Prostorno uređenje, gradnje i vezano krajem 2015. 2 - Osnove, rješenja i osvježenja

  • Published on
    11-Dec-2015

  • View
    73

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Prostorno, gradnje i vezano krajem 2015. (2) - osnove, rjeenja i osvjeenja str. 2

Prostor, gradnje i vezano krajem 2015. (2) Osnove, rjeenja i osvjeenjaSadraj:Prostor, gradnje i vezano krajem 2015. (2)1Osnove, rjeenja i osvjeenja1Rjeenja za osvjeenja3Zanimljivosti - (ne)uspjenost3Opina Marina je dugo dno dna na Jadranu a sada sve vie razmjerno najuspjenija3Preko 50 godina kontinuirani upravljai i upravljanje uspjeno i predominatno nastavljaju upravljati i upravljanjem proizvoditi3Preko 50 godina dominatni Institut IGH, Dalekovod, Konstruktor, Hidroelektra i veina veih graevinskih i ostalih tvrtki i poslova3Preko 50 godina u najveim i najprestinijim gradovima (Zagreb, Split, Rijeka, Varadin, Pula, Dubrovnik) se uspjeno posluje sa smeem3Preko 50 godina se uspjeno i sve uspjenije stie, zarauje i sve manje do obrnuto plaa na cijelom kompleksu i procesu prostora i gradnji od sticanja zajednikog i tueg kao svog, preko prostornog ureenja namjetanjem ta tko hoe i dobiva bez rizika i plaanja do slinog koritenja3Uspjenost se uspjeno se razvija i jaa kao jednostavna sve masovnija, sustavnija, totalnija, dominantnija i time neizbjeno sve uspjenija napadaka procesna piramida uzurpacije svega, ukljuujui kljuno uzurpacije svega boljeg i najboljeg3Sve neuspjenije je sve bolje i najbolje i sve to bilo kako ne uspjeva ili nee ui u program uspjenosti3Naroito je neuspjeno sve bolje i najbolje, u prvom redu ljudi i naini koji su rjeili i izgradili a potom i ta djela3Trendovi, brendovi4Energetika, EU mijenjajui programi i mjere i ostali novi sve jai i iri trendovi mijenjanja propisa, planova i svega, u i onako prerastajuem kaosu i slabljenju epohe silovanja, dajui sve vei i bitniji doprinos, prerastaju u jedan kaotini novi trend i brend, koji prelijeva granice mogunosti i posve uslonjava budunosti4Znalaka i uspjena "izvlaenja", "uvlaenja" i nova silovanja uz pomo rjeavanja svega toga jednostavnim trikovima kao do sada postaju rekordno dominantna, znalaka i uspjena, do stupnja da se kombinacijom desetke tisua stranica "must have" (obveznog, mora biti) i automatiziranim printanjem nekoliko pranca listova i izjava uz peat i potpis kao na traci rjeavaju i proizvode izuzetno zahtjevna i preteno nemogua i tetna rjeenja i traena osvjeenja4Ambicioznost i sposobnost za bar minimalno sloenije, bolje i uspjenije, u prvom redu percepcija (gledanje, vienje, znanje), se jo vie iste i sprijeavaju, dosta, pa time neizbjeno postaju sve jai nedostatak, trend i brend, koji ako i malo ne samo neizbjeno nego i njeno od kao da toga nema i likvidira se lako postaje vodei trend i brend4Najednom sve naj naj naj nema rjeenja ni osvjeenja, i to je vodei trend i brend4Realizam kao lo idealizam (dogma) i drugo kao prvo i osnovno4Dosta (posta)5Drugo kao prvo i osnovno za vremena to stiu (i kad gmiu)5Tko je jo juer mogao i pomisliti a jo manje predvidjeti da je ikako mogue da najednom popuste karike svega, pa i njega (totalnog silovanja), i odmah kao da ih nema i nikad nije bilo, to se nekome snilo, kao cijeli sustav tek tako nizanja mega sranja i stanja, ukljuujui u tome gigantske mrene dominacije IGH, mree vlasti i druge5Puno i dugo dominira sve tako.5I sada jo uvijek nema ni malog javnog znaka da bi netko mogao i pomisliti a jo manje predvidjeti da je mogue da najednom poputa (a ve poputa) i popusti (blizu je sloma) glavna karika silovanja prostora i gradnji - kroz sve planove i sve ostalo odluuju i provode sve vie i to vie do izvrnuto na zajedniki i tui raun, pa time na raun onih i onog to to ne dobiva, ne renta i ne profitira (ije je to, to plaa, radi, rjeava i izvrava), sve vie i budueg takvog u sve veoj bijedi zbog toga5Najednom se nakon 50 godina radi prostorni plan Hrvatske, ime se neizbjeno mora raditi i sastavno i vezano, i skoro sve tako, to dugo namjerno nije, ime je ve palo, i na tome nije stalo, da nadleni faktori dogovaraju i odluuju o svemu, posve slobodno, bez ikakvih ogranienja, bez rizika, plaanja i bilo kakvih vraanja (uzurpiranog, otetog, kredita, dugova ...), jer se i bez spomena podrazumijeva da oni samo uzimaju a sve ostalo, i ceh i nema kraja ta i kako, sve ide na raun ostalog.5To je ne samo to se mora jer nikako drukije ne ide nego i u prvom redu s pretpostavkom da tako glavna karika jaa i vie moe. Meutim, pretpostavke i kada su dobre i tone ni u najboljem sastavu ne mogu ukljuiti i ne ukljuuju sve nuno i neizbjeno te dodatno su samo pretpostavke i neke stavke, a sve neizbjeno treba i trai procesno puno vie svega. Pa je najednom taj prikriveni korak ve duboko i nepovratno uveo sve tu u beskrajno carstvo svega i svaega, beskrajne labirinte, neistraeno i neobraeno, ovisno o raznom, to vie nije podlono tek tako odluivanju i kontroli tih tek tako faktora.5Nita kao plus minus varijacije na teme, dileme i trileme je bitni i podosta nuni pomoni dio i sredstvo boljeg i lakeg odnosa sa svime, jer ni sve imperije i sile ne mogu sve pa nita neto otvara i stvara, od tog prekomjernog kaosa brani i oslobaa, omoguuje i raa6Neto sloenije od nita to isto i bolje - s vie rada, znanja i umijea u irem, raznovrsnijem i sloenijem se posve pouzdano moe sve bolje, lake i uz manje troka, tete i silovanja, jer ovjek i magarac mogu i znaju bolje nego pojedinano te bitno bolje nego ako samo siluju a ako to rade ire, raznovrsnije i sloenije mogu pouzdano i bolje6U novu epohu u novim cipelama - naruiti i platiti to bolja rjeenja za to manje trokove i to bolje i vee koristi kao rjeenja i osvjeenja6Razliite vrste i primjeri rjeenja i osvjeenja po naelu pouzdano pomou sve rjeeno, vidljivo i kontrolirano uz najmanji troak i cijenu6Turistiko naselje kua a la selo na razvedenom srednje strmom brdu (Kukljica)6Stambeno-poslovno naselje kua u nizu u dva reda, s ulicom u sredini6Jeftina rekonstrukcija sloenog i raznovrsnog poslovnog kompleksa7Manje zgrade i gradnje nisu manje po sadraju, sloenosti, znanju, koliini i razlikama7Ukupnost i sloenost rjeavanja kroz cijeli proces je i kljuni dio svega i najvie moe7Osnove7Priroda7Drutvo7

Rjeenja za osvjeenja Zanimljivosti - (ne)uspjenostOpina Marina je dugo dno dna na Jadranu a sada sve vie razmjerno najuspjenija. Izmeu splitsko-trogirskog i ibenskog podruja, siromano i slabo naseljeno podruje, bez infrastrukture i mogunosti, dugo je bilo neopskrbljeno vodom i openito naslabije. Kada je krenulo rjeavanje toga sve vie i bolje se rjeava. Nita posebno ili mudro, malo po malo se ire vodoopskrba i sve druge komunalne opskrbe i rjeenja, sreuju katastarsko-vlasniki podaci cijele opine i profilira minimalna politika prioriteta koja daje sve bolje. Na slubenoj web stranici je prilini nered i nesreeno, sukladno ivim procesima. Kao kod veine svega, komunalni doprinos je izvrnut, prostorni plan i ostale odluke prekomjerno mijenjane i nesreene ...I tako nita mudro ni minimalno sreeno je oito sve bolje i uspjenije od veine svega. Mogue i najbolje napreduje. Nije toliko stvar u opini Marina, iako je to kljuno jer do sada je sve najgore, nego u veinskom - veinsko je dugo dralo to podruje na evropskom i irem dnu dna te istovremeno namjerno i sustavno upravlja svime gore nego sada opina Marina, pa nije teko i neizbjeno je da malo uspjenije upravljanje na tome biva najuspjenije i daje najbolje rezultate.

Preko 50 godina kontinuirani upravljai i upravljanje uspjeno i predominatno nastavljaju upravljati i upravljanjem proizvoditi nezakonite i neplaene gradnje, vlasnitva, ostala sticanja, presti, nered i nemogunosti za ostalo, kamatarenja, reketarenja, krize i na osnovi toga rjeavanja kriza i napretka na isti nain, da bi se isto nastavilo jo uspjenije.

Preko 50 godina dominatni Institut IGH, Dalekovod, Konstruktor, Hidroelektra i veina veih graevinskih i ostalih tvrtki i poslova je jo jednom uspjeno osloboena velike koliine milijardi dugova, jo jednom ukljuujui razne dravne i javne nadlenosti i osnove prodana za sitno (npr. maloj austrijskoj tvrtki u vlasnitvu Rusa kojeg to zanima toliko da ga nitko nije vidio jer nije ni posjetio) te jo uspjenije dominira vezano sa ostalom dominacijom.

Preko 50 godina u najveim i najprestinijim gradovima (Zagreb, Split, Rijeka, Varadin, Pula, Dubrovnik) se uspjeno posluje sa smeem na nain da se razmjerno najvie troi i zarauje, nita ne rjeava nego pogorava jer smee i kaotini nezgodni sastavi i procesi smea bujaju, a to je odlina osnova za jo uspjenije isto.

Preko 50 godina se uspjeno i sve uspjenije stie, zarauje i sve manje do obrnuto plaa na cijelom kompleksu i procesu prostora i gradnji od sticanja zajednikog i tueg kao svog, preko prostornog ureenja namjetanjem ta tko hoe i dobiva bez rizika i plaanja do slinog koritenja.

Uspjenost se uspjeno se razvija i jaa kao jednostavna sve masovnija, sustavnija, totalnija, dominantnija i time neizbjeno sve uspjenija napadaka procesna piramida uzurpacije svega, ukljuujui kljuno uzurpacije svega boljeg i najboljeg. Kao to ponavlja jedna javno istaknuta osoba u podruju prostora i gradnji te politiki - programi su isti a razlikuju se osobnosti i sposobnosti.

Sve neuspjenije je sve bolje i najbolje i sve to bilo kako ne uspjeva ili nee ui u program uspjenosti. Sukladno i neodvojivo od uspjenog kao sirovina i sredstvo ili kljuno rjeavanje i stvaranje jednog istog, neuspjeno sve manje i slabije konkurira i moe, ispada iz konkurencije, isti se i brie, likvidira se, do blizu istrjebljenja, iako se sve vie koristi i treba.

Naroito je neuspjeno sve bolje i najbolje, u prvom redu ljudi i naini koji su rjeili i izgradili a potom i ta djela. to se to vie i dulje koristi sve je neuspjenije i nepoeljnije, do stupnja nepoeljnije je od smrtnih neprijatelja, jer ne samo da su sve vei dugovi i nezgode prema tome nego jo vie jer to stvarno bitno sve opasnije ugroava sve uspjeno i dominatno injenicom da ne samo da je bolje i najbolje nego se i daleko najvie koristi i najbolje koristi najirem. U tom odnosu je kljuno to gradnje i prostor kao postojane, sloene i procesne pojava ne nestaju kao drugo nego s vremenom sve vie, sloenije i ire djeluju.

Trendovi, brendoviEnergetika, EU mijenjajui programi i mjere i ostali novi sve jai i iri trendovi mijenjanja propisa, planova i svega, u i onako prerastajuem kaosu i slabljenju epohe silovanja, dajui sve vei i bitniji doprinos, prerastaju u jedan kaotini novi trend i brend, koji prelijeva granice mogunosti i posve uslonjava budunosti. Poplave energetskih pregleda, certificiranja, poboljanja energetske uinkovitosti i sve pametnijeg upravljanja energijom prerastajui u stalne velike poplave. EU mijenjajui programi i mjere u RH varijantu i onako prekomjerno jednostavnog stvaranja loeg kaosa svega i sve vee razliitosti istog silovanjem snano uvode novi veliki kaos i tako kaosom na jo vei i gori kaos blagotvorno malo po malo zahvaaju i pokreu i sve ono to je ve davno bila daleka prolost, poevi od utvrivanja i sreivanja stanja i podataka preko beskrajnih sustavnih planova, propisa i programa do prakse i previranja vizija, misija i ciljeva. Rojevi i krda muha u napadima na sve postaju disfunkcionalnija napadaka smjesa.

Znalaka i uspjena "izvlaenja", "uvlaenja" i nova silovanja uz pomo rjeavanja svega toga jednostavnim trikovima kao do sada postaju rekordno dominantna, znalaka i uspjena, do stupnja da se kombinacijom desetke tisua stranica "must have" (obveznog, mora biti) i automatiziranim printanjem nekoliko pranca listova i izjava uz peat i potpis kao na traci rjeavaju i proizvode izuzetno zahtjevna i preteno nemogua i tetna rjeenja i traena osvjeenja - ne samo ako proe proe (APP) nego jo vie prolazi, ide, bespovratne bonuse izvlai, u sve se uvlai i gazi, ne pazi.

Ambicioznost i sposobnost za bar minimalno sloenije, bolje i uspjenije, u prvom redu percepcija (gledanje, vienje, znanje), se jo vie iste i sprijeavaju, dosta, pa time neizbjeno postaju sve jai nedostatak, trend i brend, koji ako i malo ne samo neizbjeno nego i njeno od kao da toga nema i likvidira se lako postaje vodei trend i brend - ovjek i magarac mogu i znaju bitno vie nego ovjek sam i magarac sam. Sve sloenije, ire i raznovrsnije kao sve zahtjevnije i potentnije neizbjeno uvjetuje i sili te procesno ide na sve gore, jednostavnije, gluplje i izvrnutije radi fikcija i privremenih rezultata, sa sve vie kontrarezultata svima i svemu, ili sve ire i zahtjevnije, sloenije, raznovrsnije, bolje svima i svemu, u biti sve obrnuto od izvrnutog.Nakon cijele duge epohe totalne dominacije jednostavnog vulgarnog silovanja i ekstremne megalomanije bez i malo ambicija i potentnosti za sloeno, bolje i najbolje, to konano slabi i biva kontra, forsirajui sebe i iznad granica svojih dogmatskih mogunosti i bilo kakve budunosti.Ambicioznost i sposobnost za bar minimalno sloenije, bolje i uspjenije, u prvom redu percepcija (gledanje, vienje, znanje), time neizbjeno postaju trend a i smeem prikriveni brend.

Najednom sve naj naj naj nema rjeenja ni osvjeenja, i to je vodei trend i brend - ne samo da je totalno forsanje prelo sebe nego se najednom zorno pokazuje, samo potvruje i iskazuje da nikada ni u emu nita nije, time nije kao prije, nita nije kao prije i kad je. Realizam kao lo idealizam (dogma) i drugo kao prvo i osnovnoNapredak napreduje a napredovanje se dri neupitnim i neupitno je. Napredak nikada nije dovoljan. Dno toga u tome se ne moe odrati. Najmanje jo kakva takva uspjenost je nuna (napredovanje + bar malo uspjeniji dio napretka).Ni to vie i sve vie uspjenosti i napretka nije dovoljno, jer jo uspjenije i izvrsnije odmie i odmiui i veoma napredno i uspjeno ini neuspjenim i nedovoljnim, ili se tako ini samo sebi. Pa je neke vrste dna dovoljnosti uz sve to i izvrsnost. Meutim, i sa izvrsnou je isto, prenedovoljna je, jer i tip top obaranje svjetskih rekorda jednom stane, a i dok jest ta je to naspram onog to je nad Olimpom, nad glavnim i najviim, ono to je redovno takav naj i tako izuzetno da je nemogue i blizu. Ni to nije dovoljno, ni Olimp nad Olimpom, jer na toj visini (ili podzemlju) veliki je samo Veliki Mao (ve idui najblii tome Dingis kan nije veliki). Ni to nije dovoljno za bilo ta. Vie nego dovoljno za bilo ta i sve u tome je nita. Jer u prvom redu teite nije na svemu to jest a ne dominira i svemu to nije. Nego na silovanju. Pa je u tome nita bolje i nadmonije.Dosta (posta)Svemu je svega toga i ostalog dosta.U prvom redu svemu dominantnom, naroito dosta svega sloenog i to ne daje jer sve jaim forsiranjem i dominacijom jednostavnog silovanja sve neizbjeno biva sloenije a sloena percepcija, znanja, umijea i djela sve nadmoniji, pa to kao najgore more i neprijatelj sve ozbiljnije do smrtno ugroava poredak i rezultate vulgarne jednostavne dominacije silovanja svega. Pa je, htio to bilo tko ili ne, u prvom redu dosta posta. Predugo se totalno brani, ne doputa i nema nita oko svega toga. Post je prerastao sve. Pa ga je dosta, takvog posta.Drugo kao prvo i osnovno za vremena to stiu (i kad gmiu)

Tko je jo juer mogao i pomisliti a jo manje predvidjeti da je ikako mogue da najednom popuste karike svega, pa i njega (totalnog silovanja), i odmah kao...