Prievidzsko 12-41

  • Published on
    08-Mar-2016

  • View
    220

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prievidzsko 12-41

Transcript

<ul><li><p>PD 12-41 STRANA - 02 </p><p>Predm gar na Teplrenskej ul. v Prievidzi (smer Tezas), v gari je </p><p>elektrika, jama, alarm. Tel.: 0905 290 288</p><p>93-0016</p><p>... rozhovor... rozhovor(dokonenie rozhovoru z 1. strany)</p></li><li><p>PD 12-41 STRANA - 03 </p></li><li><p>PD 12-41 STRANA - 04 </p><p>95-004</p><p>Volajte a registrujte sa na telefnnych slach:0905 594 302, 0915 572 185</p><p>ZARBAJTE PENIAZE U ZAJTRA!ZAMESTNME 500 ud.</p><p>Ponkame ubytovanie zdarma.Miesto vkonu prce s Voderady pri Trnave, alebo Galanta</p><p>Hadme opertorov vroby do elektrotechnickho priemyslu.</p><p>420 - 550 Euro (bruto)Ak sa zamestnte teraz, </p><p>mete zska bonus a do 25 Euro brutto.Ponkame: prcu na pln vazok, socilny program, dochdzkov,</p><p>vkonnostn bonus, pozin prplatok, stravn lstky v sume 3 Euro.Prplatky za prcu nadas 25%, v noci 20%, prplaok za prcu </p><p>v sobotu 50% a v nedeu 100%.Ubytovanie zdarma, doprava do zamestnania zdarma.</p><p>Vberov pohovory s v Galante.</p><p>+ Preplatme Vm cestovn nklady na pohovor</p><p>02-0</p><p>323</p></li><li><p>PD 12-41 STRANA - 05 </p><p>15-0</p><p>006</p><p>Bolero</p><p>Rumba</p><p>BravuraPlus</p><p>Ceny u od6,97 EUR s DPH/m</p><p>2</p><p>Stren centrumNitrianske PravnoNdran 79/28tel.: 046/544 77 63mobil: 0905 547 091pravno@stavmix-plus.sk</p><p>Ceny platia do vypredania zsob.</p><p>ero</p><p>53-0241</p><p>Najlacnejia renovcia eternitovch, plechovch a plochch striech</p><p>(nen potrebn rozobra vau star strechu)</p><p>Najlacnejia renovcia eternitovch, plechovch a plochch striech</p><p>(nen potrebn rozobra vau star strechu)</p><p> ZDARMA zameranie a zhotovenie cenovej ponuky rzne farby a vzory ZDARMA zameranie a zhotovenie cenovej ponuky rzne farby a vzory</p><p>Kontakt:Pavol Kovcstel: +421 905 102 897e-mail: pkovacs78@gmail.com</p><p>Kontakt:Pavol Kovcstel: +421 905 102 897e-mail: pkovacs78@gmail.com</p><p>10 - 12 rokovGARANCIA</p><p>10 - 12 rokovGARANCIA</p><p>Super jesenn AKCIA do konca oktbra!Super jesenn AKCIA do konca oktbra!</p></li><li><p>PD 12-41 STRANA - 06 </p><p>75-251</p></li><li><p>PD 12-41 STRANA - 07 </p></li><li><p>PD 12-41 STRANA - 08 </p></li><li><p>PD 12-41 STRANA - 09 </p><p>ZKAZKOV KRAJRSTVODMSKE</p></li><li><p>PD 12-41 STRANA - 10 </p><p>Najlepia oprava strechy v najlepej ceneoprava:oprava: eternitovch eternitovch plechovch plechovch plochch plochch </p><p>0904 207 5970904 207 597BEZ DEMONTE</p><p>83-011</p><p>3</p><p>Pre dchodcov Pre dchodcov pecilna zava!pecilna zava!</p><p>NAJ - STRECHA s.r.o.Naou vizitkou je spokojnosNaou vizitkou je spokojnos</p><p>zkaznkov po celom Slovensku.zkaznkov po celom Slovensku.</p><p>Super akciov ceny do vypredania zsob!Super akciov ceny do vypredania zsob!zameranie, odborn poradnestvo a zameranie, odborn poradnestvo a </p><p>cenov kalkulcia ZADARMOcenov kalkulcia ZADARMO</p><p>materil prvotriedna kvalita</p><p>73-0</p><p>187</p><p>Prievidza</p><p>Ponkame brigdu !Predaj zbavnej</p><p>pyrotechnikyna obdobie:</p><p>november decemberMiesto prce:</p><p>Kontakt: 0905 737 473 </p></li><li><p>PD 12-41 STRANA - 11 </p></li><li><p>PD 12-41 STRANA - 12 </p></li><li><p>PD 12-41 STRANA - 13 </p><p>41-2</p><p>3</p><p>12-008</p><p>5</p><p>OPATROVATESK KURZOPATROVATESK KURZakreditovan MPSVaR, platn v SR a EUakreditovan MPSVaR, platn v SR a EU</p><p>v PRIEVIDZI, HANDLOVEJv PRIEVIDZI, HANDLOVEJ a po celej SRa po celej SRVaVVaV</p><p>Najlepia CENA v MESTE Najlepia CENA v MESTE a alie ZAVY!a alie ZAVY!od 149 od 149 </p><p>BJ</p><p>www.VaVslovakia.sk0907 035 335 0911 99 66 39 viac info na: SKOZAV</p><p>OV KUP</p><p>N</p><p>ZAV</p><p>OV KUP</p><p>N</p><p>55</p><p>55</p><p>VaV</p><p>do 31</p><p>.10.20</p><p>12PRCA ku, Anglickuv Raksku, Nemecku, Anglickupre opatrovateky </p><p>ARMOcertifikt v SJ/NJ a in, CD s prednkami kurzu ZADARMO</p><p>KURZY NEMINY pre opatrovateky, od 70 od 70 www.VaVslovakia.skwww.VaVslovakia.sk</p><p> I.</p><p> Zklady anatmie a fyziolgie Gerontolgia Sprvna ivotosprva Epidemiolgia, hygiena a prevencia</p><p> Zklady anatmie a fyziolgie Gerontolgia Sprvna ivotosprva Epidemiolgia, hygiena a prevencia</p><p>www.VaVslovakia.skwww.VaVslovakia.sk</p><p>DVD II.</p><p> Zklady anatmie a fyziolgie Gerontolgia Sprvna ivotosprva Epidemiolgia, hygiena a prevencia</p><p> Zklady anatmie a fyziolgie Gerontolgia Sprvna ivotosprva Epidemiolgia, hygiena a prevencia</p><p> vod do opatrovatestva vod do opatrovatestva - otzky Komunikcia, asertivita a empatia Zklady kliniky vybranch chorob</p><p> vod do opatrovatestva vod do opatrovatestva - otzky Komunikcia, asertivita a empatia Zklady kliniky vybranch chorob</p><p>DENN OV FORMA / DENN / VEERN DIAKOV FORMA(+ teria na DVD alebo webe VaV)</p><p>ax! 4 dni + prax! VaV </p><p> VaVVV</p><p>do 20 dndo dn20 </p><p>47-046</p><p>9</p><p>HYPOPIKA NA OKOVEKPoskytnutie a spracovanie veru bez poplatkuVedenie verovho tu zadarmoGarantovan spltky a do konca splcania Monos zaplati mimoriadne spltky </p><p>kedykovek bez poplatku </p><p>NIE JE ROK AKO ROK!</p><p>Prievidza: OD VTNIK, tel.: 0905 935 646Handlov: Nm. Bankov 13 (oproti aut. stan.), tel.: 0917 389 139www.centralapoziciek.sk</p><p>94-0367</p><p>09-265</p></li><li><p>PD 12-41 STRANA - 14 </p></li><li><p>PD 12-41 STRANA - 15 </p><p>02-0</p><p>003</p><p>Zarobte si doma napr. 2 000 </p><p> psanm adries lepenm oblok skladanm pier hraiek at </p><p>0918 154 983 0910 408 357 </p><p>74-0</p><p>286</p></li><li><p>PD 12-41 STRANA - 16 </p><p>na strane obyajnch ud</p><p>Nechcete 40% hotela Hilton za 25 tisc eur? Kto by nechcel! Za takto smienu sumu predalo mesto Bratislava (hlasovali za to poslanci Smeru a SDK) svoj 40% podiel v novu-ikom hoteli Hilton kamartovi miliardrovi irokmu. Analytici tvrdia, e hodnota hotela je cca 50 milinov eur, ie podiel mal zrejme cenu cca 20 milinov eur a nie 25 tisc! To je niekomu sveta i, ak pozn tch sprvnych ud! Obyajnmu loveku z toho mus by navracanie, ak pova rei vldy o tom, ako nie s peniaze pre zamestnancov ttu, ui-teov, sestriky na zvenie platov. Kamartovi mocipni v pohode nadelia hojno a uom (s prepenm) hovno (pardn, ale je to tak). </p><p>Vysmiali ns. Kolegovia poslanci predloili nvrh zkona, ktor by nm mal zarui pokoj na odpoinok poas nedie a ttnych sviatkov. Pokoj v tom zmysle, e by bolo v nedeu zakzan naprklad pilova na cirkulrke drevo, respektve so zbjakou tc na susedovej stavbe do betnu. Ve, o je to za odpoinok, ak aj v nedeu nedaj susedia pokoj s takmi-to hlunmi prcami? Reakcia nedala na seba dlho aka. Poslanec Smeru mojich kolegov skritizoval, e zkon je zbyton a, e susedsk vzahy len zhor. Smiena vhovorka.Neakal som, e sa udskoprvni aktivisti pustia do nho poslanca Petra Pollka ako div vely. Vraj ako splnomocnenec pre rmske komunity by nemal hovori o Rmoch, ktor nedodruj zkony, ale mal by v prvom rade hji tch, ktor sa sprvaj slune. Ne-rozumiem. Jasn, e existuj aj tak, to kad normlny lovek vie, avak problmy inm uom robia t, ktor si zvykli by zkonom nepostihnuten. Ve, ak chceme ud na Slovensku presvedi, e to myslme s Rmskou reformou vne, primne a spravodlivo, bolo by prve vekou chybou zaa mojkanm tch, ktor problmy nerobia. Najprv treba urobi rzny poriadok s neslunmi, ktor kazia meno celej rmskej komunite. A ke toto dokeme, mme morlne prvo s alej. Rov-nako ma mrz prstup opozinch strn, hlavne SDK a SaS. Strany, ktor roky vldli a mohli problm riei, sa teraz zrazu znenazdajky predhaj v tom, kto bude v romobijec, a s smieni. Evidentne im vad, e sme sa do tejto, kadm opovrhovanej a nronej, tmy do hbky pustili, o oni poas svojich vld schopn neboli. igor matovi</p><p>Kamart takyrd</p><p>PD12-41 strana 01PD12-41 strana 02PD12-41 strana 03PD12-41 strana 04PD12-41 strana 05PD12-41 strana 06PD12-41 strana 07PD12-41 strana 08PD12-41 strana 09PD12-41 strana 10PD12-41 strana 11PD12-41 strana 12PD12-41 strana 13PD12-41 strana 14PD12-41 strana 15PD12-41 strana 16</p></li></ul>