PSV - Pengurusan Studio PSV

  • Published on
    06-Apr-2018

  • View
    234

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>8/2/2019 PSV - Pengurusan Studio PSV</p><p> 1/16</p><p>Pengurusan Bilik</p><p>Darjah</p></li><li><p>8/2/2019 PSV - Pengurusan Studio PSV</p><p> 2/16</p><p>Sinopsis Tajuk</p><p> Tajuk ini meliputi Susun atur bilikPendidikan Seni Visual, panduankeselamatan, etika dan tanggungjawab,</p><p>inventori dan penyimpanan. Bagimelengkapkan diri anda sebagai gurumata pelajaran PSV, anda seharusnyaboleh memahami dengan jelas aspekpengurusan bilik Pendidikan Seni Visualdan pengendalian berkaitan dengan hasilkerja murid.</p></li><li><p>8/2/2019 PSV - Pengurusan Studio PSV</p><p> 3/16</p><p>Hasil Pembelajaran</p><p> Menganalisis susun atur bilik PSV serta</p><p>menyenarai dan menjelaskan pelan bilik</p><p>PS</p><p>V yang kondusif mengambilkira aspeksusun atur, panduan keselamatan,etika</p><p>dan tanggungjawab, inventori dan</p><p>penyimpanan</p></li><li><p>8/2/2019 PSV - Pengurusan Studio PSV</p><p> 4/16</p><p>Kerangka Tajuk</p></li><li><p>8/2/2019 PSV - Pengurusan Studio PSV</p><p> 5/16</p><p>Susun Atur bilik PSV</p></li><li><p>8/2/2019 PSV - Pengurusan Studio PSV</p><p> 6/16</p><p>Susun atur yang menarik akan</p><p>menceriakan suasana</p></li><li><p>8/2/2019 PSV - Pengurusan Studio PSV</p><p> 7/16</p><p> Lemlech (1979) mendefinisikan</p><p>pengurusan bilik sebagai koordinasi</p><p>dalam bilik yang mana guru sebagaiperancang kurikulum, pengorganisasi</p><p>prosedur dan sumber,penyusun</p><p>persekitaran kelas yang efisyen,penyelia</p><p>prestasi murid serta pengenalpastimasalah potensi murid.</p></li><li><p>8/2/2019 PSV - Pengurusan Studio PSV</p><p> 8/16</p><p> Menurut Steele (1973), persekitaran fizikal</p><p>mempunyai enam fungsi iaitu keselamatan</p><p>dan perlindungan; kontek sosial,</p><p>identifikasi simbolik, penyempurnaan</p><p>tugas; keseronokan dan pertumbuhan</p><p>serta perkembangan</p></li><li><p>8/2/2019 PSV - Pengurusan Studio PSV</p><p> 9/16</p><p>Zon / Bengkel Mencanting Batik</p><p>Sudut</p><p>Pameran</p><p>Hasil Kraf</p><p>Tangan</p><p>Pintu2</p><p>Pintu</p><p>1</p><p>S</p><p>u</p><p>dut</p><p>Pa</p><p>me</p><p>ra</p><p>nH</p><p>asi</p><p>lK</p><p>erj</p><p>aM</p><p>uri</p><p>d</p><p>T</p><p>i</p><p>ng</p><p>k</p><p>a</p><p>p</p><p>T</p><p>i</p><p>n</p><p>gk</p><p>a</p><p>p</p><p>Meja</p><p>1Meja</p><p>2</p><p>Meja3</p><p>Meja4</p><p>Meja</p><p>6Meja</p><p>5</p><p>Meja</p><p>Guru /</p><p>Dekst</p><p>op</p><p>Stor Papan Putih</p><p>skrinPapan</p><p>Info</p><p>Sudut</p><p>Buku</p><p>Rujuk</p><p>an</p><p>K</p><p>a</p><p>bin</p><p>etB</p><p>er</p><p>pint</p><p>uP</p><p>er</p><p>alat</p><p>an</p><p>P</p><p>SV</p><p>Da</p><p>pu</p><p>rG</p><p>as</p><p>S</p><p>in</p><p>ki</p><p>Alat</p><p>Pemadam</p><p>Kebakara</p><p>n</p><p>Pet</p><p>iK</p><p>ec</p><p>em</p><p>as</p><p>an</p><p>Pusat</p><p>Akses</p><p>Sudut</p><p>ICT</p><p>LCD</p></li><li><p>8/2/2019 PSV - Pengurusan Studio PSV</p><p> 10/16</p><p> Marjorie Schiller (1995) menerangkan bahawa</p><p>bilik dan studio seni melambangkan cara kita</p><p>menilai seni dan bagaimana seni memberikan</p><p>makna kepada kehidupan kita. Justeru, kaedahpenyusunan dan kebersihan bilik darjah dan</p><p>studio perlu menitikberatkan unsur estetika</p><p>untuk memberi pengalaman estetik yang</p><p>bermakna. Persekitaran yang merangsang deriamemberikan tenaga kepada minda untuk belajar</p><p>(Koster, 2001).</p></li><li><p>8/2/2019 PSV - Pengurusan Studio PSV</p><p> 11/16</p><p> Karen Haigh (1997) menyarankan agar</p><p>pemilihan warna bagi bilik seni hendaklah</p><p>sehingga tidak menafikan dan</p><p>menenggelamkan hasil karya pelajar yang</p><p>akan dipamerkan.</p></li><li><p>8/2/2019 PSV - Pengurusan Studio PSV</p><p> 12/16</p><p>Contoh hasil kerja murid yang</p><p>dipamerkan</p></li><li><p>8/2/2019 PSV - Pengurusan Studio PSV</p><p> 13/16</p><p>Contoh hasil kerja murid yang</p><p>dipamerkan</p></li><li><p>8/2/2019 PSV - Pengurusan Studio PSV</p><p> 14/16</p><p>Contoh hasil kerja murid yang</p><p>dipamerkan</p></li><li><p>8/2/2019 PSV - Pengurusan Studio PSV</p><p> 15/16</p><p>PENGURUSAN BILIK DAN HASILKERJA MURID</p></li><li><p>8/2/2019 PSV - Pengurusan Studio PSV</p><p> 16/16</p></li></ul>