Protokoli Illuminata - Sionski Mudraci

  • View
    36

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Iluminati

Transcript

Protokoli Sionskih Mudraca

(Iluminati Protokoli)

rije - mason (peat sa dolara)

Ovi dokumenti su se pojavili negdje pred kraj 19 vijeka, to znai stari su preko 100 godina, meutim oni su danas takoe jo uvijek aktuelni iz razloga to mnoge aspekte manipualcije ljudima u svrhu ispunjenja odreenog plana, koji su u njima pomenuti, moemo ako hoemo i danas lijepo da primjetimo.

Mada se u prolosti u nekoliko navrata pokualo implicirati da se radi o krivotvorenom materijalu, danas svako ko proita novine, pogleda poslednje vijesti na televiziji i okrene se malo oko sebe, moe sam vidjeti koliko istine ima u njima. Ukoliko se ima i neto osnovnog znanja iz nae istorije, tj. bar nekih njenih zadnjih 100 godina, onda stvar postaje kristalno jasna.

Justina Glinka, kerka jednog ruskog generala, dola je u posijed ovih dokumenata za vrijeme svog boravka u Francuskoj.

Dokumenti su prvi put javno objavljeni 1905 godine u Rusiji, gdje su kasnije, nakon dolaska komunista na vlast, bili zabranjeni. U nekoliko navrata ovi protokoli su bili javno objavljeni i u Srbiji.

Bez obzira to su u njima Jevreji implicirani kao glavni nosioci ove zavjere, ini se da su ovi dokumenti djelo tajnog drutva koje se zove iluminati ili Bratstvo Zmije. Zbog toga se ovaj dokument danas esto naziva i - Iluminati Protokoli.

Jevrejski narod bio je i jo uvijek jeste rtva njihove manipulacije kao i svi ostali narodi.

Iluminati stavljaju sebe izvan drava i nacija, mada koriste neke od njih, manje ili vie, za svrhu promocije svog plana.

Oni koji su imalo dublje prouavali djelovanje ovog tajnog drutva, mogu vrlo lako prepoznati njihove otiske prstiju i u ovim protokolima. S obzirom da se ovdje radi o jednoj multidimenzionalnoj manipulaciji ljudskog bia, ne samo u poslednjih 100 godina, nego od pamtivjeka, svaki onaj koji tei ka istinskoj slobodi mora dobro sam da prostudira neke od ovdje impliciranih metoda, kojima se ovaj kontrolni sistem slui prilikom kontrole ljudskih bia.

ovjeanstvo danas ulazi u svoju moda poslednju fazu i ovo je jedan odluujui period u kome se odreuje njegova sudbina, kao i sudbina ove planete. Meutim, mi kao ljudska vrsta jo uvijek spavamo jednim dubokim snom, te se najvie zbog toga, u ovom momentu, situacija moda ini beznadenom. Prvo, malo ko je uopte u stanju da primjeti da bi se tu uopte moglo raditi o nekoj zavjeri, tj. da neto nije u redu, jer je kondicioniran da ovu situaciju u kojoj se svi mi danas nalazimo smatra normalnom. Zato?

Upravo jedan od glavih aspekata manipulacije ovjeka i jeste u tome da mu se smanji njegova percepcija raznoraznim vidovima manipulacije njegovog uma.

Sa suenom svijeu zajedno ide i suena percepcija. Jedan od glavnih uslova za to je kontrola informacija.

S jedne strane, opasno je u svemu to se dogaa traiti neku zavjeru, ali s druge strane, moda je jo opasnije ne vidjeti zavjeru tamo gdje ona jeste.

Ukoliko ovoj grupi entiteta poe za rukom da ostvare ono to su naumili, a kako stvari stoje u ovom momentu ini se da oni imaju dobre anse za to, jer se ve nalazimo u zavrnoj fazi njihovog plana, - cijena koju e platiti ljudsko bie mogla bi da bude veoma visoka.

Ovdje se moda ne radi vie o - gubitku glave, jer glavu smo u prolom periodu vremena-prostora mogli izgubiti nebrojeno puta, pa se opet inkarnirati na ovu ravan postojanja. Meutim, ini se da je sada i naa dua dola u pitanje, a ako nju izgubimo jedini pravac koji moemo zauzeti je prema - primarnoj materiji, jer bez individualne due nema ni istinske reinkarnacije.

Na um je kondicioniran da linearno razmilja tako da on, recimo, nije u stanju da shvati razliite parametre vremena-prostora, dimenzija i denziteta. Takav kakav jeste, on ne moe ni da shvati da se jedan vjeto organizovan plan moe da provodi tokom hiljada godina od strane jednih te istih entiteta, odnosno da kontrola ovog naeg realiteta moe da bude i - hiperdimenzionalne prirode.

Da li nam je Kastaneda u svojoj poslenjoj knjizi sluajno rekao: "Upravo kao to mo gajimo kokoke u kokoinjcima, grabljivci gaje nas u ljudskim krletkama. Tako im je hrana uvijek na rspolaganju".

Ovo je nemogue, rei e veina onih, koji spavaju a misle da su budni. Da je to tako, ja bih to ve na neki nain sigurno znao.

Da li je to miljenje izraeno na osnovu vlastitog istraivanja ove tematike, to je pitanje?

Poslednji je as za aktivaciju naeg mozga, odnosno, - uma, jer ako ga ne aktiviramo sada, lako se moe dogoditi da mi to vie nikada neemo biti u stanju da uinimo. To je lina odgovornost pojedinca i prema tome kako je on koristio svoj um dok ga je imao na raspolaganju, odredie se i njegova dalja sudbina, odnosno, prema tome e morati da snosi i konsekvence u budunosti, (ovdje mislim na one koji svoju budunost sada ne izgube).

Oni koji su ivjeli na prostorima bive Jugoslavije imali su sreu da doive razliite aspekte ove istorijske manipulacije, odnosno, osjete ih na svojoj koi, i da im upravo to pomogne u njihovom buenju. Naravno, ako oni ta znanja budu u stanju pravilno iskoristiti, bez tendencije da za svoj duboki san optuuju druge, koji takoe spavaju.

Imali smo priliku da vidimo kako su nas podjelili na osnovu pristupa Hrkljuu na nekoliko glavnih grupa, kao i na mnogo drugih podgrupa. Mada su se sukobi kroz istoriju izmeu ovih grupa inili spontanim, oni su uvijek bili veoma vjeto manipulisani kad god je to kontrolorima matriksa odgovaralo. O njihovim posljedicama ne moramo ni priati.

Veina nas je takoe imala i priliku da vidi kako je izgledao jo jedan sistem/program dizajniran od strane iste ove grupe, tj. marksizam, odnosno, komunizam, zamiljen da bude jedna antiteza kapitalizmu, koji je takoe dizajniran od strane te iste grupe. Vidjeli smo i dinamiku kojom se ova ideja provlaila, odnosno, slino kao i religija, sa svojim svecima ije su ikone visile na mnogim zidovima (Marks, Engels, Lenjin itd.) raznoraznih objekata.

Prilikom uvoenja komunizma stradaju takode desetine miliona ljudi, kao to su stradali uvoenjem ovih najnovijih religija. Obavezno uenje programa u kolama, programiranje od malih nogu, ali ovaj put ne vjeronauk, nego marksizam. Marksizmu se takode pristupilo sa jednom takvom ozbiljnou, kao da e trajati hiljadama godina. Na kraju poslije toliko rtava, puj pike - propalo, ne vai vie.

Stoko nazad u stare torove!

Tako kasnije idemo opet nazad na vjeronauk (svako na svoj), dok iluminati ne izau s nekim novim programom. Sada nam se new-age religija smijei.

Naravno, prvo: problem reakcija solucija. Da bi se pod solucijom provukao i new-age izmeu ostalog to spada u njihov Novi Svjetski Poredak, sada je za oekivati da e ova gospoda morati prvo da naprave problem, to e vjerovatno biti jedan vei oruani sukob izmeu hrianstva i islama, (tj. izmeu onih to ga ljube u dupe i onih koji su mu se naguzili), tako da vjerovatno poslije jedne ograniene upotrebe nuklearnog oruja i moda par milijardi mrtvih, moe da doe do adekvatne reakcije naroda, odnosno zahtjeva da se taj uas zaustavi po svaku cijenu, kako bi se onda moglo rei: eto vidite do ega nas dovedoe ove religije, sada moramo napokon neto poduzeti. Pa naravno, imamo rjeenje new age religija, zajedno sa Novim Svjetskim Poretkom. Ali obavezna za sviju, naravno. Ovakav jedan scenario nije nimalo nemogu u naoj bliskoj budunosti.

Podatak kako su Lenjin i Trocki stigli u Rusiju zapeaenim vozom sa 20 tadanjih miliona dolara koje im je za tu svrhu, izmeu ostalog, obezbjedila jedna od 13 iluminati porodica (Rockefeller), nismo uspjeli da doznamo iz naih knjiga istorije.

Ni ostale podatke o dizajniranju, finansiranju, uvoenju i odravanju komunizma u Rusiji i mnogim drugim zemljama svijeta od strane iluminati drutva, takoe nismo uspjeli da saznamo kroz nas obrazovni sistem, vjerovatno zbog toga to je i on pod njihovom direktnom ili indirektnom kontrolom.

Finansijski sistem koji je u rukama ove organizacije, da ne pominjemo. Ko je imao vremena imalo dublje da proui metode njihovog kreiranja novca moga je vidjeti da su ga oni kreirali iz istog vazduha, da taj novac u realnosti nema nikakvu podlogu, nego je samo fiktivan. Na bazi te fikcije on naplauju interes kojim stvaraju bazu za kupovinu svega, od prirodnih bogastava pa do ljudske due. Tako danas ne postoji zemlja koja nije njihov dunik. Naravno, IMF (Meunarodni Monetarni Fond) je takoe jedna od njihovih vanijih organizacija.

Kontrola svijesti poinje od kontrole informacija. Kontrola informacija se uspostavlja kontrolom nad obrazovanjem, naunim institucijama, medijima, religioznim institucijama itd.

Do dan danas nije se dogodio ni jedan vei lokalni ili globalni sukob, a da ova grupa nije bila u njegovoj pozadini.

Oni koji su imalo dublje prouavali zbivanja u vezi ovih poslednji konflikta na balkanskim prostorima, mogli su da vide osnovne aspekte manipulacije kojima se ovi slue za razbijanje drava, izazivanje oruanih sukoba, odravanje rata dok se industrija i infrastruktura drave dovoljno ne unite, uvoenje mira, postavljanje na vlast marionetskih vlada, kreditiranje tih drava kako bi se obnovila infrastruktura i privreda zemlje, uz visoke interesne stope. Te kredite uspostavljena vlada, sastavljena mahom od mediokriteta podranih od strane iluminatija, obino ne uspjeva da vraa, te tako i ona i drava i narod postaju vlasnitvo IMF-a, koji je opet samo jedna od grana iluminati drutva. Usput se obavi i tranzicija prirodnih bogatstava, industrije, komunikacija, medija tj. svega to je bitno, - u njihove ruke. Oni koji sve ovo preive postaju jeftina radna snaga, ukoliko imaju sree da uopte dobiju posao.

I tako stalno u krug. Normalno ljudsko bie u kontuzovanom stanju svijesti opet e prije poletjeti na komiju kako bi se njemu za neto osvetilo, nego e biti u stanju da primjeti kako su i on i komija izmanipulisani