan andra har varit svra att

genomfra och information har varit svrtkomlig.

Praktisk nytta av en byggnadsinformationsmodell

2

AbstractPractical benefit by a building information modelToday the building industry is standing on the edge of a change, from a traditional way to

construct and design buildings to an industrial way of construction and designing. 2D-models

without any intelligence are today used instead of intelligent building information models. In

those building information models its possible to gather all information for the lifecycle of a

building in a common platform within reach of all the industrys participants. One way to do

this is with the help of an international standard, IFC (Industry Foundation Classes), which is

an independent file format.

Today it is more and more common to work with building information models and the

development of new programs for this purpose is constant. One of these building information

programs is ArchiCAD.

The purpose of this work is to examine where the building industry stands today and to

analyse possibilities and limitations of the digital tools and planning processes nowadays.

As delimitation in this work, we have examined possibilities to import an ArchiCAD model as

an IFC file and explored the possibilities to receive calculations of cost and energy.

On the basis of our experience through this study we come to the conclusion that the building

industry isnt where we thought it was when we started this study. A poll and some visits to

different participants showed that BIM and IFC havent made their breakthrough yet.

The results regarding calculations of cost and energy, the possibilities of IFC and calculations

of amount vary a great deal. Some have been quite simple and resulted in efficient and

reasonable conclusions, though some have been difficult to implement.

Praktisk nytta av en byggnadsinformationsmodell

3

Innehllsfrteckning1 Bakgrund ..................................................................................................................5

1.1 Branschens ml och visioner...................................................................................... 6

1.2 Industriellt byggande ................................................................................................. 7

1.3 BIM (Building Information Model) ........................................................................... 9

2 Problemformuleringar .............................................................................................11

3 Projektbeskrivning, avgrnsning och metod............................................................13

4 Syfte .......................................................................................................................15

5 ArchiCAD...............................................................................................................17

5.1 Funktioner ............................................................................................................... 17

5.2 Andra systemorienterade program ........................................................................... 18

6 IFC Industry Foundation Classes .........................................................................19

6.1 Ordlista och begreppsfrklaring............................................................................... 20

6.2 IT Bygg och Fastighet projekt 2002 ......................................................................... 20

6.3 Projektets problemomrden ..................................................................................... 21

6.4 Produktmodeller och deras kommunikation ............................................................. 21

6.5 IFC och ArchiCAD.................................................................................................. 22

6.6 Demohus ................................................................................................................. 26

7 Underskning..........................................................................................................27

7.1 Resultat frn enkt ................................................................................................... 27

7.2 Studiebesk - Kostnadskalkyl .................................................................................. 28

7.3 Studiebesk - Energi ................................................................................................ 30

8 Genomfrande ........................................................................................................33

8.1 Mngdning .............................................................................................................. 33

8.2 Energiberkning....................................................................................................... 34

8.3 Hantering av IFC-filer ............................................................................................. 36

8.3.1 Planera IFC-utbyte........................................................................................... 36

8.3.2 Test ................................................................................................................. 37

9 Resultat ...................................................................................................................39

9.1 Problemomrden...................................................................................................... 41

Praktisk nytta av en byggnadsinformationsmodell

4

10 Analys...................................................................................................................43

10.1 Ider och lsningar................................................................................................. 48

11 Referenser .............................................................................................................51

11.1 Litteratur och rapporter .......................................................................................... 51

11.2 Webbsidor ............................................................................................................. 51

11.3 Bildhnvisning....................................................................................................... 52

Bilagor

1 Exempel p ritningar skapade frn referensmodellen, Villa Jaeger

2 Enkt

3 Enktsvar

4 Energiberkning i VIPWEB Cad

5 U-vrdesberkning av byggelement

6 Berkning av Umedel fr byggnad

7 Manuell energiberkning

Praktisk nytta av en byggnadsinformationsmodell

5

1 BakgrundUnder ett byggprojekt r det mnga olika intressenter och aktrer som ska medverka och

arbeta tillsammans - frn projekteringen nda fram tills frvaltandet av byggnaden ska trda i

kraft. Dessa olika aktrer ska med sina varierande kunskaper och erfarenheter samordna

sina aktiviteter s att en byggnad frdigstlls i rtt tidpunkt, med rtt kvalitet och med rtt

ekonomi.1 Byggprocessen r en vldigt komplicerad process som oftast bedrivs som ett

antal parallella stafettlopp med dliga vxlingar2. Ett byggprojekt bedrivs allt fr ofta i ett

vldigt hgt tempo och det r p s stt ltt att gra som man alltid har gjort fr att

eliminera ondiga risker som kan leda till ondiga kostnader och