Prevencija nasilja i mladi u riziku - Zoran Zlatkovic

  • Published on
    29-Nov-2014

  • View
    1.123

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentacija projekta "Komadi koji nedostaje" - prevencija nasilja i mladi u riziku. Prezenter Zoran Zlatkovi. Balkanska konferencija o mladima u riziku, Beograd, 28.2.2012.

Transcript

<ul><li> 1. ORGANIZACIJA KREATIVNOG OKUPLJANJA Projekat Komadi koji nedostaje -prevencija nasilja imladi u riziku</li></ul> <p> 2. O PROJEKTU </p> <ul><li> Organizacija kreativnog okupljanja- OKO iz Beograda sprovodi i koordinira ovaj projekat u partnerstvu sa Centrom za omladinski rad (CZOR) iz Novog Sada, UNICEF kancelarijom u Srbiji, Pokrajinskim sekretarijatom za sport i omladinu i 9 srednjih kola koje su ukljuene uprogram "kola bez nasilja ". </li></ul> <p> 3. CILJ PROJEKTA </p> <ul><li>Cilj projektaje izgradnja kapaciteta volonterske strukture ipokretanje4 Volonterska servisa i 9 info punktovasa funkcijom da podstiu i promoviu kulturu nenasilja u9 srednjih kolau Subotici, Novom Sadu, Bakom Petrovcu i Beeju kako bi seformiralo sigurno okruenje za lini i socijalni razvoj mladih ljudi.</li></ul> <p> 4. CILJEVI PROJEKTA </p> <ul><li>Ovo se postie izgradnjomodrivih omladinskih volonterskih servisa(LVS) usko povezanih sa Kancelarijama za mlade i kolama koji organizuju mirovne akcije i aktivnosti usmerene na promociju nenasilja (sportski dogaaji, tribine, izlobe, predstave, gostovanja u lokalnim medijima i sl.). </li></ul> <ul><li>Projekat obezbeujeuee mladih iz srednjih kola i lokalnih zajednica , ukljuujui i mlade u riziku oslanjajui se na program "kola bez nasilja'', kao mogunost za smanjenje nasilja i prevenciju nasilnog ponaanja. </li></ul> <ul><li>Osnovnapodrka je pruena kolskim timovim za spreavanje nasilja , kao i aktivistima lokalnih kancelarija za mlade i NVO, koji stvoraju mogunosti za vee angaovanje u lokalnoj zajednici i ukljuivanje mladih u riziku.</li></ul> <p> 5. CILJ PROJEKTA </p> <ul><li>Projekat doprinosi stvaranju kritine mase koja transformie ponaanja mladih i sposobnost da se nosi sa konfliktom, ohrabrivanjem i preispitivanjem stavova dominantnih kulturnih normi meu mladima. Zajednika investicija svih aktera u lokalnoj zajednici u izgradnju kulture mira snano doprinosi razvoju zajednice u celini. </li></ul> <p> 6. REZULTATI PROJEKTA </p> <ul><li>Lokalni volonterski servisi su do sada organizovali 10 mirovnih akcija sa preko 1000 direktnih i vie hiljada indirektnih korisnika, postavili 9 info punktova u kolama sa ciljem informisanja mladih, osnovali 5 fejsbuk grupa sa ciljem povezivanja mladih i promocije aktivnosti, uestvovali u okviru mirovnog kampa Vojvodina 2011 u Kikindi i incirali vie lokalnih inicijativa koje promoviu aktivizam mladih. </li></ul> <p> 7. </p> <ul><li>Zoran Zlatkovi </li></ul> <ul><li>Organizacija kreativnog okupljanja OKO </li></ul> <ul><li>okoorganizacija @gmail.com </li></ul> <p> 8. </p>