Publiczne Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Burzeninie

  • View
    41

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Publiczne Gimnazjum im. Mikoaja Kopernika w Burzeninie. 20 LAT Z GMIN BURZENIN. Samorzd Gminy Burzenin. LOKALIZACJA. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

Publiczne Gimnazjum im. Mikoaja Kopernika w Burzeninie

Publiczne Gimnazjum im. Mikoaja Kopernika w Burzeninie20 LAT Z GMIN BURZENINSamorzd Gminy Burzenin

LOKALIZACJA

Gmina Burzenin to gmina wiejska pooona w woj. dzkim, powiecie sieradzkim. Gmina ta ma prawie 119 km powierzchni, a liczba jej mieszkacw wynosi ponad 6000 osb. Ssiednimi gminami s: Brzenio, Sieradz, Zapolice, Widawa, Konopnica i Zoczew.DOM KULTURY

DawniejI dzi.DZIAANIA W DOMU KULTURYW Domu Kultury w Burzeninie organizowane s rnorodne spotkania. Odwiedzio nas wielu znanych i ciekawych osb m.in. : - Krystyna Sienkiewicz- aktorka- Anna Maria Wesoowska- sdzinaIzabela Sowa- pisarkaMagorzata Budzyska- pisarkaAndrzej Grabowski- pisarz

Ponadto w Domu Kultury odbywaj si zajcia taneczne, prby orkiestry dtej, zajcia muzyczne nauka gry na keyboardzie. Dom Kultury dysponuje dostpem do kafejki internetowej i biblioteki. Udostpnia sal na organizowanie uroczystoci szkolnych. Odbywaj si w nim spotkania emerytw i rencistw oraz rnych k zainteresowa. NASZE GIMNAZJUM

Publiczne Gimnazjum im. M. Kopernika w Burzeninie funkcjonuje od 1999 roku, a w nowym budynku od 2002 roku. W 2005 roku nadano szkole imi patrona - Mikoaja Kopernika. Uczy si tutaj okoo 300 uczniw (klasy I - III). Wiedz i dowiadczenie przekazuje modziey 20 nauczycieli. Obecnie placwk kieruje p. Beata Piotrowska. W biecym roku powstaa dugo oczekiwana sala gimnastyczna, wyposaona w nowoczesny sprzt. PLAOWA SIATKWKA NOCJeden z nauczycieli Gimnazjum w Burzeninie, p. Aleksander Kowalski jest pomysodawc oraz organizatorem plaowej siatkwki noc. Oto fragment rozmowy z panem Kowalskim :

W gminie Burzenin od 2003 roku jest organizowana siatkwka plaowa noc, skd u pana wzi si pomys na jej zorganizowanie? Siatkwka plaowa noc zapocztkowaa swoj histori wanie u nas. Bya pierwsz tak imprez w Polsce. Pomys wyszed z mojej inicjatywy, poniewa interesuj si sportem i zosta on poparty przez gmin, ktra pokrya poow kosztw z powstaniem tej imprezy. Czy wsppraca z gmin przebiega bezkonfliktowo?Oczywicie. Nasza wsppraca ukada si rewelacyjnie. Idc do gminy z moim pomysem zostaem poparty. Gmina opaca sdziw, ponosi koszty za nagrody oraz finansuje stroje.Czy musi si pan o to ubiega ? Raczej nie. Jest tak, e ja narzucam propozycj, a gmina niczego nie utrudnia.

GMINNY KLUB SPORTOWYW naszej gminie dziaa druyna pikarska GKS Burzenin. Jej prezesem jest Jakub Nawrocki. Nasza druyna wsppracuje z gmin w sprawach organizacyjnych klubu. Gmina przeznacza na klub 25 000 z. rocznie. Pienidze wykorzystywane s na: stroje pikarskiesprzty przejazdy autokarem na meczefinansowanie trenerw oraz sdziw

Wsppraca midzy gmin a klubem jest bardzo korzystna. Urzd gminy w przyszoci planuje cakowit odnow stadionu.

STADION

WARTO NAS ODWIEDZI!

W skad Zespou Projektowego wchodzMagdalena Buczkowska1994r, 661581843, 3dMarlena Figas1994r,783859575, 3dKatarzyna Koodziej1994r, 793708644, 3dPaulina Kdzierska 1994r, 781782988, 3dGimnazjum im. Mikoaja Kopernika w Burzeninie Magorzata Wojtasiak ewa223@gazeta.plWyraamy zgod na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzib w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Modzieowa Akcja Obywatelska 20 lat pniej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pn. zm.) teraz i w przyszoci. Wiemy, e przysuguje nam prawo wgldu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a take ewentualnego usunicia.