prezentare colocviu doctoranzi

 • Published on
  18-Oct-2015

 • View
  29

 • Download
  0

DESCRIPTION

preyentare

Transcript

 • ELEMENTE ALE RĂSPUNDERII JURIDICE PENTRU SĂVÎRŞIREA ABUZULUI DE DREPT Coordonator: Autor: Dr. hab., conf. univ. Sadovei Nicolae drd. Pojar Daniela
 • Motto: „Fundamentum est justitiae fides – Fundamentul justiţiei este buna-credinţă”. Marcus Tullio Cicero (106 î. Hr.-43 î. Hr.)
 • Cuvinte-cheie: abuz de drept drept subiectiv bună-credinţă interes contract individual de muncă contract colectiv de muncă concediere prejudiciu raport de cauzalitate răspundere pentru săvârşirea abuzului de drept răspundere disciplinară răspundere patrimonială
 • De ce această temă? Existenţa unui interes practic deosebit în realizarea unei analize a modalităţilor în care abuzul de drept poate interveni în cadrul raporturilor de muncă. Acest demers este justificat şi de faptul că atît în etapa actuală cît şi în perspectivă, dreptul constituie un mijloc deosebit de important pentru modelarea noilor structuri şi relaţii sociale, în concordanţă cu legile obiective, dînd expresie juridică specificului relaţiilor social-economice din ţara noastră, precum şi valorilor fundamentale ale democraţiei în statul de drept.
 • Sediul materiei:
 • DEFINIREA ABUZULUI DE DREPT Abuzul de drept - ca expresie lingvistică- se compune din doi termeni relativ contradictorii: „abuzul” care reprezintă un exces, o întrebuinţare fără măsură, o depăşire a unor limite sau, într-un al doilea înţeles, o încălcare a legalităţii, o faptă ilegală şi”dreptul”, care înseamnă întemeiat, just, cinstit, legitim ori, putere, prerogativă legal recunoscută unei persoane de a avea o anumită conduită, de a se bucura de anumite privilegii sau chiar conform legii, firesc.
 • DEFINIREA ABUZULUI DE DREPT Autorul român Ion Deleanu formulat următoarea noţiune a fenomenului abuzului de drept: deturnarea dreptului de la raţiunea sa intrinsecă, exprimată în scopul pentru care el a fost recunoscut şi garantat, ori, altfel spus, utilizarea dreptului în alte scopuri decît cele avute în vedere prin norma juridică ce îl întemeiază – scopuri considerate ca fiind incompatibile cu interesul obştesc şi exigenţele normelor de convieţuire socială. Abuzul de drept reprezintă trecerea exerciţiului dreptului de la normal la anormal, scoaterea de sub protecţia juridică şi expuerea sa sancţionării
 • Rolul răspunderii juridice pentru abuzul de drept Raportul juridic de constrângere al cărui conţinut constă în dreptul statului de a trage la răspundere pe cel care şi-a exercitat un drept subiectiv cu rea credinţă şi cu nesocotirea scopului economic şi social pentru care a fost recunoscut, persoana vinovată urmînd a răspunde pentru fapta sa şi a se supune sancţiunii aplicate pe baza legală.
 • Condiţii a) existenţa unui drept subiectiv; b)săvîrşirea unei fapte ilicite prin exercitarea sau neexercitarea dreptului subiectiv de către titularul său: c) prejudiciul patrimonial sau moral; d) raportul de cauzalitate dintre fapa ilicită şi prejudiciul cauzat; e) vinovăţia titularului dreptului subiectiv.
 • RĂSPUNDEREA PENTRU SĂVÎRŞIREA ABUZULUI DE DREPT ÎN CADRUL RAPORTURILOR DE MUNCĂ Răspunderea pentru săvîrşirea unui abuz de drept în dreptul muncii constituie o formă de răspundere patrimonială ori, după caz disciplinară, cu particularităţile determinate de intervenţia unui abuz de drept. Existenţa prejudiciului şi a a raportului de cauzalitate sînt întotdeauna condiţii ale răspunderii juridice, ele nu condiţionează neapărat şi exercitarea abuzivă a dreptului.
 • CONCLUZII GENERALE existenţa prejudiciului şi a a raportului de cauzalitate sînt întotdeauna condiţii ale răspunderii juridice, ele nu condiţionează neapărat şi exercitarea abuzivă a dreptului. în situaţia abuzului de drept răspunderea civilă este mai cuprinzătoare decît răspunderea delictuală din dreptul civil. Atît timp cît există un drept subiectiv, indiferent de natura acestuia, va interveni răspunderea juridică. abuzul de drept va genera în toate cazurile cînd este dovedit, o răspundere patrimonială. Cocomitent, poate interveni şi răspunderea disciplinară, care va prezenta şi ea nişte caractere specifice, datorate faptului că a intervenit în urma săvîrşirii unui abuz de drept.