Prevencija nasilja i mladi u riziku - Zoran Zlatkovic

 • Published on
  29-Nov-2014

 • View
  1.123

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentacija projekta "Komadi koji nedostaje" - prevencija nasilja i mladi u riziku. Prezenter Zoran Zlatkovi. Balkanska konferencija o mladima u riziku, Beograd, 28.2.2012.

Transcript

 • 1. ORGANIZACIJA KREATIVNOG OKUPLJANJA Projekat Komadi koji nedostaje -prevencija nasilja imladi u riziku

2. O PROJEKTU

 • Organizacija kreativnog okupljanja- OKO iz Beograda sprovodi i koordinira ovaj projekat u partnerstvu sa Centrom za omladinski rad (CZOR) iz Novog Sada, UNICEF kancelarijom u Srbiji, Pokrajinskim sekretarijatom za sport i omladinu i 9 srednjih kola koje su ukljuene uprogram "kola bez nasilja ".

3. CILJ PROJEKTA

 • Cilj projektaje izgradnja kapaciteta volonterske strukture ipokretanje4 Volonterska servisa i 9 info punktovasa funkcijom da podstiu i promoviu kulturu nenasilja u9 srednjih kolau Subotici, Novom Sadu, Bakom Petrovcu i Beeju kako bi seformiralo sigurno okruenje za lini i socijalni razvoj mladih ljudi.

4. CILJEVI PROJEKTA

 • Ovo se postie izgradnjomodrivih omladinskih volonterskih servisa(LVS) usko povezanih sa Kancelarijama za mlade i kolama koji organizuju mirovne akcije i aktivnosti usmerene na promociju nenasilja (sportski dogaaji, tribine, izlobe, predstave, gostovanja u lokalnim medijima i sl.).
 • Projekat obezbeujeuee mladih iz srednjih kola i lokalnih zajednica , ukljuujui i mlade u riziku oslanjajui se na program "kola bez nasilja'', kao mogunost za smanjenje nasilja i prevenciju nasilnog ponaanja.
 • Osnovnapodrka je pruena kolskim timovim za spreavanje nasilja , kao i aktivistima lokalnih kancelarija za mlade i NVO, koji stvoraju mogunosti za vee angaovanje u lokalnoj zajednici i ukljuivanje mladih u riziku.

5. CILJ PROJEKTA

 • Projekat doprinosi stvaranju kritine mase koja transformie ponaanja mladih i sposobnost da se nosi sa konfliktom, ohrabrivanjem i preispitivanjem stavova dominantnih kulturnih normi meu mladima. Zajednika investicija svih aktera u lokalnoj zajednici u izgradnju kulture mira snano doprinosi razvoju zajednice u celini.

6. REZULTATI PROJEKTA

 • Lokalni volonterski servisi su do sada organizovali 10 mirovnih akcija sa preko 1000 direktnih i vie hiljada indirektnih korisnika, postavili 9 info punktova u kolama sa ciljem informisanja mladih, osnovali 5 fejsbuk grupa sa ciljem povezivanja mladih i promocije aktivnosti, uestvovali u okviru mirovnog kampa Vojvodina 2011 u Kikindi i incirali vie lokalnih inicijativa koje promoviu aktivizam mladih.

7.

 • Zoran Zlatkovi
 • Organizacija kreativnog okupljanja OKO
 • okoorganizacija @gmail.com

8.

Recommended

View more >