Quy Sơn Cảnh Sách

 • Published on
  21-Feb-2016

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Quy Sn Cnh Sch

Transcript

 • 1

  Qui sn cnh sch

  Quyn Qui Sn Cnh Sch l mt quyn lun ca Thin s Linh Hu. Do Ngi ti ni Qui, ngi ng thi n trng c hnh khng dm gi tn, nn dng tn ni gi Ngi ; v vy Ngi c tn l Qui Sn. Quyn lun ny nhm mc ch nhc nh ngi xut gia phi n lc tu hnh, c gii thot nn c ta l Cnh Sch; Qui Sn Cnh Sch l lun Cnh Sch ca Ngi Qui Sn. y l b lun m trong thin mn ni ring, gii xut gia ni chung, coi nh kinh ca Pht. Th nn ai xut gia vo cha, trong thi gian u hc lm Sa Di, u phi hc thuc lng ba quyn gi l Pht T Tam Kinh; Kinh T Thp Nh Chng, Kinh Di Gio, Qui Sn Cnh Sch. Hai quyn u l li Pht dy c gi l kinh th ng. Quyn Cnh Sch ca Ngi Qui Sn ng l phi gi l lun, ti sao li gi l kinh? Cc v thu xa thy li ch dy sch tn ca Ngi rt thit yu, va thch hp vi chn l, va ph hp vi cn c mi ngi, nn cc v xem nh li Pht dy, v vy m gi l kinh. Quyn Qui Sn Cnh Sch i vi tt c nhng ngi xut gia cn tr, trong thi tp s phi hc thuc lng ri. Nhng hm nay ti em ra ging, v y l tc phm ca mt thin s (T Qui Sn) thuc i th t sau Lc T:

  1. Nam Nhc Hoi Nhng 2. M T o Nht 3. B Trng Hoi Hi 4. Qui Sn Linh Hu

  Ngi sinh nm 771 tch nm 853. Quyn sch ny ra i vo khong cui th k th tm hoc u th k th chn. Ngi gio ha trn ni Qui, ni y c hn 1500 thin sinh qui t tu tp, nn Ngi c li cnh sch rn nhc chung ton chng. Li Ngi chng nhng c gi tr v o l, m cn c gi tr v vn chng, nn c trong thin mn dng sch tn ton th Tng Ni. Bi c gi tr nh th nn sau ny c nhiu nh gii thch: 1. i Tng, Ngi Th Toi ch ta l Qui Sn Cnh Ch (1 quyn) 2. i Minh, Ngi o B gii ta l Qui Sn Cnh Sch Ch Nam Quyn ny nm trong b Pht T Tam Kinh (1 quyn) 3. i Minh, Ngi Hong Tn ch, Ngi Khai Qunh k, ta l Qui Sn Cnh Sch C Thch K (2 quyn). Tp sch ny c cc cha c bit dng, v cho li gii ca hai v ny y nht.

  4. i Minh, Ngi i Hng ch gii ta l Cnh Sch Ch (1 quyn). Dch t Hn sang Vit , c cc v: 1. Ha Thng Hnh Tr dch t quyn Qui Sn Cnh Sch C Thch K

  ca Ngi Hong Tn v Khai Qunh. 2. Php s Kiu dch bn Qui Sn Cnh Sch Ch Nam ca Ngi o B. 3. Ha Thng Tr Quang dch ta l Qui Sn Cnh Sch Vn in trong tp

  lut Sa di v Sa di ni. 4. Thy Hon Quan dch trong Pht T Tam Kinh.

 • 2

  Chnh vn Qui Sn Cnh Sch va c ng va c m iu, nn y ti ging chnh vn qu v thy gi tr vn chng v ngha c ng trong li Ngi dy.Trc gii thch tn lun .

  Qui Sn Cnh Sch Qui Sn l ngn ni Qui, ni Thin S Linh Hu gio ha bn chng. Cnh Sch . Cnh l nh thc nhng ngi ang m cha ng. Ngi tu chng ta tuy pht tm xut gia hc o, song cn m say trong dc lc, thng qun lng vic tu hnh. Nn Ngi dng phng tin nh thc chng ta nh li bn phn v trch nhim ca ngi xut gia n lc tin tu, l cnh. Sch ngha l roi da. Thng ngi ci nga mun cho nga chy nhanh, dng roi da trc trc cho n chy. Cng vy, mun sch tn thc y ngi ta cng phi dng li rn nhc cho tin. Tng ch ca b lun ny, ch yu ca T l nh thc ngi tu chng ta n lc tin ti ch cu cnh ca ngi xut gia. Chnh Vn:

  Ph nghip h th thn , v min hnh ly. Bm ph mu chi di th, gi chng duyn nhi cng thnh. Tuy ni t i ph tr, thng tng vi bi. V thng lo bnh bt d nhn k. Triu tn tch vong, st na d th. Th nh xun sng, hiu l, thc ht tc v; ngn th, tnh ng, khi nng trng cu. Nim nim tn tc, nht st na gian, chuyn tc tc th lai sanh. H ni yn nhin khng qu?.

  Dch: Bi do nghip tri buc m c thn, tc cha khi kh ly v thn. Bm th tinh cha huyt m, tm mn cc duyn hp thnh. Tuy nh t i gi gn, nhng chng thng tri nghch.V thng, gi, bnh chng hn cng ngi. Sng cn ti mt, ch trong khong st na qua i khc. V nh sng ma xun, mc sng sm, pht chc lin tan. Cy bn b vc, dy trong ming ging h c lu bn. Nim nim qua nhanh, ch trong khong st na, chuyn hi th l i sau, sao li an nhin ngy thng tri sung v ch?. Ging: Ph nghip h th thn, v min hnh ly. Do nghip tri buc li cun nn chng ta phi th nhn thn ny. Sau khi th nhn thn ny ri th sao? V min hnh ly, tc cha khi c ci kh ly v thn. Ngi ni c s trng hp vi Lo T: Ng hu i hon v ng hu thn, v ta c thn nn c ha ln. Lo T thy do c thn nn c ha, song cha ni n nguyn do no m c thn.T Qui Sn nhn theo con mt ca nh tu Pht. Ngi thy thn chng ta s d c y khng phi ngu nhin m c, m l do nghip chng buc li ko chng ta ra y th khng th no trnh khi au kh. l Ngi ch r nguyn nhn ca s au kh khi mang thn ny. Nhng ti sao nghip li mnh c v sao mnh di dt cho nghip li? Vn ny ti s dn vi th d nh qu v thy. y l chng ta tm tt cng ci nguyn nhn thu trc, khi chng ta cha c thn ny, do ci g thc y li cun chng ta c thn? Ci thc y li cun trong nh Pht gi l

 • 3

  nghip. Nhng n li cun bng cch no? Kinh Pht ni, con ngi c ba nghip l thn nghip, khu nghip v nghip. Thn, ming, to tc thnh nghip ri, th nghip thc y li cun chng ta phi th thn sau v ty theo nghip thin hay c m dn chng ta n ch tt hay xu. Vy nghip l g? Nghip l ng tc ca thn, ming, ; ng tc y lp i lp li nhiu ln thnh thi quen, v khi thnh thi quen, th n c sc mnh chi phi, dt dn con ngi theo n. Vi mt phm tc th khng thy bit nghip, nhng i vi bc thnh gi th thy c bch nghip v hc nghip. Nn khi nhn ngi, bc thnh gi bit ngi y c chng nghip lnh hay d. Do trc kia to nghip lnh hay d, khi sanh thn hoc kh hoc vui; l ni theo tng i th gian. Cn ni theo y th d cho thn sang hn ngho giu g cng u kh ht, l tinh thn kh ca o Pht. Nh vy, do to nghip m phi th thn sau, nn qu v khng ly lm l, khi nghe cc v tu hnh c o ni qu kh, v lai ca mt ngi no , l do mt hu ca cc Ngi thy c thin nghip hay c nghip ca v , v cng khng lm l i vi nhng nh tng s, cn c trn phc tng nhiu t m on ng hu vn ca con ngi. Th nn nhiu ngi cho rng mnh c sn s mng nh th nn thy coi trng. Nhng trng vi ai v trt vi ai? Ch trng vi nhng ngi dung thng, khi sanh ra h c theo nghip c m sng, khng bit chuyn i nghip. Nhng i vi nhng ngi hi phi thng th s mng c i; chng hn nh nhng ngi xut gia. T vi ca mi ngi chung chung l ln ln lp gia nh c con ci, c chc phn v.v Nhng vi ngi khong 15 tui xut gia th khng c gia nh, khng c con, khng c chc phn, nh vy l ci s ri. Nu cho s mng l ci nh sn m mi ngi phi y theo sng, khng th chuyn i th qu lm ln. Nghip c th chuyn c, chuyn t nghip d thnh nghip lnh v ngc li. Th nn c lm ngi trc th say m trong dc lc, sau bng tnh xa la dc lc tr thnh ngi cao thng, v cng c ngi tt, gp duyn bn b h n quyn r chy theo lm iu xu c. Ni n nghip l ni n ng tc ca thn, khu, v ng tc y c th chuyn i t xu tr thnh tt v t tt tr thnh xu. Nay nn bit nghip chi phi li ko con ngi nh th no? Th d mt ngi c thi quen m radio nghe nhc, vo mi ti lc 8 gi, m no cng th, thnh thi quen. Bng mt hm radio h khng nghe c nhc, ngi y cm thy bun bun, ngay lc nh hng xm m radio, thi quen thc y ngi y tm ti nghe nhc. Thi quen (nghip) khng c hnh tng nhng c sc mnh thc y, chi phi con ngi lm theo n. l thi quen ca tai. By gi l thi quen ca ming, c ngi khi nghe nhc th ming hut so ca ht, tay chn nhp theo iu nhc. Mt hm n ch trang nghim. L ng phi ngi nghim chnh, nhng ngi mt hi cm thy bun bn nhp i hut so, v thnh thi quen ri. Cn c nhng thi quen t hn na l ht thuc, n tru, ung ru, ht phin v.v Vy ng lc no bt con ngi ht thuc, n tru, ung ru? C phi ti thi quen chng? Thi quen tr thnh tp nhim v c sc mnh thi thc khin con ngi lm theo n. Nh Pht gi l nghip, chnh nghip mnh to ri tri buc v mnh i th sanh m mnh khng hay bit, tng l do ny l do kia bt mnh sinh ra i, bt mnh chu kh. Tt c ch l ci duyn bn ngoi, m ng lc chnh l nghip lnh hay nghip d khin cho mnh kh hay vui. iu m mi ngi phi ghi nh l thn khng to nghip c m to nghip thin, ming khng ni li hung d m ni li lnh, khng ngh c m ngh thin; c nh th m

 • 4

  chuyn nghip th mnh lm ch c mnh khng b nghip sai s. V chng ta c can m, sc mnh xy dng, sp t cho cuc sng ngy mai ca chnh mnh v chu ng nhng g xy n, m khng than trch ai c. Nu khng hiu nh th c cho dng nh mnh li cun ti u th ti. Ngi hiu r nghip v bit tu th phi gng m chuyn nghip, ngi tu l nhng con thuyn vng li, gi mc gi, nc mc nc, chng ta c nhm ch m tin, ch gi dp nc cun. Ni n nghip l ni n sc mnh t ch, khng phi l thi yu ui ph mc cho s mnh, ri vic khng xong, hng th tha cho nghip. y, T Qui Sn ch cho chng ta thy ci nhn c thn ny l do nghip, hoc nghip lnh nghip d; nu th thn trong cnh tt c sung sng an vui l do to nghip thin, cn th thn trong cnh xu chu kh au l do to nghip c. Bit c kh vui l do nghip mnh to, gan d chu, khng than on khi gp kh, v c gng chuyn nghip c thnh nghip thin, nu ta cn lun hi. Hoc gan d ct dt mi tri buc ca nghip c t ti trong tam gii, l tu. Ngc li bit r nghip, m vn u hng, ph mc cho n chi phi li tr, l khng bit tu vy. Cn ta nghip l phi th thn, m c thn th kh, v thn ny v thng hoi dit, d l vua cha hay n my cng khng thot khi v thng, nn gi l hnh ly. C thn l c cc ni kh no l sanh, gi, bnh, cht, thng yu xa la, th on gp g Ch khi no ct dt nghip th khng th thn v dt lun hi sanh t. Khng th thn khng c ngha tr thnh h khng, m lc y mun ai th ty nguyn n cu gip h. Khi lm xong vic ri i mt cch t ti, ch khng b nghip chi phi p ngt. Bm ph mu chi di th, gi chng duyn nhi cng thnh. Chng ta do nghip m c thn. Vy c thn bng cch no? Do s luyn i gia cha m, m tinh cha huyt m hp li thnh bo thai, ri do nghip thc y thn thc g vo bo thai. Bo thai y nh t i bn ngoi bi b t t qua s h hp n ung ca m, ln dn thnh hnh tng, y cc b phn. V sau khi ra khi lng m, li cng nh t i bn ngoi bi b nui dng ln ln. Tuy ni t i ph tr, thng tng vi bi. Tuy rng thn ny do t i ph gip n c tn ti. Nhng trong khi gn gi n vn thng tri nhau. V t khng a gi, nc khng a la, la gp nc la tt, t gp gi t rung rinh. Nu bn i mt qun bnh th thn khng an. Khi gi thnh th thn au nhc, khi t thnh th hi khng thng, khi nc nhiu la t th thn m gy Con ngi tuy c nhiu bnh, song ch do bn i bt ha m ra. Mun cho thn an n phi iu ha bn i, nu thy i no mnh th hn ch, i no yu th bi b thm, kho iu ha th n tn ti, khng kho iu ha th n tan r. Trong s chung hp lun c s chng tri nhau, khng bao gi an n, chng khc no k nui gic trong nh. nui gic trong nh th d chng ta c khn ngoan th my, cng khng trnh khi chuyn ni lon. V vy m t xa n nay c nhiu ngi n tp Yoga, v Trung Hoa th vn kh cng luyn n, gi cho thn ny sng lu. Tuy mi ngi c duy tr mng sng lu di, nhng chng my ai c nh . Nu kho gi lm ch c vi trm nm ri cng mt. Bit l gic trong nh m mun gi n cn mi mi, th l quan nim sai lm. Chng ta chng khc no k i bin b chm thuyn, v c gc c