PROGRAM: Predavač – grafolog: Jasmina Šogollj ?· PROGRAM: Predavač – grafolog: Jasmina Šogollj…

  • Published on
    19-Jul-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>PROGRAM: </p><p> Predava grafolog: Jasmina ogollj </p><p>1. dio. </p><p>Vrijeme: 13 - 14:30 sati </p><p>Osnove grafologije </p><p> uvod u podruje grafologije </p><p> povijest grafologije </p><p> podjela i primjena grafologije u razliitim sektorima i zanimanjima </p><p> primjena grafolokih tehnika na rukopisu </p><p> Pauza: 20min </p><p>2. dio: </p><p>Vrijeme: 14:50 16:30 sati </p><p>Grafologija u svakodnevnom ivotu </p><p> grafoloke vjebe </p><p> klinika grafologija primjeri </p><p> znaenje pojedinih slova - vjebe </p><p> potpisi - vjebe </p><p> primjena grafologije u pedagokim zanimanjima </p><p> analiza svog rukopisa </p></li></ul>