Presentatie fase 2 Stationsgebied, december 2013

  • Published on
    11-Mar-2016

  • View
    217

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

De eerste aanzet voor de tweede fase van het Utrechtse Stationsgebiedproject.

Transcript

<ul><li><p>Fase 2 StationsgebiedStartbijeenkomst, 4 december 2013</p></li><li><p>Aanleiding: structuurplan fase 2</p><p>Perspectief Fase 2 Stationsgebied</p></li><li><p> Wat waren onze ambities?</p><p> Waarom start structuurvisie 2014?</p><p> Hoofdprincipes in de vorm van een perspectief</p><p> Welke ontwikkelgebieden ontstaan?</p><p> Vraag: wat is nodig om dit perspectief te realiseren? Inhoud Partijen Samenwerking</p><p>Perspectief Fase 2 Stationsgebied</p><p>Doel is te komen tot een structuurvisie voor Fase 2</p></li><li><p>Ambities: Economische versterking Bereikbaarheid Leefbaarheid Toevoeging: duurzaamheid en ontlasten van verkeer Herstellen, betekenis geven en verbinden</p><p>Perspectief Fase 2 Stationsgebied</p><p>Ambities</p></li><li><p>Waarom nu starten? Afspraken met Jaarbeurs over omklap hallen Afspraken over bereikbaarheid Utrecht-west</p><p>waaronder Van Zijstweg</p><p>Perspectief Fase 2 Stationsgebied</p><p>Waarom nu starten?</p></li><li><p>Perspectief Fase 2 Stationsgebied</p><p>Betekenis Stationsgebied:Utrecht groeit naar 400.000 inwonersVerruimen van het stadshart naar de westkant van de binnenstad</p></li><li><p>Spoorzone</p><p>JaarbeursgebiedMWK 3 Parkhaven </p><p>en MKZ 4</p><p>De verschillende delen van het verruimde stadshart</p><p>Perspectief Fase 2 Stationsgebied</p></li><li><p>Twee ontsluitingsassen Laan van Ver.NatiesEuropalaan</p><p>Overste den Oudenlaanals doorkoppeling</p><p>Profielen in overeen-stemming met betekenis gebied: eerst 2x2, in stadshart 2x1</p><p>Perspectief Fase 2 Stationsgebied</p><p>Consequenties voor ontsluiting</p></li><li><p>Jaarbeurs: ontwikkeling oost-west variant</p><p>Perspectief Fase 2 Stationsgebied</p></li><li><p>Perspectief Fase 2 Stationsgebied</p><p>Hoogstedelijk met centrumboulevard: Hoe zorgen we voor een aantrekkelijke en snelle route?</p></li><li><p>Overzijde Merwedekanaal aanvullend parkeren boven op Jaarbeursparkeren</p><p>Perspectief Fase 2 Stationsgebied</p></li><li><p>Parkeervoorzieningen gekoppeld aan functies met uitstraling</p><p>Perspectief Fase 2 Stationsgebied</p></li><li><p>Van Zijstweg 2x 1,5 met HOV en op termijn 2x1?</p><p>Perspectief Fase 2 Stationsgebied</p></li><li><p>Starten met invullen beloften aan wijk:1. Reduceren autoverkeer (2 x 1 </p><p>rijstroken), gefaseerd toewerken naar ontwikkelvisie Lombokplein</p><p>2. Ruimte voor tijdelijke en/of definitieve invulling vrijgekomen plekken</p><p>3. Kansen voor herstellen (fiets)verbindingen met binnenstad, doortrekken Leidsche Rijn </p><p>Wat is ervoor nodig: Integrale verkeersstudie Uitvoeren verkeersingrepen </p><p>Monicabrug Ontkoppeling Westplein met Vleutense</p><p>weg? </p><p>Perspectief Fase 2 Stationsgebied</p><p>Westplein</p></li><li><p>Fase 11. Westplein 2x1 rijbaan over </p><p>bestaand asfalt2. Doortrekken stadscorridor via </p><p>gelijkvloerse kruising met Graadtvan Roggenweg</p><p>3. Leidsche Rijn doortrekken tot Lombokplein</p><p>* HOV-banen zijn hier niet ingetekend!</p><p>Perspectief Fase 2 Stationsgebied</p><p>Direct verbeteren ruimtelijke structuur en verkeersveiligheid!</p></li><li><p>Mogelijk vanaf 2015!</p><p>1. Tramhalte Jaarbeursplein</p><p>2. Knip Croeselaan</p><p>3. Knip Monicabrug (2015)</p><p>4. Ontkoppeling Vleutenseweg Westplein?</p><p>* HOV-banen zijn hier niet ingetekend!</p><p>1</p><p>2</p><p>3</p><p>4</p><p>Perspectief Fase 2 Stationsgebied</p></li><li><p>Ruimte voor tijdelijke en/of definitieve invulling vrijgekomen plekken1. Tijdelijke fietsenstalling!2. Behoud bomen, groen inplanten? 3. Kiosk4. Tijdelijke functies?</p><p>Perspectief Fase 2 Stationsgebied</p></li><li><p>Perspectief Fase 2 Stationsgebied</p></li><li><p> Reductie verkeer Knip Monicabrug Loskoppelen Vleutenseweg en Westplein Parkeren overzijde Merwedekanaal Slimme logistiek &amp; distributie Koppeling met HOV en looproutes</p><p> Van Zijstweg 2x1,5 en na 2025 2x1? Westplein 2x1 over maaiveld</p><p>Perspectief Fase 2 Stationsgebied</p><p>Hoofdprincipes</p></li><li><p> Ideen ophalen bij deelnemers startbijeenkomst dec 2013 Start proces structuurvisie door besluit B&amp;W jan 2014 Uitwerking deelgebieden en themas via eigenstandige </p><p>trajecten: Logistiek en distributie; kennisinstituten, investeerders Deelgebieden; met eindgebruikers en belanghebbenden Spelregels organische gebiedsontwikkeling Westplein</p><p> Overleg over samenhang tussen deelgebieden Integratie in structuurvisie Vaststellen structuurvisie B&amp;W eind 2014</p><p>Perspectief Fase 2 Stationsgebied</p><p>Processen Structuurvisie</p></li><li><p>Perspectief Fase 2 Stationsgebied</p><p>Uitwerking deelgebieden</p></li></ul>