Prijava za učešće na sajmu

  • Published on
    28-Nov-2014

  • View
    127

  • Download
    14

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na dvodnevni sajam zapoljavanja koji e se odrati 07. oktobra 2011. godine u Zenici.Sajam je namijenjen svim nezaposlenim osobama, studentima, maturantima, uenicima zavrnih razreda osnovnih i srednjih kola, ali i osobama koje ele promijeniti posao i graditi karijeru. Uee na Sajmu prilika je svima koji trae posao da ostvare direktan kontakt sa poslodavcima. Stoga je preporuka da razmislite ta znate, elite i moete raditi, pripremite CV (biografiju) i prijave za posao, te iste prilikom obilaska tandova i razgovora ciljano predajete poslodavcima koji se bave djelatnou za koju ste zainteresovani.Ukoliko ste zainteresovani za uee na Sajmu molimo Vas da Prijavu koja se nalazi u prilogu popunite i dostavite u opinski biro rada svom savjetodavcu (direktno, potom, faksom ili na e-mail: kantonalni.biro@zdk-szz.ba) najkasnije do 15.09.2011. godine, radi evidentiranja uea.

Transcript

PRIJAVA ZA UEE NA SAJMU ZAPOLJAVANJA Zenica, 07.10.2011. godine

IME I PREZIME: ADRESA I GRAD: BROJ TELEFONA: DA LI I NA KOJIM RADIONICAMA ELITE SUDJELOVATI U SKLOPU SAJMA ZAPOLJAVANJA? DA 1. Pisanje CV-a 2. Razgovor s poslodavcem 3. Tehnike aktivnog traenja posla 4. Individualni plan zapoljavanja (zaokruiti jedan ili vie odgovora) e-mail: NE

Molimo Vas da Prijavu dostavite u opinski biro rada direktno potom, faksom ili na e-mail: kantonalni.biro@zdk-szz.ba najkasnije do 15.09.2011. godine. Za sve dodatne informacije obratite se svom savjetodavcu.

Biro rada BREZA (032) 78 93 90 Biro rada DOBOJ JUG (032) 69 91 30 Biro rada KAKANJ (032) 55 23 90 Biro rada MAGLAJ (032) 60 96 11

Biro rada OLOVO (032) 82 83 10 Biro rada TEANJ (032) 65 67 00 Biro rada USORA (032) 89 52 93 Biro rada VARE (032) 84 92 60

Biro rada VISOKO (032) 73 16 20 Biro rada ZAVIDOVII (032) 86 85 11 Biro rada ZENICA (032) 44 82 19 Biro rada EPE (032) 88 81 87

Centar za informisanje, savjetovanje i obuku CISO Zenica (032) 44 82 87

Ul. Adolfa Goldbergera br. 6 72000 Zenica

e-mail szz_zedo@bih.net.ba

Tel. +387 (32) 44 82 00 Fax. +387 (32) 40 51 73