PRAVILA I UVJETI NAGRADNOG NATJEČAJA PRAVILA ?· PRAVILA I UVJETI NAGRADNOG NATJEČAJA „PlayStation…

  • Published on
    15-Dec-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>PRAVILA I UVJETI NAGRADNOG NATJEAJAPlayStation 4 FIFA 19 turnir</p> <p>Ope odredbeSancta Domenica d.o.o., Dr. Franje Tumana 69, 10431 Sveta Nedelja, Hrvatska, OIB: 35409850545 ( u daljnjem tekstu Prireiva ) organizira nagradni natjeaj u sklopu odravanja dogaanja Sancta Domenica Gaming Day Westgate, pod nazivom PlayStation 4 FIFA 19 turnir (u daljnjem tekstu Nagradni natjeaj). Svrha Nagradnog natjeaja je promocija proizvoda koje zastupa Prireiva. </p> <p>Pravo na sudjelovanjePravo sudjelovanja u Nagradnom natjeaju imaju sve fizike osobe bez obzira na mjesto prebivalita. U Nagradnom natjeaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Prireivaa sa svojom uom obitelji.</p> <p>Trajanje i nain sudjelovanjaNagradni natjeaj, odrat e se dana 27.10.2018. u Westgate Shopping Cityiju, bez prethodnih online kvalifikacija. Pravila Nagradnog natjeaja bit e objavljena na web stranici Nagradnog natjeaja: http://promocije.sancta-domenica.hr/wp-content/uploads/Custom_promocije/sdgamingday2018/</p> <p>Za sudjelovanje na Nagradnom natjeaju/turniru potrebno je izvriti prijavu/registraciju na web stranici Nagradnog natjeaja. Prilikom registracije/prijave sve Natjecatelj mora ostaviti sljedee podatke: ime i prezime, nickname(nadimak u igri), datum roenja, mail adresu, broj telefona. Podaci o igraima prikupljaju se u svrhu voenja evidencija o natjecateljima i njihovog kontaktiranja.</p> <p>Prijavom na Nagradni natjeaj Natjecatelj prihvaa obavezu za sudjelovanje na PlayStation 4 turniru u igri FIFA 19 na Sancta Domenica Gaming Day u Westgate Shopping Cityju, 27.10.2018.g Natjecatelji e biti selektirani na nain; tko prvi doe na prijavu (first come first serve) principu. Broj prijava ogranien je na 128 igraa. Kotizacija se ne naplauje i sudjelovanje na nagradnom natjeaju(turniru) je besplatno.</p> <p>Nagradni Fond</p> <p>Ukupan nagradni fond: 9.700,00 kuna u poklon bonovima i materijalnim nagradama</p> <p>Distribucija nagrada:1. mjesto 3.000 kuna u SD poklon bonovima, jednodnevna ulaznica za Infogamer*2. mjesto 2.000 kuna u SD poklon bonovima, jednodnevna ulaznica za Infogamer*3. mjesto 1.000 kuna u SD poklon bonovima, jednodnevna ulaznica za Infogamer*4. mjesto 500 kuna u SD poklon bonovima, jednodnevna ulaznica za Infogamer*5. -64. mjesto jednodnevna ulaznica za Infogamer*</p> <p>* jednodnevna ulaznica za Infogamer by Reboot 50 kn</p> <p>PRAVILA</p> <p>Struktura turnira:Natjecateljima e biti dodijeljen random seed i igrat e se na sistem Single EliminationKratka pravila:Format: Best of 1, Single EliminationMode: KickoffHalf lenght: 6 minutesIf draw: overtime + penaltiesControls: anyTransfers: forbiddenDefending: tactical</p> <p>Svaki igra ima 2 minute prije poetka mea za namjetanje formacije.</p> <p>Sveukupno su dozvoljene 3 pauze po igrau u jednom meu (za promjene igraa/formacija itd.)</p> <p>Ponaanje Sudionika Za uredno i ugodno sudjelovanje na turniru, bitno je da se svi sudionici ponaaju sportski i pridravaju fair playa. Krenje ovih pravila e biti kanjeno. Bilo kakvo manipuliranje rezultatima i navoenje ne tonih ili lanih informacija adminima ili drugim igraima je kanjivo. Bilo kakve uvrede igraima i adminima, bilo usmene ili pismene tijekom eventa, na stranicama eventa, u match komentarima, drutvenim mreama, mailovima i ostalim kanalima komunikacije e biti kanjene. Posebno teki sluajevi s nacionalnim i/ili rasnim uvredama ili prijetnjama nasiljem e rezultirati izbacivanjem igraa ili ekipe s turnira. Ovisno o teini prekraja, kazne e biti dodijeljene igraima ili cijelom timu. </p> <p>Svi sudionici se moraju pridravati pravila turnira i odluka organizatora, admina i sudaca. Sve odluke su konane osim ako nije drugaije navedeno. Razgovori, pisani ili usmeni, izmeu organizatora, admina ili sudaca i sudionika su povjerljivi. Javna objava ili irenje informacija iz dotinih razgovora je zabranjena bez prethodnog dogovora i odobrenja. </p> <p>Samo igrai koji su sudjelovali u meu imaju pravo prigovora na eventualno krenje pravila protivnika </p> <p>Sva pravila su podlona promjenama bez prethodne najave.</p> <p>Ostali uvjeti Nagradnog natjeajaPrijavom na Nagradni natjeaj Natjecatelj ostavlja Prireivau osobne podatke, a sve podatke prikupljene za vrijeme trajanja natjeaja, Prireiva e koristiti u svrhu ovog Nagradnog natjeaja tj. za potrebe obavjetavanja Natjecatelja o svim dogaanjima i promjenama.</p> <p>Sudjelovanjem u Nagradnom natjeaju Natjecatelji pristaju da u sluaju osvajanja neke od nagrade sudjeluju u promotivnim aktivnostima Prireivaa u vezi s Nagradnim natjeajem. Sudjelovanjem u Nagradnom natjeaju dobitnik je suglasan da se njegovi podaci objave na slubenoj web stranici www.sancta-domenica.hr kao i na ostalim digitalnim kanalima koje Sancta Domenica koristi za promociju i objavu informacija vezanih za ovaj Nagradni natjeaj. Ti podaci mogu ukljuivati ime i prezime te grad/mjesto gdje ivi Natjecatelj. </p> <p>Nagradni natjeaj moe se prekinuti samo u sluaju da nastupe okolnosti za koje Prireiva nije odgovoran, odnosno one okolnosti koje nije mogao sprijeiti, otkloniti ili izbjei, u kojem sluaju se oslobaa svih moguih nastalih obveza prema Natjecateljima. </p> <p>Natjecatelj koji sudjeluje u promotivnom Nagradnom natjeaju prihvaa prava i obveze iz ovih Pravila. Prireiva zadrava pravo promijene ovih pravila, a o tome e svi Natjecatelji biti pravovremeno obavijeteni. </p> <p>U sluaju spora izmeu prireivaa i natjecatelja ovog Nagradnog natjeaja nadlean je Opinski sud u Zagrebu. </p> <p>PRAVILA I UVJETI NAGRADNOG NATJEAJAPlayStation 4 FIFA 19 turnir</p> <p>Ope odredbeSancta Domenica d.o.o., Dr. Franje Tumana 69, 10431 Sveta Nedelja, Hrvatska, OIB: 35409850545 ( u daljnjem tekstu Prireiva ) organizira nagradni natjeaj u sklopu odravanja dogaanja Sancta Domenica Gaming Day Westgate, pod nazivom PlayStation 4 FIFA 19 turnir (u daljnjem tekstu Nagradni natjeaj). Svrha Nagradnog natjeaja je promocija proizvoda koje zastupa Prireiva. </p> <p>Pravo na sudjelovanjePravo sudjelovanja u Nagradnom natjeaju imaju sve fizike osobe bez obzira na mjesto prebivalita. U Nagradnom natjeaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Prireivaa sa svojom uom obitelji.</p> <p>Trajanje i nain sudjelovanjaNagradni natjeaj, odrat e se dana 27.10.2018. u Westgate Shopping Cityiju, bez prethodnih online kvalifikacija. Pravila Nagradnog natjeaja bit e objavljena na web stranici Nagradnog natjeaja: http://promocije.sancta-domenica.hr/wp-content/uploads/Custom_promocije/sdgamingday2018/</p> <p>Za sudjelovanje na Nagradnom natjeaju/turniru potrebno je izvriti prijavu/registraciju na web stranici Nagradnog natjeaja. Prilikom registracije/prijave sve Natjecatelj mora ostaviti sljedee podatke: ime i prezime, nickname(nadimak u igri), datum roenja, mail adresu, broj telefona. Podaci o igraima prikupljaju se u svrhu voenja evidencija o natjecateljima i njihovog kontaktiranja.</p> <p>Prijavom na Nagradni natjeaj Natjecatelj prihvaa obavezu za sudjelovanje na PlayStation 4 turniru u igri FIFA 19 na Sancta Domenica Gaming Day u Westgate Shopping Cityju, 27.10.2018.g Natjecatelji e biti selektirani na nain; tko prvi doe na prijavu (first come first serve) principu. Broj prijava ogranien je na 128 igraa. Kotizacija se ne naplauje i sudjelovanje na nagradnom natjeaju(turniru) je besplatno.</p> <p>Nagradni Fond</p> <p>Ukupan nagradni fond: 9.700,00 kuna u poklon bonovima i materijalnim nagradama</p> <p>Distribucija nagrada:1. mjesto 3.000 kuna u SD poklon bonovima, jednodnevna ulaznica za Infogamer*2. mjesto 2.000 kuna u SD poklon bonovima, jednodnevna ulaznica za Infogamer*3. mjesto 1.000 kuna u SD poklon bonovima, jednodnevna ulaznica za Infogamer*4. mjesto 500 kuna u SD poklon bonovima, jednodnevna ulaznica za Infogamer*5. -64. mjesto jednodnevna ulaznica za Infogamer*</p> <p>* jednodnevna ulaznica za Infogamer by Reboot 50 kn</p> <p>PRAVILA</p> <p>Struktura turnira:Natjecateljima e biti dodijeljen random seed i igrat e se na sistem Single EliminationKratka pravila:Format: Best of 1, Single EliminationMode: KickoffHalf lenght: 6 minutesIf draw: overtime + penaltiesControls: anyTransfers: forbiddenDefending: tactical</p> <p>Svaki igra ima 2 minute prije poetka mea za namjetanje formacije.</p> <p>Sveukupno su dozvoljene 3 pauze po igrau u jednom meu (za promjene igraa/formacija itd.)</p> <p>Ponaanje Sudionika Za uredno i ugodno sudjelovanje na turniru, bitno je da se svi sudionici ponaaju sportski i pridravaju fair playa. Krenje ovih pravila e biti kanjeno. Bilo kakvo manipuliranje rezultatima i navoenje ne tonih ili lanih informacija adminima ili drugim igraima je kanjivo. Bilo kakve uvrede igraima i adminima, bilo usmene ili pismene tijekom eventa, na stranicama eventa, u match komentarima, drutvenim mreama, mailovima i ostalim kanalima komunikacije e biti kanjene. Posebno teki sluajevi s nacionalnim i/ili rasnim uvredama ili prijetnjama nasiljem e rezultirati izbacivanjem igraa ili ekipe s turnira. Ovisno o teini prekraja, kazne e biti dodijeljene igraima ili cijelom timu. </p> <p>Svi sudionici se moraju pridravati pravila turnira i odluka organizatora, admina i sudaca. Sve odluke su konane osim ako nije drugaije navedeno. Razgovori, pisani ili usmeni, izmeu organizatora, admina ili sudaca i sudionika su povjerljivi. Javna objava ili irenje informacija iz dotinih razgovora je zabranjena bez prethodnog dogovora i odobrenja. </p> <p>Samo igrai koji su sudjelovali u meu imaju pravo prigovora na eventualno krenje pravila protivnika </p> <p>Sva pravila su podlona promjenama bez prethodne najave.</p> <p>Ostali uvjeti Nagradnog natjeajaPrijavom na Nagradni natjeaj Natjecatelj ostavlja Prireivau osobne podatke, a sve podatke prikupljene za vrijeme trajanja natjeaja, Prireiva e koristiti u svrhu ovog Nagradnog natjeaja tj. za potrebe obavjetavanja Natjecatelja o svim dogaanjima i promjenama.</p> <p>Sudjelovanjem u Nagradnom natjeaju Natjecatelji pristaju da u sluaju osvajanja neke od nagrade sudjeluju u promotivnim aktivnostima Prireivaa u vezi s Nagradnim natjeajem. Sudjelovanjem u Nagradnom natjeaju dobitnik je suglasan da se njegovi podaci objave na slubenoj web stranici www.sancta-domenica.hr kao i na ostalim digitalnim kanalima koje Sancta Domenica koristi za promociju i objavu informacija vezanih za ovaj Nagradni natjeaj. Ti podaci mogu ukljuivati ime i prezime te grad/mjesto gdje ivi Natjecatelj. </p> <p>Nagradni natjeaj moe se prekinuti samo u sluaju da nastupe okolnosti za koje Prireiva nije odgovoran, odnosno one okolnosti koje nije mogao sprijeiti, otkloniti ili izbjei, u kojem sluaju se oslobaa svih moguih nastalih obveza prema Natjecateljima. </p> <p>Natjecatelj koji sudjeluje u promotivnom Nagradnom natjeaju prihvaa prava i obveze iz ovih Pravila. Prireiva zadrava pravo promijene ovih pravila, a o tome e svi Natjecatelji biti pravovremeno obavijeteni. </p> <p>U sluaju spora izmeu prireivaa i natjecatelja ovog Nagradnog natjeaja nadlean je Opinski sud u Zagrebu. </p> <p>PRAVILA I UVJETI NAGRADNOG NATJEAJAPlayStation 4 FIFA 19 turnir</p> <p>Ope odredbeSancta Domenica d.o.o., Dr. Franje Tumana 69, 10431 Sveta Nedelja, Hrvatska, OIB: 35409850545 ( u daljnjem tekstu Prireiva ) organizira nagradni natjeaj u sklopu odravanja dogaanja Sancta Domenica Gaming Day Westgate, pod nazivom PlayStation 4 FIFA 19 turnir (u daljnjem tekstu Nagradni natjeaj). Svrha Nagradnog natjeaja je promocija proizvoda koje zastupa Prireiva. </p> <p>Pravo na sudjelovanjePravo sudjelovanja u Nagradnom natjeaju imaju sve fizike osobe bez obzira na mjesto prebivalita. U Nagradnom natjeaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Prireivaa sa svojom uom obitelji.</p> <p>Trajanje i nain sudjelovanjaNagradni natjeaj, odrat e se dana 27.10.2018. u Westgate Shopping Cityiju, bez prethodnih online kvalifikacija. Pravila Nagradnog natjeaja bit e objavljena na web stranici Nagradnog natjeaja: http://promocije.sancta-domenica.hr/wp-content/uploads/Custom_promocije/sdgamingday2018/</p> <p>Za sudjelovanje na Nagradnom natjeaju/turniru potrebno je izvriti prijavu/registraciju na web stranici Nagradnog natjeaja. Prilikom registracije/prijave sve Natjecatelj mora ostaviti sljedee podatke: ime i prezime, nickname(nadimak u igri), datum roenja, mail adresu, broj telefona. Podaci o igraima prikupljaju se u svrhu voenja evidencija o natjecateljima i njihovog kontaktiranja.</p> <p>Prijavom na Nagradni natjeaj Natjecatelj prihvaa obavezu za sudjelovanje na PlayStation 4 turniru u igri FIFA 19 na Sancta Domenica Gaming Day u Westgate Shopping Cityju, 27.10.2018.g Natjecatelji e biti selektirani na nain; tko prvi doe na prijavu (first come first serve) principu. Broj prijava ogranien je na 128 igraa. Kotizacija se ne naplauje i sudjelovanje na nagradnom natjeaju(turniru) je besplatno.</p> <p>Nagradni Fond</p> <p>Ukupan nagradni fond: 9.700,00 kuna u poklon bonovima i materijalnim nagradama</p> <p>Distribucija nagrada:1. mjesto 3.000 kuna u SD poklon bonovima, jednodnevna ulaznica za Infogamer*2. mjesto 2.000 kuna u SD poklon bonovima, jednodnevna ulaznica za Infogamer*3. mjesto 1.000 kuna u SD poklon bonovima, jednodnevna ulaznica za Infogamer*4. mjesto 500 kuna u SD poklon bonovima, jednodnevna ulaznica za Infogamer*5. -64. mjesto jednodnevna ulaznica za Infogamer*</p> <p>* jednodnevna ulaznica za Infogamer by Reboot 50 kn</p> <p>PRAVILA</p> <p>Struktura turnira:Natjecateljima e biti dodijeljen random seed i igrat e se na sistem Single EliminationKratka pravila:Format: Best of 1, Single EliminationMode: KickoffHalf lenght: 6 minutesIf draw: overtime + penaltiesControls: anyTransfers: forbiddenDefending: tactical</p> <p>Svaki igra ima 2 minute prije poetka mea za namjetanje formacije.</p> <p>Sveukupno su dozvoljene 3 pauze po igrau u jednom meu (za promjene igraa/formacija itd.)</p> <p>Ponaanje Sudionika Za uredno i ugodno sudjelovanje na turniru, bitno je da se svi sudionici ponaaju sportski i pridravaju fair playa. Krenje ovih pravila e biti kanjeno. Bilo kakvo manipuliranje rezultatima i navoenje ne tonih ili lanih informacija adminima ili drugim igraima je kanjivo. Bilo kakve uvrede igraima i adminima, bilo usmene ili pismene tijekom eventa, na stranicama eventa, u match komentarima, drutvenim mreama, mailovima i ostalim kanalima komunikacije e biti kanjene. Posebno teki sluajevi s nacionalnim i/ili rasnim uvredama ili prijetnjama nasiljem e rezultirati izbacivanjem igraa ili ekipe s turnira. Ovisno o teini prekraja, kazne e biti dodijeljene igraima ili cijelom timu. </p> <p>Svi sudionici se moraju pridravati pravila turnira i odluka organizatora, admina i sudaca. Sve odluke su konane osim ako nije drugaije navedeno. Razgovori, pisani ili usmeni, izmeu organizatora, admina ili sudaca i sudionika su povjerljivi. Javna objava ili irenje informacija iz dotinih razgovora je zabranjena bez prethodnog dogovora i odobrenja. </p> <p>Samo igrai koji su sudjelovali u meu imaju pravo prigovora na eventualno krenje pravila protivnika </p> <p>Sva pravila su podlona promjenama bez prethodne najave.</p> <p>Ostali uvjeti Nagradnog natjeajaPrijavom na Nagradni natjeaj Natjecatelj ostavlja Prireivau osobne podatke, a sve podatke prikupljene za vrijeme trajanja natjeaja, Prireiva e koristiti u svrhu ovog Nagradnog natjeaja tj. za potrebe obavjetavanja Natjecatelja o svim dogaanjima i pr...</p>

Recommended

View more >