Qui t c ngh nghi p c a t p ñoàn LG

 • Published on
  28-Jan-2017

 • View
  221

 • Download
  6

Transcript

 • Qui tc ngh nghip ca tp on LG Ti tp on LG, chng ti, chia s v tin tng vo hai nguyn tc kinh doanh ch o: To ra gi tr cho khch hng " v Ton trng gi tr con ngi". Da trn nhng nguyn tc ny v Qui ch Qun l ca cng ty, chng ti phn u y mnh vic t qun l i kem vi viec t chu trch nhim. Chng ti c bit quan tm n vic khuyn khch cc nguyn tc ca nn kinh t th trng t do, hin thn ca s cnh tranh lnh mnh. Chng ti cam kt s t c mc tiu ca mnh l tr thnh doanh nghip hng u th gii, v vi mc tiu chng ti s tip tc theo ui nhng li ch i bn i vi cc c ng trn c s ca s tin tng v hp tc. LG cam kt hot ng kinh doanh ng mc v hp php theo ng qui tc ngh nghip. Chng 1. Trch nhim v Ngha v i vi khch hng

  Chng ti cao nhng quan im v lng tin ca khch hng i vi nn tng kinh doanh ca chng ti. Chng ti lun cung cp cho khch hng nhng gi tr thit thc m bo s tin tng tuyt i t khch hng. 1. Tn trng khch hng. Chng ti tn trng nhng kin ca khch hng v p ng nhu cu ca h trong mi thi im. V vay chung toi xem khach hang cua mnh la thc o quan trong nhat trong cac quyt nh v ch o ca chng ti. 2. To ra Gi tr Chung toi lm vic to ra gi tr cho khch hng thng qua vic lm hi lng khach hang nhm xy dng nn tng cho s thnh vng ca chng ti. Chng ti khong ngng to ra gi tr thit thc cho khch hng nhm mang li li ch v lm hi lng khch hng mt cch y . 3. Cung cp gi tr Chng ti lun lun chn tht i vi khch hng v chac chan gi li ha. Chng ti cung cp cho khch hng nhng sn phm v dch v vi cht lng ti u, gi c hp l v giao hng mt cch nhanh chng v chnh xc.

 • Chng 2: Cnh tranh lnh mnh

  Nhng hot ng kinh doanh ton cu ca chng ti ph hp vi lut phap v quy nh ca cc quc gia chu nha. Va cung nh vay, chung toi ch s dung nhng phng tien cong bang va ngay thang e bao ve li the canh tranh cua chung toi trn th trng tan cu. 1. Tun th cnh tranh t do Chng ti ng h nguyn tc ca h thng kinh t th trng t do. Bi vy chng ti theo ui cnh tranh t do v thng qua vic cung cp sn phm v dch v vi cht lng ti u chng ti tm c s tin cy ca khch hng.Chng ti cnh tranh cng bng v kho lo i vi nhng i th cnh tranh, nhng khng xm phm vo li ch hoc khai thc nhng im yu ca h. 2. Tun th lut phap v quy nh Chng ti kim sat nghim ngt nhng hat ng kinh doanh trong nc v ngai nc trong vic tun th lut phap v quy nh, v tn trng nhng nhng tp qun kinh doanh a phng. Chng 3: Giao dch cng bng

  Mi giao dch kinh doanh s din ra trn nhng nguyn l ca cnh tranh lnh mnh vi nhng c hi ngang nhau bo m cho cc bn tham gia. Chng ti xy dng s tin tng ca khch hng v mi quan h hp tc thng qua vic giao dch kinh doanh lnh mnh v r rng. Nhng mi quan h nh vy c xy dng trong thi gian di cua s tin tng va tng trng cung nhau. 1. C hi ngang nhau Chng ti cung cp nhng c hi ngang nhau v tm kim cc cng ty c tiu chun tr thnh nhng i tc ca chng ti. Tt c cc ng vin c ng k v chn lc mt cch cng bng qua qu trnh nh gi r rng v khch quan. 2. Th tc giao dch cng bng Tt c cc giao dch kinh doanh u c kim sat mt cch hp l. Nhng iu khan v nhng th tc ca nhng giao dch s c tho lun gia cc i tc lin quan. Vic lm dng v th hn km giao dch kinh doanh di bt k hnh thc no s khng c chp nhn.

 • Thng tin yu cu cho giao dch c trao i thng qua cc th tc thch hp mt cch kp thi. Nhng kt qu giao dch c nh gi da trn mt c s c kim sot qua li. 3. H tr cho cc i tc kinh doanh Chng ti h tr s pht trin di hn cho nhng nh phn phi v nhng nh cung cp bng vic tng cng tnh cnh tranh ca h thng qua s h tr ca k thut v ban qun l. Chng ti chia s nhng li nhun t nhng sng kin kinh doanh. Chng ti n lc theo ui v hp tc vi nhng nh phn phi v nhng nh cung cp trong vic y mnh mi trng thng mi lnh mnh v gi cho h thng giao dch thng mi cng bng. Chng 4: Nguyn tc o c c bn i vi ngi lao ng

  Da vo s trung thc v cng bng, nhn vin ca LG thit lp mt gia tr thc v hon thnh nhim v thng qua vic lin tc pht trin bn thn v tnh cng bng trong qu trnh thc hin. 1. Nguyn tc o c c bn Nhn vin LG lun t ho v cng ty ca mnh v lun gi thi trung thc v thng thn. Nhn vin LG lun gi gn tiu chun o c cao v khong ngng phn u gi phm cch c nhn ca h v danh d ca cng ty. 2. Hon thnh nhim v Nhn vin LG lun hon thnh tt nhng nhim v ca h tuan thu theo chuan mc v chnh sch ca cng ty. Cac cong tac c giao luon c thc hien mot cch tt nht khi c th cung nh tun th theo lut phap v quy nh ca cng ty. Nhn vin LG bo v v gi gn ti sn cng ty v khng tit l thng tin b mt trong thi gian lm vic ti cng ty . Nhn vin LG lun tng cng hiu qu cng vic thng qua vic trao i qua li v hp tc lm vic vi cc ng nghip v b phn lin quan. 3. Pht trin Bn thn Nhn vin LG lun th hin mnh l nhn vin gng mu v lun c gng phn u khong ngng pht trin bn than. 4. Cng bng trong viec thc hin cng vic Nhn vin LG thc hin nhim v ca h da trn tnh trung thc v s

 • cng bng, tm kim nui dng mt vn ha doanh nghip lnh mnh. Trong khi thc hin nhng nhim v ca h, nhn vin LG khng chp nhn bt k li ch ti chnh t i tc c th a en s cn tr viec nh gi mt cch cong bang. Nhn vin LG khng thc hin bt k hnh vi tri o c v khng hp o l no m nhng qui tc o c x hi n nh trong qu trnh thc hin nhng nhim v ca h cung nh trong cuc sng c nhn ca h. 5. Trnh mau thuan vi li ch cua Cng ty Nhn vin LG trnh bt k hnh vi ca nhan hay nhng mi quan h no dan ti viec mu thun vi quyn li ca cng ty . Nhn vin LG khng s dng ti sn cng ty phc v cho li ch c nhn nu khng c s cho php trc. Chng 5. Trch nhim ca cng ty i vi ngi lao ng LG xem trng nhn phm ca ngi lao ng v i x mt cch cng bng da trn kh nng v kt qu cng vic ca h. LG cng luon ong vien khuyen khch kha nang sng to ca ngi lao ng. 1. S xem trng nhn phm LG lun tin tng vo ngi lao ng v xem trng phm cht c nhn ca h. LG luon no lc toi a trong viec giup ngi lao ong tang niem t hao va t chu trong cong viec. LG thit lp nhng qui nh v hng dn can thiet cho ngi lao ng e hoan thanh nhiem vu cua ho trong s cong bang. 2. i x cng bng LG cung cp nhng c hi nh nhau cho mi nhn vin da vo nhng kh nng v nng khiu cua ho. LG p dng nhng bin php r rng anh gia kh nng v mc o hoan thanh cong viec ca nhn vin v thng h tng xng. 3. Thc y kh nng sng to LG n lc ti a thuc y mi trng lm vic chu ng va sang tao. LG pht trin v qun l ti nguyn con ngi da trn ke hoach phat trien di hn v h tr tch cc nui dng kh nng ca nhn vin. LG to ra mt t chc vn ha uy tn i vi nhn vin, xem trng v chia s thng cm ln nhau trong cuc sng a dang ca nhn vin.

 • Chng 6. Trch nhim i vi x hi v at nc

  LG ng gp vo phc li quc gia v s pht trin x hi v bo v quyn li ca nhng c ng bng vic pht trin v hp tc ca cc c ng thng qua vic hp tc kinh doanh . 1. Pht trin Doanh nghip hp l LG ch o kinh doanh, xem trng nhng gi tr x hi ti nc nh v nc ngoi. LG y mnh s m rng kinh doanh da vo s tng trng ca tp on mt cch n nh. 2. Bo v quyn li c ng LG bo v quyn li c ng bng vic kim c li nhun ln thng qua vic qun l c hiu qu. 3. ng gp cho s pht trin X hi LG ng gp cho s pht trin quc gia v x hi thng qua vic to cng n vic lm cho ngi lao ng, np thu v thc y nhng chng trnh vn ha v phc li. 4. Gi gn mi trng LG gi gn v ngn nga s nhim mi trng v p dng mi bin php cn thit gn gi ti nguyn thin nhin qu gi.

Recommended

View more >