Prevencija nasilja u adolescentskim vezama

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prevencija nasilja u adolescentskim vezama. Amir Hodžić CESI Filipovićeva 20, Zagreb; e-mail: CESI@zamir.net; www.cesi.hr ; www.SeZaMweb.net. CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istra ž i vanje. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Prevencija nasilja u adolescentskim vezama

 • Prevencija nasilja u adolescentskim vezamaAmir Hodi

  CESI Filipovieva 20, Zagreb;e-mail: CESI@zamir.net; www.cesi.hr ; www.SeZaMweb.net

 • CESI Centar za edukaciju, savjetovanje i istraivanjefeministika organizacija koja radi na unapreenju drutvenog poloaja ena u svrhu ostvarenja rodne ravnopravnosti

  osnovana 1997. od strane aktivistica i lanica enskih i mirovnih inicijativa

  lanica enske mree Hrvatske, te lanicanekoliko regionalnih i meunarodnih mrea

 • Program "Senzibilizacija za pitanja roda i spola" provodimo od 1999. s ciljevima:Unaprijeivanje odnosa meu spolovima/rodovima.Promicanje razvoja znanja i vjetina kroz izvaninstitucionalne edukacijske programe.Promicanje vrijednosti nenasilja, tolerancije, solidarnosti i spolne/rodne ravnopravnosti.Poticanje dragovoljnog rada mladih s mladima.Poveavanje strunog znanja i sposobnosti profesionalaca/ki koji/e rade s mladima.Informiranje javnosti o problemima mladih vezanima uz seksualnost i nasilje. Razvijanje povezanosti i aktivne suradnje institucija, NVO-a i graana/ki.

 • CESI aktivnostiIstraivanje

  Edukacija i informiranje

  Zagovaranje i javna politika

  Izdavatvo

 • Ciljevi projekta prevencije nasilja u adolescentskim vezamaPrevencija rodno uvjetovanog nasilja meu mladimaStvaranje uvjeta pogodnih za potivanje ljudskih prava i unapreenje rodne ravnopravnostiOsmiljavanje program za uenike i uenice srednjih kola te osiguravanje njegove ire primjeneEduciranje srednjokolaca/ki te utjecanje na promjene u stavovima i ponaanju vezanim uz rodno uvjetovano nasilje.Senzbiliziranje ire javnost za problem nasilja u adolescentskim vezama, te ukazivanje na potrebu edukacije mladih o ljudskim pravima i rodnoj ravnopravnosti.

 • AktivnostiIspitivanje stavova, prepoznavanja i razumijevanja rodno uvjetovanog nasilja u adolescentskim vezama Osmiljavanje Programa prevencije nasilja u vezama Prirunik Bolje sprijeiti nego lijeitiBroura Tamna strana ljubavi - pria o Tanji i MariuEdukacija edukatora/ica Radionice za mlade u kolamaKampanja

 • Nasilje u vezama sustavan obrazac zlostavljajueg ponaanja koje se ini u svrhu kontrole, dominacije i zastraivanja.Posljedica neravnopravnih odnosa izmeu mukaraca i ena

  ee u sredinama u kojima su:

  Rigidne rodne ulogeVisok stupanj tolerancije prema nasilju protiv enaNeadekvatno kanjavanje nasilnika

 • Faze nasilnog odnosaJaanje ili eskalacija nasilja oznaava poetak dogaaja kada nasilnikov stres i napetost jaaju, javlja se zlovolja, srdba.

  Eksplozija/nasilno ponaanje odnosi se na nasilno ponaanje koje ukljuuje sve vrste zlostavljanja. Nasilnik pokuava uz pomo nasilja kontrolirati situaciju.

  Medeni mjesec ili aljenje slijedi nakon zlostavljanja. Nasilnik moe osjeati olakanje ili stid, ispriava se i pokuava biti njean. Moe obeati da e se u budue ponaati bolje, moe se pokuati iskupiti nekim poklonom.

 • Mitovi o nasiljuSilovatelji su nepoznati manijaci u mranim ulicama.

  Ponekad je rtva sama kriva za seksualno nasilje.

  rtve silovanja su najee mlade i privlane djevojke.

  Alkohol i zloupotreba droga su stvarni uzroci nasilja.

  ene su jednako nasilne kao i mukarci.

  Mukarci koji su nasilni ne mogu si pomoi. Nasilje i ljubav ne idu zajedno.Ako rtva napusti zlostavljaa nasilje e prestati.Kad dvoje izae na spoj ne moe se govoriti da se desilo silovanje.Mukarci ne mogu biti rtve seksualnog nasilja.

 • Istraivanje nasilja u adolescentskim vezama22 srednje koleIII i IV razred612 ispitanika i ispitanica33% ivi u velikom gradu; 33% u malom gradu; 33% u mjestu ili na selu59% djevojaka i 41% mladia89% mladia i 88% djevojaka je bilo u vezi62% mladia i 52% djevojaka je imalo seksualne odnose

 • Rezultati istraivanja57% mladia i 42% djevojaka smatra da je prava ena pasivna, osjeajna, priljiva i brina. 52% mladia i 35% djevojaka smatra da su ene odgovorne za odgoj djece i obavljanje kuanskih poslova.21% mladia i 3% djevojaka izjavljuje da se od djevojke oekuje da pristane na seks s dekom koji je potroio poprilino novca tijekom zajednikog izlaska.28% mladia i 8% djevojaka vjeruje da ene kada kau NE misle DA.51% mladia i 31% djevojaka smatra da ena treba paziti da ne izaziva mukarca.

 • Rezultati istraivanja48% mladih doivjelo je da se njihov deko/djevojka ponaa ljubomorno i posesivno. 17% mladih doivjelo je da njihov/a partner/ica trai od njih opravdanja za sve to rade, kamo idu i s kim se susreu.17% mladih pristaju na neto samo zato to im je neugodno ili ih je strah rei ne.PREPOZNAJ NASILJE!

  Emocionalno nasilje je vrijeanje, omalovaavanje, izolacija od prijatelja/prijateljica i obitelji, kontroliranje odijevanja, ponaanja i kretanja osobe s kojom ste u vezi, ljubomorno i posesivno ponaanje.Sve ono to ini da se druga osjea loe, nelagodno i nesretno nisu znakovi ljubavi ve nasilja!

 • Rezultati istraivanja15% mladia i 4% djevojaka smatra da je prihvatljivo da deko udari djevojku ako ga je ona prevarila. 26% mladia i 13% djevojaka ne smatra amaranje nasilnim ponaanjem.23% mladia i 7% djevojaka smatra da je za neke osobe dobro da ih partner/partnerica ponekad udari.

  PREPOZNAJ NASILJE!

  Fiziko nasilje je guranje, amaranje, upanje kose, udaranje rukama, nogama ili predmetima, opekotine i sve ono to rezultira nanoenjem tjelesnih ozljeda.

 • Rezultati istraivanja25% mladia i 12% djevojaka ne smatra prisiljavanje na seksualne odnose nasilnim ponaanjem.Svaki etvrti mladi oekuje da djevojka pristane na seksualni odnos ako je tijekom zajednikog izlaska potroio dosta novca na nju.6% mladia izjavljuje da prisiljava svoju partnericu na seksualni odnos.PREPOZNAJ NASILJE!

  Seksualno nasilje je dobacivanje uvredljivih komentara seksualnog sadraja; bilo koji oblik seksualne aktivnosti bez pristanka druge osobe; prisila na stupanje u seksualni odnos a takoer i prisila na seksualni odnos bez upotrebe kondoma; silovanje.

 • Rezultati istraivanja60% mladih ljudi izjavljuju da su doivjeli neki oblik nasilja u vezi.

  43% mladih izjavljuje da su koristili neki oblik nasilnog ponaanja u vezi.

  87% djevojaka i 57% mladia smatra da je nasilje u vezama ozbiljan problem.

 • Ciljevi programa prevencije nasilja u adolescentskim vezama

  OOsvijestiti utjecaj ireg drutvenog konteksta na formiranje rodnih identiteta i uloga.PPrepoznati povezanost rodno uvijetovanog nasilja i stereotipnih rodnih uloga.IInformirati mlade o uestalosti, uzrocima i posljedicama nasilja u vezama.OOsposobiti mlade za prepoznavanje te razviti mehanizme suoavanja s nasiljem u vezama.UUtjecati na promjenu stavova koji podravaju nasilje.RRazviti i unaprijediti vjetine potrebne za ostvarenje kvalitetne veze.

 • Program prevencijeProgram prevencije za uenice/ke

  Modul 1: Ljubav i vezeModul 2: Rodni identiteti, uloge, odnosi meu spolovimaModul 3: Stereotipi, predrasude, mo, nasilje u vezamaModul 4: Vjetine potrebne za uspostavljanje i odravanje kvalitetne vezeModul 5: Ljudska prava pravo na ivot bez nasilja

 • Program prevencijeGrupe za mladieOsnaivanje djevojakaOsvjetavanje to poslije provoenja programa?Rad s roditeljima

 • Svatko ima pravo na ivot bez nasilja!

  Nasilje je odgovornost svih nas.