Quy tắc Ứng xử cho Đối tác

 • View
  215

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • 1

  Cc iu khon ny b sung vo cc iu khon trong Tha thun ca bn vi Juniper Networks (Juniper) v Juniper c th thay i bt k lc no.

  Juniper k vng bn, vi t cch mt i tc kinh doanh ca Juniper (v d nh phn phi; i l bn l; i tc dch v, lin minh hoc i tc gio dc; v.v...) tun th cc nguyn tc o c cao nht trong hot ng kinh doanh ca bn v trnh tham gia vo bt k hot ng no lin quan c th xy ra hnh vi khng chnh ng. Bn ng vai tr quan trng trong vic bo v nim tin ca nh u t, khch hng, ng nghip v a im cng ng doanh nghip ton cu i vi Juniper v cc i tc kinh doanh ca chng ti. Tt c ni dung tham chiu n bn trong ti liu ny cp ti i tc ca Juniper nhng ngi m ti liu ny hng ti cng nh tt c gim c, cn b, i l, nh thu, t vn, v ngi lao ng ca i tc (gi chung l cn b nhn vin).

  Quy tc ng x ny (Quy tc) p dng cho bn v cn b nhn vin ca bn trong tt c cc hot ng lin quan n mi quan h kinh doanh ca bn vi Juniper trn ton th gii. Bn s dm bo rng Quy tc ny c cung cp cho cn b nhn vin ca bn nhng ngi lm vic vi cn b nhn vin ca Juniper hoc tip th sn phm hoc dch v ca Juniper. Bt k hnh vi no vi phm Quy tc ny c th dn n bin php k lut ln n v bao gm vic chm dt hot ng vi t cch i tc kinh doanh ca Juniper.

  Quy tc ny quy nh cc tiu chun ng x kinh doanh ti thiu v cc thng l kinh doanh c chp nhn. Nu php lut v cc quy nh ca a phng quy nh lng hn Quy tc ny, bn phi tun theo Quy tc ny. Nu php lut v cc quy nh ca a phng quy nh cht hn, bn phi tun theo cc yu cu php lut .

  Juniper k vng rng bn c sn mt quy tc ng x cho cn b nhn vin ca mnh gii quyt cc ch tng t nh nhng ni dung c trong Quy tc ny.

  1. LimchnhtrongTichnhvKtonMi ti liu, thng tin v trnh no m bn cung cp cho Juniper v khch hng chung ca chng ta phi y , chnh xc v khng gy hiu lm di bt k hnh thc no. Tr khi c tho thun khc vi Juniper, tt c cc khon thanh ton cho Juniper phi c thc hin bi php nhn ph trch thc hin cc khon thanh ton nh tham kho trong ti liu yu cu c lin quan, tr khi c s ng ca Juniper. Thng tin ny bao gm, nhng khng gii hn, im bo co bn hng, n t hng, bo co bn hng, yu cu u thu hoc nh gi c bit, yu cu gim gi v yu cu hon tr.

  Bn khng th to hoc duy tr trn danh ngha cc ti khon ngn hng, vn hay ngun qu ca Juniper (bao gm, v d, tin gi trong mt ni an ton hoc mt ti khon n). Bn khng th gi hay qun

  l ring cc h s k ton, bng tnh c th hoc cc ti liu khc c s dng theo di hot ng v qu tin mt, cc khon tn dng, chit khu, v.v

  2. TuntholutChngHil Bn phi tun th tt c php lut chng hi l hin hnh ca lin bang, tiu bang v khu vc, bao gm nhng khng gii hn trong o lut Chng Tham nhng Nc ngoi (FCPA), o lut Lim chnh trong Cung ng Lin bang ca Hoa K hoc o lut Chng Hi l nm 2010 ca Vng quc Anh. Bn khng c, trc tip hoc gin tip, thc hin, ngh hoc u quyn thanh ton tin, qu tng, hi l, khon li qu hoc bt c th g c gi tr cho bt c ai (bao gm qu tng, du lch, n ung v vui chi gii tr), k c cn b, nhn vin chnh ph hoc nc ngoi, hoc ngi i din ca bt k chnh ph, cng ty, hay t chc cng hay quc t, hoc bt k bn no khc, nu thanh ton l d nh, hoc c th c coi l d nh, trc tip hoc gin tip, gy tc ng khng ng hoc c c bt k li th cnh tranh khng lnh mnh. Bn phi hon ton tun th bt k lut l no lin quan n qu trnh b thu v u thu. Bn khng th ngh tuyn dng cc cn b hoc nhn vin chnh ph nu lm nh vy s vi phm cc lut p dng.

  3. LutChngcquynvCnhtranh.Bn phi tun th tt c cc lut v quy nh chng c quyn v cnh tranh hin hnh. Bn khng c php lm hoc c lm bt k vic no sau y: 1) ng vi cc i tc hoc cng ty khc nh gi hoc kim sot gi cho cc sn phm, dch v cung cp, 2) ng vi cc cng ty khc ty chay cc nh cung cp hay khch hng, 3) ng vi cc cng ty khc phn chia hay phn b th trng hoc khch hng, hoc 4) phi hp d thu vi cc cng ty khc.

  4. XungtLich.Bn s khng tham gia vo bt k hot ng no s can thip vo trch nhim hp ng ca nh cung cp vi Juniper hoc c th c xem l mt hot ng c th c kh nng nh hng n cc trch nhim . Xung t li ch c th bao gm, nhng khng gii hn, cn b nhn vin ca Juniper, l cn b, gim c hoc c ng ca bn, thanh ton u i cho cn b nhn vin Juniper, hoc bt k mi quan h kinh t hay gia nh vi cn b nhn vin ca Juniper. Trong trng hp bn nhn thy c mt xung t li ch hoc kh nng xung t li ch, bn phi kp thi thng bo cho Juniper.

  5. GiaotipLinquannJuniper. Tt c tuyn b, giao tip, v trnh by cho khch hng ca Juniper phi y , chnh xc v khng gy hiu lm di bt k hnh thc no. Tng t nh vy, bn khng c thc hin hoc c gng thc hin bt k tha thun hoc cam kt bng vn bn hoc bng ming thay mt cho Juniper, bao gm cc cam kt tnh nng sn phm, m khng c php bng vn bn ca Juniper.

  Quy tc ng x cho i tc

 • Tr s Cng ty v Kinh doanh

  Juniper Networks, Inc.

  1133 Innovation Way

  Sunnyvale, CA 94089 Hoa K

  in thoi: 888.JUNIPER (888.586.4737)

  hoc +1.408.745.2000

  Fax: +1.408.745.2100

  www.juniper.net

  Bn quyn 2015 Juniper Networks, Inc. Bo lu mi quyn. Juniper Networks, l-g Juniper Networks, Junos v QFabric l cc thng hiu ng k ca Juniper Networks, Inc. ti Hoa K v cc quc gia khc. Tt c cc thng hiu, nhn hiu dch v, nhn hiu ng k, nhn hiu dch v ng k khc l ti sn ca cc ch s hu tng ng. Juniper Networks khng chu trch nhim i vi bt k ni dung khng chnh xc no trong ti liu ny. Juniper Networks bo lu quyn thay i, sa i, chuyn giao, hoc chnh sa n phm ny m khng cn thng bo.

  Tr s APAC v EMEA

  Juniper Networks International B.V.

  Boeing Avenue 240

  1119 PZ Schiphol-Rijk

  Amsterdam, H Lan

  in thoi: +31.0.207.125.700

  Fax: +31.0.207.125.701

  Quy tc ng x cho i tc

  9040062-001-VIT Thng 1 nm 2015

  6. BocoHnhviKhngPhhp Bn s ngay lp tc bo co ngay lp tc cc s kin tnh nghi, gian ln hoc phi php, ang hoc c th vi phm Quy tc ny, hoc cc quy nh hoc lut php hin hnh khc, cho Juniper bng mt trong cc phng thc sau: (1) email ethicshelpline@juniper.net hoc (2) gi n ng dy Tr gip o c ca Juniper theo s 1-888-475-8388 hoc (3) lin h vi C vn Chung ca Juniper. Cc cuc gi ti ng dy Tr gip o c c nhn bi dch v bn th ba c lp dnh ring cho Juniper x l cc bo co nh vy. Ti cc quc gia p dng, cc bo co c th thc hin n danh v s c bo mt ht sc c th v theo quy nh ca php lut.

  7. KhchhngChnhph. Cc hot ng c th thch hp khi giao dch vi khch hng phi chnh ph c th khng thch hp v thm ch phi php khi lm vic vi cc c quan chnh ph cng nh cc doanh nghip thuc s hu ca chnh ph, thuc kim sot ca chnh ph hoc theo cc quy tc cung ng ca chnh ph (Khch hng Chnh ph). Nu bn bn hng cho Khch hng Chnh ph, bn phi tun th tt c cc lut, quy tc, quy nh v cung ng v cc iu khon hp ng c lin quan n vic mua sm hng ha v dch v ca Khch hng Chnh ph , cho d l bn trc tip hoc gin tip v bao gm tip th, gii thiu sn phm v/hoc dch v ca Juniper.

  C th c nhng iu cm hoc yu cu c bit pht sinh t cc quy ch, quy nh, v hp ng hoc hp ng ph ca chnh ph c lin quan n vic thanh ton v/hoc bin lai thu ph v cc li ch khc khi giao dch vi Khch hng ca Chnh ph. Trong tt c cc giao dch chnh ph, bn phi m bo thanh ton mt khon ph c php trc khi yu cu ph hoc khon bi thng khc lin quan. Bn c th c yu cu phi tit l cc khon ph tim tng bng vn bn cho Khch hng Chnh ph. Bn c trch nhim xc nh trong tng trng hp cho d cho php khon ph tim tng c php v quy nh tit l thng tin.

  8. LutvGiaodchNiginBn phi hon ton tun th cc lut v giao dch ni gin v chng khon p dng chi phi giao dch c phiu Juniper. Nu bn s hu hoc c quyn truy cp vo cc ti liu, thng tin khng cng khai v Juniper, bn ch c s dng thng tin cho mc ch m nh vy thng tin ny c cung cp cho bn. Bn khng c s dng thng tin giao dch c phiu Juniper v bn khng c cung cp thng tin cho nhng ngi khc h c th giao dch c phiu Juniper.

  9. BovThngtinBn phi bo mt bt k thng tin b mt v bt k thng tin c quyn khc m bn c c trong qu trnh quan h kinh doanh ca bn vi Juniper v khch hng chung ca chng ta. Bn khng c sao chp bn quyn phn mm, ti liu, hoc cc ti liu khc tr khi c y quyn hp l lm vy. Bn c trch nhim m bo rng cn b nhn vin v i l ca bn cng hiu v lm theo hn ch ny v bn cng phi tun th bt k yu cu bo mt d liu hin hnh.

  10. TunthQuynhXutkhu. Bn phi c v lm theo mt chng trnh kim sot xut khu theo ti liu c thit k m bo tun th tt c cc lut v quy nh xut nhp khu hin hnh ti Hoa K v nc khc. Ngoi tr theo giy php hoc c php theo lut v cc quy nh nh vy, bn khng c xut khu, ti xut khu, chuyn nhng, chuyn, nhng li, nhp khu hoc tit l cho bt k ngi hoc t chc no khc, hoc s dng bt k (1) phn cng hoc phn mm ca Juniper hay (2) cng ngh lin quan n cc sn phm hin ti hoc tng lai ca Juniper. C th tm thy cc trch nhim khc ca bn c m t trong ti liu ti: https://www.juniper.net/partners/partner_center/content/reseller/trade_compliance.jsp.

  11. ngxKinhdoanhTrchnhimcaitcBn v cn b nhn vin ca mnh phi ng x chuyn nghip khi i din cho cc sn phm v dch v ca Juniper trn th trng. iu ny c ngha l c x lch thip v tn trng vi tt c mi ngi c t chc trong khi tip th, bn hng hoc h tr cc sn phm v dch v ca Juniper.

  12. MiquanhcaccBn Bn v Juniper l cc nh thu c lp v khng bn no c coi l ngi i din ca bn kia cho bt k mc ch no. Khng ni dung no trong Quy tc ng x cho i tc ny c hiu l thit lp lin doanh hoc lin kt gia cc bn.

  13. NhnquyncaNgilaongSckhevAnton Bn phi cam kt ng h nhn quyn ca ngi lao ng v i x vi h mt cch lch thip v tn trng theo cch hiu ca cng ng quc t. lm gng, bn phi tun theo cc tiu chun lao ng cng bng cho php t do la chn vic lm, cm lao ng tr em v bun bn ngi, v cho php thi gian lm vic hp l v tr lng v phc li cng bng. Bn phi trnh i x v nhn o vi ngi lao ng. Bn phi cam kt vi lc lng lao ng l khng sch nhiu v phn bit i x bt hp php v cho php cn b nhn vin t do thnh lp hip hi. Ngoi ra, bn phi duy tr mi trng lm vic an ton v lnh mnh.