PSV : Kepentingan Kurikulum PSV

  • Published on
    06-Apr-2018

  • View
    229

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>8/3/2019 PSV : Kepentingan Kurikulum PSV</p><p> 1/8</p><p>PENDIDIKAN SENI VISUAL</p><p>KEPENTINGAN DAN</p><p>PERKEMBANGAN KURIKULUM</p></li><li><p>8/3/2019 PSV : Kepentingan Kurikulum PSV</p><p> 2/8</p><p>Pemilihan</p><p>stategi</p><p>mengajar</p><p>Pemilihan</p><p>kandungan</p><p>Membuat</p><p>keputusan</p><p>mengenaiurutan</p><p>kandungan</p><p>yang akan</p><p>diajar</p><p>Pelaksanaan</p><p>kurikulum</p><p>dalam kontekssekolah, murid</p><p>dan</p><p>persekitaran</p><p>berbeza</p><p>PRINSIP-PRINSIP KURIKU</p></li><li><p>8/3/2019 PSV : Kepentingan Kurikulum PSV</p><p> 3/8</p><p>KBSR</p></li><li><p>8/3/2019 PSV : Kepentingan Kurikulum PSV</p><p> 4/8</p><p>Kurikulum Baru Sekolah Rendah ditukarkan</p><p>kepada nama baharu iaitu Kurikulum Bersepadu</p><p>Sekolah Rendah-1993</p></li><li><p>8/3/2019 PSV : Kepentingan Kurikulum PSV</p><p> 5/8</p><p>OBJEKTIFOBJEKTIF</p><p>PENUBUHANPENUBUHAN</p></li><li><p>8/3/2019 PSV : Kepentingan Kurikulum PSV</p><p> 6/8</p><p>Menguasai BM selaras dengan</p><p>kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan</p><p>Menguasai kemahiran asas 3M dalam bahasa</p><p>pengantar</p><p>Menguasai kemahiran berfikir dan kemahiran</p><p>belajar</p><p>Menguasai kemahiran saintifik dan teknikal</p><p>Bertutur, membaca, menulis dan memahami</p><p>bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua</p></li><li><p>8/3/2019 PSV : Kepentingan Kurikulum PSV</p><p> 7/8</p><p>CIRICIRI--CIRI KBSRCIRI KBSR</p></li><li><p>8/3/2019 PSV : Kepentingan Kurikulum PSV</p><p> 8/8</p></li></ul>