Protokoli sloja veze - HDLC

 • View
  50

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Protokoli sloja veze - HDLC. Milo Vukainovi Vanja Vuksi IV4. HDLC. HDLC (High Level Data Link Control) - grupa protokola namenjena za prenos podataka izmedju vorova u mrei Nalaze se u sloju veze (drugom sloju OSI modela). Posao sloja veze. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Milo VukainoviVanja VuksiIV4

 • HDLCHDLC (High Level Data Link Control) - grupa protokola namenjena za prenos podataka izmedju vorova u mreiNalaze se u sloju veze (drugom sloju OSI modela)

 • Formiranje ramova Paketu pristiglom iz sloja mree zaglavlje i repFiziko adresovanje U zaglavlju rama ubacuje fiziku adresu izvorita i odreditaUpravljanje pristupnom medijumu Signalizuje koja stanica kad ima pravo da emitujeUpravljanje protokom Prilagoava brzinu predajnika brzini prijemnikaKontrola greaka U repu ima informacije koje spreava oteenje, gubljenje ili dupliranje ramovaPosao sloja veze

 • Funkcija HDLC-a HDLC je protokol koji upravlja razmenom podataka izmeu centralnog raunara i sekundarnih stanicaCentralni raunar kontinualno vri proveru stanica u odreenim trenucima kako bi otkrio ima li zahteva za komunikaciju.

 • Vrste stanicaPrimarna stanica Upravljanje mreom. Ramovi koje alje su naredbe.Sekundarna stranica Kontrolie je primarna stanica. Ramovi koje alje su odgovori.Kombinovana stanica Ima karakteristike i primarne i sekundarne stanice. Ramovi koje salje mogu biti naredbe ili odgovori

 • Konfiguracija vezeNeuravnoteena Na jednu primarnu stanicu povezano je vie sekundarnih stanica

  Uravnoteena Dve kombinovane stanice

 • Naini prenosa podatakaNRM (Normal Response Mode) Sekundarna stanica moe da alje odgovore samo kada joj to signalizuje primarna stanicaARM (Asynchronous Response Mode) Sekundarna moe da alje odgovore bez signalizacije primarne (primarna je i dalje zaduena za kontrolu greaka i protoka) ABM (Asynchronous Balanced Mode) - Bilo koja kombinovana stanica moe da zapone komunikaciju

 • RamoviRamovi se formiraju tako to se pre i posle informacionih bita dodaju kontloni

 • Zastavica (Flag) 01111110 Oznaava poetak i kraj ramaAdresno polje Sastoji se od adrese sekundarne stanice (kod uravnoteene konfiguracije je prazno)Kontrolni deo Sadraj varira. Postoje 3 kategorijeFCS (Frame Check Sequence) Koristi se za kontolu greaka

 • Vrste kontrolnog delaInformacioni ram (I-frames) Prenosi informacije Nadzorni ram (S-frames) Potvruje ram, trai ponovno slanje ili trai prekid slanja rama Nenumerisani ram (U-frames): Sadri podatke potrebne za upravljenje vezomKoristi se da potvrdi prijem rama, ako je potrebno alje zahtev za ponovan prenos ili trai obustavu prenosaPrenosi korisnike informacijePiggybacking

 • PiggybackingPiggybacking tehnika- podrazumeva slanje potvrdne informacije sa prijemne strane o primljenom ramu, zajedno sa korisnim informacijama koje se alju predajnoj strani

 • Bit stuffingBit stuffing je ubacivanje nule posle pet uzastopnih jedinica da bi se spreila konfuzija sa podacima koji sadre sekvencu 01111110

  *