Računarske mreže gimnazija

  • Published on
    24-Oct-2014

  • View
    74

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

Raunarske mree

Raunarske mree Raunarsku

mreu obrazuju raunari povezani radi raunarske komunikacije.

Raunarsku mreu ine: raunari, komunikacioni

medijum, komunikacioni hardver i komunikacioni softver.

Komunikacioni medijum slui

za fiziko povezivanje raunara, karakteristike: brzina prenosa podataka (bps bit po sekundi) i daljina prenosa podataka, Mogu se klasifikovati kao kablovski (bounded) ili beini (unbounded)

Vrste komunikacionih medijuma: Kablovski

medijumi:

telefonska linija, koaksijalni (antenski) kabel, UTP (mreni) kabel, optiki kabel,

Vrste komunikacionih medijuma: Beini

medijumi:

satelitske veze,

beine veze (IR-infra red, Bluetooth, Wireless) i sl.

Komunikacioni hardver delovi

raunara za povezivanje u mreu najbitnija karakteristika brzina prenosa podataka (bps bit po sekundi)

Komunikacioni hardver - modemi slue

za povezivanje na internet (globalnu mreu)

Vrste modema

Standardni koristi obinu telefonsku liniju za prenos podataka, brzina do 56k (bps) ISDN koristi posebnu digitalizovanu telefonsku liniju (ISDN Integrated service of digital network) za prenos podataka, brzina 64k ili 128k Cable koristi TV kablovski distributivni sistem (KDS) za prenos podataka, brzina zavisi od paketa, od 1Mbps do 16Mbps ADSL koristi posebni frekvencijski opseg na postojeim telefonskim linijama za prenos podataka, razliita brzina download-a i upload-a (primer: 1024k download i 128k upload, 1024/128k)

Mrene kartice

za povezivanje u lokalne mree

Vrste: Ethernet I brzina 10Mbps Ethernet II brzina 100Mbps Giga ethernet brzina 1Gbps

Adapteri za beino umreavanje

IR (infra red) koristi infra-crvene zrake za povezivanje, mora postojati vidljivost izmeu raunara (adaptera), samo na malim rastojanjima (do 10m) Bluetooth za povezivanje raunara na manjim razdaljinama (do 100m), brzina zavisi od udaljenosti i klase ureaja, do 3Mbps WLAN beina lokalna raunarska mrea (wireless LAN), postoje razliiti standardi (Wi-Fi, WiMAX itd.) od kojih zavisi brzina prenosa podataka (za Wi-Fi brzina ide do 36Mbps), postoje bazne stanice koje emituju signal i antene ili AP ureaji za prijem signala

Komunikacioni softver kolekcija

programa koji podravaju rad raunara u mrei.

Vrste komunikacionog softvera Browseri

- programi za pregledanje internet stranica Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Safari itd.

Vrste komunikacionog softvera E-mail

klijenti programi za razmenu elektronske pote Outlook Express, MS Outlook, Mozilla Thunderbird, The Bat, Incredi Mail itd.

Vrste komunikacionog softvera Programi

za chat -ovanje (ICQ, Mirc, Google Talk, Yahoo Messenger, MSN Messenger, Skype ...),

Programi

za razmenu dokumenata (DC++, ApexDC, BearShere, e-Mule, LimeWire, bitTorrent ...), i sl.

Vrste komunikacionog softvera Sigurnosni

programi:

antivirusi (Avast, AVG, Kasperski, NOD32,...),

firewall (Zone Alarm, Black Ice...),

antispy (Malwarebytes, Ad-aware, SpyBot, Spy Cather...)