PSK 4256 - Pipe Class E63H3A for Pressure Purposes. Austenitic-ferritic Stainless CrNiMo-steel

  • Published on
    11-Oct-2015

  • View
    25

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PSK 4256 Pipe Class E63H3A for Pressure Purposes. Austenitic-ferritic Stainless CrNiMo-steel

Transcript

<ul><li><p>PSK Standardisointi STANDARDI PSK 4256 PSK Standards Association E63H3A COPYRIGHT: PSK Standardisointiyhdistys ry 2009-04-16 1 (15) </p><p>MYYNTI: PSK Standardisointiyhdistys ry, PUH. (09) 72 880 880 WWW-OSOITE: www.psk-standardisointi.fi, SHKPOSTI psk@psk-standardisointi.fi </p><p> PUTKILUOKKA E63H3A PAINELAITEKYTTN. AUSTENIITTIS-FERRIITTINEN RUOSTUMATON CrNiMo-TERS Pipe class E63H3A for pressure purposes. Austenitic-ferritic stainless CrNiMo-steel </p><p>Ristiriitatapauksissa ptee suomenkielinen teksti. In the case of a conflict the Finnish text shall prevail. </p><p> Sisllys 1 Soveltamisala 2 Viittaukset 3 Materiaalit 4 Mitat 5 Putkiluokan sallitut kyttpaineet ja lmptilat Opastavia tietoja O.1 Laskentaperusteet O.2 Nimikkeen muodostaminen O.3 Putkiluokan tunnus </p><p>Contents 1 Scope 2 References 3 Materials 4 Dimensions 5 The allowable operating pressures and tem-</p><p>peratures Information for guidance O.1 Calculation criteria O.2 Forming of designation O.3 Identification of the pipe class </p><p>1 SOVELTAMISALA </p><p>1 SCOPE </p><p>Tss standardissa esitetn putkiluokkaan E63H3A kuuluvien painelaitekyttn tarkoitettujen putkien ja putkenosien materiaalit, mitat ja putki-luokan paineenkestvyys. Tmn putkiluokan suu-rin sallittu paine on 63 bar lmptilassa 20 C ja suurin sallittu lmptila 250 C. </p><p>This standard specifies the materials and dimen-sions of the pipes and fittings belonging to the pipe class E63H3A, as well as the pressure rating of the pipe class. In this pipe class the allowable pres-sure at temperature 20 C is 63 bar and the maxi-mum allowable temperature 250 C. </p><p>Putkiluokkien mrittely on esitetty standardissa PSK 4201 ja lisksi standardeissa SFS-EN 13480-25 on mritelty muita putkiston suunnittelussa ja valmistuksessa huomioon otettavia vaatimuksia. </p><p>The definition of the pipe classes is introduced in standard PSK 4201. Additional requirements to be taken into account in piping design and manufac-turing are defined in standard SFS-EN 13480 parts 25. </p><p>2 VIITTAUKSET </p><p>2 REFERENCES </p><p>PSK 4201 Putkiluokat. Mrittely. 2007 </p><p>PSK 4201 Pipe classes. Definition. 2007 </p><p>SFS-EN 1092-1 Laipat ja laippaliitokset. Pyret laipat putkille, venttiileille, yhteille ja varusteille, PN-mitoitetut. Osa 1: Terksiset laipat. 2007 </p><p>SFS-EN 1092-1 Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated - Part 1: Steel flanges. 2007 </p><p>SFS-EN 1514-1 Flanges and their joints. Di-mensions of gaskets for PN-designated flanges. Part 1: Non-metallic flat gaskets with or without inserts. 1997 </p><p>SFS-EN 1514-1 Flanges and their joints. Dimen-sions of gaskets for PN-designated flanges. Part 1: Non-metallic flat gaskets with or without inserts. 1997 </p><p>SFS-EN 10025-2 Kuumavalssatut rakenneterk-set. Osa 2: Seostamattomat rakenneterkset. Tek-niset toimitusehdot. 2004 </p><p>SFS-EN 10025-2 Hot rolled products of struc-tural steels. Part 2: Technical delivery conditions for non-alloy structural steels. 2004 </p><p>SFS-EN 10028-2 Painelaiteterkset. Levytuotteet. Osa 2: Kuumalujat seostamattomat ja seosterk-set. 2009 </p><p>SFS-EN 10028-2 Flat products made of steels for pressure purposes. Part 2: Non-alloy and alloy steels with specified elevated temperature proper-ties. 2009 </p></li><li><p>PSK Standardisointi PSK 4256 E63H3A 2 (15) SFS-EN 10028-7 Painelaiteterkset. Levytuotteet. Osa 7: Ruostumattomat terkset. 2007 </p><p>SFS-EN 10028-7 Flat products made of steels for pressure purposes. Part 7: Stainless steels. 2007 </p><p>SFS-EN 10204 Metallituotteiden ainestodistuk-set. 2004 </p><p>SFS-EN 10204 Metallic products. Types of inspec-tion documents. 2004 </p><p>SFS-EN 10217-7 Hitsatut painelaitetersputket. Tekniset toimitusehdot. Osa 7: Ruostumattomat tersputket. 2005 </p><p>SFS-EN 10217-7 Welded steel tubes for pressure purposes. Technical delivery conditions. Part 7: Stainless steel tubes 2005 </p><p>SFS-EN 10222-5 Painelaiteterkset. Takeet. Osa 5: Martensiittiset, austeniittiset ja austeniittis-ferriittiset ruostumattomat terkset. 2000 </p><p>SFS-EN 10222-5 Steel forgings for pressure purposes. Part 5: Martensitic, austenitic and aus-tenitic-ferritic stainless steels. 2000 </p><p>SFS-EN 10241 Steel threaded pipe fittings. 2000 </p><p>SFS-EN 10241 Steel threaded pipe fittings. 2000 </p><p>SFS-EN 10253-4 Pittishitsattavat putkenosat. Osa 4: Toimituserkohtaisesti tarkastettavat aus-teniittiset ja austeniittis-ferriittiset (duplex) terkset. 2008 </p><p>SFS-EN 10253-4 Butt-welding pipe fittings-Part 4: Wrought austenitic and austenitic-ferritic (duplex) stainless steels with specific inspection require-ments. 2008 </p><p>SFS-EN 10272 Painelaiteterkset. Ruostumat-tomat terstangot. 2007 </p><p>SFS-EN 10272 Stainless steel bars for pres-sure purposes. 2007 </p><p>SFS-EN 13480-2 Metalliset teollisuusputkistot. Osa 2: Materiaalit. 2002 </p><p>SFS-EN 13480-2 Metallic industrial piping. Part 2: Materials. 2002 </p><p>SFS-EN 13480-3 Metallic industrial piping. Part 3: Design and calculation. 2002 </p><p>SFS-EN 13480-3 Metallic industrial piping. Part 3: Design and calculation. 2002 </p><p>SFS-EN 13480-3 + A1 Metalliset teollisuusputkis-tot. Osa 3: Suunnittelu ja laskenta. 2006 </p><p>SFS-EN 13480-3 + A1 Metallic industrial piping. Part 3: Design and calculation. 2006 </p><p>SFS-EN 13480-3/A2 Metallic industrial piping. Part 3: Design and calculation. 2007 </p><p>SFS-EN 13480-3/A2 Metallic industrial piping. Part 3: Design and calculation. 2007 </p><p>SFS-EN 13480-4 Metalliset teollisuusputkistot. Osa 4: Valmistus ja asennus. 2002 </p><p>SFS-EN 13480-4 Metallic industrial piping. Part 4: Fabrication and installation. 2002 </p><p>SFS-EN 13480-5 Metalliset teollisuusputkistot. Osa 5: Tarkastus ja testaus. 2002 </p><p>SFS-EN 13480-5 Metallic industrial piping. Part 5: Inspection and testing. 2002 </p><p>SFS-EN 20898-2 Kiinnityselinten lujuusominai-suudet. Osa 2: Mutterit. Metrinen kierre. 1994 </p><p>SFS-EN 20898-2 Mechanical properties of fasten-ers. Part 2: Nuts with specified proof load values. Coarse thread. 1994 </p><p>SFS-EN ISO 898-1 Kiinnityselimien lujuusomi-naisuudet. Seostamattomat ja seosterkset. Osa 1: Ruuvit ja vaarnaruuvit. 2000 </p><p>SFS-EN ISO 898-1 Mechanical properties of fas-teners made of carbon steel and alloy steel. Part 1: Bolts, screws and studs. 2000 </p><p>SFS-EN ISO 4014 Hexagon head bolts. Product grades A and B. 2001 </p><p>SFS-EN ISO 4014 Hexagon head bolts. Product grades A and B. 2001 </p><p>SFS-EN ISO 4032 Hexagon nuts, style 1. Product grades A and B. 2001 </p><p>SFS-EN ISO 4032 Hexagon nuts, style 1. Product grades A and B. 2001 </p><p>SFS-EN ISO 7089 Plain washers. Normal series. Product grades A. 2001 </p><p>SFS-EN ISO 7089 Plain washers. Normal series. Product grade A. 2001 </p></li><li><p>PSK Standardisointi PSK 4256 E63H3A 3 (15) 3 MATERIAALIT </p><p>3 MATERIALS </p><p>Thn putkiluokkaan kuuluvien DN 10DN 400 putkien materiaali on austeniittis-ferriittinen ruos-tumaton ters 1.4462 (X2CrNiMoN 22-5-3) SFS-EN 10217-7. </p><p>The material of pipes DN 10 ... DN 400 belonging to this pipe class is austenitic-ferritic steel 1.4462 (X2CrNiMoN 22-5-3) SFS-EN 10217-7. </p><p>Kyrien, kartioiden, T-putkien, ptyjen ja putki-kaulusten materiaali on austeniittis-ferriittinen ruos-tumaton ters 1.4462 (X2CrNiMoN 22-5-3), SFS-EN 10253-4. </p><p>The material of elbows, reducers, tees, caps and collars is austenitic-ferritic steel 1.4462 (X2CrNiMoN 22-5-3), SFS-EN 10253-4. </p><p>Muiden putkiluokkaan kuuluvien osien materiaalit on esitetty taulukossa 3. </p><p>The materials of other components belonging to this pipe class are specified in Table 3. </p><p>Putkille, putkenosille ja laipoille vaaditaan standar-din SFS-EN 10204 mukainen ainestodistus 3.1, mist tulee ilmet, ett materiaalin valmistajalla on Euroopan yhteisn sijoittuneen toimivaltaisen eli-men sertifioima laatujrjestelm, joka kattaa kysei-sen materiaalityypin valmistamisen. Muiden putki-luokkaan kuuluvien komponenttien ainestodistus-vaatimukset on esitetty taulukossa 3. </p><p>Material certificate 3.1 according to standard SFS-EN 10204 is required for pipes, fittings and flanges. The certificate shall demonstrate that the manufacturer of the material has a quality system certified by an authorized body in EU, which cov-ers manufacturing of the material type in question. The requirements of material certificates for the other components belonging to this pipe class are specified in Table 3. </p><p>Tilauksessa on huomioitava, ett standardin SFS-EN 10217-7 mukaan merkinnll C1 varustettua putkea saa kytt korkeintaan luokkaan I kuulu-viin putkistoihin ja merkinnll C2 varustettua put-kea korkeintaan luokkaan II kuuluviin putkistoihin. </p><p>When ordering it shall be taken into account that according to standards SFS-EN 10217-7 the pipes marked with C1 are allowed to be used in piping belonging to category I at the most. The pipes marked with C2 are allowed to be used in category II at the most. </p><p>Putkenosien mukana on lisksi toimitettava valmis-tajan laatima todistus, josta selvi standardin SFS-EN 10253-4 vaatimat valmistustiedot. </p><p>Additionally, manufacturer's certificate specifying the manufacturing information according to stan-dard SFS-EN 10253-4 shall be delivered with the pipe fittings. </p></li><li><p>PSK Standardisointi PSK 4256 E63H3A 4 (15) 4 MITAT </p><p>4 DIMENSIONS </p><p>Putkiluokkaan E63H3A kuuluvien putkien ja put-kenosien mitat ja mittastandardit on esitetty taulu-koissa 1, 2 ja 3. </p><p>The dimensions and standards of pipes and fittings belonging to the pipe class E63H3A are shown in Tables 1, 2 and 3. </p><p>Kaikki putkenosat ovat standardiehdotuksen SFS-EN 10253-4 tyyppi A, joilla seinmnpaksuus on sama liitospiss ja osan keskell. Seinmn-paksuudet voidaan joutua tarvittaessa viistmn hitsauspiss vastaamaan liittyv komponenttia. </p><p>All pipe fittings are of type A according to standard SFS-EN 10253-4. Their wall thickness is the same in weld ends and in the middle of the fitting. It might be necessary to bevel the wall at weld ends to correspond the connected component. </p><p>Muotokappaleiden seinmnpaksuudet taulukossa 1 voivat poiketa standardissa SFS-EN 10253-4 esitetyist paksuuksista. </p><p>Wall thicknesses of the pipe fittings in Table 1 may deviate from those specified in SFS-EN 10253-4. </p><p>Taulukko 1 Putkien, kyrien, ptyjen, kartioiden ja T-putkien mitat (mm) Table 1 The dimensions of pipes, elbows, caps, reducers and tees (mm) </p><p>Putki </p><p>Pipe </p><p>Kyr </p><p>Elbow </p><p>Pty </p><p>Cap </p><p>SFS-EN 10217-7 </p><p>SFS-EN 10253-4 </p><p>SFS-EN 10253-4 </p><p>Kartio </p><p>Reducer </p><p>T-putki </p><p>Tee </p><p>SFS-EN 10253-4 </p><p> SFS-EN 10253-4 </p><p>Nimellis-koko </p><p>Ulko-halkaisija </p><p>Putki Kyr </p><p>Pty Nimellis-koko </p><p>Ulko-halkaisija </p><p>Kartio 1) T-putki </p><p>Nominal size </p><p>Outer diameter </p><p>Pipe Elbow Cap Nominal size </p><p>Outer diameter </p><p>Reducer 1) Tee </p><p>DN D T T R 2) T K DN1 D1 T T1 L T T1 F G </p><p>10 17,2 1,6 1,6 38 - - - - - - - - - - - </p><p>15 21,3 1,6 1,6 28 1,6 25 15 21,3 - - - 1,6 1,6 25 25 </p><p> 10 17,2 1,6 - 12 - - - - </p><p>20 26,9 1,6 1,6 29 1,6 25 20 26,9 - - - 1,6 1,6 29 29 </p><p> 15 21,3 1,6 - 17 1,6 1,6 29 29 </p><p> 10 17,2 1,6 - 29 - - - - </p><p>25 33,7 1,6 1,6 38 1,6 38 25 33,7 - - - 1,6 1,6 38 38 </p><p> 20 26,9 1,6 - 20 1,6 1,6 38 38 </p><p> 15 21,3 1,6 - 37 1,6 1,6 38 38 </p></li><li><p>PSK Standardisointi PSK 4256 E63H3A 5 (15) Nimellis-koko </p><p>Ulko-halkaisija </p><p>Putki Kyr </p><p>Pty Nimellis-koko </p><p>Ulko-halkaisija </p><p>Kartio 1) T-putki </p><p>Nominal size </p><p>Outer diameter </p><p>Pipe Elbow Cap Nominal size </p><p>Outer diameter </p><p>Reducer 1) Tee </p><p>DN D T T R 2) T K DN1 D1 T T1 L T T1 F G </p><p>32 42,4 1,6 1,6 48 1,6 38 32 42,4 - - - 1,6 1,6 48 48 </p><p> 25 33,7 1,6 - 26 1,6 1,6 48 48 </p><p> 20 26,9 1,6 - 46 1,6 1,6 48 48 </p><p> 15 21,3 - - - 1,6 1,6 48 48 </p><p>40 48,3 1,6 2 57 1,6 38 40 48,3 - - - 2 2 57 57 </p><p> 32 42,4 2 - 17 2 1,6 57 57 </p><p> 25 33,7 2 - 43 2 1,6 57 57 </p><p> 20 26,9 2 - 63 2 1,6 57 57 </p><p>50 60,3 1,6 2 76 1,6 38 50 60,3 - - - 2,6 2,6 125 125 </p><p> 40 48,3 2 - 36 2,6 1,6 125 125 </p><p> 32 42,4 2 - 53 2,6 1,6 125 125 </p><p> 25 33,7 2 - 79 2,6 1,6 125 125 </p><p> 20 26,9 2 - 99 - - - - </p><p>65 76,1 2 2,6 95 2 38 65 76,1 - - - 2,6 2,6 140 140 </p><p> 50 60,3 2,6 - 47 2,6 2 140 140 </p><p> 40 48,3 2,6 - 82 2,6 1,6 140 140 </p><p> 32 42,4 2,6 - 100 2,6 1,6 140 140 </p><p> 25 33,7 2,6 - 126 - - - - </p><p>80 88,9 2,6 2,6 114 2,6 51 80 88,9 - - - 3,2 3,2 150 150 </p><p> 65 76,1 2,6 - 38 3,2 2,6 150 150 </p><p> 50 60,3 2,6 - 85 3,2 2 150 150 </p><p> 40 48,3 2,6 - 120 3,2 1,6 150 150 </p><p> 32 42,4 2,6 - 138 - - - - </p><p>100 114,3 2,6 3,2 152 2,6 64 100 114,3 - - - 4 4 160 160 </p><p> 80 88,9 3,2 - 75 4 3,2 160 160 </p><p> 65 76,1 3,2 - 113 4 2,6 160 160 </p><p> 50 60,3 3,2 - 160 4 2 160 160 </p><p> 40 48,3 3,2 - 195 - - - - </p></li><li><p>PSK Standardisointi PSK 4256 E63H3A 6 (15) Nimellis-koko </p><p>Ulko-halkaisija </p><p>Putki Kyr </p><p>Pty Nimellis-koko </p><p>Ulko-halkaisija </p><p>Kartio 1) T-putki </p><p>Nominal size </p><p>Outer diameter </p><p>Pipe Elbow Cap Nominal size </p><p>Outer diameter </p><p>Reducer 1) Tee </p><p>DN D T T R 2) T K DN1 D1 T T1 L T T1 F G </p><p>125 139,7 3,2 4 190 3,2 76 125 139,7 - - - 5 5 180 180 </p><p> 100 114,3 4 - 75 5 4 180 180 </p><p> 80 88,9 4 - 151 5 3,2 180 180 </p><p> 65 76,1 4 - 188 5 2,6 180 180 </p><p> 50 60,3 4 - 235 - - - - </p><p>150 168,3 3,2 5 229 3,2 89 150 168,3 - - - 6,3 6,3 200 200 </p><p> 125 139,7 4 - 85 6,3 5 200 200 </p><p> 100 114,3 4 - 160 6,3 4 200 200 </p><p> 80 88,9 4 - 235 6,3 3,2 200 200 </p><p> 65 76,1 4 - 273 - - - - </p><p>200 219,1 4 6,3 305 4 102 200 219,1 - - - 8 8 250 250 </p><p> 150 168,3 5 - 150 8 6,3 250 250 </p><p> 125 139,7 5 - 235 8 5 250 250 </p><p> 100 114,3 5 - 310 8 4 250 250 </p><p> 80 88,9 5 - 385 - - - - </p><p>250 273 5 8 381 5 127 250 273 - - - 10 10 300 300 </p><p> 200 219,1 6,3 - 160 10 8 300 300 </p><p> 150 168,3 6,3 - 310 10 6,3 300 300 </p><p> 125 139,7 6,3 - 395 10 5 300 300 </p><p> 100 114,3 6,3 - 470 - - - - </p><p>300 323,9 6,3 8 457 6,3 152 300 323,9 - - - 12,5 12,5 330 330 </p><p> 250 273 6,3 - 151 12,5 10 330 330 </p><p> 200 219,1 6,3 - 310 12,5 8 330 330 </p><p> 150 168,3 6,3 - 461 12,5 6,3 330 330 </p><p> 125 139,7 6,3 - 545 - - - - </p><p>350 355,6 6,3 10 533 6,3 165 350 355,6 - - - 12,5 12,5 360 360 </p><p> 300 323,9 8 - 94 12,5 12,5 360 360 </p><p> 250 273 8 - 244 12,5 10 360 360 </p><p> 200 219,1 8 - 404 12,5 8 360 360 </p><p> 150 168,3 8 - 554 - - - - </p></li><li><p>PSK Standardisointi PSK 4256 E63H3A 7 (15) Nimellis-koko </p><p>Ulko-halkaisija </p><p>Putki Kyr </p><p>Pty Nimellis-koko </p><p>Ulko-halkaisija </p><p>Kartio 1) T-putki </p><p>Nominal size </p><p>Outer diameter </p><p>Pipe Elbow Cap Nominal size </p><p>Outer diameter </p><p>Reducer 1) Tee </p><p>DN D T T R 2) T K DN1 D1 T T1 L T T1 F G </p><p>400 406,4 8 12,5 610 8 178 400 406,4 - - - 14,2 14,2 400 400 </p><p> 350 355,6 10 - 150 14,2 12,5 400 400 </p><p> 300 323,9 10 - 244 14,2 10 400 400 </p><p> 250 273 10 - 395 14,2 8 400 400 </p><p> 200 219,1 10 - 554 - - - - </p><p>1) Mitat koskevat mys epkeskeisi kartioita. 2) Putkikoossa DN 10 kytetn putkitaivutusta. 1) The dimensions apply also to eccentric reducers. 2) For size DN 10 a pipe bend is used. </p></li><li><p>PSK Standardisointi PSK 4256 E63H3A 8 (15) </p><p>Taulukko 2 Laippojen mitat Table 2 The dimensions of flanges </p><p>PN 63 </p><p> SFS-EN 1092-1 </p><p>tyyppi 11 type 11 </p><p> tyyppi 02 &amp; 35 type 02 &amp; 35 </p><p>Ruuvit Bolts </p><p>Sokeointilevy Spade </p><p>Umpilaipan vuorauslevy </p><p>Lining plate for blind flange </p><p>DN D K </p><p>Mr Quantity </p><p>Koko Size </p><p>H2 C2 H4 C1 F </p><p>d 1) s d 1) s </p><p>10 100 70 4 12 45 20 - - - 56 5 56 2 15 105 75 4 12 45 20 - - - 61 5 61 2 20 130 90 4 16 48 22 - - - 72 5 72 2 25 140 100 4 16 58...</p></li></ul>