PROMJENE U OBRAZOVANJU KNJIŽNIČARA – IZAZOV ILI TERET?

 • View
  42

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PROMJENE U OBRAZOVANJU KNJINIARA IZAZOV ILI TERET?. izv. prof. dr. sc. Damir Hasenay, dhasenay@ffos.hr. Dok su jednom drave mjerile snagu veliinom svojih armija i snagom oruja, u svijetu budunosti najvanije e biti znanje. Bill Clinton, bivi predsjednik SAD-a - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • PROMJENE U OBRAZOVANJU KNJINIARA IZAZOV ILI TERET?izv. prof. dr. sc. Damir Hasenay, dhasenay@ffos.hr

 • Dok su jednom drave mjerile snagu veliinom svojih armija i snagom oruja, u svijetu budunosti najvanije e biti znanje.Bill Clinton, bivi predsjednik SAD-a

  Ako znate rijeiti problem obrazovanja, ne trebate uiniti nita drugo. Ako pak ne rijeite problem obrazovanja, nita drugo nee biti od vanosti.Alan Greenspan, bivi elnik Federalnih rezervi SAD-a

 • Ako ne ubrzamo rjeavanje izazova nalaenja i stimuliranja najboljih uitelja, potkopat emo sve drugo to pokuavamo uiniti za poboljanje naih kolaLouis W. Gerstner, bivi elnik IBM-a

  ...posljedice koje proizlaze iz neadekvatnog sustava obrazovanja i znanstvenih istraivanja predstavljaju veu prijetnju za nacionalnu sigurnost SAD tijekom sljedeih 25 godina nego bilo kakav mogui konvencionalni rat...U.S. Commission on National Security/21st Century (Hart-Rudman Commission)

 • knjiniari - obrazovanje - izobrazba...Obrazovanje (eng. education; njem. die Bildung; fr. education) - proces organiziranog uenja spoznajnih (kognitivnih) i psiho-motornih svojstava linosti - obrazovanje je organizirano kognitivno i psihomotorno uenje (spoznajna svojstva linosti uporabiva u velikom broju situacija).

  Izobrazba (eng. training; njem. die Ausbildung; fr. formation) - poseban oblik obrazovanja suenog na specifina, unaprijed odreena i neposredno primjenjiva znanja i motorne vjetine ue transferne vrijednosti. Proces izobrazbe obino se izvodi u posebnim ustanovama: centrima za izobrazbu u poduzeima ili drugim specijaliziranim obrazovnim ustanovama.

 • organizirano uenje...formalno uenje djelatnost akreditirane ustanove, izvodi se prema odobrenim programima s ciljem unapreenja znanja, vjetina i kompetencija;neformalno uenje uenje koje nije formalno, a ima iste ciljeve;informalno uenje (ne)organizirane aktivnosti prihvaanja znanja, vjetina i kompetencija iz svakodnevnih iskustava i izvora iz okoline.

  cjeloivotno uenje aktivnosti formalnog, neformalnog i informalnog uenja koji se obavljaju tijekom cijelog ivota s ciljem unapreenja znanja, vjetina i kompetencija

  - ISHODI UENJA - ??

 • Koja si pitanja nastavnik treba postavitiKoja je svrha nastavnog programa/kolegija?to studenti trebaju znati i biti sposobni (kompetencije) napraviti (vjetine) po zavretku nastavnog programa/kolegija?Kako objektivno ocijeniti znanje i postignua studenata?Elementi nastavnog programa/kolegijaCiljevi nastavnog programa/kolegijaSadraj kolegijaMetode uenjaIshodi uenja nastavnog programa/kolegijakoji ukljuuju:znanje i razumijevanjeintelektualne sposobnostipraktine sposobnostigenerike i strune kompetencijeMetode procjene znanja- kriteriji- bodovanje- povratne informacijeUtjecaji na definiranje ishoda uenjaSveuilitestrategija, organizacijska struktura, institucijski vodiUpravljanje kvalitetomstandardi, bodovanje prema mjerilima, kodeks postupanja, opis programaProfesionalna udruenja (komore)Struna tijela MZOUtjecaj i poticaji(agencije, NZZ i sl.)radionice, predavanja, okrugli stolovi, tribine tipino, karakteristino...

 • promjene...tehnoloke umreavanje, hibridizacija, virtualizacija, mediji, komunikacije...drutvene knjinice idu korisnicima vie nego ikada, niz novih dobavljaa informacija i usluga specifinost knjinice, globalizacija...zakonske formalni, ali i promjenjivi okvir (HKD forum - 25 postova u 2 iste teme, 11 osoba, 28298 pogleda)...ekonomske smanjenje sredstava - kriza, nove mogunosti, kompeticija...

  ---Knjinice koje odlaze korisniku umjesto da ekaju da korisnik doe njima, knjinice koje razvijaju sofisticirane usluge (web 2.0) prilagoene korisnicima poput komercijalnih servisa, hibridne zbirke, sadraj koji se lagano pronalazi, knjinice koje korisnicima nude mogunost odabira umjesto da im propisuju pravila ponaanja...

 • promjene...

 • pokuajmo prepoznati stanje u kojem jesmoprepoznavajui i odgovarajui na promjene...

 • promjene...Preivjeti nee najsnaniji niti najpametniji, ve promjenama najprilagodljivijiCharles Darwin (1809-1882)

  Razuman se ovjek prilagoava svijetu; nerazuman pak ustrajno pokuava svijet prilagoditi sebi. Zato sav napredak ovisi o nerazumnom ovjekuGeorge Bernard Shaw (1856-1950)

 • iz perspektive nastavnika...

 • kako se provode promjene...ZAKON O OSIGURAVANJU KVALITETE U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU (NN 45/09)

  PRAVILA za provedbu postupka vrednovanja studijskih programa sveuilinih preddiplomskih, diplomskih i strunih studija Sveuilita Josipa Jurja Strossmayera u OsijekuI. OPE ODREDBEII. POSTUPAK VREDNOVANJA STUDIJSKOG PROGRAMAII.1. Predlagatelj studijskog programaII.2. Zahtjev za predlaganje studijskih programaII.3. Elaborat o studijskom programuII.4. Izmjene i dopune studijskog programaII.5. Vrednovanje studijskog programaII.6. RecenzijeII.7. Izvjee PovjerenstvaII.8. Odluka SenataIII. ZAVRNE ODREDBE

 • kako odgovoriti na promjene...vrlo fleksibilan formalni okvir za promjene i nove ideje;razumjeti da spremnost na promjene ne znai naputanje tradicionalnih i provjerenih znanja, vjetina i kompetencija;fleksibilno obrazovanje (edukacija) prilagoeno praksi;unaprijediti naine dobivanja povratne informacije iz prakse nedavno provedeno istraivanje naeg Odsjeka s ciljem dobivanja povratne informacije iz prakse: 8 upanija, visokokolske i narodne knjinice, n = 46, 80 % odziv;uinkoviti putevi implementacije najnovijih znanstvenih i strunih dostigua u obrazovni proces, ali i u praksu... putevi suradnje

 • zakljuno...suradnjaZorich, Waibel, Erway, 2008

 • sada stvarno zakljuno...PROMJENE SU ZA NAS IZAZOV... ZA VAS?

  prvi korak .... kontaktOdsjek za informacijske znanostiFilozofski fakultet OsijekSveuilite J. J. Strossmayera u OsijekuL. Jgera 9, 31000 Osijekhttp://web.ffos.hr/infoznanosti/home.phpdhasenay@ffos.hr

  HVALA NA POZORNOSTI

  *