Proteus MEGEP

  • Published on
    24-Nov-2015

  • View
    22

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>TC MLL ETM BAKANLII </p><p>MEGEP (MESLEK ETM VE RETM SSTEMNN </p><p>GLENDRLMES PROJES) </p><p>ELEKTRK ELEKTRONK TEKNOLOJS </p><p>BLGSAYARLA DEVRE ZM VE SMLASYONU </p><p>ANKARA 2007</p></li><li><p> Milli Eitim Bakanl tarafndan gelitirilen modller; </p><p> Talim ve Terbiye Kurulu Bakanlnn 02.06.2006 tarih ve 269 sayl Karar ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eitim Okul ve Kurumlarnda kademeli olarak yaygnlatrlan 42 alan ve 192 dala ait ereve retim programlarnda amalanan mesleki yeterlikleri kazandrmaya ynelik gelitirilmi retim materyalleridir (Ders Notlardr). </p><p> Modller, bireylere mesleki yeterlik kazandrmak ve bireysel renmeye rehberlik etmek amacyla renme materyali olarak hazrlanm, denenmek ve gelitirilmek zere Mesleki ve Teknik Eitim Okul ve Kurumlarnda uygulanmaya balanmtr. </p><p> Modller teknolojik gelimelere paralel olarak, amalanan yeterlii kazandrmak koulu ile eitim retim srasnda gelitirilebilir ve yaplmas nerilen deiiklikler Bakanlkta ilgili birime bildirilir. </p><p> rgn ve yaygn eitim kurumlar, iletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modllere internet zerinden ulalabilirler. </p><p> Baslm modller, eitim kurumlarnda rencilere cretsiz olarak datlr. </p><p> Modller hibir ekilde ticari amala kullanlamaz ve cret karlnda satlamaz. </p></li><li><p> i </p><p> AIKLAMALAR ...............................................................................................................iv GR ..................................................................................................................................1 RENME FAALYET-1 .................................................................................................3 1. UYGULAMA PROGRAMI .............................................................................................3 </p><p>1.1. Program altrmak in Gerekli Donanm ve Yazlmlarn Tantlmas...................3 1.1.1. Programn altrlabilmesi in Gerekli Donanm ve Yazlmlar.......................3 1.1.2. Proteus ile Birlikte Yklenen Dosyalar ...............................................................4 1.1.3. ISIS Programnn altrlmas ..........................................................................5 1.1.4. ISIS Programnn Tantlmas .............................................................................5 </p><p>1.2. Iss Program Ana Mens ........................................................................................7 1.3. Iss Program Ana Men Seeneklerinin Tantlmas..................................................7 </p><p>1.3.1. File Mens .......................................................................................................7 1.3.2. View Mens.....................................................................................................9 1.3.3. Edit Mens.....................................................................................................11 1.3.4. Library Mens................................................................................................12 1.3.5. Tools Mens ..................................................................................................14 1.3.6. Design Mens ................................................................................................15 1.3.7. Graph Mens..................................................................................................17 1.3.8. Source Mens ................................................................................................18 1.3.9. Debug Mens .................................................................................................18 1.3.10. Template Mens...........................................................................................21 1.3.11. System Mens..............................................................................................25 1.3.12. Help Mens..................................................................................................28 </p><p>1.4. Iss Program Ara ubuklar ..................................................................................28 1.4.1. Mode Selector Toolbar (Tasarm Ara ubuu) ...............................................29 1.4.2. Dosya /Yazdrma Ara ubuu (File/Print Commands)....................................31 1.4.3. Display Ara ubuu (Display Commands) .....................................................32 1.4.4. Editing Commands ( Dzen Ara ubuu )......................................................33 1.4.5. Design Tools ( Dizayn Aralar ) ......................................................................34 1.4.6. Orientation Toolbar( Yn Ara ubuu ) .........................................................35 1.4.7. The Animation Control Panel ...........................................................................35 </p><p>UYGULAMA FAALYET ...........................................................................................36 LME VE DEERLENDRME .................................................................................37 </p><p>RENME FAALYET-2 ...............................................................................................39 2. ANALOG DEVRELERLE ALIMAK........................................................................39 </p><p>2.1. Mendeki Analog Test Aygtlar ve Kullanlmas ....................................................39 2.1.1. Ampermetre .....................................................................................................39 2.1.2. Voltmetre.........................................................................................................40 2.1.3. Osilaskop .........................................................................................................40 2.1.4. Sinyal Jeneratr..............................................................................................41 </p><p>2.2. Analog Devre Elemanlarnn Yerletirilmesi ve Dzenlenmesi ................................41 2.2.1. Tasarm Alanna Eleman arlmas ................................................................42 2.2.2. Tasarm Alannda Devre Oluturulmas ............................................................42 2.2.3. Bir Devredeki Elemann Deerinin veya Sembol sminin Deitirilmesi...........44 2.2.4. Tasarm Alannda Bulunan Bir Elemann Silinmesi ..........................................45 </p><p>NDEKLER </p></li><li><p> ii </p><p>2.2.5. Tasarm Alannda Blok Oluturmak Ve Oluturulan Bloun Tanmas ............45 2.3. Analog Devreye Test Aygtlarnn Balanmas ........................................................45 </p><p>2.3.1. Analog Devrede Akm llmesi.....................................................................45 2.3.2. Analog Devrede Gerilim llmesi..................................................................46 2.3.3. Osilaskopla Yarm Dalga Dorultma Devresinin Giri-k Sinyal ekillerinin Gzlemlenmesi..........................................................................................................47 2.3.4. 7812 Entegresiyle G Kayna Devresinin Yaplmas .....................................49 2.3.5. ngerilimli Seri Krpc Devresinin Yaplmas .................................................50 </p><p>LME VE DEERLENDRME .................................................................................52 RENME FAALYET-3 ...............................................................................................54 3. ANALOG DEVRE UYGULAMALARI ........................................................................54 </p><p>3.1. Ohm ve Kirof Kanunlarnn Iss Program ile spatlanmas .....................................54 3.1.1. Ohm Kanunu Deneyinin Yaplmas ..................................................................54 3.1.2. Kirof Akm Kanunu Deneyinin Yaplmas ......................................................55 3.1.3. Kirof Gerilim Kanunu Deneyinin Yaplmas ...................................................56 </p><p>3.2. Transistrl Devre Tasarm ve Analizi ...................................................................56 3.2.1. NPN Tipi Transistrle Yaplan Emiteri Ortak Ykselte Devresi Tasarlanmas.57 </p><p>3.3. Opampl Devre Tasarm ve Analizini Yaparak Sonularn Deerlendirilmesi..........58 3.3.1. Opampl Alak Geiren Filtre Devresinin Tasarm Alannda Grafiinin Oluturulmas (Frekans Responsu-BGF) ....................................................................58 </p><p>LME VE DEERLENDRME .................................................................................62 RENME FAALYET-4 ...............................................................................................64 4. DJTAL DEVRELERLE ALIMAK..........................................................................64 </p><p>4.1. Dijital Test Aygtlarnn Tantlmas ve Kullanlmasnn Aklanmas......................64 4.1.1. Pattern Jeneratr.............................................................................................64 4.1.2. Lojik Analizr..................................................................................................65 4.1.3. Lojik Frekans Sayc (Counter Timer ) .............................................................66 4.1.4. Clock reteci ...................................................................................................66 4.1.5. Virtual Terminal ( VTerm ) ..............................................................................67 4.1.6. COMPM (Serial Port Model) ..........................................................................67 4.1.7. Lojik Prob &amp; Byk Lojik Prob ( Logicprobe ) ................................................68 4.1.8. Lojik State ( LOGCSTATE )...........................................................................68 4.1.9. Lojik Toogle ( LOGCTOGGLE )....................................................................68 </p><p>4.2. Tasarm Alanna Dijital Devre Elemanlarnn Yerletirilmesi...................................69 4.2.1. Tasarm Alanna Dijital Elemanlarn Yerletirilmesi.........................................69 </p><p>4.3. Balant letkenlerinin izilmesi .............................................................................69 4.3.1. Tasarm Alannda Bulunan Elemanlar Arasnda Balant letkenlerinin izilmesi..................................................................................................................................69 4.3.2. Balant Terminali Uygulamas ........................................................................70 4.3.3. oklu Yol ( Bus ) Uygulamas..........................................................................73 </p><p>4.4. Dijital Devreye Test Aygtlarnn Balanmas..........................................................75 4.4.1. Lojik Analizrden D Tipi Flip_Flopun k Sinyallerinin ncelenmesi ...........75 4.4.2. Frekansmetre Uygulamas ................................................................................76 4.4.3. Yarm Toplayc Devresinin Yapm .................................................................77 4.4.4. NE 555 Entegresi ile Yaplan Tek Kararl Multivibratr Devresi ......................78 4.4.5. PIC 16F877 ile Seri LCD Displayin Kontrolnn Yaplmas ............................80 </p><p>LME VE DEERLENDRME .................................................................................81 </p></li><li><p> iii </p><p>RENME FAALYET-5 ...............................................................................................83 5. DJTAL DEVRE UYGULAMALARI ..........................................................................83 </p><p>5.1. Basit Kap Devreleri Tasarm ve Analizinin Yaplarak Sonularn Deerlendirilmesi......................................................................................................................................83 </p><p>5.1.1. VE Kaps Deneyi ............................................................................................83 5.1.2. DEL ve VEDEL Kaplar ile ZEL VEYA Kapsnn Elde Edilmesi ........84 5.1.3. Lojik Kaplarla 2 Bitlik Karlatrcnn Yaplmas ..........................................85 5.1.4. AND/NAND Kapl Tetiklemeli RS Flip-Flopun Oluturulmas ve ncelenmesi..................................................................................................................................86 </p><p>5.2. eitli Devre Tasarmlar ve Analizlerinin Yaplarak Sonularn Deerlendirilmesi .89 5.2.1. D Tipi FFlu Asenkron Yukar Sayc Devresi ..................................................89 5.2.2. Subcircuit Uygulamas (Entegre Devrenin Oluturulmas) ................................89 5.2.3. PIC le Step Motor Kontrolnn Yaplmas ......................................................94 5.2.4. Eleman Oluturulmas ve Ktphaneye Eklenmesi ...........................................95 5.2.5. Tasarm Alannda Bulunan Devrenin Malzeme Listesinin karlmas ............103 5.2.6. Tasarm Alannda Bulunan Devrede Elektriksel Hatann Test Edilmesi ..........104 </p><p>LME VE DEERLENDRME ...............................................................................106 MODL DEERLENDRME.........................................................................................108 CEVAP ANAHTARLARI ...............................................................................................110 KAYNAKLAR ................................................................................................................112 </p></li><li><p> iv </p><p>AIKLAMALAR </p><p>KOD 482 BK 0016 ALAN Elektrik Elektronik Teknolojisi DAL/MESLEK Alan Ortak MODLN ADI Bilgisayarla Devre izimi ve Simlasyonu </p><p>MODLN TANIMI Elektrik elektronik devre ve emalarn bilgisayar ortamnda izerek simlasyonunu yapabilme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandrld renme materyalidir. </p><p>SRE 40/32 N KOUL n koulu yoktur. </p><p>YETERLK Elektrik-Elektronik devre ve emalarn bilgisayar ortamnda izerek simlasyonunu yapabilmek. </p><p>MODLN AMACI </p><p>Genel Ama Elektrik elektronik devre emalarn bilgisayar ortamnda izerek simlasyonunu yapabileceksiniz. Amalar 1. Uygulama programnn menlerini ve zelliklerini </p><p>tanyarak men ilemlerini yapabileceksiniz. 2. Analog test cihazlarn ve devre elemanlarn tanyarak </p><p>tasarm alannn iine yerleimini yapabileceksiniz. 3. Basit elektrik kanunlarnn ispatland devreleri, </p><p>transistorl ve opampl devreleri tasarlayarak almalarna ait sonular deerlendirebileceksiniz. </p><p>4. Dijital test cihazlarn ve devre elemanlarn tanyarak devre iine yerleimini yapabileceksiniz. </p><p>5. Basit kaplarn ve dijital elemanlarn bulunduu devreleri tasarlayarak almalarna ait sonular deerlendirebileceksiniz. </p><p>ETM RETM ORTAMLARI VE DONANIMLARI </p><p>Ortam Bilgisayar laboratuvar, elektrik-elektronik bilgisayar iletmeleri. Donanm Bilgisayar, projeksiyon cihaz, topex kamera, ploter, yazc, bilgisayar masalar, switch (veya hub) ile kurulmu a yaps, lisansl elektrik-elektronik devre izimi ve simlasyon program. </p><p>AIKLAMALAR </p></li><li><p> v </p><p>LME VE DEERLENDRME </p><p>Her faaliyet sonrasnda o faaliyetle ilgili deerlendirme sorular ile kendinizi deerlendireceksiniz. retmen modl sonunda size lme arac (uygulama, soru-cevap) uygulayarak modl uygulamalar ile kazandnz bilgi ve becerileri lerek deerlendirecektir. </p></li><li><p> vi </p></li><li><p> 1 </p><p>GR </p><p>Sevgili renci, Bu modl sonunda, bilgisayar ortamnda elektrik-elektronik alannda her trl devre </p><p>izimi, simlasyonu ve analizini yapabileceksiniz. Gnmzde btn lkelerin zerinde nemle durduklar ve giderek daha fazla kaynak </p><p>saladklar alan, bilim ve teknolojid...</p></li></ul>