PROGRAMI PREVENCIJE DIGITALNOG NASILJA I ZATITE DECE NA INTERNETU

 • Published on
  19-Jan-2016

 • View
  28

 • Download
  0

DESCRIPTION

PROGRAMI PREVENCIJE DIGITALNOG NASILJA I ZATITE DECE NA INTERNETU. IV KONFERENCIJA MREE KOLA BEZ NASILJA 13. d ecembar 2012. KORPORATIVNA ODGOVORNOST U TELENORU. Cilj:. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • PROGRAMI PREVENCIJE DIGITALNOG NASILJA I ZATITE DECE NA INTERNETUIV KONFERENCIJA MREE KOLA BEZ NASILJA13. decembar 2012.

 • Cilj:Telenor nastoji da povea uticaj telekomunikacija, doprinese razvoju drutva u kojem posluje i oblikuje odrivu budunostNae drutveno odgovorne inicijative su:Zasnovane na temelju naeg poslovanja - komunikacijamaZasnovane na odrivim partnerskim projektima uz uee vie interesnih stranaEnable proirenje doprinosa mobilnih komunikacija na drutveno ugroene grupeSafe omoguavanje sigurnih usluga i zatite korisnikaEnvironment and Climate smanjivanje negativnog uticaja naeg poslovanja na ivotnu sredinu3 kljune fokus oblasti:KORPORATIVNA ODGOVORNOST U TELENORU

 • Telenor je posveen pruanju sigurnih proizvoda i uslugaPrevencija zloupotrebe je vaan deo naih nastojanja da nai proizvodi budu sredstva za kreiranje razliitih mogunostiSIGURNE USLUGEOmoguavanje bezbednog iskustva za nae korisnikeKreiranje bezbednih usluga za mladePromovisanje sigurne upotrebe komunikacionih usluga meu decom i mladima, ali i njihovim profesorima, roditeljima i starateljima

  Saradnja sa dravnim organima na projektima spreavanja zloupotrebe na internetuU saradnji sa nadlenim nacionalnim i meunarodnim institucijama, ulaemo napore kako bismo spreili zloupotrebu naih usluga i da deca postanu rtve

  Spreavanje digitalnog nasiljaOmoguavamo roditeljima da lake razumeju i ukau na potencijalne opasne uticaje upotrebe mobilnih telefona meu decom

 • INICIJATIVE TELENORA NA GLOBALNOM NIVOUTelenor MontenegroTelenor SerbiaTelenor HungaryTelenor DenmarkTelenor SwedenTelenor NorwayDiGiMalaysiadtacThailandGrameenphoneBangladeshUninorIndiaTelenor Pakistan

 • PREVENCIJA DIGITALNOG NASILJAZAUSTAVIMO DIGITALNO NASILJESaradnja UNICEF-a, Ministarstva prosvete, nauke i tehnolokog razvoja i kompanije TelenorElementi projekta:Sprovoenje istraivanja o nainima i uestalosti digitalnog nasilja u kolama u SrbijiIzrada materijala i instrukcija o nainima zatite od digitalnog nasilja za uenike, roditelje i koleOrganizacija obuka za 70 mentora, kao dugorona podrka kolamaPOZORINA PREDSTAVA DECA NA INTERNETUSaradnja Studija Centar i Telenora, uz podrku Digitalne AgendeMladi glumci autori su i izvoai pozorinog komada koji govori o razliitim oblicima zloupotrebe na internetu:pedofiliji i lanim profilimazavisnosti od internetaprevarama zarad finansijske koristi trgovini decom putem interneta

 • PREVENCIJA DIGITALNOG NASILJASPAJAMO GENERACIJE CRNA GORAKampanja pokrenuta u saradnji sa Ministarstvom za informaciono drutvo i telekomunikacije sa ciljem da se osigura pozitivno internet iskustvo:20 ambasadora obueno u oblasti sigurnog internetaOdrano je 40 edukativnih radionica koje je pohaalo 1000 uenika CYBER SAFE PROGRAM - MALEZIJADiGi je napravio veliki korak ka kreiranju sigurnog internet iskustva za celu porodicu:Promovisanjem adekvatne zatite od opasnosti na internetuObuavanjem nastavnika i roditelja o nainima kontrole i zatite dece od negativnih uticaja na internetuFILTER ZA DIGITALNO NASILJE - NORVEKATelenor je u saradnji sa Crvenim krstom i organizacijom ChildMinder razvio uslugu koja omoguava blokiranje SMS i MMS poruka. Korisnici na crnoj listi dobijaju poruku upozorenja da su blokirani i ne mogu da poalju poruku detetu.5485 korisnika je instaliralo filter na svoje telefone.

 • BEZBEDNA ISKUSTVA ZA DECU I MLADENOVI BEZBEDNI PAKET ZA DECU - NORVEKA Besplatna usluga koja omoguava korisnicima Telenora u da svojoj deci ogranie pristup neeljenim sadrajima na mobilnom telefonu i neeljene trokove:Namenjen deci koja prvi put upotrebljavaju mobilni telefonBlokira pristup dodatnim sadrajima internet, prekookeanski pozivi...Onemoguava korienje podataka od strane razliitih direktorijumaSERTIFIKAT ZA ETOVANJE - DANSKATelenor je podrao danski sistem sertifikacije koji je u upotrebi u svim kolama i deca uzrasta od 9 do 16 godina mogu biti sertifikovana. Sertifikat omoguava korisnicima da potvrde svoj uzrast i pol, i zauzvrat da vide podatke osobe sa kojom komuniciraju.RODITELJSKA KONTROLA - SRBIJATelenor svim korisnicima postpejd internet paketa prua mogunost besplatnog korienja Kasperski Internet softvera sa integrisanom funkcijom roditeljske kontrole Modul roditeljske kontrole omoguava zatitu dece i tinejdera od negativnih uticaja prilikom korienja kompjutera i interneta.

 • PREVENCIJA ZLOUPOTREBE INTERNETATelenor je u saradnji sa dravnim institucijama i Interpolom implementirao filtere koji ograniavaju pristup internet domenima sa sadrajima seksualne zloupotrebe dece.

  Telenorovi korisnici koji s mobilnog telefona ili raunara pokuaju da pristupe sajtu opisanog tipa bivaju prebaeni na Stop stranicu

  Maarska - Korisnici imaju mogunost da prijave svaku vrstu uznemiravanja na internetu, rasistike, ekstremno nasilne ili pedofilske sadraje na stranici Nacionalnog instituta za medije i komunikaciju

  Srbija - 440 registrovanih pokuajaBLOKIRANJE PRISTUPA ILEGALNIM SAJTOVIMA S ELEMENTIMA SEKSUALNOG ZLOSTAVLJANJA DECENORVEKADANSKAVEDSKAMAARSKASRBIJABANGLADE

 • EU INICIJATIVA INTERNET SIGURNOST ZA DECU Telenor Grupa lanica je inicijative koju je pokrenula Evropska komisija

  Primena Principa IKT Principi bezbednog korienja povezanih ureaja i internet usluga od strane dece i mladih u Evropskoj uniji

  Inicijativa je fokusirana na 6 oblasti:Upravljanje sadrajemRoditeljska kontrolaPrevencija zloupotrebe Blokiranje sadraja sa elementima seksualne zloupotrebe deceZatita privatnosti i podatakaEdukacija i podizanje svesti

 • HVALA

  Telenor Norway - Telenor Norway launched a new security package for children - SikkertBarn - a free additional service enabling Telenor customers to prevent their children from accessing unwanted content and ditto costs on their mobile.Telenor Sweden - Telenor Sweden has started a pilot project that aims to give students tools and knowledge on how to teach the teachers about Internet.Telenor Denmark - A Danish certification system powered by Telenor lets you verify that the "kid" is in fact a kid and not an adult posing as one.Telenor Hungary - To protect minors and ensure safe Internet use, Telenor Hungary partnered with Interpol and the Hungarian police to prevent access to child pornography websites.Telenor Serbia - Telenor Serbia and the Serbian Ministry of Interior teamed up to prevent distribution of illegal child sexual abuse materials through Telenor's networks.Telenor Montenegro - Telenor Montenegro has launched the Project "Connecting generations'' which aims to work towards making the Internet a safer place for children in Montenegro.DiGi Malaysia - DiGi launched a cohesive outreach program that advocates safe Internet usage.Grameenphone Bangladesh - Grameenphone launched the child protection filter, a filtering system that will block access to child pornographic contents through its networks.Uninor India - Bringing the Internet to more people of IndiaTelenor Pakistan - Mentoring high school students from underprivileged backgrounds, teaching ICT skills to government school teachers and students.

  *66 percent say that they or someone they know have received messages that can be perceived as bullying, which is 4 percent (15,000 children) less than in 2008.34 percent say that they or someone they know have sent messages that can be perceived as bullying, which is 10 percent (38,000 children) less than in 2008.Girls are both more exposed (13% girls, 9% boys) and more active (37% girls, 31% boys) in digital bullying.20 percent of children know about the Bruk Hue campaign. 45 percent of those says that it helped them to be better prepared to handle digital bullying.11 percent of parents know about the Bruk Hue campaign. 55 percent of them say that it helped them to be better prepared to handle digital bullying.56 percent of parents recognise digital bullying as a problem among teenagers. 21 percent recognize it as a problem in their own childrens environment (5 percent less than in 2008).46 percent of parents admit that they do not know how to handle digital bullying if their children happen to be exposed to it.

  *