Pravila Za Teh. Nadzor Brodica i Jahti, Odj. 2

  • Published on
    21-Apr-2015

  • View
    197

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU BRODICA I JAHTI Odjeljak 2.</p> <p>Odjeljak 2.</p> <p>NADZOR / OCJENA SUKLADNOSTI TIJEKOM GRADNJE BRODICA I JAHTISadraj: Stranica</p> <p>1. 1.1 1.2 2. 2.1 2.2 2.32.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6</p> <p>OPENITO ........................................................................................................................................... 1 PRIMJENA ............................................................................................................................................. 1 DEFINICIJE............................................................................................................................................ 1 TEMELJNI TEHNIKI ZAHTJEVI ................................................................................................. 2 OPENITO............................................................................................................................................. 2 PROJEKTNE KATEGORIJE PLOVILA............................................................................................... 2 OPI ZAHTJEVI.................................................................................................................................... 2Definicije osnovnih znaajki plovila ...................................................................................................................... 2 Identifikacijski broj plovila..................................................................................................................................... 2 Ploica graditelja .................................................................................................................................................... 2 Zatita osoba na plovilu od pada u more i sredstva za ukrcaj na plovilo osoba koje se nalaze u moru .................. 3 Vidljivost s glavnog mjesta upravljanja plovilom .................................................................................................. 3 Prirunik za koritenje plovila ................................................................................................................................ 3</p> <p>2.42.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.4.7 2.4.8</p> <p>TEMELJNI ZAHTJEVI ZA KONSTRUKCIJU PLOVILA .................................................................. 3Struktura trupa ........................................................................................................................................................ 3 Plovnost, stabilitet, nadvoe ................................................................................................................................... 3 Otvori na trupu, palubi i nadgrau.......................................................................................................................... 4 Naplavljivanje......................................................................................................................................................... 4 Najvee doputeno optereenje plovila................................................................................................................... 4 Smjetaj splavi za spaavanje ................................................................................................................................. 4 Naputanje plovila u sluaju nezgode..................................................................................................................... 4 Sidrenje, vez i tegalj ............................................................................................................................................... 4</p> <p>2.5 2.62.6.1 2.6.2 2.6.3 2.6.4 2.6.5 2.6.6 2.6.7 2.6.8</p> <p>ZAHTJEVI ZA UPRAVLJIVOST PLOVILA ....................................................................................... 5 STROJNI UREAJ, ELEKTRINA OPREMA, PROTUPOARNA ZATITA, SREDSTVA ZA NAVIGACIJU ........................................................................................................................................ 5Strojevi i prostorije strojeva.................................................................................................................................... 5 Sustav goriva .......................................................................................................................................................... 5 Elektrina oprema ................................................................................................................................................... 6 Sustav kormilarenja ................................................................................................................................................ 6 Plinska instalacija ................................................................................................................................................... 6 Protupoarna zatita................................................................................................................................................ 7 Navigacijska svjetla ................................................................................................................................................ 7 Spreavanje oneienja i sredstva za iskrcaj na kopno ......................................................................................... 7</p> <p>2.72.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4</p> <p>TEMELJNI ZAHTJEVI U SVEZI ISPUTANJA ISPUNIH PLINOVA IZ PORIVNIH STROJEVA............................................................................................................................................. 7Identifikacija motora............................................................................................................................................... 7 Zahtjevi za ispune plinove..................................................................................................................................... 7 Trajnost................................................................................................................................................................... 8 Prirunik za koritenje motora ................................................................................................................................ 8</p> <p>2.8 2.9</p> <p>TEMELJNI ZAHTJEVI ZA BUKU ....................................................................................................... 8 TEHNIKI ZAHTJEVI ZA GRADNJU PLOVILA NA NAPUHAVANJE ......................................... 9</p> <p>2.8.1 Razina buke ............................................................................................................................................................ 8 2.8.2 Upute za koritenje ................................................................................................................................................. 9 2.9.1 Plovila na napuhavanje pogonjena motorima najvee snage 4,5 kW i manje......................................................... 9</p> <p>2010</p> <p>PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU BRODICA I JAHTI Odjeljak 2.</p> <p>2.9.2 Plovila na napuhavanje pogonjena motorima snage vie od 4,5 kW ali manje do ukljuivo 15 kW ...................... 9 2.9.3 Plovila na napuhavanje pogonjena motorima najvee snage vee od 15 kW ......................................................... 9</p> <p>2.10 TEMELJNI TEHNIKI ZAHTJEVI ZA OSOBNA PLOVILA NA VODOMLAZNI POGON ........... 9 2.11 TEMELJNI TEHNIKI ZAHTJEVI U SVEZI POJEDINIH KOMPONENTI PLOVILA ................... 92.11.1 Openito.................................................................................................................................................................. 9 2.11.2 Temeljni tehniki zahtjevi....................................................................................................................................... 9</p> <p>2.12 TEHNIKA DOKUMENTACIJA KOJU MORA IZRADITI PROIZVOA .................................. 102.12.1 Openito................................................................................................................................................................ 10 2.12.2 Opseg dokumentacije............................................................................................................................................ 10</p> <p>3. 3.1 3.23.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 3.2.8 3.2.9 3.2.10 3.2.11</p> <p>POSTUPCI OCJENE SUKLADNOSTI PROJEKTA I GRADNJE PLOVILA........................... 13 OPENITO ........................................................................................................................................... 13 MODULI ZA OCJENU SUKLADNOSTI ........................................................................................... 13Unutarnja kontrola proizvodnje (Modul "A") ....................................................................................................... 13 Unutarnja kontrola proizvodnje uz obvezna ispitivanja (Modul "Aa", opcija 1) .................................................. 13 Tipno odobrenje (Modul "B") ............................................................................................................................... 13 Ocjena sukladnosti s prototipom (Modul "C")..................................................................................................... 15 Ocjena sukladnosti sustava kvalitete u proizvodnji (Modul "D") ......................................................................... 15 Ocjena sukladnosti proizvoda (Modul "F").......................................................................................................... 16 Pojedinana ocjena proizvoda (Modul "G") ........................................................................................................ 17 Potpuno osiguranje kvalitete (Modul "H")........................................................................................................... 17 Osiguranje kvalitete proizvoda (Modul "E")........................................................................................................ 19 Potvrivanje sukladnosti u proizvodnji u svezi ispunih plinova i buke............................................................... 20 Deklaracija o sukladnosti proizvoda ..................................................................................................................... 20</p> <p>4. 4.1 4.2 4.3</p> <p>CERTIFIKACIJA PLOVILA ZA RAZONODU PREMA DIREKTIVI 94/25/EZ S DOPUNAMA ....................................................................................................................................... 22 DEFINICIJE.......................................................................................................................................... 22 PRIMJENA ........................................................................................................................................... 22 POSTUPCI OCJENE SUKLADNOSTI PROJEKTA I IZRADE PLOVILA TE POJEDINIH KOMPONENTI PLOVILA .................................................................................................................. 23</p> <p>4.3.1 Ocjena sukladnosti projekta i izrade plovila osim osobnih plovila na vodomlazni pogon.................................... 23 4.3.2 Ocjena sukladnosti projekta i izrade osobnih plovila na vodomlazni pogon ........................................................ 23 4.3.3 Ocjena sukladnosti projekta i izrade komponenti plovila navedenih u to. 2.11 ovog odjeljka Pravila ............... 23</p> <p>4.4 4.5 4.64.6.1 4.6.2 4.6.3 4.6.4 4.6.5</p> <p>OCJENA SUKLADNOSTI U SVEZI ZAHTJEVA ZA ISPUNE PLINOVE.................................... 23 OCJENA SUKLADNOSTI U SVEZI ZAHTJEVA ZA BUKU........................................................... 23 KORELACIJA IZMEU PRAVILA I DIREKTIVE 94/25/EZ S DOPUNAMA................................ 24Temeljni tehniki zahtjevi u svezi konstrukcije plovila ........................................................................................ 24 Temeljni tehniki zahtjevi u svezi ispunih plinova ............................................................................................. 25 Temeljni tehniki zahtjevi za jainu buke............................................................................................................. 25 Postupci ocjene sukladnosti .................................................................................................................................. 25 Korelacija izmeu hrvatskih normi i EN i ISO normi........................................................................................... 26</p> <p>4.5.1 Ocjena sukladnosti za plovila navedena u to. 4.2.3 a) i b) ovog odjeljka Pravila ............................................... 23 4.5.2 Ocjena sukladnosti za plovila navedena u to. 4.2.3 c) i d) ovog odjeljka Pravila ............................................... 24</p> <p>4.7 5. 5.1 5.2 5.35.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5</p> <p>DEKLARACIJA PROIZVOAA U SVEZI STAVLJANJA NA TRITE DJELOMINO IZRAENIH PLOVILA I KOMPONENTI PLOVILA ....................................................................... 30 TEHNIKI ZAHTJEVI ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU JAHTI HRVATSKE DRAVNE PRIPADNOSTI............................................................................................................... 32 PRIMJENA I DEFINICIJE ................................................................................................................... 32 NADZOR NAD GRADNJOM JAHTE DULJINE TRUPA DO 24 METRA ...................................... 32 TEHNIKI ZAHTJEVI ZA JAHTE DULJINE TRUPA DO 24 METRA........................................... 32Zahtjevi za sidrenje, vez i tegalj............................................................................................................................ 32 Sredstva za spaavanje .......................................................................................................................................... 33 Radiooprema i navigacijska pomagala.................................................................................................................. 34 Spreavanje oneienja s jahti............................................................................................................................. 35 Medicinska oprema na jahti .................................................................................................................................. 36</p> <p>2010</p> <p>PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU BRODICA I JAHTI Odjeljak 2.</p> <p>5.3.6 Zahtjevi za jahte koje u ljetnom razdoblju plove u proirenom podruju plovidbe .............................................. 36</p> <p>5.4</p> <p>JAHTE DULJINE TRUPA VEE OD 24 METRA............................................................................. 36</p> <p>5.4.1 Nadzor nad gradnjom............................................................................................................................................ 36 5.4.2 Tehniki zahtjevi .......................................................................................</p>