PROJE ZAMAN YÖNETİMİ - 1 Critical Path Method ( CPM ) Kritik Yol Metodu ( KYM )

 • View
  256

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PROJE ZAMAN YNETM - 1 Critical Path Method ( CPM ) Kritik Yol Metodu ( KYM ). YILDIZ TEKNK NVERSTES YAPI LETMES ANABLM DALI. Proje Ynetimi Yaam Dngs (Project Management Life Cycle). Proje Ynetimi ZAMAN ve KAYNAK Para, Ynetim, Ekip, Ekipman, Malzeme - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • PROJE ZAMAN YNETM - 1

  Critical Path Method ( CPM )

  Kritik Yol Metodu ( KYM )YILDIZ TEKNK NVERSTESYAPI LETMES ANABLM DALI

 • Proje Ynetimi Yaam Dngs (Project Management Life Cycle) Proje YnetimiZAMAN veKAYNAK Para, Ynetim, Ekip, Ekipman, Malzeme ( 5M : Money, Management, Men, Machinery, Material )

  Zaman ve Kaynak kstlamalar dahilinde proje hedeflerine ulama yntemidir.

 • naat projesinin planlanmas 4 sorunun cevabn vermeyi hedefler:

  Ne yaplacak? (i = aktivite = faaliyet) ler nasl yaplacak? (metotlar)Her ii kim(ler) hangi aralarla yapacak? (kaynaklar)ler ne zaman yaplacak? (sralama ve zamanlama)

 • Planlama Srelerinin (Planning Process) ktlarProjenin zamannda tamamlanmas aknn aksamasz gereklemesiin tekrar yaplmas gereklilii riskinin azalmasYanl anlalmalarn ve karmaklklarn azalmasHerkesin proje hakknda daha ok bilgiye sahip olmalarYnetime anlaml ve zamannda rapor sunulmasnn salanmasProjenin kilit paralarnn programlanm zamanlar hakknda bilginin olmas Projenin maliyet dalm hakknda bilginin olmasKiilerin sorumluluklarnn ve yetkilerinin tanmlanmasKimin neyi ne zaman ve nasl yapacann anlalmasBtn ilerin entegrasyonunun salanmasProjenin sizi ynetmesi yerine sizin projeyi ynetmeniz.

 • PROJE PLANLAMA TEKNKLER

  ubuk Gsterimi (Bar Charts / Gantt Charts)

  ebeke/A diagram/Serim Analiz Sistemleri (Network Analysis Systems);Kritik Yrnge Metodu ( Critical Path Method CPM )lerin Oklarla Gsterimi (Activity on Arrow)lerin Kutularda Gsterimi (Activity on Node)Program Deerlendirme ve Gzden Geirme Teknii Program Evaluation and Review Technique (PERT)

 • ubuk Gsterimi (Bar Charts / Gantt Charts)

 • Kritik Yol Metodu ( KYM ) (Critical Path Method - CPM)lk almalar 1957 ylnda ngilterede balamtr. lk defa CPM olarak 1958 ylnda Dupont firmas yatrmlarnn planlanmas ve kontrolnde kullanmtr.

 • Kritik Yol Metodu ( KYM ) (Critical Path Method - CPM)Kritik ler ;

  Ekteki kaynaklar erevesinde sresi ksaltlamayan ilerdir.Projenin balangcndan sonuna kadar kesintisiz bir zincir olutururlar.Herhangi birindeki gecikme, tm projeyi geciktirir.

 • KYM SZL = Aktivite = Faaliyet

  Projenin tamamlanmas iin gereken bir grevin gereklemesirnein: Temellerin tasarlanmas; tasarmlarn gzden geirilmesi, vs.Her bir iin belli bir zamana, maliyete veya bunlarn her ikisine birden ihtiyac vardr.Balang ve biti zaman vardr.OK DYAGRAMI(ARROW DIAGRAM)ABNCELK DYAGRAMI(PRECEDENCE DIAGRAM)AKI ZGS

 • KYM SZLOlay (event): Bir N balang ve bitiini gsteren noktalar

  Bunlar, her iin Ama ve Kapama anlarn ( her iin Balang ve Biti anlarn ) gsterir.

  SREOLAY 1OLAY 2

 • KYM (CPM) SZLt = Sre (D-duration): Bir iin gereklemesi iin gereken zaman.EA = Erken Ama (ES-early start): Bir iin balayabilecei en erken zaman.EK = Erken Kapama (EF-early finish): Bir iin bitebilecei en erken zaman.GA = Ge Ama (LS-late start): Bir iin toplamdaki sreyi etkilemeyecek ekilde balayabilecei en ge zaman.GK = Ge Kapama (LF-late finish): Bir iin bitebilecei en ge zaman.

 • E : ERKEN , G : GE , A : AMA , K : KAPAMA12EAxGAxEKxGKx3EKyGKyEAyGAyXtxYtyTB = Toplam bolluk (TF-total float): Projenin tamamlanma sresini geciktirmeden bir iin gecikebilecei toplam sreTBx = GAy (EAx + tx) veya TBx = GAy EKxKYM (CPM) SZL

 • KYM (CPM) SZLTB = Toplam bolluk (TF-total float):Eer bir ite Toplam Bolluk varsa o iin sresi toplam bolluk kadar uzatlabilir veya o ie toplam bolluk sresi kadar ge balanabilir. programnn sresinde herhangi bir deiiklik olmaz.Kritik ilerde TB = 0 dr.

 • E : ERKEN , G : GE , A : AMA , K : KAPAMA12EAxGAxEKxGKx3EKyGKyEAyGAyXtxYtySB = Serbest Bolluk ( FF free float ) : Kendisinden sonraki iin en erken balama sresini geciktirmeyecek ekilde bir iin toplam gecikebilecei sreSBx = EAy (EAx + tx) veya SBx = EAy - EKx KYM (CPM) SZL

 • Ok diyagramA-o-A ncelik diyagramA-o-N (activity)Olay (event) yokKukla (dummy) yokAk izgisi (flow line) yok

 • KYM (CPM) SZL

  Kritik Yol (Critical Path): Anda Serbest ve Toplam Bolluklar sfr olan ilerden oluan yol. Kritik yol projenin tamamlanmas iin gereken en ksa sreyi belirler.

  Kukla i (dummy activity): Kukla iten sonraki bir i, kukla iten nceki iler bitmeden balayamaz. Kukla iin belli bir sresi veya kayna yoktur. Ok diyagramnda kullanlr.

  Kukla ixy

 • Tanmsal kukla (dummy) iki veya daha fazla i ayn balang ve biti olaylarna sahip ise kullanlr.

  ki olay (event) arasnda sadece bir i bulunabilir.Suyu kaynatYANLI!!!!!St stSuyu ve st fincana doldur123Suyu kaynat4KUKLADORU

 • Mantksal kukla (Logic dummy) iEer birbirinden bamsz iki zincir i arasnda ortak bir olay (event) var ise istenmeyen bir mantk hatas doabilir.

  rnek: Yeni bir i makinesi alnmtr ve operatrn eitilmesi gerekmektedir. Operatr almaya balar balamaz ve i makinesi kurulur kurulmaz, operatrn makine zerinde eitimi de balayacaktr. Eitim i makinesi kurulumunun hemen ardndan balayacak ve tetkiki iin vakit harcanmayacaktr. Makinenin tetkiki ise i makinesinin kurulumunun hemen ardndan yaplacaktr.

  Makinenin kurulumuOperatrn ie alnmasMakinenin tetkikiOperatrn makine zerinde eitilmesiYANLI!!!!!

 • Mantksal kukla (Logic dummy) iEer birbirinden bamsz iki zincir i arasnda ortak bir olay (event) var ise istenmeyen bir mantk hatas doabilir.

  rnek: Yeni bir i makinesi alnmtr ve operatrn eitilmesi gerekmektedir. Operatr almaya balar balamaz ve i makinesi kurulur kurulmaz, operatrn eitimi de balayacaktr. Eitim i makinesi kurulumunun hemen ardndan balayacak ve tetkiki iin vakit harcanmayacaktr. Makinenin tetkiki ise i makinesinin kurulumunun hemen ardndan yaplacaktr.

  Makinenin kurulumuOperatrn ie alnmasMakinenin tetkikiOperatrn makine zerinde eitilmesiDORUKUKLA

 • A (network):

  ler arasndaki ilikileri gsteren diyagramADBCEHGFOK DYAGRAMIABDFCEGHNCELK DYAGRAMI

 • A (network):Mantksal dizinin oluturulmas iin 3 kritik soru sorulur:Bir iin balamas iin hangi iin bitmesi gerekmektedir?Bir iin tamamlanmas hangi iin balamas iin gereklidir?Bir i ile paralel yryebilecek dier iler nelerdir?

 • rnek: Laddering (Merdiven tipi)10 km10 km10 kmACB30 km.lik boru hatt denecektir.VARSAYIM : Kaz yapmak, boru demek ve topra geri doldurmak iin birer takm vardr. ( rnein, kaz iin bir kaz makinas ve bir src )

  Ksaltmalar:KAZI YAPMAK: KAZBORU DEMEK: BORTOPRAI GER DOLDURMAK: DOL

 • rnek: Laddering (Merdiven tipi)KAZBORDOLKAZBORDOLKAZBORDOLKsm AKsm BKsm C*** Eer iler ekildeki gibi seri olarak sralanrsa, bir takm alrken dier iki takmn beklemesi gerekir ***

 • rnek: Laddering (Merdiven tipi)KAZBORDOLKAZBORDOLKAZBORDOLKsm AKsm BKsm C *** Eer iler ekildeki gibi paralel olarak sralanrsa iler tamamlanamaz. nk her i iin blnemeyen tek bir takm var ***

 • rnek: Laddering (Merdiven tipi)*** Kukla iler kullanlarak proje olabilecek en ksa zamanda ve kaynaklar en verimli biimde kullanarak tamamlanabilir ***KAZ CBOR CDOL CKAZ ABOR ADOL AKAZ BBOR BDOL BKUKLAKUKLAKUKLAKUKLA

 • A (Network) Oluturma Kurallar1. ki olay arasnda sadece tek bir ok vardr.YANLI!!!!!DORUKUKLA

 • A (Network) Oluturma Kurallar2.Aktiviteler arasndaki btn ilikiler gsterilmelidir. Birbiriyle ilikili iki aktive arasndaki ilikinin gsterilmemesi durumunda program dzgn olarak analiz edilemez. ABCDECPM MANTII*** A, B ve C ileri tamamlanmadan D ve E ileri balayamaz ***

 • A (Network) Oluturma Kurallar3. Bir ada zaman ak daima soldan saa dorudur.YANLI!!!!!

 • A (Network) Oluturma Kurallar4. Ksr dng (loop)lerden olmamaldr.DNGYANLI!!!!!

 • A (Network) Oluturma Kurallar

  5. Oklar sreye bal olarak lekli izilmez.6. Ayn olay numaralandrmas baka bir olay iin kullanlmaz.7. Bir balang olay bir de biti olay bulunmaldr.8. Gereksiz kukla ilerden kanlmaldr.9. Balang olay numaras biti olay numarasndan daima kk olmaldr.

 • Ok diyagram Gsterimia)b)

 • Ok diyagram Gsterimic)d)

 • rnek lerYANLI

 • rnek ler

 • rnek lerYANLI

 • rnek ler

 • rnek lerYANLIDORUAklama: a ekli, CPM kurallarna gre doru olmasna karn, ilerin sralamas ve ilikileri bakmndan yanltr (Gerekte, pencere camlarnn taklmas, kap kasalarnn taklmasndan bamsz olmaldr). a)b)

 • rnek 1: A (Network)daki hatalar bulunuz.ABRNJDCLMHKE

 • rnek 1: A (Network)daki hatalar bulunuz.ABRNJDCLMHKEki olay aras ift okGeri Dnift OkGeri DnTamamlanmam Olay 7 3, 8 6 ve 6 - 4 olaylarnn balang numaralar biti numaralarndan byk. 1den 3e i ismi yok (3-8, 8-6 da ayn). ki adet 3 kullanlmB ve E ileri kukla i olduu iin ismi yazlmamal.5 olayndan 3 olayna geri dn var (4-5 de ayn). J iinde ift ok var.ki tane 3 olay var.N ii tamamlanmam.2 7 arasnda i anda kopukluk var. Bu kopukluk kukla ile giderilemez.Balang numaras bititen bykKukla iin ismi olmamalBalang numaras bititen bykKukla iin ismi olmamal ismi yok ismiyok ismi yokBalang numaras bititen byk

 • rnek 2: A (Network)Verilen bilgilere gre a iziniz;A balang olay (event) A ii iin balang olaydr.A bittiinde C ve D balamaktadr.B bittiinde hem E hem de F balamaktadr.C ve E bitince G balayabilir.D, F ve G ileri bittiinde proje tamamlanr.

 • rnek 2: A (Network)AEBFDGC

 • rnek 3: A (Network)Verilen bilgilere gre a (network) iziniz ve olaylar (event) numaralandrnz.

  BALANGI OLAYI(START EVENT)BT OLAYI(FINISH EVENT)A12B13C15D24E26F34KUKLA35G36H46I56

 • rnek 3: A (Network)ACBDIEGHF

 • BUGNLK BU KADAR ,

  HOCAKALIN ! . . .

  *