QUẢN L NHM - ??N L NHM KHM PH NĂNG LỰC LM VIỆC NHM CỦA BẢN THN HƯỚNG DẪN: Số điểm tổng của mỗi một phần l 10 điểm.

 • Published on
  06-Feb-2018

 • View
  215

 • Download
  0

Transcript

 • QUN L NHM KHM PH NNG LC LM VIC NHM CA BN THN

  HNG DN: S im tng ca mi mt phn l 10 im. Bn chn nhng cu m bn thy hp vi bn nht, cho im nhng cu m bn chn min sao cho tng s im cc cu bn chn l 10 im. V d: Phn 1, bn chn cu 10,11,12. Bn cho im cu 10 (3), cu 11 (3), cu 12 (4), tng s im ca cu 10,11,12 l: 3+3+4 =10. Mt phn bn c th chn bao nhiu cu cng c, c th chn t 1-8 cu.

  Phn 1: iu m ti tin ti c th ng gp cho nhm ca ti

  Phn im Th t Cu

  I A Ti ngh ti c th nhanh chng nhn ra v tn dng nhng c hi mi.

  B Ti c th lm vic tt vi nhiu ngi khc nhau.

  C Sng to hoc vic a ra nhiu tng l kh nng bm sinh ca ti

  D Ti c nng khiu khin ngi khc bc l bn thn khi ti ch ra nhng gi tr m h c th ng gp cho mc tiu chung ca nhm.

  E Ti l ngi ng tin cy trong vic hon thnh nhim v c giao.

  F Ti lun lun thng thng nu chnh kin nu l iu ng, mc d khng hp lng vi s ng.

  G Ti hay dng trc gic gii quyt tnh hung theo cch ti bit.

  H Ti c gng a ra nhiu cch gii quyt m khng h c nh kin c nhn no ht.

  Phn II: Nu ti c kh khn no trong lm vic nhm, n c th l:

  Phn im Th t Cu

  II A Ti s cm thy khng thoi mi nu nh bui hp khng c trt t v khng c t chc tt.

  B Ti c xu hng thoi mi, rng ri vi nhng ngi c nhng kin gi tr nhng li cha c s ng ng tnh.

  C Ti c khuynh hng ni rt nhiu khi nhm ti c ny ra mt kin g mi.

  D Cch nhn khch quan ca ti i khi gy kh khn cho ti trong vic sn sng v nht tnh hp tc vi cc ng s.

  E Ti i khi b xem l c on khi cn phi nhanh chng gii quyt vn g .

  F Ti cm thy kh khn trong vic lnh o bi v ti thng ng h kin chung ca nhm.

  G Ti c khuynh hng tp trung qu nhiu vo nhng tng ang n vi ti m qun mt nhng iu ang xy ra xung quanh.

  H ng s cho rng ti hay lo lng v nhng chi tit khng cn thit hoc lo lng v kh nng c g khng n xy ra.

 • Phn III : Khi tham gia vo mt d n vi nhng ngi khc

  Phn im Th t Cu

  III A Ti c nng khiu nh hng n ngi khc m khng gy p lc ln h

  B Ti c th trnh nhng li bt cn hoc khng lm nh hng n s thnh cng trong cng vic c nhm.

  C Ti thng ch trng n lm bui hp nhanh gn, khng mt thi gian v khng i xa ri mc tiu ca bui hp.

  D Ti thng l ngi khi xng kin gii quyt vn

  E Ti lun lun xut kin tt m hp lng nhiu ngi trong nhm

  F Ti thng nhanh nhn nhn ra nhng tng hoc nhng hng pht trin mi.

  G Ti tin kh nng nh gi ca ti s a ra quyt nh ng n.

  H Ti l ngi ng tin cy trong vic bo m mi cng vic cn thit c hon tt.

  Phn IV Tnh cch ca ti trong hot ng nhm l:

  Phn im Th t Cu

  IV A Ti thch th trong vic tm hiu ng s ca mnh.

  B Ti sn lng lng nghe v th thch quan im ca ngi khc hoc khng trnh by quan im c nhn ca ti.

  C Ti c k nng a ra tranh lun kim chng xut ca ngi khc v tm ra l hng c th c

  D Ti ngh ti c kh nng bt tay vo vic khi k hoch bt u c tin hnh.

  E Ti khng thch nhng iu hin nhin hoc r rng, m lun tm ra cch sng to hoc nhng gii php cha ai ngh n.

  F Ti lun phn u lm mi th hon ho trong nhim v c giao

  G Ti thch to nhiu m quan h ngoi nhm, hoc ngoi cng ty.

  H Ti thng dnh lng thi gian bng nhau nghe kin ca tng ngi, nhng cng khng chn ch khi phi a ra quyt nh cui cng.

  Phn V Ti thy hi lng v cng vic ca ti v:

  Phn im Th t Cu

  V A Ti thch phn tch tnh hung v nh gi nhng la chn ti u.

  B Ti thch tm ra nhng hng gii quyt thc t cho nhng vn gp phi.

  C Ti thy thch th vic thc y to mi quan h tt trong cng vic.

  D Ti c nh hng ln trong nhng quyt nh c a ra.

  E Ti c th gp nhng ngi c kh nng a ra mt ci g mi

  F Ti c th khin mi ngi ng vi nhng kin hoc hnh ng m ti cho l cn thit

  G Ti cm thy bn thn ti lun tm, v ch tuyt i n cng vic ca ti.

  H Ti thch tm ra mt cng vic no c th pht trin tr tng tng ca ti

 • Phn VI Nu ti t nhin c giao mt nhim v kh khn lm cng nhng ngi khng quen bit trong thi gian hn ch th:

  Phn im Th t Cu

  VI A Ti i khi thch thu li mt gc, t ngh ra hng gii quyt vn ra khi ng ct trc khi pht trin hng gii quyt .

  B Ti sn sng lm vic cng nhng ngi c suy ngh v hng gii quyt tch cc bt chp l bn ta c kh tnh n u.

  C Ti thng tm cch chia s cng vic theo kh nng tt nht ca tng ngi

  D Ti bit vic g l cp bch v cn c u tin, iu gip cng vic lun theo ng tin .

  E Ti tin l ti c th gi bnh tnh v suy ngh thng thn trong cng vic.

  F Thay v i mt vi nhng p lc, ti s tp trung gii quyt bt c vic g cn phi lm.

  G Ti c khuynh hng t ra quyt on khi ti cm thy nhm lm vic khng c tin trin.

  H Ti thch m ra nhng cuc tranh lun kch thch nhng tng mi hoc kich thch cho cng vic chy.

  Phn VII Mt s vn ti bt gp khi lm vic nhm

  Phn im Th t Cu

  VII A Ti c khuynh hng t ra thiu kin nhn vi nhng ngi hay lm chm tin cng vic

  B Mt s ngi gp rng ti t ra l tup ngi c khuynh hng phn tch v thiu trc gic trong cng vic

  C Ti mong mun m bo cng vic c hon thnh xong v theo ng tin

  D Ti c khuynh hng mau nn, v thng phi da vo 1,2 ngi ti lm vic hng khi hn.

  E Ti thy tht kh m bt u cng vic khi cha c mc tiu r rng

  F i khi ti cm thy kh khn trong vic trnh by hoc lm r nhng im phc tp cho ngi khc hiu.

  G Ti hon ton thc c nhng yu cu t ngi khc v nhng vic m ti khng th lm mt mnh c.

  H Ti thy chn ch trong vic nu kin khi thy c kin i nghch.

  Nhp im ca tng phn xung bng bn di. Sau cng im ca mi ct tng ng vi mi vai tr trong nhm. im ct no cao nht tng ng vi vai tr m bn ph hp trong nhm.

  Phn IM CO SH PL RI ME TW CF

  I G D F C A H B E

  II A B E G C D F H

  III H A C D F G E B

  IV D H B E G C A F

  V B F D H E A C G

  VI F C G A H E B D

  VII E G A F D B H C

  Tng

Recommended

View more >