Rätt stöd i boendet till rätt kostnad för personer som omfattas av LSS

  • Published on
    02-Jan-2016

  • View
    36

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rtt std i boendet till rtt kostnad fr personer som omfattas av LSS. Bakgrund. Bostad med srskild service LSS r en dyr insats (ca 800 000 kr - 900 000 kr/r) Andelen funktionsnedsatta med rtt att ska LSS kar - neuropsykiatri - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

<p>Rtt std i boendet till rtt kostnad fr personer som omfattas av LSS </p> <p>Rtt std i boendet till rtt kostnad fr personer som omfattas av LSS</p> <p>#BakgrundBostad med srskild service LSS r en dyr insats (ca 800 000 kr - 900 000 kr/r) </p> <p>Andelen funktionsnedsatta med rtt att ska LSS kar - neuropsykiatri</p> <p>Ofta kan boendestd enligt SoL vara en tillrcklig insats fr den nya gruppen</p> <p>verhngande risk att ett och annat beslut fattas om bostad LSS som genererar stora omotiverade kostnader under mycket lng tid</p> <p>#Sol-insatser ingr inte i ngot utjmningssystem. Dr det finns mycket LSS kommer SoL som ett brev p posten. 2FrgestllningarSkiljer sig kostnaderna fr bostad LSS beror detta i s fall p att brukarnas stdbehov frdelar sig ojmnt?</p> <p>Frdelar sig insatserna boendestd enligt Socialtjnstlagen och bostad med srskild service LSS p samma stt? </p> <p>Finns det personer som idag skulle klara sig med boendestd i eget ordinrt boende men som har insats i bostad LSS?</p> <p>Finns det exempel p kommuner som beviljar boendestd till mlgruppen och som drigenom blir frlorare i LSS-utjmningen?</p> <p>Ml som vi vill uppn: Lyfta frgan om att boendestd ska ing i utjmningssystemet</p> <p>#3Utveckling av andel personer med insats enligt LSS</p> <p>Andelen med LSS fortstter att ka#En tydligt hgre andel funktionsnedsatta (LSS) i Sdertlje redan 2004 n vad det r i Riket nu (2012). Den stegrande kningen i Sdertlje beror sannolikt mest p dr man utkar verksamheten dit kommer man att flytta. Kommuner hinner inte bygga ut efter efterfrgan, man riskerar sanktionsavgifter om ett gynnande beslut inte verkstlls inom 3 mnader Vad gr man d? Jo, man kper platser av externa verksamheter (Jrna) s smningom ansker man om frhandsbesked i den kommun man en gng blev placerad. Hr sitter Sdertlje kommun fast i ett skruvstd eller i varje fall i en mycket svrlst situation som behver hanteras. 4Kostnad boende enligt LSS kr/brukare exklusive lokalkostnader</p> <p>#Nyckeltalet tar INTE hnsyn till eventuella skillnader i brukarnas stdbehov i praktiken kan Botkyrka var mest effektiv och Salem minst.rskostnader fr LSS/antal personer med bostad 1 oktoberKommunala boenden i Sdertlje har ftt hlla tillbaka nr externa har ftt upprkning</p> <p>5Sdertrns insatsmtningsmodellNiv 1Niv 2Niv 3Niv 4Niv 50,450,651,01,452,0Niver i Bostad med srskild service#6Genomsnittliga niver</p> <p>#</p> <p>Personaltthet </p> <p>Ambitionsniv</p> <p>Heltidsmtt</p> <p>Vakande natt</p> <p>Finns samband mellan kostnad och genomsnittliga niver?#8Frdelning mellan boendestd SoL och bostad med srskild service LSS</p> <p>#Frdelning av niver i bostad LSS</p> <p>Det r svrt att ndra redan fattade beslut</p> <p>Pverkas av tillgngen till mindre lgenheter p den ordinarie bostadsmarknaden #Ml som vi ville uppnLyfta frgan om att boendestd ska ing i utjmningssystemet</p> <p>Varfr </p> <p> det finns en ny mlgrupp som har rtt till LSS och boendestd kan ofta fr dessa vara ett bra alternativ till bostad med srskild service enligt LSS</p> <p>Och effekterna av detta skulle</p> <p>frmja det vergripande mlet att den enskilde, efter egen frmga, kan leva ett s sjlvstndigt liv som mjligt</p> <p> ka drivkrafterna att rtt beslut fattas till rtt kostnad och minska riskerna fr inlsningseffekter</p> <p> minska riskerna fr att utjmningssystemet stts ur spel</p> <p>#Frgan ingick i den s kallade LSS-utredningen 2008. Finns det exempel p kommuner som beviljar boendestd SoL (till LSS-mlgrupp) och som drigenom blir frlorare i utjmningssystemet? </p> <p>11Frgor?annica.astrom@sodertalje.se</p> <p>paivi.pannula@sodertalje.se </p> <p>#Chart10.699010710.713093070.745476530.738294460.761000240.785208710.802714310.812322070.824717590.5492190.556260070.580304750.581362460.605108530.625644920.645290.652490960.672123280.7013910.6903340.7328780.7357680.785010.8087770.8360410.848770.8269760.539560.5977470.5776660.6011590.60360.6371260.6698720.593219Haninge0.5019950.4646960.5016550.5155660.5466720.5407460.5444580.5293570.5434840.4187030.465289Nacka0.4769840.5050440.518210.5364290.5787010.5823620.6082550.6506430.6489450.6362170.727740.8168310.8638690.827980.8576570.5385420.4630370.593240.4981990.5291820.6137790.6312060.5006070.6701810.8680330.9361440.9605580.9663670.9545610.9820491.0561451.1091421.1308580.5375590.5549390.5611610.5703790.5884290.6366090.6717140.6835210.7428240.4014610.4013360.4816020.4934870.4685120.5443540.5496160.5542740.578673</p> <p>200420052006200720082009201020112012</p> <p>Blad1Kommun/Landsting200420052006200720082009201020112012Riket0.699010710.713093070.745476530.738294460.761000240.785208710.802714310.812322070.82471759Stockh ln0.5492190.556260070.580304750.581362460.605108530.625644920.645290.652490960.67212328Botkyrka0.7013910.6903340.7328780.7357680.785010.8087770.8360410.848770.826976Haninge0.539560.5977470.5776660.6011590.60360.6371260.6698720.593219Huddinge0.5019950.4646960.5016550.5155660.5466720.5407460.5444580.5293570.543484Nacka0.4187030.4652890.4769840.5050440.518210.5364290.5787010.582362Nynshamn0.6082550.6506430.6489450.6362170.727740.8168310.8638690.827980.857657Salem0.5385420.4630370.593240.4981990.5291820.6137790.6312060.5006070.670181Sdertlje0.8680330.9361440.9605580.9663670.9545610.9820491.0561451.1091421.130858Tyres0.5375590.5549390.5611610.5703790.5884290.6366090.6717140.6835210.742824Vrmd0.4014610.4013360.4816020.4934870.4685120.5443540.5496160.5542740.578673</p> <p>Chart1643595.99517312658676.27116314698653.95503716717572.67375847776694.47179876790802.33777457818823.33487184847515.35624824946229.808777999288.640919994936.628587923077.750053784033.637126777968.822738851161.883542955344.827586800150.540746747720.324678847716.376352875853.946625771377.51821809406.551467843403.456399882741.323103840074.816831691737.705974630887.620433675649.005805623977.613779575975.631206772129.532865686243.094423824511.982049825281.611701849968.142109844591.077948694090.636609706742.939755769510.887603836119.554705664773.544354594519.536958755317.627445820237.420778</p> <p>2009201020112012</p> <p>Blad1Kommun/Landsting2009201020112012Riket643,596658,676698,654717,573Stockholms ln776,694790,802818,823847,515Botkyrka946,230999,289994,937923,078Haninge784,034777,969851,162955,345Huddinge800,151747,720847,716875,854Nacka771,378809,407843,403882,741Nynshamn840,075691,738630,888675,649Salem623,978575,976772,130686,243Sdertlje824,512825,282849,968844,591Tyres694,091706,743769,511836,120Vrmd664,774594,520755,318820,237</p> <p>Chart1BotkyrkaBotkyrka3.1550802139HaningeHaninge3.048951049HuddingeHuddinge3.4761904762NackaNacka3.7086614173NynshamnNynshamn3SalemSalem2.8709677419SdertljeSdertlje3.469740634TyresTyres2.9431818182VrmdVrmd2.9</p> <p>KommunalaPrivataGenomsnitt</p> <p>Blad1Kolumn1BotkyrkaHaningeHuddingeNackaNynshamnSalemSdertljeTyresVrmdKommunala3.12.63.33.53.02.23.32.82.7Privata3.34.44.03.83.04.23.63.94.2Genomsnitt3.23.03.53.73.02.93.52.92.9</p> <p>Chart1686820836676955923844876882</p> <p>Kostnad per brukare i bostad LSSGenomsnittlig nivTkr/brukare</p> <p>Blad1GenomsnittsnivKostnad per brukare i bostad LSS2.876862.98202.9483636763.059553.169233.478443.488763.71882</p> <p>Chart11874714340168115135665225311334714688127012</p> <p>Bostad LSSBoendestd SoL</p> <p>Blad1NivBotkyrkaHaningeHuddingeNackaNynshamnSalemSdertljeTyresVrmdBostad LSS18714316813552313478870Boendestd SoL47401156625131461212</p> <p>Chart10.120.170.280.30.110.020.060.20.480.190.070.010.030.10.340.420.080.020.050.10.260.280.3100.190.10.350.250.1200.190.290.10.290.1300.020.180.350.250.140.060.110.30.240.240.1100.290.110.190.240.130.04</p> <p>123455 +</p> <p>Blad1NivBotkyrkaHaningeHuddingeNackaNynshamnSalemSdertljeTyresVrmd112%6%3%5%19%19%2%11%29%217%20%10%10%10%29%18%30%11%328%48%34%26%35%10%35%24%19%430%19%42%28%25%29%25%24%24%511%7%8%31%12%13%14%11%13%5 +2%1%2%0%0%0%6%0%4%Om du vill ndra storleken fr diagrammets dataomrde drar du i det nedre hgra hrnet av omrdet.</p>