Prostorno uređenje, gradnje i vezano krajem 2015. 2 - Osnove, rješenja i osvježenja

  • Published on
    11-Dec-2015

  • View
    73

  • Download
    0

Transcript

Prostorno, gradnje i vezano krajem 2015. (2) - osnove, rjeenja i osvjeenja str. 2

Prostor, gradnje i vezano krajem 2015. (2) Osnove, rjeenja i osvjeenjaSadraj:Prostor, gradnje i vezano krajem 2015. (2)1Osnove, rjeenja i osvjeenja1Rjeenja za osvjeenja3Zanimljivosti - (ne)uspjenost3Opina Marina je dugo dno dna na Jadranu a sada sve vie razmjerno najuspjenija3Preko 50 godina kontinuirani upravljai i upravljanje uspjeno i predominatno nastavljaju upravljati i upravljanjem proizvoditi3Preko 50 godina dominatni Institut IGH, Dalekovod, Konstruktor, Hidroelektra i veina veih graevinskih i ostalih tvrtki i poslova3Preko 50 godina u najveim i najprestinijim gradovima (Zagreb, Split, Rijeka, Varadin, Pula, Dubrovnik) se uspjeno posluje sa smeem3Preko 50 godina se uspjeno i sve uspjenije stie, zarauje i sve manje do obrnuto plaa na cijelom kompleksu i procesu prostora i gradnji od sticanja zajednikog i tueg kao svog, preko prostornog ureenja namjetanjem ta tko hoe i dobiva bez rizika i plaanja do slinog koritenja3Uspjenost se uspjeno se razvija i jaa kao jednostavna sve masovnija, sustavnija, totalnija, dominantnija i time neizbjeno sve uspjenija napadaka procesna piramida uzurpacije svega, ukljuujui kljuno uzurpacije svega boljeg i najboljeg3Sve neuspjenije je sve bolje i najbolje i sve to bilo kako ne uspjeva ili nee ui u program uspjenosti3Naroito je neuspjeno sve bolje i najbolje, u prvom redu ljudi i naini koji su rjeili i izgradili a potom i ta djela3Trendovi, brendovi4Energetika, EU mijenjajui programi i mjere i ostali novi sve jai i iri trendovi mijenjanja propisa, planova i svega, u i onako prerastajuem kaosu i slabljenju epohe silovanja, dajui sve vei i bitniji doprinos, prerastaju u jedan kaotini novi trend i brend, koji prelijeva granice mogunosti i posve uslonjava budunosti4Znalaka i uspjena "izvlaenja", "uvlaenja" i nova silovanja uz pomo rjeavanja svega toga jednostavnim trikovima kao do sada postaju rekordno dominantna, znalaka i uspjena, do stupnja da se kombinacijom desetke tisua stranica "must have" (obveznog, mora biti) i automatiziranim printanjem nekoliko pranca listova i izjava uz peat i potpis kao na traci rjeavaju i proizvode izuzetno zahtjevna i preteno nemogua i tetna rjeenja i traena osvjeenja4Ambicioznost i sposobnost za bar minimalno sloenije, bolje i uspjenije, u prvom redu percepcija (gledanje, vienje, znanje), se jo vie iste i sprijeavaju, dosta, pa time neizbjeno postaju sve jai nedostatak, trend i brend, koji ako i malo ne samo neizbjeno nego i njeno od kao da toga nema i likvidira se lako postaje vodei trend i brend4Najednom sve naj naj naj nema rjeenja ni osvjeenja, i to je vodei trend i brend4Realizam kao lo idealizam (dogma) i drugo kao prvo i osnovno4Dosta (posta)5Drugo kao prvo i osnovno za vremena to stiu (i kad gmiu)5Tko je jo juer mogao i pomisliti a jo manje predvidjeti da je ikako mogue da najednom popuste karike svega, pa i njega (totalnog silovanja), i odmah kao da ih nema i nikad nije bilo, to se nekome snilo, kao cijeli sustav tek tako nizanja mega sranja i stanja, ukljuujui u tome gigantske mrene dominacije IGH, mree vlasti i druge5Puno i dugo dominira sve tako.5I sada jo uvijek nema ni malog javnog znaka da bi netko mogao i pomisliti a jo manje predvidjeti da je mogue da najednom poputa (a ve poputa) i popusti (blizu je sloma) glavna karika silovanja prostora i gradnji - kroz sve planove i sve ostalo odluuju i provode sve vie i to vie do izvrnuto na zajedniki i tui raun, pa time na raun onih i onog to to ne dobiva, ne renta i ne profitira (ije je to, to plaa, radi, rjeava i izvrava), sve vie i budueg takvog u sve veoj bijedi zbog toga5Najednom se nakon 50 godina radi prostorni plan Hrvatske, ime se neizbjeno mora raditi i sastavno i vezano, i skoro sve tako, to dugo namjerno nije, ime je ve palo, i na tome nije stalo, da nadleni faktori dogovaraju i odluuju o svemu, posve slobodno, bez ikakvih ogranienja, bez rizika, plaanja i bilo kakvih vraanja (uzurpiranog, otetog, kredita, dugova ...), jer se i bez spomena podrazumijeva da oni samo uzimaju a sve ostalo, i ceh i nema kraja ta i kako, sve ide na raun ostalog.5To je ne samo to se mora jer nikako drukije ne ide nego i u prvom redu s pretpostavkom da tako glavna karika jaa i vie moe. Meutim, pretpostavke i kada su dobre i tone ni u najboljem sastavu ne mogu ukljuiti i ne ukljuuju sve nuno i neizbjeno te dodatno su samo pretpostavke i neke stavke, a sve neizbjeno treba i trai procesno puno vie svega. Pa je najednom taj prikriveni korak ve duboko i nepovratno uveo sve tu u beskrajno carstvo svega i svaega, beskrajne labirinte, neistraeno i neobraeno, ovisno o raznom, to vie nije podlono tek tako odluivanju i kontroli tih tek tako faktora.5Nita kao plus minus varijacije na teme, dileme i trileme je bitni i podosta nuni pomoni dio i sredstvo boljeg i lakeg odnosa sa svime, jer ni sve imperije i sile ne mogu sve pa nita neto otvara i stvara, od tog prekomjernog kaosa brani i oslobaa, omoguuje i raa6Neto sloenije od nita to isto i bolje - s vie rada, znanja i umijea u irem, raznovrsnijem i sloenijem se posve pouzdano moe sve bolje, lake i uz manje troka, tete i silovanja, jer ovjek i magarac mogu i znaju bolje nego pojedinano te bitno bolje nego ako samo siluju a ako to rade ire, raznovrsnije i sloenije mogu pouzdano i bolje6U novu epohu u novim cipelama - naruiti i platiti to bolja rjeenja za to manje trokove i to bolje i vee koristi kao rjeenja i osvjeenja6Razliite vrste i primjeri rjeenja i osvjeenja po naelu pouzdano pomou sve rjeeno, vidljivo i kontrolirano uz najmanji troak i cijenu6Turistiko naselje kua a la selo na razvedenom srednje strmom brdu (Kukljica)6Stambeno-poslovno naselje kua u nizu u dva reda, s ulicom u sredini6Jeftina rekonstrukcija sloenog i raznovrsnog poslovnog kompleksa7Manje zgrade i gradnje nisu manje po sadraju, sloenosti, znanju, koliini i razlikama7Ukupnost i sloenost rjeavanja kroz cijeli proces je i kljuni dio svega i najvie moe7Osnove7Priroda7Drutvo7

Rjeenja za osvjeenja Zanimljivosti - (ne)uspjenostOpina Marina je dugo dno dna na Jadranu a sada sve vie razmjerno najuspjenija. Izmeu splitsko-trogirskog i ibenskog podruja, siromano i slabo naseljeno podruje, bez infrastrukture i mogunosti, dugo je bilo neopskrbljeno vodom i openito naslabije. Kada je krenulo rjeavanje toga sve vie i bolje se rjeava. Nita posebno ili mudro, malo po malo se ire vodoopskrba i sve druge komunalne opskrbe i rjeenja, sreuju katastarsko-vlasniki podaci cijele opine i profilira minimalna politika prioriteta koja daje sve bolje. Na slubenoj web stranici je prilini nered i nesreeno, sukladno ivim procesima. Kao kod veine svega, komunalni doprinos je izvrnut, prostorni plan i ostale odluke prekomjerno mijenjane i nesreene ...I tako nita mudro ni minimalno sreeno je oito sve bolje i uspjenije od veine svega. Mogue i najbolje napreduje. Nije toliko stvar u opini Marina, iako je to kljuno jer do sada je sve najgore, nego u veinskom - veinsko je dugo dralo to podruje na evropskom i irem dnu dna te istovremeno namjerno i sustavno upravlja svime gore nego sada opina Marina, pa nije teko i neizbjeno je da malo uspjenije upravljanje na tome biva najuspjenije i daje najbolje rezultate.

Preko 50 godina kontinuirani upravljai i upravljanje uspjeno i predominatno nastavljaju upravljati i upravljanjem proizvoditi nezakonite i neplaene gradnje, vlasnitva, ostala sticanja, presti, nered i nemogunosti za ostalo, kamatarenja, reketarenja, krize i na osnovi toga rjeavanja kriza i napretka na isti nain, da bi se isto nastavilo jo uspjenije.

Preko 50 godina dominatni Institut IGH, Dalekovod, Konstruktor, Hidroelektra i veina veih graevinskih i ostalih tvrtki i poslova je jo jednom uspjeno osloboena velike koliine milijardi dugova, jo jednom ukljuujui razne dravne i javne nadlenosti i osnove prodana za sitno (npr. maloj austrijskoj tvrtki u vlasnitvu Rusa kojeg to zanima toliko da ga nitko nije vidio jer nije ni posjetio) te jo uspjenije dominira vezano sa ostalom dominacijom.

Preko 50 godina u najveim i najprestinijim gradovima (Zagreb, Split, Rijeka, Varadin, Pula, Dubrovnik) se uspjeno posluje sa smeem na nain da se razmjerno najvie troi i zarauje, nita ne rjeava nego pogorava jer smee i kaotini nezgodni sastavi i procesi smea bujaju, a to je odlina osnova za jo uspjenije isto.

Preko 50 godina se uspjeno i sve uspjenije stie, zarauje i sve manje do obrnuto plaa na cijelom kompleksu i procesu prostora i gradnji od sticanja zajednikog i tueg kao svog, preko prostornog ureenja namjetanjem ta tko hoe i dobiva bez rizika i plaanja do slinog koritenja.

Uspjenost se uspjeno se razvija i jaa kao jednostavna sve masovnija, sustavnija, totalnija, dominantnija i time neizbjeno sve uspjenija napadaka procesna piramida uzurpacije svega, ukljuujui kljuno uzurpacije svega boljeg i najboljeg. Kao to ponavlja jedna javno istaknuta osoba u podruju prostora i gradnji te politiki - programi su isti a razlikuju se osobnosti i sposobnosti.

Sve neuspjenije je sve bolje i najbolje i sve to bilo kako ne uspjeva ili nee ui u program uspjenosti. Sukladno i neodvojivo od uspjenog kao sirovina i sredstvo ili kljuno rjeavanje i stvaranje jednog istog, neuspjeno sve manje i slabije konkurira i moe, ispada iz konkurencije, isti se i brie, likvidira se, do blizu istrjebljenja, iako se sve vie koristi i treba.

Naroito je neuspjeno sve bolje i najbolje, u prvom redu ljudi i naini koji su rjeili i izgradili a potom i ta djela. to se to vie i dulje koristi sve je neuspjenije i nepoeljnije, do stupnja nepoeljnije je od smrtnih neprijatelja, jer ne samo da su sve vei dugovi i nezgode prema tome nego jo vie jer to stvarno bitno sve opasnije ugroava sve uspjeno i dominatno injenicom da ne samo da je bolje i najbolje nego se i daleko najvie koristi i najbolje koristi najirem. U tom odnosu je kljuno to gradnje i prostor kao postojane, sloene i procesne pojava ne nestaju kao drugo nego s vremenom sve vie, sloenije i ire djeluju.

Trendovi, brendoviEnergetika, EU mijenjajui programi i mjere i ostali novi sve jai i iri trendovi mijenjanja propisa, planova i svega, u i onako prerastajuem kaosu i slabljenju epohe silovanja, dajui sve vei i bitniji doprinos, prerastaju u jedan kaotini novi trend i brend, koji prelijeva granice mogunosti i posve uslonjava budunosti. Poplave energetskih pregleda, certificiranja, poboljanja energetske uinkovitosti i sve pametnijeg upravljanja energijom prerastajui u stalne velike poplave. EU mijenjajui programi i mjere u RH varijantu i onako prekomjerno jednostavnog stvaranja loeg kaosa svega i sve vee razliitosti istog silovanjem snano uvode novi veliki kaos i tako kaosom na jo vei i gori kaos blagotvorno malo po malo zahvaaju i pokreu i sve ono to je ve davno bila daleka prolost, poevi od utvrivanja i sreivanja stanja i podataka preko beskrajnih sustavnih planova, propisa i programa do prakse i previranja vizija, misija i ciljeva. Rojevi i krda muha u napadima na sve postaju disfunkcionalnija napadaka smjesa.

Znalaka i uspjena "izvlaenja", "uvlaenja" i nova silovanja uz pomo rjeavanja svega toga jednostavnim trikovima kao do sada postaju rekordno dominantna, znalaka i uspjena, do stupnja da se kombinacijom desetke tisua stranica "must have" (obveznog, mora biti) i automatiziranim printanjem nekoliko pranca listova i izjava uz peat i potpis kao na traci rjeavaju i proizvode izuzetno zahtjevna i preteno nemogua i tetna rjeenja i traena osvjeenja - ne samo ako proe proe (APP) nego jo vie prolazi, ide, bespovratne bonuse izvlai, u sve se uvlai i gazi, ne pazi.

Ambicioznost i sposobnost za bar minimalno sloenije, bolje i uspjenije, u prvom redu percepcija (gledanje, vienje, znanje), se jo vie iste i sprijeavaju, dosta, pa time neizbjeno postaju sve jai nedostatak, trend i brend, koji ako i malo ne samo neizbjeno nego i njeno od kao da toga nema i likvidira se lako postaje vodei trend i brend - ovjek i magarac mogu i znaju bitno vie nego ovjek sam i magarac sam. Sve sloenije, ire i raznovrsnije kao sve zahtjevnije i potentnije neizbjeno uvjetuje i sili te procesno ide na sve gore, jednostavnije, gluplje i izvrnutije radi fikcija i privremenih rezultata, sa sve vie kontrarezultata svima i svemu, ili sve ire i zahtjevnije, sloenije, raznovrsnije, bolje svima i svemu, u biti sve obrnuto od izvrnutog.Nakon cijele duge epohe totalne dominacije jednostavnog vulgarnog silovanja i ekstremne megalomanije bez i malo ambicija i potentnosti za sloeno, bolje i najbolje, to konano slabi i biva kontra, forsirajui sebe i iznad granica svojih dogmatskih mogunosti i bilo kakve budunosti.Ambicioznost i sposobnost za bar minimalno sloenije, bolje i uspjenije, u prvom redu percepcija (gledanje, vienje, znanje), time neizbjeno postaju trend a i smeem prikriveni brend.

Najednom sve naj naj naj nema rjeenja ni osvjeenja, i to je vodei trend i brend - ne samo da je totalno forsanje prelo sebe nego se najednom zorno pokazuje, samo potvruje i iskazuje da nikada ni u emu nita nije, time nije kao prije, nita nije kao prije i kad je. Realizam kao lo idealizam (dogma) i drugo kao prvo i osnovnoNapredak napreduje a napredovanje se dri neupitnim i neupitno je. Napredak nikada nije dovoljan. Dno toga u tome se ne moe odrati. Najmanje jo kakva takva uspjenost je nuna (napredovanje + bar malo uspjeniji dio napretka).Ni to vie i sve vie uspjenosti i napretka nije dovoljno, jer jo uspjenije i izvrsnije odmie i odmiui i veoma napredno i uspjeno ini neuspjenim i nedovoljnim, ili se tako ini samo sebi. Pa je neke vrste dna dovoljnosti uz sve to i izvrsnost. Meutim, i sa izvrsnou je isto, prenedovoljna je, jer i tip top obaranje svjetskih rekorda jednom stane, a i dok jest ta je to naspram onog to je nad Olimpom, nad glavnim i najviim, ono to je redovno takav naj i tako izuzetno da je nemogue i blizu. Ni to nije dovoljno, ni Olimp nad Olimpom, jer na toj visini (ili podzemlju) veliki je samo Veliki Mao (ve idui najblii tome Dingis kan nije veliki). Ni to nije dovoljno za bilo ta. Vie nego dovoljno za bilo ta i sve u tome je nita. Jer u prvom redu teite nije na svemu to jest a ne dominira i svemu to nije. Nego na silovanju. Pa je u tome nita bolje i nadmonije.Dosta (posta)Svemu je svega toga i ostalog dosta.U prvom redu svemu dominantnom, naroito dosta svega sloenog i to ne daje jer sve jaim forsiranjem i dominacijom jednostavnog silovanja sve neizbjeno biva sloenije a sloena percepcija, znanja, umijea i djela sve nadmoniji, pa to kao najgore more i neprijatelj sve ozbiljnije do smrtno ugroava poredak i rezultate vulgarne jednostavne dominacije silovanja svega. Pa je, htio to bilo tko ili ne, u prvom redu dosta posta. Predugo se totalno brani, ne doputa i nema nita oko svega toga. Post je prerastao sve. Pa ga je dosta, takvog posta.Drugo kao prvo i osnovno za vremena to stiu (i kad gmiu)

Tko je jo juer mogao i pomisliti a jo manje predvidjeti da je ikako mogue da najednom popuste karike svega, pa i njega (totalnog silovanja), i odmah kao da ih nema i nikad nije bilo, to se nekome snilo, kao cijeli sustav tek tako nizanja mega sranja i stanja, ukljuujui u tome gigantske mrene dominacije IGH, mree vlasti i druge. Do juer u pici krize, koju stvaraju i jaaju ve dugo, su na ogromnoj povrini Sr iznad Dubrovnika pod blefom HE Ombla dovodili ogromnu vodu Omble za natapanje i rast trave golf terena, kao blefa za totalnu uzurpaciju jedinog preostalog veeg prostora u i onako uskom dubrovakom prostoru, gdje divljaju svime, pa i time, radi ogromnih zarada od prodaje vila i apartmana uz ogromne trokove i otimanja na rain svih ostalih i svega ostalog. I mnotvo takvih uda. Kao od ale su zorno svima svi takvi zdrueno ekstremno nezakonito, ludo i izvrnuto lomili sve, pa i mentalno, i ide, troei i gazei sve. Najednom sudski konano kao bitno nezakonit je poniten dubrovaki prostorni plan, kojeg je izradio IGH na nain da navedena voditeljica daje javne izjave da nema veze s tim i da uope nije znala za to a akademik koji je kao vodei strunjak i djelo za hortikulturu naveden kao autor kljune koncepcije trave i bilja je uzaludno javno ponavljao da on zna da je to navedno pogreno i tetno, da je obrnuto, da nije on to pisao ni potpisao nego da su grubo pokrali i izvrnuli ... Itd. Svi elnici, vlade, vlasti i najire vezano i uguzivai toga su kao jedno bijedno sve gazili i nita nisu pazili. Najednom je sve to palo, ne ide, poniteno, verificirano i svjetski afirmirano kao respektabilna sranja kroz sva granja. I kao takvo nastoji sve dalje, ali time sve vie tako i sve manje im je lako. Puno i dugo dominira sve tako.

I sada jo uvijek nema ni malog javnog znaka da bi netko mogao i pomisliti a jo manje predvidjeti da je mogue da najednom poputa (a ve poputa) i popusti (blizu je sloma) glavna karika silovanja prostora i gradnji - kroz sve planove i sve ostalo odluuju i provode sve vie i to vie do izvrnuto na zajedniki i tui raun, pa time na raun onih i onog to to ne dobiva, ne renta i ne profitira (ije je to, to plaa, radi, rjeava i izvrava), sve vie i budueg takvog u sve veoj bijedi zbog toga. Ta glavna karika je svjetski zanimljivim iskuenjima, previranjima i procesima, to sve raskonije jaa iznimno pouzdano i automatizirano opredjeljenje za stalno jaanje te karike i jo vie da se time sve gazi i ne pazi. Najednom se nakon 50 godina radi prostorni plan Hrvatske, ime se neizbjeno mora raditi i sastavno i vezano, i skoro sve tako, to dugo namjerno nije, ime je ve palo, i na tome nije stalo, da nadleni faktori dogovaraju i odluuju o svemu, posve slobodno, bez ikakvih ogranienja, bez rizika, plaanja i bilo kakvih vraanja (uzurpiranog, otetog, kredita, dugova ...), jer se i bez spomena podrazumijeva da oni samo uzimaju a sve ostalo, i ceh i nema kraja ta i kako, sve ide na raun ostalog.To je ne samo to se mora jer nikako drukije ne ide nego i u prvom redu s pretpostavkom da tako glavna karika jaa i vie moe. Meutim, pretpostavke i kada su dobre i tone ni u najboljem sastavu ne mogu ukljuiti i ne ukljuuju sve nuno i neizbjeno te dodatno su samo pretpostavke i neke stavke, a sve neizbjeno treba i trai procesno puno vie svega. Pa je najednom taj prikriveni korak ve duboko i nepovratno uveo sve tu u beskrajno carstvo svega i svaega, beskrajne labirinte, neistraeno i neobraeno, ovisno o raznom, to vie nije podlono tek tako odluivanju i kontroli tih tek tako faktora.

Nita kao plus minus varijacije na teme, dileme i trileme je bitni i podosta nuni pomoni dio i sredstvo boljeg i lakeg odnosa sa svime, jer ni sve imperije i sile ne mogu sve pa nita neto otvara i stvara, od tog prekomjernog kaosa brani i oslobaa, omoguuje i raa. Nita daje varijacije, ovisno o svemu lake i bolje gleda i vidi, orjentira se u snalazi u sloenom, bolje i lake manevrira i kree se ...

Neto sloenije od nita to isto i bolje - s vie rada, znanja i umijea u irem, raznovrsnijem i sloenijem se posve pouzdano moe sve bolje, lake i uz manje troka, tete i silovanja, jer ovjek i magarac mogu i znaju bolje nego pojedinano te bitno bolje nego ako samo siluju a ako to rade ire, raznovrsnije i sloenije mogu pouzdano i bolje. Nisu svi trokovi troak ukupno pa ni uope troak, jer ako smanjuju trokove a vie i bolje daju i ako je to sve jo pouzdanije i sve bolje onda nisu troak nego obrnuto, ono to smanjuje troak a daje bolje.Nisu sve moi i sile uspjene ni openito uspjena organizacija i tehnologija, ve time to iskljuuje ostalo i mo ostalog, a dodatno i kljuno jer uope ne gleda i ne vidi te ne me nita oko ireg i sloenijeg, a takve su i pojave i jo vie bolje i uspjenije organizacije i tehnologije.Nije bolje sve navodno bolje, a jo manje je bolje u prvim i trend-moda dimenzijama i pojavama. Neizbjeno ima i moe biti raznovrsnih drugih dimenzija i pojava kao prve. Itd.

U novu epohu u novim cipelama - naruiti i platiti to bolja rjeenja za to manje trokove i to bolje i vee koristi kao rjeenja i osvjeenja. Na neki nain dosadanja epoha je dosta umorna, to vie forsira i dirigira sve vie pada i rasipa se. Neprijatelj ne moe pomoi i da hoe jer nemogue se trai i sve to nema smisla ni potrebe jer toga ve napretek ima.Stigla je mora svim mora, neprijatelj, izvrnuto na izvrnuto - nije najbolje i najisplativije to vie zgrabiti, imati mo, ne platiti ili to manje te se na osnovi toga sve vie bahatiti i praviti pametan (blesav), lomiti mozgove, nego je to izvrnuto i sve rizinije a obrnuto bolje i uspjenije.Razliite vrste i primjeri rjeenja i osvjeenja po naelu pouzdano pomou sve rjeeno, vidljivo i kontrolirano uz najmanji troak i cijenuTuristiko naselje kua a la selo na razvedenom srednje strmom brdu (Kukljica) Pomou beskrajno puno sustavnog rada i znanja procesno se najkraim putevima i najboljim najpouzdanijim rjeenjima uz najmanje ruenja i najbolja uklapanja u vrijednosti prirode i ambijenta svima dugo na korist i zadovoljstvo bez primjedbi bilo koga mogu rjeiti svi sustavi i sadraji i pri tome postii bitno bolje rezultate u ciljanom. Jer ni prekomjerna ni mala strmina za to najbolja a razvedenost omoguuje to isto i bolje, u emu je naroito kljuno to svako rutinsko sve znamo jednostavno rjeavanje neizbjeno sve vie rui, kasapi, gradi i time sve vie tete i troka uz sve slabije rezultate.I same zgrade i ostale graevine se u takvoj gradnji i rjeavanju mogu bolje nego iste takve na drukijem mijestu u gradnji jer vezanost za okolinu nije neutralna niti samo vizualna i slino nego i prostorno-tehnika, pa bolje uz manje troenja i razaranja je manje troenja i razaranja i u zgradama i drugim graevinama te dodatno kompozicijski se moe sofisticiranije i sloenije bolje postii i na untarnjim instalacijama, potronji energenata i ostalog uz sve bitno bolje.Izvedeno tako, sve pouzdano dugo slui i respektuirana je osnova za drugo dalje.Stambeno-poslovno naselje kua u nizu u dva reda, s ulicom u sredini Pomou beskrajno puno sustavnog rada i znanja procesno se u ogranienom prostoru mogu tako napraviti najjeftniji a veoma solidni fleksibilni i univerzalno pouzdani prostori kojima stalno sve vie, i u krizama, rastu cijena i ugled, poboljavaju se nijanse i sve svima bolje.I same zgrade i ostale graevine se u tome tako mogu bolje rjeiti nego iste takve na drukijem mijestu jer vezanost za okolinu nije neutralna niti samo vizualna i slino nego i prostorno-tehnika, pa je mogue i manje troenja i razaranja u zgradama i drugim graevinama te dodatno kompozicijski bolje na untarnjim instalacijama, potronji energenata i ostalom.Izvedeno tako, sve pouzdano dugo slui i respektuirana je osnova za drugo dalje.Jeftina rekonstrukcija sloenog i raznovrsnog poslovnog kompleksa Pomou beskrajno puno sustavnog rada i znanja procesno se u iznimno siromanom i komunalno hendikepiranom postojeem kompleksu i trokovima ispod dna mogu zakonito i pouzdano postii razna bitno bolja rjeenja, koristi i zarade uz sve bolje do bitno bolje.Hendikepiranost u kompleksnom i razliitom, ukljuujui stanje i praksu primjene propisa i svega vezanog (komunalije, trite ...) nisu samo problemi i hendikepi nego i neizbjeno sloeno raznovrsne mogunosti rjeavanja, pa se i djelovi i cjeline i to kompleksno i cijeli proces od poetka razmatranja do bitno dugo u koritenju moe i neizbjeno mora rjeavati sloenije, procesnije i time veoma razliito i sa veoma razliitim rezultatima.Izvedeno tako, sve pouzdano dugo slui, prekomjerne zarade i otvorene realizirane nove mogunosti i pogodnosti.Manje zgrade i gradnje nisu manje po sadraju, sloenosti, znanju, koliini i razlikamaPomou beskrajno puno sustavnog rada i znanja procesno se na dugo vulgarno jednostavno diskriminiranim i izvrnuto kao jednostavno i svi sve znaju percipiranim gradnjama manjih zgrada i gradnji neizbjeno moe i praksa je razmjerno najveih razlika za isto a rekordno se moe isto bitno bolje jer su mogunosti i potrebe beskrajne a konkurencija najmanja i kontra.Manje zgrade i gradnje su manje vie isto kao sline bitno vee uz razliku da je sve s time bitno loije pa tako tee, sloenije, neizbjeno trai razmjerno bitno vie rada i znanja uz bitno vie procesnih tekoa, neizvjesnosti i svega, pa su i neizbjene i jo vie mogue najvee razlike rjeenja, rjeavanja i rezultata, i kada povrno i posve uvjereno sve izgleda isto do stupnja nebo zemlja.Izvedeno tako razno u najrazliitim okolnostima, sve veoma sloeni i raznovrsni primjeri.Ukupnost i sloenost rjeavanja kroz cijeli proces je i kljuni dio svega i najvie moeRazne vee javno isticane i reklamirane gradnje i razno javno istaknuto oko najistaknutijih gradnji i zapoetih stratekih namjera rjeenja i spasa svega i laicima zorno (vidljivo i jasno) redovno i dosljedno pokazuje da se sve radi po naelu svjesnih idiota izvrnuto te kao antireklama i autogolovi, ono to je trebalo gledati pa i rjeavati i prije poetka slavodobitno se rjeava kasnije te i uz posve rijetke sluajeve i sudski kada je sve i onako havarija.Za razliku od toga ba nikad ni malo javno nita, ni znaka, o onome to je kao bitno sloenije i tee u jo bitnije nepovoljnim okolnostima sve ukupno i procesno rjeeno tako da koristi najiirem bez i jedne primjedbe i razmiljanja tko i kako, pa i kada ni najelementarnije nije plaeno ni potpisima preuzeto na brigu i upravljanje.A toga ne samo da ima nego je to neizbjeno i osnova za sve na koju se lijepi ostalo. Izvedeno tako razno u najrazliitim okolnostima, sve veoma sloeni i raznovrsni primjeri.Trokovnici i ostali djelovi projekta po djelovima i ukupno ili (1) bitno smanjuju trokove i razna nepotrebna tetna natezanja koja ugroavaju i rue bitno i nuno ili (2) tome loem dolijevaju gorivo (ulje na vatru) za jo goreTrokovnici i ostali djelovi projekta po djelovima i ukupno se mogu uz manje rada i znanja a vie uvaavanja sredinje uloge napraviti i primjeniti tako da se sve rjei, zna i moe uz najmanje troka i teta bilo kome ili manje do vie u smjeru da se to ne uvaava kao takvo, izraava raznu nepotrebnu lou zbrku svega i svaega i teti procesu i rezultatima a hrani i podstie sve loe.OsnovePriroda prostora, gradnji i vezanog je sloena procesna mjeavina veoma razliitih sastojaka, procesa, oscilacija i vezanosti sa irim koje je i vie tako. Ovladati svime tim nije lako. Ni mogue. Pa ne vrijedi silovati. Dapae.Drutvo prostora, gradnji i vezanog je drukija a jo sloenija i udljivija procesna mjeavina veoma razliitih sastojaka, procesa, oscilacija, opredjeljenja, htijenja, nudi, teta, zarada, prestia i vezanosti sa irim koje je i vie tako. Ovladati svime tim je lake nego prirodom toga. I vie mogue. Pa vrijedi silovati i siluje se, i te kako. Meutim, to je i bitno sloenije opasno, kontraproduktivno i sa puno vie mogunosti i rizika naglih reakcija, iznenaenja i nezgoda, do stupnja da ni brzi bijeg ni bilo ta ne pomae kada tako doe.

Recommended

View more >