Przyciąganie bogactwa. Życie w pełnej harmonii ze światem

  • Published on
    11-Jan-2017

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>ID DO:</p><p>KATALOG KSIEK:</p><p>CENNIK I INFORMACJE:</p><p>CZYTELNIA:</p><p>Spis treciPrzykadowy rozdzia</p><p>Katalog onlineZamw drukowany katalog</p><p>Zamw informacje o nowociachZamw cennik</p><p>Fragmenty ksiekonline</p><p>Onepress.pl Helion SAul. Kociuszki 1c 44-100 Gliwice tel. (32) 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.plredakcja: redakcjawww@onepress.plinformacje: o ksigarni onepress.pl</p><p>Do koszyka</p><p>Nowo</p><p>Promocja</p><p>Do przechowalni</p><p>PRZYCIGANIE BOGACTWA. YCIE W PENEJ HARMONII ZE WIATEMAutor: James Arthur RayTumaczenie: Jakub GralczykISBN: 978-83-246-2324-2Tytu oryginau: Harmonic Wealth: The Secret of Attracting the Life You WantFormat: 158235, stron: 304Oprawa: twarda</p><p>Pierwsza ksika, w ktrej wida rnic pomidzy wiedz a dziaaniem. Pokazuje ona jasno, e kreatywne myli zale od kreatywnego dziaania. Ta mistyczna, a jednoczenie praktyczna ksika pokazuje, jak samemu stworzy wasny model sukcesu. Czy jeste gotw? </p><p>dr Joe Vitale, autor Klucza do sekretu oraz Prawa przycigania</p><p>Przyciganie bogactwa pene jest fascynujcych pomysw i idei. To ksika przemawiajca do czytelnika, uczca, jak dy do obfitoci i bogactwa w yciu. Pokae Ci, jak filozofia Jamesa Raya 3 po 3 pomaga osign to, o czym zawsze marzye. </p><p>Scott Martineau, autor bestsellera Prawdziwa moc tkwi w Tobie!</p><p>Sekret realizacji wielkich marze </p><p>Jeli nadal tkwisz w przewiadczeniu, e ycie jest mierteln chorob przenoszon drog pciow, z rzadka urozmaican jakim optymistycznym przebyskiem, nadszed czas, by wreszcie odrzuci ten destrukcyjny model mylenia! Przecie yjesz w najbardziej ekscytujcym momencie historii naszego wiata! Moliwoci, jakie stoj przed Tob, s nieograniczone. Koniec z waleniem gow w mur. Zobacz, jak wykorzysta swoje szanse i na zawsze odmieni wasne ycie.</p><p>Ta praktyczna, zorientowana na wyniki ksika sprawi, e odrzucisz tamszce Ci ograniczenia i nauczysz si osiga wszystko, czego pragniesz. Jej tre jest rezultatem ponad dwudziestu lat bada i wicze praktycznych. Opiera si na staroytnej wiedzy, najnowszych badaniach z zakresu fizyki kwantowej i innych nauk, a przede wszystkim na latach dowiadczenia z pierwszej rki. Poznaj sekrety przycigania tego, co dotd wydawao Ci si nieosigalne. Zyskaj pen satysfakcj we wszystkich dziedzinach ycia. </p><p>Ju teraz moesz: wzmocni swoj kreatywno, inteligencj i intuicj; pogbi wizi z innymi ludmi i przycign do siebie pozytywne osoby; uzyska finansowe bezpieczestwo i niezaleno; zapewni sobie zdrowie, energi oraz tyzn fizyczn.</p><p>http://onepress.plhttp://onepress.pl/zamow_katalog.htmhttp://onepress.pl/katalog.htmhttp://onepress.pl/add3571U~przybohttp://onepress.pl/page3571U~emaile.cgihttp://onepress.pl/page3571U~cennik.htmhttp://onepress.pl/online.htmmailto:onepress@onepress.plhttp://onepress.pl/view3571U~przybohttp://www.onepress.pl/view3571U~przybo</p></li><li><p>Spis treci</p><p>Podzikowania 9Powitanie 11</p><p>Rozdzia 1 Jedna misja, pi filarw 15Rozdzia 2 Moja podr 29</p><p>Filar I Finansowy 39Rozdzia 3 Wielko to nasze prawo 41Rozdzia 4 Pienidze s narzdziem duchowym 47Rozdzia 5 Wszystko ju istnieje 55Rozdzia 6 Twoje osignicia s Twoim lustrzanym odbiciem 65Rozdzia 7 Pienidze to praca od wewntrz 81Rozdzia 8 Powrt do rzeczywistoci 93Rozdzia 9 Stanowcze kroki stanowcza osobowo 101Rozdzia 10 Nawyki budujce Twoj fortun 113</p><p>Filar II Emocjonalny 125Rozdzia 11 Poznaj siebie 127Rozdzia 12 Sta si swoim wyszym ja 137Rozdzia 13 Sta si osob, w ktrej chciaby si zakocha 149</p><p>Filar III Umysowy 163Rozdzia 14 Twj cudowny umys 165Rozdzia 15 Osigniesz to, w co wierzysz 175Rozdzia 16 Zamiana myli w czyn 191Rozdzia 17 Wibrujca energia emocje! 199</p></li><li><p>8 Przyciganie bogactwa. ycie w penej harmonii ze wiatem</p><p>Filar IV Fizyczny 207Rozdzia 18 Wszechwiat kocha porzdek 209Rozdzia 19 Pielgnowanie swojej wityni 213Rozdzia 20 wiczenie: ruch w stron ycia 237Rozdzia 21 Jzyk ciaa: sia Twoich sw i emocji 247</p><p>Filar V Duchowy 257Rozdzia 22 Most do duchowoci 259Rozdzia 23 Wszechwiat mwi tak 271Rozdzia 24 Twoja modlitwa to potga 285</p><p>Wezwanie do dziaania 295</p></li><li><p>Rozdzia 14</p><p>Twj cudowny umysCzowiek jest jedynie wytworem swych myli.O czym rozmyla, tym si staje.</p><p> GANDHI</p><p>Zdolno emocjonalnaNasze najwiksze wyzwanie kognitywne zwizane jest z kierunkiem. Czy wiesz, na co kierujeszswoj uwag? Czy podporzdkowujesz swj rozkad dnia programowi telewizyjnemu? Czy zapadaszsi przed telewizorem dla relaksu, a trzy godziny pniej uwiadamiasz sobie, e trzeba i spa?Czy lubisz zachodzi do pobliskiej ksigarni? Czy kiedy czytasz o dokonaniach innych osb,czujesz si nie tylko zazdrosny, ale masz to nieprzyjemne wraenie, e po raz kolejny Twojemgliste plany przecieky Ci przez palce? Czy pomidzy mieszanin rutyny i obowizkw udaoCi si stworzy konkretne plany osignicia wasnych celw?</p><p>Jeli chodzi o najwaniejsze yciowe wybory, wikszo ludzi, ktrych spotkaem, zdaje sicierpie na ADD (zesp zaburze uwagi), a ich umysy bdz po ograniczajcych i po-zbawiajcych si obszarach. Ludzie ci tskni za cudownym zwizkiem z drug osob, aleich ostatni zawd miosny zdaje si nie dawa im spokoju. Chc niezalenoci finan-sowej, ale jcz za kadym razem, kiedy przychodzi do pacenia rachunkw. Chociachc by aktywni fizycznie, mczy ich to, e pi lat temu przestali chodzi na siow-ni wic po co si przejmowa? Podobni s do podekscytowanych szczeniakw, a ichumysy przeskakuj od jednej fantastycznej rzeczy do drugiej, co przypomina bieganie zawasnym ogonem. Podczas gdy niedobr uwagi odbiera marzenia, wiele osb wykazujesi jej nadmiarem, skupiajc si na wasnym nieszczciu. Emocjonalnie i intelektualniew minimalnym stopniu speniaj obietnice dane samym sobie. Grzzn w ograniczaj-cych ich negatywnych mylach, podczas gdy rzeczy, ktrych pragn, s wci przekadanena kolejny tydzie; oddaj swoje ycie rutynie i obowizkom, a nadzieje i marzeniaprzeciekaj im przez palce. Pamitaj, e jedyn rywalizacj, w ktrej kiedykolwiek</p></li><li><p>166 Umysowy</p><p>wemiesz udzia, jest ta pomidzy Twoim zdyscyplinowanym i niezdyscyplinowanymumysem. Chc, eby zwraca baczniejsz uwag na to, co Ci wzmacnia, ni na to,co Ci osabia.</p><p>Istniej dwa poziomy umysowego filaru Harmonijnego Dobrobytu to zdolnociintelektualne i emocjonalne. Twoje zdolnoci intelektualne to umiejtno przyswajaniai przetwarzania nowych informacji, tworzenia pomysw i planowania strategii ichrealizacji prawdziwego mylenia zamiast roztrzsania i niekoczcego si analizowania,ktre moe wydawa si udzco do niego podobne. Prawdziwe mylenie jest natych-miastowe wszystko inne jest uwarunkowanym rozmylaniem. Twoje zdolnoci emo-cjonalne to umiejtno ycia w wiecie penym kolorw, rozmiarw i intensywnocidziki uczuciom, nie za bycie kierowanym przez uczucia; to dostp, zarzdzanie i kon-trola nad tymi potnymi mocami, nie za bycie przez nie kontrolowanym. Porozma-wiajmy najpierw o tym, jak wzmocni Twj intelekt. Nastpnie zastanowimy si, jakuporzdkowa Twj system przekona i jak zarzdza emocjami.</p><p>Chopi i wojownicySpdziem ostatnie dwie dekady, podrujc po caym wiecie i spotykajc ludzi, ktrzymogliby zwikszy moj wraliwo na nowe moliwoci. Ju dawno temu postano-wiem rozwin prawdziw ciekawo, obserwujc sposb mylenia ludzi i ich motywy.Niewane, jak bardzo niezrozumiae mogo si co (lub kto) wydawa, postanowiemby zafascynowany i zaintrygowany, nie za okrutny i uprzedzony. Spotykajc si bymoe nawet z setkami tysicy pochodzcych z rnych kultur osb na rnych etapachycia, i oddziaujc na te osoby, nauczyem si bardzo szybko nawet w cigu kilku mi-nut rozpoznawa, w jaki sposb myli osoba, z ktr rozmawiam. Odkryem, eobojtnie, czy gnied si w ciemnej jaskini, czy wspinam si na wierzchoek gryz osobami, ktre nigdy nie widziay komputera, czy te relaksuj si w zamku z ludmi,ktrzy stworzyli sobie ycie przepenione luksusem, mam do czynienia tak naprawdz zaledwie dwoma rodzajami ludzi. Zdaj sobie spraw, e za kadym uoglnieniemkryj si wyjtki, ale oto zasada.</p><p>Mj sposb postrzegania przypomina sposb postrzegania don Juana, wielkiegowojownika Yaqui i szamana tradycji Yaqui, o ktrym ten opowiedzia Carlosowi Castane-dzie w latach 60. Don Juan nazwa pierwsz grup chopami. S to zwykli ludzie, patrz-cy na ycie jak na bogosawiestwo lub przeklestwo. Jako chop nie posiadasz adnejmocy nad swoim przeznaczeniem, adnej kontroli. Jeli jeste dobry i masz czyste rce,moe uda Ci si suy komu na tyle hojnemu, aby zostawi Ci odpadki ze swego stou.Dzisiejsi, wspczeni chopi to osoby, ktre boj si i odmawiaj zmian. Jeli postrzegaszsiebie jako ofiar okolicznoci, niewolnika zewntrznych przyczyn, ktrych nie kontro-lujesz, jeste w rzeczywistoci kontrolowany przez swoje wasne ograniczenia; na wasneyczenie zamienie si w chopa.</p></li><li><p>Twj cudowny umys 167</p><p>Drugi rodzaj ludzi zwany jest wojownikami. Wojownik jest osob, ktra postrzega yciejako szans wprowadzenia zmian, moliwo nauki i dojrzewania. Wojownicy staj sipanami ycia i postrzegaj swoje dowiadczenia jako naturalne i ekscytujce odkrywa-nie moliwoci.</p><p>Wygld moe by tutaj zwodniczy. Dziki czonek plemienia, cho biedny jak myszkocielna, moe by wojownikiem. Mieszkaniec rezydencji moe okaza si chopem.Wszystko sprowadza si do tego, jak postrzegasz wiat: jak ofiara czy jak zwycizca.Posiadasz kontrol czy jeste kontrolowany?</p><p>Wiem, e nikt nie chce myle o sobie samym jak o chopie, ale jeli jeste na-prawd szczery co do tego, jak wykorzystujesz yciowe dowiadczenia i wyzwania,moesz zauway, e zachowujesz si wanie jak chop. By moe winisz za swj brakawansu w pracy swoich wsppracownikw lub szefa-idiot. Moe wmawiasz sobie, etylko dotd moesz zaj, poniewa rzucie szko redni, poszede na beznadziejnuczelni albo nigdy nie dokoczye pracy magisterskiej. Moge te odoy na bok swojeplany zwizane z edukacj, aby troszczy si o dzieci lub starzejcych si rodzicw, majcprzy tym satysfakcj, e Twoje powicenie jest wartociowym odpowiednikiem re-alizacji marze. To wszystko jest chopsk gadanin, ale wewntrz kadego chopa kryjesi wojownik, dajcy wyjcia w penej zbroi i wymarszu.</p><p>Dwukrotnie w odstpie kilku lat zdarzyo mi si by gwnym mwc dorocznegozjazdu agentw nieruchomoci Century 21. Za pierwszym razem mwiem o hossie narynku mieszkaniowym, gdy domy sprzedawao si niemal od rki. Podczas rozmwz agentami niejednokrotnie syszaem: Moesz wierzy lub nie, to nie s atwe czasy.Trzeba niele powalczy, eby w ogle dosta zlecenie. Wszystko sprzedaje si takszybko, e nie ma adnych ofert, nie ma nic do pokazania i do zaoferowania. Nicdziwnego, e ci agenci w chopskich nastrojach znajdowali si najniej w hierarchiifirmy.</p><p>Kiedy wrciem tam par lat pniej, rynek zmienia si w limaczym tempie. Ci samiagenci mwili teraz: Rynek jest przepeniony, jest za duo ofert, nic si nie zmienia,a wszyscy chc zapaci jak najnisz cen. I tym razem wyniki chopw byy aosne.</p><p>W obydwu przypadkach najlepsi wojownicy wykonywali swoj prac, w maymstopniu zwracajc uwag na rynek lub nie zwracajc jej wcale. Branowy magazyn, Re-al Estate Brokers Insider, poprosi mnie o przeprowadzenie wywiadu z jednym z naj-skuteczniejszych agentw. Podczas naszej rozmowy zapytaem go, jak poradzi sobiez konkurencj. Odpowiedzia, e w ogle. Nie zwracam na nich uwagi. Decydujtylko o tym, co zrobi, i robi to.</p><p>Wojownicy rozumiej, e chocia warunki do pewnego stopnia mog na nich wpy-wa, nie mog one ich determinowa ani kontrolowa. Jeli zdecydujesz si wzmocniswj intelektualny filar, moesz szybciej sta si wojownikiem. O to wanie mi chodzi.</p></li><li><p>168 Umysowy</p><p>Twj wyjtkowy geniuszUwaasz, e nie jeste wystarczajco mdry, aby z chopa przemieni si w wojownika?Wtpi, eby wanie to stanowio problem. Myl, e nie jeste jeszcze wystarczajcoodwany i zdyscyplinowany, co zaraz pokrtce wyjani. Tymczasem pozwl mi zade-monstrowa, e jeste mdrzejszy, ni mylisz. W rzeczywistoci jeste geniuszem.</p><p>Wspominaem ju o pracy Howarda Gardnera, profesora psychologii na Harvardzie,ktry stwierdzi, e nasz system nauczania jest zawodny, poniewa rozwija tylko niektretypy inteligencji. Wedug Gardnera istnieje osiem rnych obszarw inteligencji lubumiejtnoci, a prawie kady z nas jest geniuszem w jednym lub dwch z tych omiuobszarw, ktre opisuj poniej.</p><p>Inteligencja jzykowa. Zdolno rozumienia i opanowania jzyka oraz werbalnejekspresji. Czy jeste dobry w mwieniu, wyraaniu, przekazywaniu swoich uczu, mylii idei? Czy wsppracownicy zwracaj si do Ciebie z prob o kilka sw komenta-rza? Czy przyjaciele prosz Ci o mediacj, poniewa zawsze wiesz, co powiedzie? Naj-lepszymi przykadami inteligencji jzykowej s Martin Luther King i John F. Kennedy.Przypomnij sobie wzruszajc mow Kinga, zaczynajc si sowami Miaem sen.Przypomnij sobie, jak sia tego przemwienia zmotywowaa nard do przyjcia jegowizji jednoci. Pamitasz te by moe sawne przemwienie inauguracyjne Kenne-dyego: Nie pytaj, co twj kraj moe zrobi dla ciebie, zapytaj, co ty moesz zrobi dlaswojego kraju? My, Amerykanie, dziki niemu ujrzelimy w nas samych idealistwi ludzi czynu. To wanie inteligencja jzykowa mwcw sprawia, e zaczlimy su-cha i si uczy.</p><p>Inteligencja muzyczna. Zdolno tworzenia i dostrzegania muzycznych wzorw,ekspresji i kompozycji. Czy zaczynasz nuci kad now melodi? Czy gra na instru-mentach nie sprawia Ci trudnoci? Mozart, ktry zacz komponowa szybciej, ni nie-ktre dzieci ucz si kolorowa, stanowi idealny przykad takiej inteligencji. Czy posia-dasz zdolno rozpoznawania zawioci i zoonoci brzmienia kadego instrumentu,czy te wyganiasz wszystkich z baru karaoke szybciej ni pierwszy lepszy szczur?</p><p>Inteligencja logiczno-matematyczna. Rozwinite umiejtnoci obliczeniowei rozumowe bardzo czsto wystpuj u matematykw, szachistw i miliarderw, ktrzydali nam Microsoft. Wanie ten rodzaj inteligencji z naciskiem na logik i dedukcyjnerozumowanie pod tytuem zdefiniuj problem, a znajd jego rozwizanie rozwijanyjest w naszych szkoach. Pamitaj jednak, e jest to tylko jeden z omiu znanych nam ro-dzajw inteligencji i nie jest domen wszystkich ludzi. Jeli jeste inynierem lub na-ukowcem, zapewne posiadasz rozwinit inteligencj logiczno-matematyczn.</p><p>Inteligencja przestrzenna. Zdolno wizualizacji zoonych problemw i ogar-nicia duych przestrzeni i skomplikowanych ukadw. Doskonale wpasowuje siw t kategori Einstein. Do czwartego roku ycia nie mwi, do sidmego roku ycia nieczyta. Nauczyciele opisywali go jako opnionego umysowo, nietowarzyskiego i zaw-sze pogronego w swoich dziecinnych marzeniach. Nie zda egzaminw wstpnych</p></li><li><p>Twj cudowny umys 169</p><p>na politechnik w Zurychu. A jednak potrafi wyobrazi sobie siebie pdzcego napromieniu wiata i bdcego jednoczenie wspzalenym od czasu, co w ostatecz-noci doprowadzio do rwnania E=mc. To najwysza forma inteligencji przestrzennej.</p><p>Inteligencja fizyczno-kinestetyczna. Znakomita koordynacja precyzyjnych zadafizycznych lub skomplikowanych zada siowych. Do tej kategorii pasuj zarwno pro-fesjonalni atleci, jak i tancerze oraz trenerzy koni. Jak wiele znasz osb, ktre od-nosz sukcesy w sporcie, ale nie idzie im w szkole i tym samym przylega do nichetykietka miniakw?</p><p>Inteligencja intrapersonalna. Gbokie rozumienie siebie, swoich wasnychwewntrznych dowiadcze, emocji, motyww i myli. Ludzie obdarzeni t inteligencjczuj si tym, kim s. Osoby takie czsto s obdarzone rozwinit umiejtnoci komuni-kowania swych myli i uczu cho nie zawsze, gdy jest to zwizane take z inteli-gencj jzykow. Wielu filozofw i mistykw, takich jak Walt Whitman, Ralph WaldoEmerson, Budda czy Jezus, byo pod tym wzgldem wyjtkowych.</p><p>Inteligencja interpersonalna. Zdolno atwego...</p></li></ul>