Prevencija Nasilja - Predskolski Odgoj

 • Published on
  30-May-2018

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 8/14/2019 Prevencija Nasilja - Predskolski Odgoj

  1/21

  Nasilje usportu i

  predkolskadjeca

  Joko Sindik

  ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA E DUKACIJE

  U BORBI PROTIV NASILJA U PORTU, NA PORTSKIM

  NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

  1

  NASILJE U SPORTU I PREDKOLSKA DJECA

  Uvod Ljudska prava Rjeenje Paradigma Izvori Uzroci Natjecanje Zakljuak

  MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH

  Odsjek za sprjeavanje nereda na portskim natjecanjima

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja

  i porta

 • 8/14/2019 Prevencija Nasilja - Predskolski Odgoj

  2/21

  Ljudska prava

  (opreka nasilju)Karakteristike ljudskih prava:uroena (ovjek ima pravo na njih samo na osnovu

  svog bivstva kao ovjek)

  jednaka su za sve ljude na svijetu (neovisno onjegovoj pojedinanoj pripadnosti nekom narodu, o

  vjerovanju te spolu)

  neotuiva (ona uvijek vae i ne mogu nikome biti

  oduzeta)tite graanina od drave

  ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA E DUKACIJE

  U BORBI PROTIV NASILJA U PORTU, NA PORTSKIM

  NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

  2

  NASILJE U SPORTU I PREDKOLSKA DJECA

  Uvod Ljudska prava Rjeenje Paradigma Izvori Uzroci Natjecanje Zakljuak

  MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH

  Odsjek za sprjeavanje nereda na portskim natjecanjima

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja

  i porta

 • 8/14/2019 Prevencija Nasilja - Predskolski Odgoj

  3/21

  Koja ljudska

  prava postoje?Podjela ljudskih prava:

  Grupa 1: Osobna pravaGrupa 2: Politika i civilna prava

  Grupa 3: Socijalna i ekonomska prava

  Grupa 4: Prava tree generacije

  ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA E DUKACIJE

  U BORBI PROTIV NASILJA U PORTU, NA PORTSKIM

  NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

  3

  NASILJE U SPORTU I PREDKOLSKA DJECA

  Uvod Ljudska prava Rjeenje Paradigma Izvori Uzroci Natjecanje Zakljuak

  MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH

  Odsjek za sprjeavanje nereda na portskim natjecanjima

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja

  i porta

 • 8/14/2019 Prevencija Nasilja - Predskolski Odgoj

  4/21

  Razlika izmeu ljudskih

  i osnovnih pravanije sadrajna, nego formalnaOsnovna prava: koja svaka drava garantira svojimgraanima (u Ustavima) - obraanje sudu.

  Ljudska prava: prava koja pripadaju svakome natemelju njegova postojanja kao ovjeka.Ona su osnovna ideja iza osnovnih prava - moralni

  zahtjev na prava definirana Ustavom;

  ljudska prava = prirodna prava.Opa povelja o ljudskim pravima UN

  ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA E DUKACIJE

  U BORBI PROTIV NASILJA U PORTU, NA PORTSKIM

  NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

  4

  NASILJE U SPORTU I PREDKOLSKA DJECA

  Uvod Ljudska prava Rjeenje Paradigma Izvori Uzroci Natjecanje Zakljuak

  MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH

  Odsjek za sprjeavanje nereda na portskim natjecanjima

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja

  i porta

 • 8/14/2019 Prevencija Nasilja - Predskolski Odgoj

  5/21

  Prava djeteta

  Godinu dana nakon osnivanja Svjetske organizacije UN(1945), Generalna skuptina UN je 11. prosinca 1946.

  godine stvorila organizaciju za pomo djeci - UNICEF

  Povelja o pravima djeteta 20. Studenog 1959. (Dan

  prava djeteta)1979. godine - u godini djeteta- prijedlog, da ova

  Povelja, postane meunarodno-pravno obvezujua.

  1989. Konvencija o pravima djeteta s 54 lanka

  (Generalna skuptina UN). Konvenciju do sadapotpisalo preko 180 zemalja.

  ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA E DUKACIJE

  U BORBI PROTIV NASILJA U PORTU, NA PORTSKIM

  NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

  5

  NASILJE U SPORTU I PREDKOLSKA DJECA

  Uvod Ljudska prava Rjeenje Paradigma Izvori Uzroci Natjecanje Zakljuak

  MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH

  Odsjek za sprjeavanje nereda na portskim natjecanjima

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja

  i porta

 • 8/14/2019 Prevencija Nasilja - Predskolski Odgoj

  6/21

  Nenasilno rjeenje sukoba

  Kod djece: razviti sposobnosti nenasilnog rjeavanjaproblema

  Poticati ih da razmiljaju

  kako drugaije rijeiti sukobeosim nasiljem, koji su dio njihovog svakodnevnog ivota.

  to djeci treba ponuditi?

  praktine naine reakcije na nasilje

  poticati osjeaj samopouzdanja u reakcijama na nasilje

  spremnost na mirno rjeenje sukoba pojaava djeci

  osjeaj odgovornosti

  Osnovni element obrazovanja za ljudska prava idemokraciju = nenasilno rjeenje sukoba

  ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA E DUKACIJE

  U BORBI PROTIV NASILJA U PORTU, NA PORTSKIM

  NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

  6

  NASILJE U SPORTU I PREDKOLSKA DJECA

  Uvod Ljudska prava Rjeenje Paradigma Izvori Uzroci Natjecanje Zakljuak

  MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH

  Odsjek za sprjeavanje nereda na portskim natjecanjima

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja

  i porta

 • 8/14/2019 Prevencija Nasilja - Predskolski Odgoj

  7/21

  Kako sport promoviraljudska prava (nenasilje)

  dijeljenja zajednikih interesa i vrijednosti

  uenja socijalnih vjetina (sport povezuje ljude)

  pomae prevladavanje razlika (multinacionalni i multi-religijske momadi i natjecatelji iz razliitih sredina)

  potie dijalog i pridonosi nestanku predrasuda,stereotipa, neznanja, netolerancije i diskriminacije

  Sudjelovanje djevojica u tzv. mukim sportovima =

  nestanak stereotipa o mukim i enskim razlikama iulogama.

  Sudjelovanje u sportu i kod djece dovodi do:

  ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA E DUKACIJE

  U BORBI PROTIV NASILJA U PORTU, NA PORTSKIM

  NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

  7

  NASILJE U SPORTU I PREDKOLSKA DJECA

  Uvod Ljudska prava Rjeenje Paradigma Izvori Uzroci Natjecanje Zakljuak

  MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH

  Odsjek za sprjeavanje nereda na portskim natjecanjima

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja

  i porta

 • 8/14/2019 Prevencija Nasilja - Predskolski Odgoj

  8/21

  Paradigma:humanizam i sport

  Humanizam: suosjeanje, pomo, ljubav prema

  sebi i drugima

  Sport: tenja maksimalnim motorikim

  dostignuima (samo po sebi je nasilje)Rekreacija i edukacija: rezultat nije primaranali je bitan (opasnost od nasilja postoji)

  Nasilje: u nekim sportovima je bit nadmetanja,negdje je pomicanje granica pravila,

  odnosno pokuaj da se ostvari prednost nadprotivnikom

  ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA E DUKACIJE

  U BORBI PROTIV NASILJA U PORTU, NA PORTSKIM

  NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

  8

  NASILJE U SPORTU I PREDKOLSKA DJECA

  Uvod Ljudska prava Rjeenje Paradigma Izvori Uzroci Natjecanje Zakljuak

  MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH

  Odsjek za sprjeavanje nereda na portskim natjecanjima

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja

  i porta

 • 8/14/2019 Prevencija Nasilja - Predskolski Odgoj

  9/21

  Sport:humanizam ili nasilje

  Humanost: vrhunski sport je nehuman

  (esto nasilan), a rekreacija kao i

  edukacija humana (nenasilna)

  Nasilje najee u vrhunskom sportu,ali i u sportskoj rekreaciji (povremeno

  ili ee; u edukaciji ga ne bi smjelo biti,

  npr. u nastavi)

  ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA E DUKACIJE

  U BORBI PROTIV NASILJA U PORTU, NA PORTSKIM

  NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

  9

  NASILJE U SPORTU I PREDKOLSKA DJECA

  Uvod Ljudska prava Rjeenje Paradigma Izvori Uzroci Natjecanje Zakljuak

  MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH

  Odsjek za sprjeavanje nereda na portskim natjecanjima

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja

  i porta

 • 8/14/2019 Prevencija Nasilja - Predskolski Odgoj

  10/21

  Aspekt sportskihnavijaa i publike

  Navijake subkulture u nogometu, koje njeguju

  vrijednosti: maskulinost, teritorijalnost, grupnu

  solidarnost, te raznovrsne elemente navijakog

  rituala, meu kojima je i nasilje

  Nasilje -vjerojatno prva asocijacija koja padana pamet neutralnom promatrau na spomen

  navijake subkulture i ekstremnih navijaa

  Nasilje kod navijaa ima vie simboliko i neutralno

  znaenje, iako nerijetko prerasta u teke izgrede

  Osnovna funkcija nasilja: biti vien, istaknut,

  prepoznat - u javnosti i u vlastitoj navijakoj skupini

  ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA E DUKACIJE

  U BORBI PROTIV NASILJA U PORTU, NA PORTSKIM

  NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

  10

  NASILJE U SPORTU I PREDKOLSKA DJECA

  Uvod Ljudska prava Rjeenje Paradigma Izvori Uzroci Natjecanje Zakljuak

  MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH

  Odsjek za sprjeavanje nereda na portskim natjecanjima

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja

  i porta

 • 8/14/2019 Prevencija Nasilja - Predskolski Odgoj

  11/21

  Izvori nasilja

  u sportusportai (djeca)

  gledatelji, navijai (roditelji,

  odgajatelji, druga djeca)okolina sportaa (trener, odgajatelji,

  roditelji, prijatelji)

  drutvo (elja za uspjehom, poticanje

  nezdrave ambicije)

  ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA E DUKACIJE

  U BORBI PROTIV NASILJA U PORTU, NA PORTSKIM

  NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

  11

  NASILJE U SPORTU I PREDKOLSKA DJECA

  Uvod Ljudska prava Rjeenje Paradigma Izvori Uzroci Natjecanje Zakljuak

  MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH

  Odsjek za sprjeavanje nereda na portskim natjecanjima

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja

  i porta

 • 8/14/2019 Prevencija Nasilja - Predskolski Odgoj

  12/21

  O emu ovisi nasilje u sportukod samih sportaa (djece)?

  vrsta sporta (borilaki, momadski,individualni, kontakt, bez kontakta)

  pridravanje pravila igre, pristup igrigrana kineziologije (vrhunski sport,rekreacija, edukacija)

  edukacija izvorita nasilja,

  savjetovanje

  ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA E DUKACIJE

  U BORBI PROTIV NASILJA U PORTU, NA PORTSKIM

  NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

  12

  NASILJE U SPORTU I PREDKOLSKA DJECA

  Uvod Ljudska prava Rjeenje Paradigma Izvori Uzroci Natjecanje Zakljuak

  MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH

  Odsjek za sprjeavanje nereda na portskim natjecanjima

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja

  i porta

 • 8/14/2019 Prevencija Nasilja - Predskolski Odgoj

  13/21

  1. Vrsta sportaDirektno (bit nadmetanja): borilaki sportovi (judo,

  boks, karate, rvanje, ultimate fight); sprijeiti

  nepravilne udarce i ostala nepridravanja pravila,

  sankcije

  Indirektno:

  kontakt-sportovi s interakcijom sasportskim protivnicima (pomicanje granica pravila

  kontakt tijelom je pravilima teorijski nedozvoljen ali

  se donekle tolerira); sprijeiti nepridravanja pravila,

  sankcije

  Individualni i momadski sportovi: manja vjerojatnost

  nasilja u individualnim, i u momadskim sportovima

  bez kontakta

  ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA E DUKACIJE

  U BORBI PROTIV NASILJA U PORTU, NA PORTSKIM

  NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

  13

  NASILJE U SPORTU I PREDKOLSKA DJECA

  Uvod Ljudska prava Rjeenje Paradigma Izvori Uzroci Natjecanje Zakljuak

  MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH

  Odsjek za sprjeavanje nereda na portskim natjecanjima

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja

  i porta

 • 8/14/2019 Prevencija Nasilja - Predskolski Odgoj

  14/21

  2. Pridravanje

  pravila igreRazina potivanja pravila: sprijeitinepravilne udarce i ostala nepridravanja

  pravila, sankcije

  Mijenjanje ili prilagoavanje pravila: sama

  pravila igre prilagoditi u smislu dodatnih

  sankcija za naruavanje pravila, ili dodati

  nova pravila npr. za djecu u djejem vrtiu iliu klubu

  ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA E DUKACIJE

  U BORBI PROTIV NASILJA U PORTU, NA PORTSKIM

  NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

  14

  NASILJE U SPORTU I PREDKOLSKA DJECA

  Uvod Ljudska prava Rjeenje Paradigma Izvori Uzroci Natjecanje Zakljuak

  MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH

  Odsjek za sprjeavanje nereda na portskim natjecanjima

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja

  i porta

 • 8/14/2019 Prevencija Nasilja - Predskolski Odgoj

  15/21

  3. Grana kineziologije

  Sportska rekreacija/edukacijaKarakteristike: provode se u slobodno vrijeme inisu profesionalni rad ili obveza

  provode se po vlastitom izboru i bez prinudapozitivno utjeu na zdravstveni , psihiki,

  socijalni i ekonomski status djeteta

  Ali: rekreacija nije suprotni pol od vrhunskog

  sporta, nego kontinuum (a o tome ovisi imogunost kontaminacije nasiljem)

  ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA E DUKACIJE

  U BORBI PROTIV NASILJA U PORTU, NA PORTSKIM

  NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

  15

  NASILJE U SPORTU I PREDKOLSKA DJECA

  Uvod Ljudska prava Rjeenje Paradigma Izvori Uzroci Natjecanje Zakljuak

  MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH

  Odsjek za sprjeavanje nereda na portskim natjecanjima

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja

  i porta

 • 8/14/2019 Prevencija Nasilja - Predskolski Odgoj

  16/21

  Vrhunski

  sportCilj: vrhunski sportski rezultat, maksimalna

  dostignua nije poeljno kod predkolske djece

  Obiljeja:to je profesionalni rad, obveza diktiranaugovorom

  nije bitno kako utjee na zdravstveni, psihiki,

  socijalni i ekonomski status ovjeka

  ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA E DUKACIJE

  U BORBI PROTIV NASILJA U PORTU, NA PORTSKIM

  NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

  16

  NASILJE U SPORTU I PREDKOLSKA DJECA

  Uvod Ljudska prava Rjeenje Paradigma Izvori Uzroci Natjecanje Zakljuak

  MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH

  Odsjek za sprjeavanje nereda na portskim natjecanjima

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja

  i porta

 • 8/14/2019 Prevencija Nasilja - Predskolski Odgoj

  17/21

  Neki principi koje vrijedisugerirati za odgoj za nenasilje

  Vrhunski sportPotivati sebe i protivnika , potivati pravila igre, zadratipozitivnu energiju i usmjerenost, neovisno o problemima

  Truditi se neovisno o okolnostima (zdravi motiv zapostignuem, intrinzina motiviranost)

  Nemati izlike za neuspjeh (uvijek zadrati mentalitet

  pobjednika); odraditi svoj posao

  Zadrati prisebnost u spornim ili stresnim situacijama

  natjecanja (pogrena odluka suca, prekraj, i sl.)

  ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA E DUKACIJE

  U BORBI PROTIV NASILJA U PORTU, NA PORTSKIM

  NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

  17

  NASILJE U SPORTU I PREDKOLSKA DJECA

  Uvod Ljudska prava Rjeenje Paradigma Izvori Uzroci Natjecanje Zakljuak

  MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH

  Odsjek za sprjeavanje nereda na portskim natjecanjima

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja

  i porta

 • 8/14/2019 Prevencija Nasilja - Predskolski Odgoj

  18/21

  Neki principi koje vrijedisugerirati za odgoj za nenasilje

  Rekreacija (edukacija)Unaprijed dogovoriti pravila igre, ponaanje uspornim situacijama, traiti miljenje veine odnosno

  najkompetentnijihNe oekivati od svakog podjednako (pogotovo umomadskim sportovima, ali i tijekom edukacije)

  Usporeivati se sa sobom (vano je napredovati), ne s

  drugima u odnosu na rezultat

  Ostali principi slini onima u vrhunskom sportu

  ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA E DUKACIJE

  U BORBI PROTIV NASILJA U PORTU, NA PORTSKIM

  NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

  18

  NASILJE U SPORTU I PREDKOLSKA DJECA

  Uvod Ljudska prava Rjeenje Paradigma Izvori Uzroci Natjecanje Zakljuak

  MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH

  Odsjek za sprjeavanje nereda na portskim natjecanjima

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja

  i porta

 • 8/14/2019 Prevencija Nasilja - Predskolski Odgoj

  19/21

  4. Edukacija

  izvornika nasiljautjecaji na dijete- sportaa(situacijska metoda treninga,edukacija, savjetovanje, discipliniranje)

  utjecaj na navijae (roditelje, djecu, odgajatelje):

  poticanje pozitivnih primjera, a oprezno kanjavanjenasilnih ispada (bez javnog isticanja pojedinaca)

  utjecaji na okolinu djeteta-sportaa (roditelje, djecu,odgajatelje, organizatore djejih natjecanja): tumaenje

  kontraproduktivnosti pojedinih metoda poticanja,edukacija roditelja i trenera, odgajate

  ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA E DUKACIJE

  U BORBI PROTIV NASILJA U PORTU, NA PORTSKIM

  NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

  19

  NASILJE U SPORTU I PREDKOLSKA DJECA

  Uvod Ljudska prava Rjeenje Paradigma Izvori Uzroci Natjecanje Zakljuak

  MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH

  Odsjek za sprjeavanje nereda na portskim natjecanjima

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja

  i porta

 • 8/14/2019 Prevencija Nasilja - Predskolski Odgoj

  20/21

  Sport i

  natjecanjeKljuno razviti kod djece pravilan odnos premanatjecanju koje:

  ne podrazumijeva uspjeh po svaku cijenu nego ulaganje

  naporane podrazumijeva usporedbu s drugima zbog pukog prestia

  ili omalovaavanja/izdizanja nego zbog provjere vlastitog

  napredovanja

  ne podrazumijeva nasilje nego pozitivnu borbenost (kao

  opreku ravnodunosti)Cilj ne opravdava sredstva- to vrijedi za djecu i odrasle

  ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA E DUKACIJE

  U BORBI PROTIV NASILJA U PORTU...

Recommended

View more >