Prevencija vršnjačkog nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama u Virovitičko-podravskoj županiji

 • Published on
  10-Jan-2016

 • View
  30

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ISKUSTVO DOBRE PRAKSE U SURADNJIKOLA I DRUGIH INSTITUCIJA U SUZBIJANJU VRNJAKOG NASILJA U VIROVITIKO-PODRAVSKOJ UPANIJI Zagreb, 09. prosinca 2011. Prim. mr. sc. Miroslav Venus, dr. med. spec. epidemiolog Sinia Brlas, prof. Vesna erepac, dipl. ped. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • ISKUSTVO DOBRE PRAKSE U SURADNJIKOLA I DRUGIH INSTITUCIJA U SUZBIJANJU VRNJAKOG NASILJA U VIROVITIKO-PODRAVSKOJ UPANIJI

  Zagreb, 09. prosinca 2011.

  Prim. mr. sc. Miroslav Venus, dr. med. spec. epidemiologSinia Brlas, prof.Vesna erepac, dipl. ped.

 • Prevencija vrnjakog nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama u Virovitiko-podravskoj upanijiProgram prevencije nasilja pod nazivom

  Afirmacijom pozitivnih vrijednosti protiv nasilja

 • Nositelji prevencije i aktivnostiTemeljni je nositelj prevencije odgojno-obrazovna ustanova, a pojedine preventivne aktivnosti provode:1. Razredni odjeli (uenici)2. Razrednici i nastavnici3. Roditelji4. Struno-razvojna sluba kole5. ira drutvena zajednica te relevantne institucije i nadlena tijela u okruenju (Policijska uprava, centri za socijalnu skrb, zdravstvene ustanove, Obiteljski centari Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitiko-podravske upanije)

 • Ciljevi prevencije i aktivnostiOsnovni cilj:Osmisliti mjere i pratiti njihovu realizaciju uz koordinaciju svih nositelja programa u razliitim oblicima rada s uenicima (i njihovim roditeljima) u smjeru prevencije nasilja i poveanja sigurnosti uenika, njihovih roditelja i djelatnika u odgojno-obrazovnoj ustanovi.

  Ui ciljevi:Afirmacija pozitivnih vrijednosti u ivotuSuoavanje s problemom nesigurnosti i nasilja u okruenjuUenje prepoznavanja nasilja Osnaivanje uenika i roditelja u suoavanju s nasiljem

  iri ciljevi:Pozitivno usmjerenje provoenja slobodnog vremena uenikaPromicanje raznovrsnosti sadraja kroz izvannastavne i izvankolske aktivnosti

 • Temeljni projekti u suradnji odgojno-obrazovnih ustanova i Zavoda za javno zdravstvo u Virovitiko-podravskoj upaniji(ui ciljevi)Prevencija vrnjakog nasilja u koliPrevencija vrnjakog nasilja u vrtiu

 • Ciljevi projekata o (ne)nasiljuInformirati i educirati djecu i mlade o tome u kojim se sve pojavnim oblicima moe manifestirati nasilje (opskrbiti ih znanjima o tome kako prepoznati nasilje).

  Uputiti djecu i mlade na to da reagiraju kada uoe nasilje (pomoi im da razviju altruistino ponaanje).

  Potaknuti djecu i mlade na nenasilno rjeavanje konflikata (potaknuti ih da preuzmu aktivnu nenasilnu ulogu).

 • Suportivni projekti u suradnji odgojno-obrazovnih ustanova i Zavoda za javno zdravstvo u Virovitiko-podravskoj upaniji(iri ciljevi)Pomo u organizaciji slobodnog vremena djece i mladih u koliPomo u organizaciji slobodnog vremena djece u vrtiu

 • Ciljevi projekata o slobodnom vremenuPomoi djeci i mladima da osvijeste slobodno vrijeme.

  Informirati djecu i mlade o mogunostima provoenja slobodnog vremena.

  Potaknuti djecu i mlade da aktivno sudjeluju u organizaciji slobodnog vremena.

 • www. zzjzvpz.hr