Quan ly chuyen bay

  • Published on
    17-Jul-2015

  • View
    256

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>C T: QUN L CHUYN BAYMc tiu:</p> <p>Tn Sn Nht l mt sn bay thuc tm quc t Vit Nam. Trong nhng nm va qua xy thm cng tch cng ni a v quc t ra ring bit v vy m bo phc v tt cho khch hang ban iu hnh ra quyt nh han thin qun l nh thm cc chuyn bay, thit lp mt h thng qun l tt hn, cung cch phc v s chu o hn, </p> <p>Trc nhng yu cu cp thit nh vy ban qun l nhn thc c cng vic u tin cn phi thc hin l tin hc ho ton b h thng qun l cc chuyn bay ca h. Ch c ng dng ti a tin hc th mi c th p ng c ht tt c cc yu cu m h ra.</p> <p>M t:</p> <p> n gin hn cho cc cng ty thit k phn mm ban qun l a ra mt s m t nh sau:</p> <p>Cc chuyn bay hin ti ca sn bay u l cc chuyn bay ni b trong nc </p> <p>Mi nhm lm vic thng thng s bao gm 1 phi cng chnh, 1 phi cng ph, 3 k thut vin, 5 nhn vin an ninh v 15 tip vin. Mi nhm s lm vic c nh trn mt my bay.</p> <p>Ban iu hnh nh ngha mt chu trnh bay bao gm 2 chuyn bay: bay i v bay v. Nhm m bo my bay v nhm s tr v ng phi trng m n xem nh l bn . Mi chuyn bay u c c nh vo nhng ngy gi chnh xc trong tun hng tun cc chuyn bay c da trn lch trnh m thc hin.</p> <p> p ng yu cu t pha khch hng mt cch nhanh nht cng ty cng quyt nh ng dng tin hc vo cc khu nh bn v, i chuyn bay, i hng gh, i v.</p> <p> thun tin hn trong vic qun l, cc report v thng tin cc chuyn bay trong mt khong thi gian xc nh s c h thng nh dng v xut ra. Tin lng ca mi nhn vin s c t ng tnh v lu li nh cc report.</p> <p>Yu cu:</p> <p>p ng yu cu mua, i hay hu v ca khch hng.</p> <p>Qun l vic thm nhn vin, sa thng tin c nhn ca nhn vin.</p> <p>Qun l vic thm mt chu trnh bay.</p> <p>Cc mu nh v, bng lng nhn vin, cc chuyn bay trong mt khong thi gian xc nh phi c h thng thc hin. KHI QUT,PHN TCH.</p> <p>1. Mc tiu, phm vi:</p> <p>1.1 Mc tiu.</p> <p>Phn tch thit k h thng qun l chuyn bay ca mt sn bay v my bay,v chuyn bay, l trnh bay, v qu trnh ng k mua ,i v cng nh bn v khch hng d s dng dch v v sn bay d dng qun l h thng .1.2 Phm vi.</p> <p>Phm vi nm trong gii hn ca mn hc phn tch ,thit k h thng v cc mc tiu ra .</p> <p>2. Kho st:</p> <p> Do trong bi ban qun l khng nhc n l trnh ca mt chuyn bay nn ta thm phn l trnh ca mt chuyn bay vo qun l chuyn bay(thm bt chuyn bay , thm khch hng, bn v i v).</p> <p> thm chuyn bay ta cng cn bit my bay no rnh gi no,rnh bao lu khi ta cn thm thi gian ca mt chu trnh ca chuyn bay t th my n th my (tnh theo th trong tun , cc th trong tun sp thnh chu trnh t th 2 n ch nht ri tip tc th 2) .</p> <p> Ban qun l cng c nh mt my bay ngn cht vi mt nhm lm vic v mt nhm lm vic gm cc nhn vin c nh nn khi thay i my bay cng l thay i nhm v nhn vin nn vic phn phi nhn vin thay i cc chuyn bay khng cn xt .</p>