Prevencija vršnjačkog nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama u Virovitičko-podravskoj županiji

  • Published on
    10-Jan-2016

  • View
    30

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ISKUSTVO DOBRE PRAKSE U SURADNJIKOLA I DRUGIH INSTITUCIJA U SUZBIJANJU VRNJAKOG NASILJA U VIROVITIKO-PODRAVSKOJ UPANIJI Zagreb, 09. prosinca 2011. Prim. mr. sc. Miroslav Venus, dr. med. spec. epidemiolog Sinia Brlas, prof. Vesna erepac, dipl. ped. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

<ul><li><p>ISKUSTVO DOBRE PRAKSE U SURADNJIKOLA I DRUGIH INSTITUCIJA U SUZBIJANJU VRNJAKOG NASILJA U VIROVITIKO-PODRAVSKOJ UPANIJI</p><p>Zagreb, 09. prosinca 2011.</p><p>Prim. mr. sc. Miroslav Venus, dr. med. spec. epidemiologSinia Brlas, prof.Vesna erepac, dipl. ped.</p></li><li><p>Prevencija vrnjakog nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama u Virovitiko-podravskoj upanijiProgram prevencije nasilja pod nazivom </p><p>Afirmacijom pozitivnih vrijednosti protiv nasilja</p></li><li><p>Nositelji prevencije i aktivnostiTemeljni je nositelj prevencije odgojno-obrazovna ustanova, a pojedine preventivne aktivnosti provode:1. Razredni odjeli (uenici)2. Razrednici i nastavnici3. Roditelji4. Struno-razvojna sluba kole5. ira drutvena zajednica te relevantne institucije i nadlena tijela u okruenju (Policijska uprava, centri za socijalnu skrb, zdravstvene ustanove, Obiteljski centari Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitiko-podravske upanije)</p></li><li><p>Ciljevi prevencije i aktivnostiOsnovni cilj:Osmisliti mjere i pratiti njihovu realizaciju uz koordinaciju svih nositelja programa u razliitim oblicima rada s uenicima (i njihovim roditeljima) u smjeru prevencije nasilja i poveanja sigurnosti uenika, njihovih roditelja i djelatnika u odgojno-obrazovnoj ustanovi.</p><p>Ui ciljevi:Afirmacija pozitivnih vrijednosti u ivotuSuoavanje s problemom nesigurnosti i nasilja u okruenjuUenje prepoznavanja nasilja Osnaivanje uenika i roditelja u suoavanju s nasiljem</p><p>iri ciljevi:Pozitivno usmjerenje provoenja slobodnog vremena uenikaPromicanje raznovrsnosti sadraja kroz izvannastavne i izvankolske aktivnosti</p></li><li><p>Temeljni projekti u suradnji odgojno-obrazovnih ustanova i Zavoda za javno zdravstvo u Virovitiko-podravskoj upaniji(ui ciljevi)Prevencija vrnjakog nasilja u koliPrevencija vrnjakog nasilja u vrtiu</p></li><li><p>Ciljevi projekata o (ne)nasiljuInformirati i educirati djecu i mlade o tome u kojim se sve pojavnim oblicima moe manifestirati nasilje (opskrbiti ih znanjima o tome kako prepoznati nasilje).</p><p>Uputiti djecu i mlade na to da reagiraju kada uoe nasilje (pomoi im da razviju altruistino ponaanje).</p><p>Potaknuti djecu i mlade na nenasilno rjeavanje konflikata (potaknuti ih da preuzmu aktivnu nenasilnu ulogu).</p></li><li><p>Suportivni projekti u suradnji odgojno-obrazovnih ustanova i Zavoda za javno zdravstvo u Virovitiko-podravskoj upaniji(iri ciljevi)Pomo u organizaciji slobodnog vremena djece i mladih u koliPomo u organizaciji slobodnog vremena djece u vrtiu</p></li><li><p>Ciljevi projekata o slobodnom vremenuPomoi djeci i mladima da osvijeste slobodno vrijeme.</p><p>Informirati djecu i mlade o mogunostima provoenja slobodnog vremena.</p><p>Potaknuti djecu i mlade da aktivno sudjeluju u organizaciji slobodnog vremena.</p></li><li><p>www. zzjzvpz.hr</p></li></ul>

Recommended

View more >