Psaná čeština českých neslyšících

 • Published on
  13-Jan-2016

 • View
  37

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Psan etina eskch neslycch. Radlice, 13. 4. 2010 Mgr. Helena ebkov. Pro maj neslyc problmy s J?. 90 95 % neslycch se rod slycm rodim =) dsledky pro osvojovn jazyka kritick obdob pro osvojovn jazyka (do 6ti let) mimodn siln vliv na osvojen jazyka - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Psan etina eskch neslycch Radlice, 13. 4. 2010Mgr. Helena ebkov

 • Pro maj neslyc problmy s J?90 95 % neslycch se rod slycm rodim =) dsledky pro osvojovn jazyka

  kritick obdob pro osvojovn jazyka (do 6ti let)mimodn siln vliv na osvojen jazykaovlivuje zvlt osvojovn 1. jazykavliv kritickho obdob ve vech jazykovch rovinchovlivuje chpn jednoduchch i sloitch syntaktickch strukturvliv kritickho obdob je trval

 • Pro maj neslyc problmy s J?neslyc dti se u st a pst, ani by pedtm mly pln zvldnut systm pravidel mluvenho jazykaMJ je teba vyuovat jako ciz jazyk! (1. v R se tak vtinou nedje, 2. J je pmo jazykem uebn komunikace)neslyc, kte nemaj v ranm dtstv pstup k jazyku, nebudou ani v dosplosti jazyk pln funkn vyuvat

 • Vliv mateskho jazyka pi uen se cizmu jazykupozitivn - spolen jevy v mateskm i clovm jazyce usnaduj uen (esk student uc se polsky x anglicky x korejsky; neslyc uc se BSL, ASL x J, AJ)negativn (interference) odlinosti mezi mateskm a clovm jazykem brzd uen (do cizho jazyka penme struktury z mateskho jazyka)

  Jak je vliv ZJ pi uen se J?

 • Vliv mateskho jazyka pi uen se cizmu jazykupklad interference z J do AJ (engli):basic school x elementary schoolIm a good cooker. x Im a good cook.He is fifteen years. x He is fifteen.Please wash your dishes from hygienic reason! Otherwise we take the dishes and throw to garbages.pklad interference z ZJ do J:Kdo chytr lovk hod te knku.

 • Co vechno je teba umt, znt a vdt pro spn napsn textumechanick dovednost psanjazykov kompetence(slovn zsoba, gramatika, frazeologie, )vcn znalosti (znalosti o svt)(+ znalosti a zkuenosti tkajc se tmatu textu)

 • Co vechno je teba umt, znt a vdt pro spn napsn textukomunikan znalostischopnost zvolit vhodn prostedky pro svj zmrnap.: Nevadilo by vm, kdybych otevel okno? X To je hic, co?znalosti komunikanch norem (maximy, osloven, sdlen, rozlouen)Macurov, rozhodl jsem, e chci mt zkouku 26.1. A kdy? Ve 14 hodin.

 • Co vechno je teba umt, znt a vdt pro spn napsn textuschopnost svj projev organizovat a lenitznalosti a zkuenosti s texty rznch typ (p. vyprvn x vkladov text)

  S m mohou mt problm neslyc ci a studenti?

 • Gramotnost neslycchGramotnosta) formln gramotnostschopnost st a pst (mechanick ten a psan)b) funkn gramotnostschopnost st a pst s porozumnmfunkn ten, funkn psan

 • Vzkumy gramotnosti neslycch ve svt80. lta 20. st.neslyc opoutj Z a S jako funkn negramotntensk schopnost na rovni 9-ti 10-ti letch slycch dtStandfordsk vkonnostn testy (USA) zjiuj zkladn znalost k Z a Sv r. 1983 poprv pouity pro testovn neslycch

  90. lta 20. st.rove gramotnosti se zvila (USA, VB, Skandinvie)

 • Vzkumy gramotnosti neslycch v Rvzkum je teprve na potku (Macurov + CNES FF UK)nemme detailnj analzy, rozshlej studie, plon vzkumy, vzkumy porovnvajc slyc a neslyc vrstevnkydn standardizovan testy zjiujc rove psan etiny a ten s porozumnmsttn maturita z J przkum esk koln inspekce (1997)jedin plon vzkum psan etiny v r. 1998

 • Zvry przkumu esk koln inspekce z r. 1997 (przkum tenskch dovednost):=) nen pravda, e absolventi Z pro SP nerozum jednoduchm textm a jsou negramotn (porozumn jednoduchm textm x funkn gramotnost!)=) rozdly: nedoslchav x neslyc ci, ci jednotlivch kol=) ky, kterm test inil pote, oznaila SI za jedince se zvanmi rozumovmi nedostatky, kter by mohly bt dvodem pro zaazen do zvltnch kol=) podle I problm u nkterch tce SP k: mal slovn zsoba, neporozumn syntaxi, neznalost gramat. jev (pdov otzky, skloovn, atd.) =) nedostaten vyvinut komunikan systm, rezervy v prci uitel

 • Chyby v psanch textech neslycchTypy chybQuigley a Paul (1984) definovali 4 zkladn chyby v psan AJ:pidnvynechnnahrazenchyby ve slovosledu=) tyto chyby se objevuj tak v psan J eskch neslycch

 • Typy chyb v psan etin eskch neslycchRzn pohledy na chyby:

  z hlediska typu chyb hlediska pin tchto chybz hlediska jednotlivch jazykovch rovin

 • Typy chyb v psan etin eskch neslycch

  pidnpidn si, se: Mm se fajn a praxi se dobe jde. x (Mm se fajn a na praxi mi to dobe jde.)pidn slovesnch tvar:Lenka je pracuje. (Lenka pracuje)pidn dlouen u samohlsek:nest (nesta), napst (napsat), ztrtila (ztratila), m (mu).

 • Typy chyb v psan etin eskch neslycchvynechn slov:vodem mho 0 t nejsrdenji zdravm(dopisu)J u 0 na tebe 0 ty 0 neposlala balk. (J u se na tebe zlobm, e jsi neposlala balk) tak j sX 0 na vkend. (tak j s X jedu na vkend.)vynechn si, seLep sejt 0 0Phy. (Lep sejt se v Praze.)Babika 0 nezlob. (Babika se nezlob.) j omlouvm 0 (J se omlouvm.)

 • Typy chyb v psan etin eskch neslycchvynechn spony:Sestra 0 nemocn msc. (Sestra je nemocn msc.)To 0 ve. (To je ve.) Film 0 super. (Film je super.)

  vynechn pomocnch tvar slovesa bt:(My) potom 0 li do H. ((My) jsme potom li do H.) J u 0 ekal. (J u jsem ekal.)

 • Typy chyb v psan etin eskch neslycchvynechn infinitivu ve spojen s modlnmi slovesy:Ty nesm 0 kluka (Ty nesm mt kluka.)Me 0 penzion tak ? (Me jet do penzionu tak?)

  vynechn dlouen u samohlsek:vypda (vypad)

 • Typy chyb v psan etin eskch neslycchnahrazennahrazen nevhodnm slovem:mouka hladk a drsn (hrub)hlubok a nzk vody (mlk)na posledn asu (chvli)

  zmna hlsek: zapladim (zaplatim), kazeda (kazeta), odvolen (odvoln), kuktus (kaktus)

 • Typy chyb v psan etin eskch neslycchchyby ve slovosleduvliv interference z ZJnebo jin:Petr jsem u zkouky na pijmac.(Petr se u na pijmac zkouky.)

  nejednoznan chyby:M a ena se li dom 0. =)pidn se nebo vyputn slovesa?(Mu a ena li dom x Mu a ena se li dom najst.)

  Jak opravovat chyby v psanm textu?

 • Vliv eskho znakovho jazyka na psanou etinu eskch neslycch

  zmna sloves bt a mt:

  Krl Gilgame ml smutn. (Krl Gilgame byl smutn.)potom m trochu unaven (Potom byla trochu unaven.)Myslm znakov jazyk m velmi dleit pro neslyc (Myslm znakov jazyk je velmi dleit pro neslyc.)Stolika m sklenika, vno a cigaretu.(Na stolice je sklenika, vno a cigareta.)jsem trochu problem (mm trochu problm.)

 • Vliv eskho znakovho jazyka na psanou etinu eskch neslycch- lexikln vyjadovn asu:Minul chodit na vnoce (Minul vnoce)J srodie jsme vminul as vsobotu jeli se podvat (J s rodii jsme se jeli podvat)

  - lexikln vyjadovn zpsobu:ptm se mete vtvrtek. (Mete ve tvrtek?)pt se bude dom (Pjdu dom?)

  - lexikln vyjadovn vidu:bude mon koupit motorku (Mon si koupm motorku.)Dnes jsem polu fax hotovo zaplat. (Dnes jsem poslal fax a zaplatil.)

 • Vliv eskho znakovho jazyka na psanou etinu eskch neslycchzmna spojek proto a protoe (nerozliovn dsledkovch a dvodovch vztah):

  Ztra pojedeme na vlaku lyovat, proto ztra tu budou mlo lid, proto oni chod do prce. (protoe ztra tu bude mlo lid, protoe chod do prce.)ty bylo bere detnk, proto pr (ty sis bral/a detnk, protoe pr)neme chodit, proto on star (neme chodit, protoe je star.)J pod nemm as proto mj synku m rd a radost pdu snhu. (J pod nemm as, protoe mj synek m radost z toho, e pad snh.)

 • Vliv eskho znakovho jazyka na psanou etinu eskch neslycch

  absence skloovn ve vt:

  profesionl tlumonk (profesionln tlumonk)film podle skutenost (film podle skutenosti)ten kniha (ten knihy).od z zase zmna tarif (zmna tarifu)

 • Vliv eskho znakovho jazyka na psanou etinu eskch neslycch

  vliv ZJ na slovosled:

  Bude dlat co? (Co bude dlat?)Jdlo bez. (Bez jdla.)Kdo vhra firma slo? (Jak je slo firmy, kter vyhrla?)Ped srpen bylo spolu slibuje... (Jet ne byl srpen jsi mi slbila)

 • Vliv eskho znakovho jazyka na psanou etinu eskch neslycchpevod struktur ze ZJ:

  a neme bt to dlat vtom titulky ???(A neme se to udlat s titulky?)kdo chytr lovk hod te knku(Chytr lovk me st knku)M to vad....musel jsem pst, to je moc prce.(Vad mi, e jsem musel pst, to je moc namhav.)Mj typ vdy mluvim pravdu.(Jsem pravdomluvn.)

 • Typy chyb podle jazykovch rovinTypy chyb podle jazykovch rovin

  Fonologick rovina (rovina hlsek)Morfologick rovina (skloovn, asovn)Lexikln rovina (slovn zsoba)Syntaktick rovina (stavba vty)Stylistick rovina (styl textu)Textov rovina (vstavba textu)

 • Typy chyb podle jazykovch rovinFonologick rovinachyby vgrafickm zznamu dlky hlsek: mam rdost (mm radost) ztrtila (ztratila)vdm (vidm)nevdela (nevdla)

  vynechn hlsek nebo slabik: jes0li (jestli), dosle0hl jsem (doslechl jsem se), kop0ec (kopanec), u0sted (uprosted)

 • Typy chyb podle jazykovch rovinMorfologick rovinazmna slovnch druh:

  Pt podnej pemlej co je dleit pro tebe. (Pt podn pemlej, co je pro tebe dleit.) Mj se hezky a hezk vyspinkej si (Mj se hezky a hezky se vyspinkej.) Nejvc sexy je Halle Berry a navc je lehk nedoslchav. (Nejvc sexy je Halle Berry a navc je lehce nedoslchav.) film je hrzy (film je hrza/hrozn) herec nen kvalita (herci nejsou kvalitn) ZJ nen primitiv (ZJ nen primitivn)

 • Typy chyb podle jazykovch rovinzmna hlsek: tme (dme) dvkrt (dvakrt)

  pemstn hlsek ve slov (metateze): kletr (klter) mhla (mlha)

  nesprvn poad hlsek nebo chyby vpepisu slova: objedavnka (objednvka) rebehitilice (rehabilitace) svdvit (vdt) biko (bicho)

 • Typy chyb podle jazykovch rovinuvn sloves ve tvaru 3. osoby j. . ptomnho asu oznamovacho zpsobu (absolutn/nepznakov tvar):

  =) 3. osoba j. . me nahrazovat infinitiv: j mus hld (j musm hldat) ty bude m svtek (ty bude mt svtek) budeme sprchuje (budeme se sprchovat)

  =) 3. osoba j. . me nahrazovat rozkazovac zpsob: prosm t pome (prosm t, pomo) ty pole balk (poli balk)

 • Typy chyb podle jazykovch rovin=) 3. osoba j. . pro tvary jinch slovesnch osob:

  pt ti pu a nebo t uvid (pt ti napu nebo t uvidm) (ty) nemus dopis (ty nemus pst dopis) (my) me (My meme) (j) polet (J poletm) napi ek (Napi, ekm)

  jin ppady uit 3. osoby j. . (porozumn z kontextu: Helena nechce hada. (Nechci se hdat. Pe Helena o sob) Svtlana je as dom. (Svtlana u pojede dom. Pe Svtlana) Pavla mla fotbal a potom nakupovala chodila do H. (Byla jsem na fotbale a potom jsem nakupovala a la do H. Pe Pavla.)

 • Typy chyb podle jazykovch rovin- vyjden minulho asu pomoc minulho tvaru slovesa dlat: Neslyc, kter nabz nedlal zmnit tarif a T-mobile vdy dlal zmnit tarif. (Tarif, kter neslyc nabzej, se nemn, T-mobile vdy mnil tarif.)

  =) ast uit slovesa dlat jako pomocnho slovesa: dlal jsem hovor. (Prozvonil jsem.) budes delat vybehat. (vybhne se mnou(?)) delas diskriminace menisina. (diskriminuje meninu. Doktor dl svin (Doktor je svin/dl svirny.)

 • Typy chyb podle jazykovch rovinvyjden ptomnho asu lexikln: Tak nejsi uplne rozumet o Deaf kultura (Nerozum tak pln kultue Neslycch.) X, jsi omyl (X, ml se.)

  vyjden budoucho asu lexikln: take me vubec neoznamil,ze bude zmenit pausal, atd (Tak m vbec neoznmili, e zmn paul.)

 • Typy chyb podle jazykovch rovinLexikln rovina

  asto mal slovn zsoba =)ast opakovn slovneznalost a nepouvn synonym a antonymneznalost vztah vznamov podazenosti a nadazenosti (slova nadazen a podazen) pemra konkrtnch slov, absence abstraktnch slov celkov: vce substantiv, adjektiv a sloves, mn zjmen, pslovc, pedloek a spojek

 • Typy chyb podle jazykovch rovinpidn nadbytench slov:

  Vidm, e se tu nikdo nepispl. (Vidm, e tu nikdo nepispl.) Musm se snjakm manaerem domluvit vklidn dohod... (Musm se s njakm manaerem v klidu domluvit.) co je tady zde napsno, je nesmysl. (To, co je tady napsno, je nesmysl.) jednou bude provdy natrvalo (Bude to natrvalo./Bude to jednou provdy.)

 • Typy chyb podle jazykovch rovinvynechn slov -nap. pedloek:to je 0 podku (To je v podku.)b 0 slyc diskuze (B do slyc diskuze/B diskutovat se sly.)

  vynechn spojek:koda 0 vy neumte ZJ (koda, e neumte ZJ.) vynechn vce slov: Kdo 0 30let ohluchy tak bude 0 horsi zivot, protoze 0 nezvykl jak 0 oci (Kdo je 30 let ohluchl/ve 30ti letech ohluchne, bude to mt vivot t, protoe nen zvykl pouvat oi)

 • Typy chyb podle jazykovch rovinSyntaktick rovina

  krtk a jednoduch vty (oznamovac, vinnm rod): Tatnek sed a st noviny. (Tatnek sed a te noviny.)mlo souvtast opakovn nkolik mlo vzorc: (podmt psudek, podmt psudek psloven uren)opakovn slov

 • Typy chyb podle jazykovch rovinvty asto psob nesouvisle, nespojit, mechanicky za sebou, bez spojovacch vraz a odkazovn:

  Maminka je vysok a thl, ale jenom velk bicho. Je zelen aty. Nohy je dlouh. M oikliv prsa. M velk hlava. M erven nos. M mlo vlasy. M zk krk.

 • Typy chyb podle jazykovch rovinpi spojovn dvou vt: zmna proto a protoe vyjadovn piny slovem dvod vyjadovn asovch a podmnkovch vztah slovem potom

  chyby ve slovosledu: Nazdrek, dlouho jsem nebyl tu. (Nazdrek, dlouho jsem tu nebyl.) Mj nejoblbenj je herec Denzel Washington. (Mj nejoblbenj herec je Denzel Washington.) jak je mezi rozdl esk film i Americk film i zahrann. (jak je rozdl mezi eskm filmem, americkm filmem nebo zahraninm.)

 • Typy chyb podle jazykovch rovinStylistick rovina

  - nevhodn vbr slov a slovnch spojen:Praha je hezk msto, ale ti lidi jsou pkn narvan, to asi jsi vidla e? (Praha je hezk msto, ale je tam pkn narvno, to jsi asi vidla, e?)ern vtip (ern humor)Nesmysly nevitam... (Nesmysly nechci/nezajmaj m)hzte na Neslyc CZ a T-Mobile jako "neslyc zve" (Stujete si na Neslyc CZ a T-Mobile jako kdyby neslyc byli njac

  - knin vrazy:etina je asi posledn jako bvaj jen ve vlasti. (jen ve vlastn zemi)Zstavam vrn Vodafone u po 5let a jsem spokojen. (u 5 let)

 • Typy chyb podle jazykovch rovinTextov rovina

  - celkov krat texty- texty pomrn jednorod po strnce pisatele (? vk, pohlav, typu a stupe ztrty sluchu autor), adresta, typu textu, funkce textu- text psob asto strnulm a neosobnm dojmem- absence koheze a koherence (vty i jednotliv slova jsou mechanicky azena za sebe)

 • Typy chyb podle jazykovch rovinoddlen jazykov formy a obsahu doslovn citace vt nebo struktur:

  Otec lou spolu Helenka, kter je ikovn a mnoh Vm vysvtl., Poslm ti spozdravem. Pedem mho dopis. (uprosted textu) vodem mho t co nejsrdenji zdravm. Potom napite objednvka centrum. Drm si vs na palce a nejlep hodnocen dik za kladne pochopeni, X je krasneho,jak bojovnici ozyvali bojove kriky a sekali ci mavali zbrani ve pocetne sarvatce.

 • Piny problm a monosti een souasnho stavu funkn gramotnosti neslycch

  Piny nzk funkn gramotnosti neslycch:

  neslyc dt nen vkritickm obdob vystaveno jazyku, kter me pirozen vnmatve kolch se vyuuje J stejnou metodou jako se vyuuj slyc, nikoli J jako ciz jazykJ navc pln roli uebn komunikace (vyuuje se vJ) !redukovan osnovyna stran je chyba?motivace neslycch ke ten

 • Piny problm a monosti een souasnho stavu funkn gramotnosti neslyccheen souasnho stavu:vuka J jako cizho jazykabilingvln metoda =) lep vsledky v gramotnosti ne orln metoda nebo TK

  zmna pstupu ke gramotnosti: mt zetel ktomu, e ten a psan jsou vzjemn souvisejc procesyzajistit prosted bohat na psan/titn informacepedtensk aktivity (diskuse ped tenm pomoc otzek, rozhovor nad obrzkem, smantick mapy pojm souvisejcch sobsahem textu)ten zen uitelemkontrastivn zpsob vukydenkov rozhovory, dopisy

  *********************************************