PREZENTACJE SPRZEDAŻOWE - ?· Erystyka jako sztuka prowadzenia sporów a Wystąpienie dla 10 czy 100…

  • Published on
    01-Mar-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>Jak zaskoczyd odbiorcw i poznad klucze do ich gw? Jak </p> <p>doskonalid sztuk swoich wystpieo, by stay si one </p> <p>przyczyn zmiany postawy suchaczy oraz zwikszyy </p> <p>sprzeda? Przygotowanie, emocje, znajomod ludzkich reakcji, </p> <p>swoich saboci i mocnych stron? No i najwaniejsze jak </p> <p>przeyd na scenie, nie dad si zjed stresowi i umied </p> <p>opowiedzied histori, ktra da do mylenia innym. </p> <p>Szkolenie przygotowane jest dla menederw wiadomych, z wiedz o </p> <p>komunikacji oraz wywieraniu wpywu na poziomie </p> <p>ponadpodstawowym, ktrzy nastawieni s na samodoskonalenie, </p> <p>proaktywnod, i ktrzy posiadaj siln motywacj wewntrzn do </p> <p>poznania swoich obszarw rozwoju w danym obszarze szkolenia. </p> <p>Udzia w treningu i rozwj wasnych kompetencji zmusza do </p> <p>opuszczenia swojej strefy komfortu psychicznego. Trening o </p> <p>charakterze zadaniowym pozbawiony jest charakteru stricte </p> <p>wykadowego/slajdowego/scenkowego. </p> <p>Podczas szkolenia nauczysz si: </p> <p> Jak przygotowad si do poprowadzenia efektywnej i przycigajcej </p> <p>uwag prezentacji sprzedaowej? </p> <p> Jak praktycznie zastosowad wiedz z zakresu perswazji i </p> <p>wywierania wpywu w prezentacjach sprzedaowych? </p> <p> Jak doskonalid kady element swoich wystpieo od przygotowania </p> <p>po zastosowanie technik oddziaywania w prezentacji? </p> <p> Jak wykorzystywad gesty, sowa, emocje, narzdzia prezentacyjne, </p> <p>aby skuteczniej przekonad odbiorcw? </p> <p> Jak tworzyd wartod w umysach ludzi i poruszad ich wyobrani? </p> <p> Jakie metody i techniki wywierania wpywu dziaaj oraz jak je </p> <p>wykorzystywad w swobodny sposb w prezentacji? </p> <p>W przypadku jakichkolwiek pytao prosz o kontakt telefoniczny </p> <p>z zespoem LangasGroup pod numerem telefonu (22) 696 80 20 lub za </p> <p>pomoc poczty elektronicznej: szkolenia@langas.pl </p> <p>Anna Chmielewska </p> <p>Kierownik Projektu </p> <p>a.chmielewska@langas.pl </p> <p>EKSPERT: TOMASZ PIOTR SIDEWICZ - uznawany za jednego </p> <p>z najlepszych w Polsce ekspertw w dziedzinie negocjacji, perswazji </p> <p>i wywierania wpywu. Wspiera polskie i zagraniczne firmy i organizacje </p> <p>rzdowe, wacicieli firm, topowych menederw w negocjowaniu </p> <p>wielomilionowych kontraktw i strategii negocjacyjnej. Specjalizuje si </p> <p>take w podnoszeniu efektywnoci pracownikw dziaw handlowych </p> <p>i zakupowych. Doskonay znawca ludzkiej psychiki i technik </p> <p>umoliwiajcych w krtkiej chwili ocenid stan emocjonalny, gotowod </p> <p>zakupu, cechy charakteru majce kluczowy wpyw na efektywnod </p> <p>biznesow. Podczas 20 letniej praktyki biznesowej pozna specyfik, </p> <p>prawie wszystkich krajw europejskich, Afryki Pn. oraz USA i Kanady. </p> <p>15 lat pracy w handlu zagranicznym oraz prowadzenie negocjacji </p> <p>z obcokrajowcami nauczyy go wysokiej kultury biznesowej niezbdnej </p> <p>w rodowisku midzykulturowym. Autor wielu publikacji, artykuw, </p> <p>ceniony ekspert i coach w Polsce i zagranic, ktrego znakiem </p> <p>rozpoznawalnym s ponadnormatywne efekty biznesowe jego </p> <p>klientw i szybki zwrot z inwestycji. </p> <p>wicej informacji: www.langas.pl | langas@langas.pl | tel: (22) 696 80 20 | fax: (22) 355 24 08 </p> <p>Opinie uczestnikw zaj prowadzonych przez Tomasza Piotra Sidewicza: </p> <p> Emocje, dynamizm, otwartod i niekonwencjonalne metody. Bezporedniod Pana Tomasza zabjcza, ale bezcenna (w pozytywnym tego sowa znaczeniu) Leszek Kaczmarek, CNH-Polska Sp. z o.o. </p> <p> Pana Sidewicza trzeba odpowiednio trawid, ale efekty spotkania s piorunujce Tomasz Wdz, SAMAT POLSKA </p> <p> Byo to jedno z najlepszych szkoleo na jakich byem. Osoba prowadzca doskonale poczya umiejtnoci praktyczne z teoretycznymi Radosaw Majka, Wrigley Polska S.A. </p> <p> Ciekawe szkolenie, dajce duo do mylenia, prowadzcy super. Aleksandra Piechocka, ENEA Operator Sp. z o.o. </p> <p>PREZENTACJE SPRZEDAOWE </p> <p>Zaawansowane techniki prezentacji, wzmacnianie efektw </p> <p>prezentacji, kondycja prezentacyjno-emocjonalna, nieszablonowe </p> <p>rozwizania prezentacyjne </p> <p>mailto:szkolenia@langas.pl</p> <p>wicej informacji: www.langas.pl | langas@langas.pl | tel: (22) 696 80 20 | fax: (22) 355 24 08 </p> <p>JAK ZAPLANOWAD PREZENTACJ, KTRA PRZEKONA ODBIORCW DO TWOICH PROPOZYCJI? </p> <p> Ustalanie kluczowych celw spotkania Jakich informacji potrzebujesz, aby zoptymalizowad czas i przebieg </p> <p>swojego wystpienia? Jak przygotowad siebie do wystpienia? Jakie narzdzia moesz wykorzystad w wystpieniu? Kiedy wystpienie moe stad si przyczyn zmiany postawy </p> <p>suchaczy? AUTOPREZENTACJA W PRAKTYCE </p> <p> Jak si uczyd od najlepszych bdc sob a nie nimi? Kiedy Twoja autoprezentacja nie ma zastosowania? Jak zaplanowad swoj autoprezentacj? Jak Twoje zachowania, wypowiedzi i sygnay wiadcz o tym kim </p> <p>jeste i jak moesz manipulowad informacjami jakie wysyasz? EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W PREZENTACJI SPRZEDAOWEJ </p> <p> Komunikacja interpersonalna jako forma wywierania okrelonych reakcji </p> <p> Od czego zaley umiejtnod skutecznego komunikowania si z innymi? </p> <p> Inteligencja emocjonalna i inteligencja spoeczna i ich wpywy na komunikacj interpersonaln </p> <p> Czym jest Twoja kondycja komunikacyjna i co ma wsplnego z Twoj EQ, fizjologi Twojego mzgu oraz samoocen? </p> <p> Prezentacja jzykiem korzyci i wyobraeo Dostosowanie formy i treci prezentacji do percepcji odbiorcw i ich </p> <p>potrzeb Dobr argumentw w zalenoci od predyspozycji suchaczy Wystpienie dla 10 czy 100 osb. Czy s jakie rnice? Przeciek werbalny i niewerbalny czyli jak czytad midzy wierszami </p> <p>i nie dochodzid do bdnych wnioskw? - analiza video case Meandry komunikacji werbalnej i niewerbalnej z grup </p> <p> PRZEKONYWANIE ZA POMOC SIY OPOWIECI - STORYTELLING W PREZENTACJACH SPRZEDAOWYCH </p> <p> Wykorzystanie opowieci, metafory jako forma perswazji Jak przenied odbiorcw w wiat opowieci oraz zaangaowad ich </p> <p>emocjonalnie? Jak histori przekazad Klientom, by sprzedad produkt/usug? Jaki przekaz wybrad? Prosty czy skomplikowany? Od czego to </p> <p>zaley? Jakie techniki storytellingu i wywierania wpywu wybrad do </p> <p>rnych grup suchaczy Po jakie techniki wywierania wpywu w storytellingu warto signd </p> <p>wiadomie i jak to zrobid? - analiza video case </p> <p>KONTROLOWANIE ODBIORCW ORAZ WPYWANIE NA ICH ZACHOWANIA I DECYZJE PODCZAS PROWADZENIA PREZENTACJI SPRZEDAOWEJ </p> <p> Jak wiedza o Tobie pomaga suchaczom wywrzed na Ciebie okrelony wpyw? </p> <p> Gesty, gesty, gesty - jak jeden gest potrafi zepsud ca Twoj prac - analiza video case </p> <p> Gesty wiadczce o braku pewnoci tego, co przekazujesz - analiza video case </p> <p> Gesty wiadczce o niskiej samoocenie - analiza video case </p> <p> Gesty wiadczce o zbyt duej pewnoci siebie, zniechcajce rozmwcw do dalszego suchania - analiza video case </p> <p> Czy charyzma jest Twoim sprzymierzeocem? Manipulacja ze strony odbiorcw i sposoby </p> <p>przeciwdziaania Strategia uprzedzania pytao i strategia gotowoci </p> <p>wobec pytao Narzdzia wzbudzania sympatii i zaufania suchaczy Techniki zainteresowania / angaowania suchaczy Jakie techniki wywierania wpywu s pomocne? Gos i jego modulacja, co Ci zdradza? Zabawa sowami, metaforami, sugestiami i aluzjami Erystyka jako sztuka prowadzenia sporw a </p> <p>storytelling ZARZDZANIE POWER POINTEM A PROWADZENIE WYSTPIENIA SPRZEDAOWEGO </p> <p> Czy ilod slajdw ma wpyw na jakod wystpienia? Zasady zarzdzania slajdami, ich ukadem, kolorami, </p> <p>czcionk Czy ubir i gesty maj jakiekolwiek znaczenie? - </p> <p>analiza video case RADZENIE SOBIE Z TRUDNYMI SYTUACJAMI </p> <p> Strach i poczucie humoru kiedy jeste na scenie. Czemu su i czy mona je pomind? </p> <p> Skoro jeste pord ludzi, wci jeste na scenie co z tego wynika i ktr rol grasz? </p> <p> Radzenie sobie z obiekcjami i trudnymi pytaniami podczas prezentacji </p> <p> Narzdzia jzykowe do obrony wasnego stanowiska Zbijanie zarzutw Akceptacja obiekcji i odpowied na zastrzeenia </p> <p>Program - 3 - 4 lipca 2017 </p> <p>PREZENTACJE SPRZEDAOWE </p> <p>Zaawansowane techniki prezentacji, wzmacnianie efektw </p> <p>prezentacji, kondycja prezentacyjno-emocjonalna, nieszablonowe </p> <p>rozwizania prezentacyjne </p> <p> DOKUMENTACJA I PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA </p> <p>BIURA ZARZDU W SPCE KAPITAOWEJ </p> <p>PREZENTACJE SPRZEDAOWE </p> <p>Zaawansowane techniki prezentacji, wzmacnianie efektw </p> <p>prezentacji, kondycja prezentacyjno-emocjonalna, </p> <p>nieszablonowe rozwizania prezentacyjne </p> <p> 3-4 lipca 2017r. </p> <p>Warszawa </p> <p>FORMULARZ </p> <p>ZGOSZENIOWY </p> <p>Wypenij formularz zgoszeniowy </p> <p> i przelij na numer </p> <p>fax: (22) 355 24 08 lub e-mail: szkolenia@langas.pl </p> <p>Firma </p> <p>Adres </p> <p>Imi i nazwisko (1) </p> <p>Stanowisko </p> <p>Imi i nazwisko (2) </p> <p>Stanowisko </p> <p>Imi i nazwisko (3) </p> <p>Stanowisko </p> <p>Osoba do kontaktu (przed szkoleniem otrzyma na adres e-mail informacje o szkoleniu) </p> <p>Stanowisko </p> <p>e-mail </p> <p>Telefon/Fax Tak, wyraam zgod na przesyanie ofert drog elektroniczn Wyraam zgod na przetwarzanie moich danych przez Langas Group, </p> <p>zgodnie z ustaw z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz wyraam zgod na otrzymywanie od Langas Group i ich partnerw informacji handlowych za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustaw z dn. 18.07.2002r. o wiadczeniu usug drog elektroniczn (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Zgody mog byd odwoane w kadym czasie. </p> <p>Faktura </p> <p> Owiadczamy, e jestemy patnikami VAT nasz nr NIP:_______________________ Upowaniamy firm Langas Group do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. </p> <p> Owiadczamy, e nie jestemy patnikami VAT </p> <p>W przypadku wycofania zgoszenia w terminie pniejszym ni 14 dni przed szkoleniem, uczestnik zostanie obciony kosztem w wysokoci 50% wartoci zamwienia. Wycofanie zgoszenia w terminie pniejszym ni 7 dni przed rozpoczciem szkolenia nie zwalnia uczestnika z obowizku zapaty 100 % wartoci zamwienia. Odwoanie zgoszenia musi byd dokonane w formie pisemnej. Moliwe jest zgoszenie zastpstwa uczestnika inn osob. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trenera z przyczyn niezalenych od organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany planu, miejsca, terminu lub odwoania szkolenia z przyczyn niezalenych od organizatora. Owiadczam, e jestem upowaniony (-na) przez firm do podpisania formularza. </p> <p>............................... ............................ podpis data i pieczd </p> <p> Kierunek dla tych, ktrzy buduj organizacj najwyszej wiatowej klasy </p> <p>Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesanie do organizatora zgoszenia Sposb patnoci przelewem przed rozpoczciem szkolenia na konto Langas Group; NIP: 532-159-55-77 </p> <p>Potwierdzenie zgoszenia. Po otrzymaniu formularza zgoszeniowego przelemy Paostwu potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu na adres e-mail wskazany w formularzu. Langas Group zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia, w ktrym odbdzie si spotkanie (w obrbie tego samego miasta). </p> <p>Cena zawiera: </p> <p> uczestnictwo w dwudniowym szkoleniu dla jednej osoby, </p> <p> materiay szkoleniowe, certyfikat </p> <p> obiady, poczstunek podczas przerw * cena nie zawiera noclegu, do ceny naley doliczyd podatek 23% VAT </p> <p> zgoszenie do 20.06.2017 r. 1 970 PLN 1670 PLN netto zgoszenie od 21.06.2017 r. 1 970 PLN netto zgaszam 2 osoby w cenie 1 Uwaga rabaty si nie sumuj. W promocji 2 </p> <p>za 1 obowizuje cena 1970 PLN netto*, oferta obowizuje do wyczerpania </p> <p>miejsc, decyduje kolejnod zgoszeo </p> <p>wysyajc zgoszenie </p> <p>do 20 czerwca </p> <p>oszczdzasz 300 pln ! </p>