Prestigio MultiPhone Manual

  • Published on
    15-Sep-2015

  • View
    220

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prestigio_MultiPhone_Manual

Transcript

<ul><li><p>Zanme s Android telefonem</p><p>Univerzln nvod na Prestigio telefony</p><p>www.prestigio.cz</p><p>Pidejte se k nm na Facebooku:http://www.facebook.com/Prestigio.cz</p><p>V tto publikaci se dozvte, jak zat pracovat s telefonem se systmem Android, jak jsou jeho monosti, a jak jsou nejlep aplikace </p><p>pro zatenky i pokroil uivatele.</p></li><li><p>ZAnme s Android telefonem 2</p><p>obsah1 na vod2 multiPhone na dlani3 Vkldn baterie a sim karet4 sputn telefonu5 Hlavn plocha a prce s ikonami6 ti tlatka pro snadnj ivot7 ikony, kter byste mli znt8 Pipojen k internetu &amp; et Google9 dal nastaven</p><p>10 Bezpenost11 sprva kontakt12 nastaven e-mailov schrnky13 sprva soubor14 Hlasov vyhledvn15 Jak prohlet internet16 fotoapart a jeho funkce17 Hudba18 obchod Google Play</p><p>i Vbr aplikac: Hryii Vbr aplikac: fotografovniii Vbr aplikac: ProduktivitaiV Vbr aplikac: dal zajmav aplikace</p><p>Prvnch osmnct kapitol se vnuje zapnut, nastaven a zkladnm monostem telefon MultiPhone se </p><p>systmem Android. V zvrench Vbrech aplikac jsme pro vs pipravili strun pehled praktickch i z-bavnch aplikac, kter vm odhal dal monosti MultiPhone.</p></li><li><p>ZAnme s Android telefonem 3</p><p>11. na vod...Gratulujeme vm k zakoupen telefonu Prestigio MultiPhone, jednoho z nejoblbenjch chytrch te-</p><p>lefon se systmem Android na trhu. Spolenost Prestigio svmi telefony otevr brnu k produktivnjmu, </p><p>zbavnjmu a informovanjmu ivotu. S telefonem mete krom voln, psan zprv a prohlen inter-netu fotografovat snmky, natet videoklipy a hrt jednu ze stovek her dostupnch v obchod Google Play </p><p>anebo lpe organizovat pracovn schzky a spolen s ostatnmi kolegy plnovat projekty i bhem cestovn. </p><p>Spolenost Prestigio se v oblasti technologi pohybuje ji vce jak deset let a jej vrobky odpovdaj ps-nm zkaznickm standardm. Nemuste se tedy obvat, e by MultiPhone nedokzal vyhovt poadavkm, </p><p>kter kladete na modern technologii a v ad ppad s nm najdete to nejoptimlnj een.</p><p>V tto publikaci se dozvte ve podstatn o prci s telefonem a s jeho softwarovm vybavenm. Nvod </p><p>je pipraven pedevm pro pln zatenky, ale i pokroil uivatel najdou adu tip, jak svoj prci s Mul-tiPhone rozit. </p><p>Na vaem telefonu je pedinstalovan operan systm Android od spolenosti Google. V zvislosti </p><p>na typu telefonu se verze Android me liit, vechny jsou vak navren se shodnm ovldnm a funkcemi. </p><p>Pro ely tto pruky budeme pouvat verzi Android 4.1 Jelly Bean s adou vylepen oproti pedchozm </p><p>verzm. Android je tak zkladnm operanm systmem pro tablety Prestigio a tm sjednocuje pracovn po-stupy a nvyky mezi telefony a tablety.</p></li><li><p>ZAnme s Android telefonem 4</p><p>Vdli jste, e...</p><p>Vce jak pt set milin lid vyuv telefony s operanm systmem Android. Pitom mohlo bt ve </p><p>jinak. Mal spolenost s nzvem Android byla zaloena roku 2003 a o dva roky pozdji pela do vlastnic-tv spolenosti Google. Po tech letech vvojovch prac byl systm uveden na trh a ujal se tak rychle, e </p><p>dnes jeho podl na trhu chytrch telefon kad den stoup.</p><p>roztomil robot?</p><p>Zelen robot se stal tv systmu Android od uveden prvnho telefonu na trh. V pvodnch n-vrzch nechybly loga s agresivn vyhlejcm rudm robotem, kter ale nakonec nebyly pouity, kdy </p><p>vtvarnice Irina Blokov pedstavila zelenho robota, kterho si cel svt zamiloval.</p><p>Popularita telefon i tablet se systmem Android za posledn roky strm stoup. Dvody jsou komfort-n prosted, snadn roziovn dalmi aplikacemi a cenov dostupnost. Systm se neustle rozvj a kad </p><p>den pro nj vychzej nov aplikace. Spolenost Google je roziuje skrz obchod Google Play, nicmn ada </p><p>z nich je na vaem MultiPhone ji nainstalovna.</p><p>Pojme spolen objevovat asn svt Prestigio MultiPhone a Android!</p></li><li><p>ZAnme s Android telefonem 5</p><p>1. Ovldn hlasitosti</p><p>Stiskem horn i spodn strany upravte hlasitost vy-zvnn nebo pehrvn hudby.</p><p>2. Vstup na sluchtkaVstup pro sluchtka se standardnm konektorem </p><p>3,5mm.</p><p>3. USB pipojen</p><p>Pomoc dodvanho kabelu pipojte telefon k na-pjen prostednictvm elektrickho adaptru nebo </p><p>k synchronizaci s potaem.</p><p>4. NabdkaDotykem vyvolte na displeji nabdku aplikace. Ob-sah nabdky se li podle druhu aplikace.</p><p>5. Zpt</p><p>Dotykem se vrtte o krok zpt.</p><p>6. Dom</p><p>Dotykov tlatko pro nvrat na hlavn plochu.</p><p>7. VypnnStiskem telefon zapnete, zamknete, odemknete </p><p>anebo podrenm vypnete.</p><p>8. Objektiv</p><p>Hlavn objektiv pro fotografovn a naten videa. </p><p>Vsledn kvalita je zvisl na modelu telefonu.</p><p>9. Reproduktor</p><p>Slou pro telefonovn s hlasitm odposlechem </p><p>anebo pro pehrvn hudby.</p><p>10. Objektiv</p><p>Pedn objektiv pro videohovory. Kvalita fotografi </p><p>se li podle telefonu.</p><p>11. Reproduktor</p><p>Pro standardn telefonovn.</p><p>12. Otvor pro sejmut zadnho krytu</p><p>multiPhone na dlani</p><p>1 7</p><p>11 10</p><p>4 6 59</p><p>8</p><p>Obrzek je pouze ilustran, rozloen jednotlivch konektor a ovldacch prvk se u rznch model li, pesn popis pro dan model nalezne-te v jeho Strunm nvodu k obsluze, kter je ke kadmu modelu piloen.</p><p>3 2</p><p>12</p></li><li><p>ZAnme s Android telefonem 6</p><p>odejmut zadnho krytu</p><p>Telefony Prestigio MultiPhone DUO umouj vloen dvou SIM karet a rozen intern pamti dky pod-poe microSD/HC/XC karet. Pozice pro karty se stejn jako prostor pro baterii nachz pod zadnm krytem. </p><p>Ped vloenm baterie a karet se ujistte, e je telefon vypnut a jednou rukou pevn podrte bok zazen. </p><p>Tenkm pedmtem odjistte po obvodu kryt a vycvaknte ho z plastovch zmk. </p><p>Varovn: Pi pouit nehtu pro nadzvednut krytu me dojt ke zrann. </p><p>Vloen baterie</p><p>Baterie je soust balen MultiPhone a ped pouitm pstroje mus bt vloena do telefonu. Kontakty </p><p>baterie vlote k horn stran prostoru pro baterii a jemn zatlate pro jej umstn na pozici. Baterii vyjmejte </p><p>pouze v ppad vmny nebo likvidace. Pi likvidaci baterie postupujte podle platnch norem o ekologickm </p><p>zachzen s bateriemi. </p><p>Obrzek je pouze ilustran, rozloen jednotlivch konektor a ovldacch prvk se u rznch model li, pesn popis pro dan model nalezne-te v jeho Strunm nvodu k obsluze, kter je ke kadmu modelu piloen.</p><p>22. Vkldn bateriea sim karet*</p></li><li><p>ZAnme s Android telefonem 7</p><p>instalovn sim karet</p><p>Nad bateri se nachz pozice pro SIM karty. Lev pro kartu 1 je uren pro 3G WCDMA (kompatibiln s 2G kartou). Prav pro kartu 2 je urena pro GSM kartu. Ujistte se, e zlat kontakty na kart smuj dol. Micro SD kartu nasmrujte konektorem k pedn stran zazen a potitnou stranu karty k zadn stran zazen. MicroSD karta nen, krom model 4020 a 4300, soust balen.</p><p>Po umstn SIM karty do telefonu vrate zadn kryt na sv msto a zajistte ho jemnm pitlaenm. Nyn </p><p>mete v telefon zapojit do nabjen dodvanm USB kabelem, kter spojte s potaem nebo s elektric-kou zstrkou a zapojte do elektrick st.</p><p>*Obrzky ukazuj instalaci SIM karet a vyjmut baterie z telefonu Prestigio MultiPhonePAP404 DUO</p><p>Psluenstv</p><p>Ve vaem balen Prestigio MultiPhone naleznete krom samotnho telefonu nsledujc doplky:</p><p> Pouzdro na telefon (pouze u vybranch model). USB kabel. Ppojku do elektrick st 230 V, kter slou pro dobjen telefonu dodvanm USB kabelem. Sluchtka s mikrofonem pro poslouchn hudby a telefonovn bez nutnosti dret pstroj v ruce. Strun nvod k obsluze</p><p>Soust balen jsou dle zkladn informace o prci s telefonem, mezinrodn zrun list, informace </p><p>o zdravotnch rizicch spojench s pouvnm telefonu a pouen o ekologick likvidaci produktu.</p><p>Obrzek je pouze ilustran, rozloen jednotlivch konektor a ovldacch prvk se u rznch model li, pesn popis pro dan model nalezne-te v jeho Strunm nvodu k obsluze, kter je ke kadmu modelu piloen.</p></li><li><p>ZAnme s Android telefonem 8</p><p>Doba prvnho nabjen se me podle stavu baterie pi zapojen do elektrick st liit. V ppad, e </p><p>uvidte po stisknut zapnacho tlatka animaci baterie, znamen to, e telefon jet nen pipraven k po-uit. V opanm ppad vs MultiPhone uvt animac a zamknutou obrazovkou. Odemknte obrazovku </p><p>petaenm ikony zmku doprava.</p><p>vodn nastaven</p><p>1. Na prvn obrazovce mete nastavit jazyk uivatelskho prosted. Ve vtin ppad me bt ja-zyk pednastaven na anglitinu - pokud ho chcete zmnit na etinu, uknte na volbu Change language, v seznamu vyberte poadovan jazyk a pomoc tlatka Zpt se vrate o jeden krok zpt. Stisknte tlatko Dle a pijmte licenn smlouvu.</p><p>2. Dalm krokem je potvrzen rozloen klvesnice, kter se automaticky nastav podle jazyka vybran-ho v pedchozm kroku. Rozloen klvesnice zde mete zmnit na vmi preferovan.</p><p>3. Datum a as vetn asovho psma mete nastavit ve tetm kroku uknutm na Rozen nasta-ven. Zde mete nastavit datum, pesn as a asov psmo (pro eskou republiku plat GMT +1 hodina).</p><p>4. Dleit je nastaven konektivity zazen. Vechny telefony MultiPhone disponuj bezdrtovou tech-nologi Wi-Fi, kterou si mete nastavit prv zde. Pipojen k internetu je pro plnohodnotn vyu-vn slueb a funkc telefonu velmi dleit, proto tuto st nepeskakujte a vyberte Nastavit Wi-Fi. </p><p>V seznamu nalezench Wi-Fi st zvolte svoj domc nebo pracovn s a zadejte pstupov heslo. </p><p>Vrate se o jeden krok zpt a pokraujte volbou Dle.</p><p>5. U nkterch telefon MultiPhone vm bude nabdnuta sbrka aplikac od tetch stran, kter roziuj </p><p>vodn prci s telefonem. Mete je ihned nainstalovat anebo jejich zaveden odmtnout.</p><p>Upozornn: V ppad, e telefon nabjte pes USB kabel z potae, me se objevit vzva pro aktivaci </p><p>telefonu jako penosnho disku. Paklie funkci potvrdte, zobraz se telefon v nabdce jako extern penosn </p><p>pam typu flash.</p><p>Tip: V MultiPhone je pipraven pro pouvn v eskm jazyce. Zmnu ei najdete v sekci Nastaven a odkazu Jazyk a zadvn.</p><p>33. sputn telefonu</p></li><li><p>ZAnme s Android telefonem 9</p><p>Krtkm stiskem tlatka pro vypnn telefonu pstroj uzamknete. Optovnm stisknutm vyvolte ode-mykac obrazovku. Na obrazovce jsou dleit informace o ase, datu a stavu baterie. Petaenm ikonky </p><p>zmku doleva se snadno a rychle dostanete do aplikace Fotoapart. Od vyfocen zajmavho okamiku vs </p><p>tak vdy dl jen nkolik sekund!</p><p>Jak na virtuln klvesnici</p><p>Telefony jsou vybaven dotykovou virtuln klvesnic s eskmi znaky. Na zkladn klvesnici me-te pst bez diakritiky a esk znaky vyvolte pidrenm psmene, nad kterm se maj objevit. Pidrenm </p><p>klvesy v hornm dku se rychle dostanete k seln ad, kterou mete t aktivovat tlatkem ?123 v levm spodnm rohu klvesnice. Dal znaky se nachzej za tlatkem =\</p></li><li><p>ZAnme s Android telefonem 10</p><p>Po odemknut a vodnm nastaven mete zat telefon pouvat a to i v ppad, e nebyla zasunuta </p><p>GSM karta. Doporuujeme vm ale seznmit se nejprve s prostedm systmu Android a jeho dotykovm </p><p>ovldnm. Telefon se ovld gesty, kter jste si vyzkoueli ji pi vodnm nastavovn. Piloen prstu na dis-plej a pohyb do stran se nazv petaen nebo posunut. Rychl dotyk se nazv klepnut nebo uknut. </p><p>Mete si hned vyzkouet, co petaen udl pohybem prstu doleva a doprava na hlavn ploe. Dostanete se </p><p>tak na vedlej plochy, kterch me bt maximln pt. Aplikace aktivujete uknutm na ikonky.</p><p>Zkladn nabdka je rozdlena na pt ploch s ikonami aplikac. Ve spodn lit jsou ty nejdleitj (te-lefon, zprvy a dal), ostatn ikony jsou seazen podle priorit. Umstn ikon mete mnit tak, e na nich </p><p>podrte prst a pesunete je na nov msto. V ppad, e chcete aplikaci z plochy odstranit, pethnte j </p><p>na pole s npisem Odstranit.</p><p>Poznmka: V zvislosti na typu telefonu se me nabdka aplikac na hlavn ploe liit.</p><p>44. Hlavn plocha a prces ikonami</p></li><li><p>ZAnme s Android telefonem 11</p><p>Systm Android je intuitivnm prostedm, ve kterm se jednodue a rychle dostanete k aplikacm a na-stavenm, kter potebujete pozmnit. Nejastj nastaven jsou dostupn v jakoukoliv chvli po petaen </p><p>prstu z hornho kraje displeje smrem dol. Naleznete zde rzn schmata hlasitosti, monosti pipojen </p><p>a reim pro vypnut vech bezdrtovch slueb (napklad pi pouvn telefonu v letadle). Zrove se zde vy-pisuj vechna dleit oznmen o telefonu nebo aplikacch. Ze stahovac nabdky odejdete bu petaenm </p><p>prstu smrem vzhru nebo stisknutm tlatka Dom i Zpt na spodn sti pedn strany.</p><p>Tip: Vechny dleit informace jsou zobrazeny v hornm dku. Ikonky s vstranm ervenm symbolem indikuj, e sluba nefunguje sprvn (napklad patn zasunut druh SIM karta).</p></li><li><p>ZAnme s Android telefonem 12</p><p>Pod spodn hranou displeje se nalzaj ti tlatka: Nabdka, Dom a Zpt. V klidovm stavu (i bhem pou-vn telefonu) jsou tmav a po dotyku se vysvt. </p><p>Tlatko Nabdka slou k oteven zkladn nabdky aplikace, kter je prv sputn. Na hlavn ploe se do-stanete do sprvy aplikac, nastaven systmu a ke zmn tapety. </p><p>Tlatko Dom vs z jakkoliv aplikace vrt zpt na hlavn plochu. </p><p>55. ti tlatka prosnadnj ivot</p><p>Obrzek je pouze ilustran, rozloen jednotlivch konektor a ovldacch prvk se u rznch model li, pesn popis pro dan model nalezne-te v jeho Strunm nvodu k obsluze, kter je ke kadmu modelu piloen.</p></li><li><p>ZAnme s Android telefonem 13</p><p>Tlatko Zpt vs vrt na pedchoz obrazovku anebo na zkladn plochu, paklie v aplikaci ji nen k emu se </p><p>vracet.</p><p>Tip: Podrte-li del dobu prst na tlatku Dom zobraz se seznam naposledy pouvanch aplikac. Dky tomu se mezi nimi mete rychle pepnat anebo je po podren prstu na aplikaci zavt a uvolnit tak msto </p><p>v pamti.</p><p>dal tlatka</p><p>Tlatko pro vypnn a zapnn telefonu slou tak k rychlmu uzamen. Krtkm stiskem telefon uzamkne-te, podrenm se dostanete k monosti telefon vypnout anebo rychle zmnit schma hlasitosti. </p><p>Tip: Fotografii putn aplikace anebo plochy vytvote souasnm stisknutm a podrenm tlatek pro vyp-nn telefonu a sniovn hlasitosti. Obrzek se ulo do Galerie.</p><p>ovldn hlasitosti</p><p>Tlatky pro ovldn hlasitosti upravujete intenzitu pehrvan hudby, telefonnho hovoru anebo zvuky jed-notlivch aplikac.</p><p>Tip: Zvuky pro jednotliv udlosti mete piadit v nabdce Nastaven a sekci Zvukov profily. Zde mete tak upravovat jednotliv zvukov schmata podle vlastnch preferenc.</p></li><li><p>ZAnme s Android telefonem 14</p><p>Po uknut se dostanete k rychlmu vyten na selnku, seznamu pchozch </p><p>a odchozch hovor a k uloenm kontaktm. </p><p>Internetov prohle. Vce informac najdete v kapitole 8 - Pipojen k internetu </p><p>&amp; et Google.</p><p>uknutm se vm zobraz seznam vech nainstalovanch aplikac a widget (viz </p><p>dle). Mete je spustit pmo z tto nabdky anebo po podren prstu na ikon </p><p>pethnout na plochu.</p><p>Zprvy SMS a MMS.</p><p>Zde najdete kontakty a jejich sprvu. Vce informac najdete v kapitole 11 Sprva </p><p>kontakt.</p><p>Mon vm oi pechz ze vech ikon, kter na ploe vidte. ada z nich je pedinstalovna spolenost </p><p>Prestigio a usnadn vm pouvn telefonu. Naleznete vak i zkladn systmov ikony, se ktermi je dobr </p><p>seznmit se hned na zatku. </p><p>Ve spodn lit viditeln na vech plochch jsou nejdleitj ikony. S jejich pomoc se rychle dostanete </p><p>k zkladnm funkcm telefonu. Aplikace mete ze spodn lity odstranit podrenm prstu na ikon a jejm </p><p>petaenm na plochu. V lit me bt maximln pt aplikac.</p><p>66. ikony, kter bystemli znt</p></li><li><p>ZAnme s Android telefonem 15</p><p>sprva ikonek</p><p>Na kad ploe mete mt nkolik ad a sloupc ikonek a asem se me stt, e v nich ztratte pehled. </p><p>Proto Android umouje organizovat aplikace v adresch podle vaich vlastnch preferenc. Sta na ikon </p><p>pidret prst a pesunout j nad jinou a pustit. Tm vznikne adres s dvma i vce aplikacemi, kter me-te jakkoliv pojmenovat napklad Zprvy. V rmci adrese mete jednotliv aplikace dle rovnat podle </p><p>vlastn volby.</p><p>Co je to widget?</p><p>Widget je mal program, kter pmo na ploe zobrazuje praktick nebo zbavn informace. Jde </p><p>napklad o hodiny, kter vidte na hlavn ploe a umstit na plochu mete i informace o poas, doprav </p><p>anebo vpis doruench email. Od aplikace se tedy widget li tm, e je okamit viditeln a nen za-poteb ho spoutt. Seznam pedinstalovanch widget najdete po stisknut prosted ikony na spodn </p><p>lit.</p></li><li><p>ZAnme s Android telefonem 16</p><p>Fotoapart vm umon fotit nebo natet videa. Ped vyfocenm mete upravo-vat podmnky scny a fotografovat tak podle svho vkusu. Dal informace najdete </p><p>v k...</p></li></ul>