Procedura Penala suport curs

  • Published on
    25-Apr-2017

  • View
    215

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<p>Proces penal- activitatea reglementata de lege, desfasurata de organele competente, cu participarea partilor si a altor perso</p> <p>Proces penal - activitatea reglementata de lege, desfasurata de organele competente, cu participarea partilor si a altor persoane, in scopul onstatarii la timp si in mod complet a faptelor ce constituie infractiuni, astfel ca orice persoana ce a savarsit o infractiune sa fie pedepsita potrivit vinovatiei sale si nici o persoana nevinovata sa nu fie trasa la raspundere penala.</p> <p>Fazele procesului penal - reprezinta diviziuni ale procesului penal : in care isi desfasoara activitatea anumite organe judiciare prin exercitarea atributiilor caracteristice functiei procesuale pe care o exercita. care se finalizeaza prin pronuntarea unor solutii procesuale.Fazele procesului penal sunt : </p> <p>1. urmarirea penala (UP) - faza preliminara judecatii : obiect: identificarea persoanelor banuite de savarsirea unei infractiuni, administrarea probelor ( ascultarea partilor, a martorilor, dispunerea de perchizitii domiciliare), luarea unor masuri procesuale (arestarea preventive, masuri asiguratorii)scop : pregatirea dosarului pentru trecerea in faza de judecata</p> <p> limita initiala: inceperea UP </p> <p> limita finala: trimiterea/ netrimiterea in judecata 2. judecata faza in care se solutioneaza conflictul de drept in prima instanta si, eventual, in caile de atac ordinare (apelul si recursul) : obiect: desfasurarea activ. jurisdictionale privind fapta si fatuitorul</p> <p> scop: pronuntarea unei hotarari judecatoresti ce are capacitatea de a intra in puterea de lucru judecat</p> <p> limita initiala: sesizarea instantiei prin rechizitoriul procurorului/ plangerea impotriva solutiei de neurmarire sau de netrimitere in judecata atunci cand instanta o admite si retine cauza spre judecare </p> <p> limita finala: pronuntarea unei hot judec definitive3. executarea hotararilor penale definitive - faza in care se pune in aplicare hotararea definitive a instantei : obiect: activitatea de punere in executare a hot judec definitive</p> <p> scop: aducerea la indeplinire a dispozitiilor hot judec definitive</p> <p> limita initiala: ramanerea definitive a hot judec.</p> <p>Principiile procesului penal : - Principiile sunt regulile cu caracter general ce guverneaza intreaga desfasurare a procesului penal.</p> <p>1. Principiul legalitatii (nulla justitia sine lege)</p> <p>Presupune :</p> <p>- infiintarea prin lege a organelor judiciare </p> <p>- respecatrea de catre organelor judiciare, pe tot parcursul procesului penal a legilor precesuale penale, a legilor penale si civile care au legatura cu procesul penal.- respectarea tuturor drepturilor procesuale acordate de lege participantilor</p> <p>- efectuarea fiecarui act procesual sau procedural in continutul si formele stabilite de lege.</p> <p>- oragnizarea controlului judiciar si a supravegherii judiciare pentru asigurarea respectarii prevederilor CPP.</p> <p>2. Prezumtia de nevinovatie orice persoana este considerata nevinovata pana la ramanerea definitive a hotararii jud de condamnare.</p> <p>3.Principiul aflarii adevarului - desfasurarea procesului penal trebuie sa se asigure aflarea adevarului cu privire la faptele si imprejurarile cauzei, precum si cu privire la pers faptuitorului.- obligatia organelor judiciare de a afla adevarul in fiecare cauza penala si de a lamuri cauza sub toate aspectele- dreptul partilor de a solicita probe in scopul dovedirii tuturor imprejurarilor care duc la aflarea adevarului.</p> <p>- orice persoana care cunoaste vreun mijloc de proba este obligata sa contribuie la aflarea adevarului.</p> <p>4.Principiul oficialitatii - actele necesare desfasurarii procesului pneal se indeplinesc din oficiu, afara de cazul cand prin lege se dispune altfel. Ca exceptie amintim regula disponibilitatii, regula aplicabila in ipotezele in care legea conditioneaza desfasurarea procesului penal de existent unei plangeri prealabile facute de persoana vatamata. In aceste ipoteze, retragerea plangerii prealabile sau impacarea partilor determina incetarea procesului penal.</p> <p>5.Rolul activ al organelor judiciare. Acesta impune:</p> <p>- obligatia org judiciare penale de a explica drepturile procesuale partilor.</p> <p>- obligatia org judiciare penale de a pune in discutie orice chestiune de care depinde desfasurarea procesului penal.</p> <p>- implicarea directa a org judiciare penale in aflarea adv prin administrarea din oficiu a probelor atat in acuzare cat si in aparare.</p> <p>6.Nemijlocirea impune :- obligatia org judiciare penale de a folosi probe care sunt cat mai aproape de sursa lor primara.</p> <p>- obligatia org judiciare penale de a avea contact direct cu mijloacele de proba administrate.</p> <p>7. Garantarea libertatii si sigurantei persoanei.</p> <p>Art 5 CP- nici o persoana nu poate fi retinuta, arestata sau privata de libertate in alt mod si nici nu poate fi supusa vreunei forme de restrangere a libertatii decat in cazurile si conditiile prevazute de lege.Daca cel impotriva caruia s a luat masura arestarii preventive sau s a dispus internarea medicala ori o masura de restrangere a libertatii considera ca este ilegala are dreptul de a se adresa instantei competente.De asemenea are dreptul la repararea pagubei suferite, in conditiile prevazute de lege.Pe parcursul procesului penal inculpatul poate cere punerea in libertate provizorie, sub control judiciar sau pe cautiune.</p> <p>8.Respectarea demnitatii umane. </p> <p>Potrivit art 5.alin1., orice persoana care se afla in curs de urmarire penala sau de judecata trebuie tratata cu respectarea demnitatii umane. Supunerea acesteia la tortura sau la tratamente de cruzime, inumane sau degradante este pedepsita prin lege.</p> <p>9.Garantarea dreptului la aparare. - Partile au dr de a se apara sg. sau de a fi asistate de aparator in cursul procesului penal.</p> <p>Impune: </p> <p>- posibilitatea si uneori obligata asistentei judiciare in cursul procesului penal</p> <p>- posibilitatea partilor de a se apara sg in procesul penal</p> <p>- obligatia org judiciare de a a avea in vedere din oficiu si aspectele favorabile partilor angajate in PP.10.Egalitatea in PP.</p> <p>Cetatenii sunt egali in fata lgii si autoritatilor publice fara privilegii si fara discriminari; nimeni nu este mai presus de lege.Partile cu interese contrare trebuie sa beneficieze de sanse egale pt a-si sustine interesele.</p> <p>11.Principiul operativitatii in PP</p> <p>- constatarea la timp si in mod complet a faptelor care constituie infractiuni, apararea ordinii de drept , prevenirea infractiunilor, educarea cetatenilor in spiritual respecatrii legilor.</p> <p>Presupune rezolvarea rapida a cauzelor penale cat si simplificarea activitatii procesual penale, cand este posibil.</p> <p>12.Limba in care se desf pp - art 7</p> <p>In procesul penal procedura judiciara se desf in lb romana. Actele procedurale se intocmesc tot in lb romana. </p> <p>Art8 - partilor care nu vorbesc sau nu inteleg lb romana li se asigura in mod gratuit posibilititatea de a lua la constinta de piesele dosarului, dreptul de a vb, dreptul de a pune concluzii in instant , prin interpret.</p> <p>13.Principiul respectarii vietii intime a persoanei - orice ingerinta a autoritatilor in viata private a unei persoana trebuie reglementata prin lege. Se reflecta in reglementarea si dispunerea perchezitiei domciliare, a retinerii corespondentei, a uitilizarii investigatorilor sub acoperire, a inregistarrilor audio video.</p> <p>Participantii la procesul penal Participantii - persoanele care coopereaza in cadrul procesului penal in vederea atingerii scopului acestuia .</p> <p>Organele judiciare penale - reprezinta acele organe ale autoritatii statale care realizeaza activitatea procesual penala. Acestea sunt : organele de urmarire penala si instantele judecatoresti.</p> <p>a) Organele de urmarie penala (OUP) organe judiciare penale care intervin in faza preliminara judecatii si care au ca obiect efectuarea urmaririi penale in cauza, emiterea actului de acuzare si transerul cauzei in faza de judecata.</p> <p>* Categorii de OUP - Urmarirea penala se efectueaza de catre procurori si de catre organele de cercetare penala. </p> <p>Organele de urmarire penala trebuie distinse de alte organe ale autoritatii care intervin in faza preliminara a judecatii, dar fara a desfasura o activitate procesual penala specifica, ci doar o activitate de constatare a infractiunii. Este vorba de organele de constatare. (ex.: agentii de politie de frontiera pt infract de frontiera; ofiterii si subofiterii din cadrul Jandarmeriei Romane pt infrct constatate pe timpul executarii misiunilor specifice etc .)</p> <p>* Organele de cercetare penala (OCP) - organe judiciare care intervin doar in faza preliminara a judecatii si efectueaza acte de cercetare penala sub supravegherea si controlul procurorului in calitatea acestuia de conducator al fazei de urmarire penala si titular al functiei de acuzare.</p> <p>* Categorii de OCP - Organele de cercetare penala sunt : a) organele de cercetare ale politiei judiciare ; b) organele de cercetare speciala.</p> <p>* OCP ale Politiei Judiciare . Forme ale politiei judiciare a) politia judiciara de drept comun </p> <p>b) politia judiciara cu caracter special </p> <p>Organele de cercetare penala ale politiei judiciare au competenta generala de efectuare a urmariri penale, cu exceptia infractiunilor date de lege in competenta procurorului si in competenta organelor de cercetare penala speciale.</p> <p>* Organele de cercetare penala speciala:</p> <p>- ofiterii anume desemnati de catre comandantii unitatilor militare corp aparte si similare, pt militarii in subordine. Cercetarea poate fi efectuata si personal de catre comandanti.</p> <p>- ofiterii anume desemnati de catre sefii comenduirilor de garnizoana, pt infrac savarsite de militari in afara unit milit. Cercetarea poate fi efectuata si personal de sefii comenduirilor de garnizoana.</p> <p>- ofiterii anume desemnati de catre comandantii centrelor militare pt infrac de competenta instant milit. savarsite de pers civ in leg cu oblig lor milit. Cercetarea poate fi efectuata si personal de comandantii centrelor milit.</p> <p>- ofiterii politiei de frontiera, anume desemn pt infract de frontiera </p> <p>- capitanii porturilor pt infract contra sigurantei navigatiei pe apa si contra disciplinei la bord</p> <p>Categorii de activitati efectuate de OCPOCP pot efectua acte de cercetare penala sub rezerva acelor acte ce repr. Atributul exclusiv al procurorului ca titular al functiei de acuzare (ex. punerea in miscare a act penale, trimiterea/netrim in judec ). OCP efectueaza in cauzele ce au ca obiect infract de competenta acestora: </p> <p>- acte de descop a infrac si de constatare a acesteia;</p> <p>- acte de descop, de prindere si de indentif a faptuitorului;</p> <p>- acte premergatoare</p> <p>- dispunerea inceperii penale sub rezerva confirm procurorului</p> <p>- acte de cercetare penala (ascultari de pers)</p> <p>- dispunerea unor masuri procesuale ( retinerea pe o durata de 24 h)</p> <p>- propunerea de solutii, materializate de referate, referitoare la acele acte de competenta exclusiva a procurorului ( referat cu propunere de punere in miscare a act pen, referat cu propunere de netrim in judecata)</p> <p>b) Procurorii ca reprezentanti al Ministerului Public </p> <p>In calitate de organ de urmarire penala., procurorul repr conducatorul fazei de urmarie pen si titularul fctie de acuzare, calitate in care participa si la faza de judecata. In sistemul roman procurorul are calitatea de magistrat.</p> <p>- Organizare - procurorii sunt organiz in Parchete(civile sau militare).</p> <p>- Atributii ale MP - MP exercita prin procuror urm atrib. :</p> <p>* efectueaza UP in cauzele expres prev de lege</p> <p>* participa la solutionarea conflictelor prin mijloace alternative</p> <p>* conduce si supravegheaza activ de cercetare pen a politiei judiciare, conduce si supravegheaza activ a altor organe de cercetare pen ; dispune in cauzele de competenta acestora actele de compet excusiva a procur.</p> <p>* sesizeaza instant judec pt judecarea cauzelor pen.</p> <p>* exercita act civ in caz prev de lege</p> <p>* participa la sedinta de judecata in calit de titular al functiei de acuzare* exercita caile de atac prev de lege</p> <p>* apara dr si interesele legitime ale minorilor, ale pers puse sub interdictie, al disparutilor si ale altor pers</p> <p>* actioneaza pt prevenirea si combaterea criminalitarii</p> <p>* studiaza cauzele care genereaza si fav criminalit</p> <p>* verifica respectarea legii la locurile de detinere preventiva</p> <p>- Principiile care guverneaza activit MP La baza organiz si funct MP stau urm principii:</p> <p>- legalitatea - in exercit atributiilor lor, procurorii trebuie sa respecte legea si sa asigure respectarea legii</p> <p>- impartialitatea- procurorii trebuie sa fie impartiali. Acest principiu este pe deplin aplicabil in faza de UP, insa in faza de judecata procurorul este partial intrucat sustine actul de acuzare</p> <p>- independenta- parchetele sunt independente in rap cu instantele judec , precum si cu celelalte autorit pub</p> <p>- exercit atrib sub autoritatea ministrului justitiei- Min Justitiei exercita controlul asupra procur in ceea ce priv: eficienta manageriala, modul in care procurorii isi indeplin atrib de serv, rap de serv cu justitiabilii.</p> <p>- controlul nu poate viza insa masurile dispuse de procuror in cursul urmarii penale so sol dispuse.</p> <p>- controlul ierarhic - prim-procurorul parchetului de pe langa judecatorie, prim-procur parchetului de pe langa tribunal, procur gen al parchetului de pe langa CA, procurorul general al parchetului de la langa ICCJ exercita controlul asupra procur ierahic inferiori.</p> <p>- indivizibilitatea - in exercitarea atrib lor, procurorii nu intervin in nume propriu, ci numele parchetului din care fac parte.</p> <p>Instantele Judecatoresti - repr acele organe judiciare penale care indeplinesc functia de jurisdictie ( iudicio- puterea de a condamna pe acuzat atunci cand acesta este gasit vinovat de savar faptei si imperium- puterea de a constrage pers condamnata sa se supuna la executarea pedepsei.)</p> <p>Instantele judec pot fi divizate in :- instante civile : judecatorie, tribunal, tribunalul pt minori si familie, CA, ICCJ</p> <p>- instante militare: Tribunalul Militar, Tribunalul Militari Teritorial, Curtea Militara de Apel.</p> <p>Instantele judecatoresti au urm atributii:</p> <p>- controlul asupra tuturor actelor de procedura afectate pana in mom sesizarii instantei ( sub aspectul legalitatii si temeiniciei)</p> <p>- efectuarea actelor de judecata :</p> <p>* o examinare a cauzei si o reexaminare a procedurilor preleminare </p> <p>* o judecata in sensul atribuit acestei notiuni de procedura care* solutionarea act pen si eventual, a act civile, prin pronunt unei hot pen ce este susceptibila de a intra in puterea de lucru judecat</p> <p>Compunerea instantei judecatoresti. Prin compunerea instant judec se intelege alcatuirea completului de judecata cu nr de judecatori cerut de lege, judecatori care sa aiba capacitatea functionala necesara pt judecarea cauzelor pen.</p> <p>- aspectul consitutiv- lg 304/2004 a introdus principiul colegialitatii (2 judec) la prima instanta. - Lg 247/2005 a revenit la principiul unicitatii comp...</p>