Ptit tmdt

 • Published on
  29-Nov-2014

 • View
  3.358

 • Download
  11

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • 1. HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG B MN KINH T- KHOA QUN TR KINH DOANH NI DUNG Chng 1: Tng quan v thng mi in t Chng 2: C s pht trin thng mi in t Chng 3: Cc hnh thc giao dch trong TMT Chng 4: Thanh ton in t Chng 5: Xy dng gii php TMT Ging vin: Ths. Ao Thu Hoi Hc vin Cng ngh Bu chnh Vin thng Chng 6. Doanh nghip Vit nam vi TMT Email: hoaiat@ptit.edu.vn; hoaiat@vnpt.com.vn in thoi: 0904229946 Nickname ym: bonxoan2001 KIM TRA V THI CUI K Kim tra 1: Vit 1 bc th in t marketing sn phm/cng ty(Gi ti hoaiat@vnpt.com.vn, subject: Th cho hng Tn Lp) Kim tra 2: Tm kim thng tin v u HD c gi tt nht, copy ng link, a ch(Gi ti hoaiat@vnpt.com.vn, subject: Th cho hng Tn Lp) Thi: Lp KHKD TMT cho. NI DUNG CHNG 1 1.1. S HO V "NN KINH T S" 1. S ho v "nn kinh t s CNTT pht trin mnh 2. Khi nim thng mi in t Ton cu ha 3. Cc c trng ca thng mi in t Cnh tranh Mng Internet 4. Cc chc nng ca thng mi in t DIGITAL - i mi cng ngh 5. Cc m hnh thng mi in t ECO Sn phm/dch v cht 6. Li ch ca thng mi in t lng cao v gi h 7. Hn ch ca thng mi in t 8. Cc hnh thc hot ng ca thng mi in t 9. Lch s pht trin thng mi in t 10. Cc cp pht trin ca TMT
 • 2. 1.2. KHI NIM TMT THEO NGHA RNG Lut mu v thng mi in t ca y ban Lin hp quc v Lut thng mi quc t (UNCITRAL), TMT bao gm tt c THNG MI IN T cc quan h mang tnh thng mi nh: Cc giao dch lin quan n vic cung cp hoc trao i hng ha hoc dch v; Theo ngha rng Tha thun phn phi, i din hoc i l thng mi, y thc hoa hng, cho thu di hn, xy dng cc cng trnh, t vn, Theo ngha hp u t, cp vn, lin doanh; Cc hnh thc khc v hp tc cng nghip hoc kinh doanh; Chuyn ch hng ha hay hnh khch bng ng bin, ng khng, ng st hoc ng b. THEO NGHA HP NH V TMT Theo T chc Thng mi th gii (WTO): TMT c hiu bao gm vic sn xut, qung co, bn hng v phn phi sn phm c mua bn v thanh ton trn mng Internet, nhng c giao nhn mt cch hu hnh. Theo T chc hp tc pht trin kinh t ca Lin Hp quc (OECD): TMT c nh ngha s b l cc giao dch thng mi da trn truyn d liu qua cc mng truyn thng nh Internet. THNG MI TRUYN THNG THNG MI IN T TOAN PHN Tt c cc chiu u l thc Tt c cc chiu u l s: c trng: c trng: L cc t chc kinh t truyn thng Cc hng, cng ty hon ton l online (o) Thc hin cc kinh doanh off-line Cc t chc kinh t mi Bn cc sn phm thc thng qua cc Bn cc sn phm hoc dch v hon ton trc tuyn knh phn phi thc
 • 3. THNG MI IN T TNG PHN 1.3. CC C TRNG CA TMT T hp khng gian gia chiu s v chiu Cc bn giao dch khng cn tip xc v bit nhau t trc thc Khi nim bin gii quc gia trong TMT dn c xo m c trng: Mng li thng tin trong TMT chnh l th trng T chc kinh t truyn thng Mi hot ng u c s tham gia ca t nht ba thnh vin Qun l cc hot ng theo m hnh TMT ln v quy m v v tr ca cc doanh nghip khng quan trng Kinh doanh cc sn phm trong th gii thc Hng ho trong TMT Khng gian thc hin TMT Tc giao dch 1.4. CC CHC NNG CA TMT Chc nng lu thng TMT l mt knh lu thng Tng phm vi lu thng hng ha trn ton cu TMT l mt knh phn phi Tng tc lu thng hng ha nh tnh nng u vit ca TMT l th trng phng tin in t. Chc nng phn phi Thng mi in t l th trng Knh phn phi ngn nht l knh phn phi khng qua L ni din ra tt c cc giao dch thng mi cc trung gian phn phi L mt th trng o TMT l knh phn phi trc tip TMT gim cc trung gian phn phi truyn thng Nhng: TMT li chnh l mt trung gian phn phi mi
 • 4. M HNH BNG HIU 1.5. CC M HNH TMT (Poster/ Billboard Model) L m hnh n gin nht M hnh bng hiu D dng a thng hiu ca doanh nghip tip cn vi M hnh nhng trang vng ngi tiu dng trn Internet. M hnh s tay hng dn ng cc thng tin v cng ty v sn phm ca doanh nghip M hnh qung co qua giao din website ring hay trn mt website thng dng M hnh thu bao Ging vic doanh nghip treo cc bng qung co ngoi tri M hnh ca hng o im chnh yu: gip cho khch hng bit a ch (email, web, M hnh sn giao dch u gi trc tuyn hay a ch thng thng) v cch lin h vi doanh nghip. M hnh hi thng Chi ph khng cao, n gin m hnh thng dng hn c v c th s dng cho tt c cc loi hnh kinh doanh. M hnh cng in t M hnh ny l bc c bn cho nhng cng ty nh. M HNH NHNG TRANG VNG M HNH BNG HIU (Yellow Page Model) Ging nin gim in thoi Nhng trang vngWeb ca Honda: Nhng t chc ng ra lp website to ra mt bng danh mc cho(www.honda.com.vn) php con tr nhp n cc ngun thng tin hay a ch cung cp sn phm. Khch hng c th tm thng tin bng cch nhn nt tm kim (Search) bng tn, ngnh hay loi hnh kinh doanh. C th thu mt khon ph nh hoc khng Khng tn km nhiu, tr khi doanh nghip mun lp ra mt website cung cp thng tin hon chnh v mt ngnh hng gy dng danh ting cho cng ty. Thng p dng cho nhng t chc chnh ph, cc website h tr cho mt ngnh hng no , cc t bo chuyn ngnh hay mt s cng ty c tn tui ln. M HNH S TAY HNG DN M HNH NHNG TRANG VNG (Cyber Brochure Model) L mt m hnh ph bin trn th giiwww.nhungtrangwebvietnam.com Cung cp nhng tin ch cn thit cho khch hng thng qua mt