Proiect Catia P27 2014

 • View
  22

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Proiectare asistata de calculator in Catia

Transcript

 • 5/24/2018 Proiect Catia P27 2014

  1/33

  Proiect

  ANUL 2013-2014

  1

 • 5/24/2018 Proiect Catia P27 2014

  2/33

  1. Proiectarea piesei

  In acest proiect se va descrie pasii ce trebuiesc urmati pentru a realiza o piesa in

  programul CATIA V5. Pentru a incepe crearea unei piese in Catia se alege din bara de

  meniuri Start/Mecanical !esign/Part !esign.

  Se va descide o "ereastra noua in care va "i scris numele# apoi se apas$ butonul %&.

  '

 • 5/24/2018 Proiect Catia P27 2014

  3/33

  !up$ ce am denumit piesa se va descide urmaoarea "ereastr$ in care se va incepeproiectarea piesei.

  (

 • 5/24/2018 Proiect Catia P27 2014

  4/33

  !in bara de instrumente se apas$ pe pictograma S)etc apoi se allege planul in care se va

  realiza sci a.

  *

 • 5/24/2018 Proiect Catia P27 2014

  5/33

  !up$ ce sa realizat prima sci $ se apasa pe pictograma +,it -or)benc.

  5

 • 5/24/2018 Proiect Catia P27 2014

  6/33

  !upa ce sa realizat prima scita# se va selecta planul z in care se va construi a doua

  scita.

  0

 • 5/24/2018 Proiect Catia P27 2014

  7/33

  !up$ ce sa realizat prima si a doua scita cotate se ve materializa piesa cu autorul

  comenzi Solid combine

  Pentru realizarea gaurii cu diametru de 0 mm se va realiza o noua scita# iar apoi cu

  autorul comenzii Poc)et se va realiza gaura.

  2

 • 5/24/2018 Proiect Catia P27 2014

  8/33

  In acelasi mod se vor realiza inca doua scite.!upa ce sau realizat scitele# cu autorul

  pictogramei Poc)et se vor materialize pe supra"ata piesei.

  3

 • 5/24/2018 Proiect Catia P27 2014

  9/33

  4

 • 5/24/2018 Proiect Catia P27 2014

  10/33

  2. Realizarea desenului piesei

  Penteu a realiza desenul piesei se urmeaza calea Start/Mecanical !esign/!ra"ting.

  Se seteaz$ dimensiunile "ormatului de imprimare# in cazul de "a $ A(

  .

  1

 • 5/24/2018 Proiect Catia P27 2014

  11/33

  Se va descide "ereastra !ra-ing in care se va realiza vederile si sec iunile piesei.

  11

 • 5/24/2018 Proiect Catia P27 2014

  12/33

  1'

 • 5/24/2018 Proiect Catia P27 2014

  13/33

  Pentreu a insera indicatorul se parcurge urmatoarii pa i +dit/Seet 6ac)greund

  Insert/!ra-ing/7rame and Title 6loc) aici se va selecta tipul indicatorului si se vacompleta corespunzator.

  +dit/8or)ing Vie-s

  1(

 • 5/24/2018 Proiect Catia P27 2014

  14/33

  1*

 • 5/24/2018 Proiect Catia P27 2014

  15/33

  Pentreu a realiza prima vedere se va apasa pe pictograma 7ront vie- si apoi din meniul

  8indo- se va selecta "reastra unde a "ost modelata piesa (! si se "a "ace dublu clic) pe

  supra"a a piesei de unde se va realiza prima vedere.

  15

 • 5/24/2018 Proiect Catia P27 2014

  16/33

  !up$ ce sa realizat prima vedere se relaizaeaza o vedere laterala cu autorul pictogramei%""set Section Vie-

  10

 • 5/24/2018 Proiect Catia P27 2014

  17/33

  Se va alege traseul de sec ionare si apoi se va alege locul unde se va realiza amplasareasectiunii.

  Se va redenumi Sectiunea A 9 A.

  12

 • 5/24/2018 Proiect Catia P27 2014

  18/33

  :rmatoarel vederi se vaor realiza in mod asemanator

  Se va realiza cotarea piesei cu autorul setului de pictograme !imensioning.

  !up ce sau parcurs to i pasi va rezulta desenul de e,ecutie al piesei prezentat in imaginea urmaotare.

  13

 • 5/24/2018 Proiect Catia P27 2014

  19/33

  3. Ma inare

  Pentreu a realiza partea de ma inare a unei piese trebuie de"init semi"abricatul.

  Pentreu a de"ini semi"abricatul se va alege din meniul Insert/6od. Se va crea un nou

  solid .

  Se vor crea doua planuri in care se vor de"ini scitele semi"abricatului care se va

  materializa cu autorul comenzii Solid Combine.

  14

 • 5/24/2018 Proiect Catia P27 2014

  20/33

  '

 • 5/24/2018 Proiect Catia P27 2014

  21/33

  '1

 • 5/24/2018 Proiect Catia P27 2014

  22/33

  Pentreu a realiza partea de ma inare se va alege din meniul Start/Macining/PrismaticMacining

  Se va de"ini pe rand;

 • 5/24/2018 Proiect Catia P27 2014

  23/33

  Se va alege corespunzator supra"etele ce urmaeza a "i prelucrate precum si supra"ata

  semi"abricatului

  Se va de"ini tipul treiectoriei.

  '(

 • 5/24/2018 Proiect Catia P27 2014

  24/33

  '*

 • 5/24/2018 Proiect Catia P27 2014

  25/33

  Se va de"ini tipul sculei ascietoare precum i dimensiunule acesteia.

  '5

 • 5/24/2018 Proiect Catia P27 2014

  26/33

  Se simuleaz$ traiectoria.

  '0

 • 5/24/2018 Proiect Catia P27 2014

  27/33

  Pentru prelucrarea gaurii cu diametrul de 0 mm se de"ineste un alt semi"abricat

  Mai departe se de"inesc a,ele masini si ale piesei

  '2

 • 5/24/2018 Proiect Catia P27 2014

  28/33

  Se va de"ini pe rand;

 • 5/24/2018 Proiect Catia P27 2014

  29/33

  '4

 • 5/24/2018 Proiect Catia P27 2014

  30/33

  Se de"ineste gaura ce va "i prelucrata

  (

 • 5/24/2018 Proiect Catia P27 2014

  31/33

  Se va de"ini tipul sculei ascietoare precum i dimensiunule acesteia.

  (1

 • 5/24/2018 Proiect Catia P27 2014

  32/33

  Se simuleaz$ traiectoria.

  ('

 • 5/24/2018 Proiect Catia P27 2014

  33/33

  CUPRINS

  1. Proiectarea piesei pag. '.

  '. =ealizarea desenului piesei pag. 1.(. Ma inare pag. 12.

  ((