Prijemnici Kod Transportnih Objekata

  • Published on
    14-Dec-2015

  • View
    218

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prijemnici

Transcript

<p>PRIJEMNICI KOD TRANSPORTNIH OBJEKATA</p> <p>PRIJEMNICI KOD TRANSPORTNIH OBJEKATAPrva grupa prijemnika od posebne vanosti kojima se moe obezbediti neprekidnost napajanja el. Broda. Grupa prijemnika koja se moe iskljuiti naroito kada doe do nekog preoptereenja.</p> <p>Posebni uslovi kojima su izloene instalacije i prijemnici na transportnim vozilima. </p> <p>Veliki opseg temperatura u okolnoj atmosferi, vie vlage, zapaljivih i eksplozivnih materija, izraena mehanika naprezanja kao posledica vibracijai udara.ELEKTRINE INSTALACIJE NA PUTNIKIM VOZILIMAZvior elektrine energije : trofazni samopobudni sinhroni generator (alternator) Un=14V. </p> <p>Snaga alternatora:</p> <p>Pjm=Psi+Kij PiPsi snaga prijemnika koji su stalno prikljueniPi snaga svakog od n prijemnika koji se ukljuuje povremenoKij Koeficijent jednovremenosti za svaki od n prijemnikaBaterije akomulatora : od olovnih elija posebnih karakteristika pogodnih za startovanje.</p> <p>Broj obrtaja alternatora je promenljiv u irokom opsegu brzine.</p> <p>Regulacija izlaznog napona se vri pomou mehanikog ili elektronskog regulatora za opsege brzina i do 1:15Nazivmna vrednost napona alternatora je 14V i alternatori se izrauju za razne vrste i jaine struja odnosno snaga.</p> <p>ELEKTRINE INSTALACIJE- razvodna kutija sa osiguraima </p> <p>- strujno kolo</p> <p>Dvopolna ema elektrinih instalacija kod automobila:</p> <p>1-alternator sa ispravljaem</p> <p>2-baterije, akomulator</p> <p>3-motor pokreta</p> <p>4-prekida sa kljuem</p> <p>5-transformator(bobina)</p> <p>6-potezni mnagnet startnog prekidaa</p> <p>7-platinski prekida i (PR) prijemnici</p> <p>ELEKTRINI PROVODNICIFinoini sa pojaanom izolacijom od PVC-a.</p> <p>- Strujna kola signalizacije: AP/F 0,75 mm2 </p> <p>- Strujno kolo za pokretaki motor : AP/F 10(16) mm2- Ostala strujna kola: AP/F 1,5mm2</p> <p>PRIJEMNICI ELEKTRINE ENERGIJE KOD PUTNIKIH AUTOMOBILAPrva grupa prijemnika: elektrini pokreta pogonskog motora (alnaser) motor za jednosmernu struju sa rednom pobudom i velikim polaznim momentom. </p> <p>Povlai veliku struju ukljuuje se kratkotrajno i povremenoi znaajno utie na dimenzionisanje akomulatora(baterija) odnosno njenog kapaciteta.</p> <p>Druga grupa prijemnika: Spadaju sve signalizacije stanja (pritisak cevi, nivo goriva, temperatura); Elektrini sistem paljenja (bombina); </p> <p>Trea grupa prijemnika: Obuhvata sve ostale prijemnike kao to su: sva osvetljenja, aspoljnja svetlosna signalizacija, motor brisaa...</p> <p>Elektrine instalacije ini: </p> <p>-razvodne kutije i strujnih kola gde su u nekim nalaze i prekidai obino na instrument tabli automobila Strujna kola u koja se ne postavlja zatita (osigurai) su:</p> <p>- Strujno kolo alnasera</p> <p>- strujna kola signalizacije stanja</p> <p>Nazivne struje osiguraa su: 6,8,16,25A</p>