Rajah Menunjukkan Penguji Pemancit

Embed Size (px)

Text of Rajah Menunjukkan Penguji Pemancit

1.Rajah menunjukkan penguji pemancit(diesel injector tester),berdasarkan pada gambarajah di atas senaraikan tiga jenis ujian yang dilakukan pada pemancit.

Ruang jawapan:

2.Rajah menunjukkan anda akan melakukan kerja memasang semula pam pemancit ke enjin.

Pilih dan tulis A,B,C,D,E,F atau G empat (4) langkah kerja mengikut urutan yang betul dalam ruang jawapan yang disediakan .

APusingkan aci engkol sehingga tanda 0(mampatan selinder no 4)B Pasangkan gear pemasaanCPasangkan injap hantaranDPusingkan aci engkol sehingga tanda 0(mampatan selinder no 1)EPastikan tanda Y/Y pada gear pemasaan sejajar dengan gear pepuraFPasangkan paip leher angsaGKetatkan gear pemasaan menggunakan alat tangan yang betul

Ruang Jawapan

1 2 3 4

3.Rajah menunjukkan anda telah melakukan kerja mengecas bateri secara siri.Nomborkan dengan 1,2,3,5 dan 6 langkah kerja mengikut urutan pada ruang jawapan yang disediakan.

ABuka penutup palam berliangBLaraskan alat pengecas mengikut kesesuaianCPeriksa paras elektrolitDHidup / onkan suis pada alat pengecasE Sambungkan alat pengecas ke bateriFSediakan peralatan mengecas

Ruang JawapanABCDEF

4

5.Rajah menunjukkan sistem penyalaan jenis magneto,

Pilih mana-mana tiga dan tandakan ( / ) berkaitan gambarajah di atas.

(a) Magneto menjana arus()(b) Bateri membekalkan arus ke litar primer()(c) Percikan bungaapi lemah ketika kelajuan rendah()(d) Sistem ini memerlukan banyak ruang()(e) Kurang penyelengaraan diperlukan()(f) Penyenggaraan yang lebih diperlukan()

Jawapan:

Soalan 1:

Ujian bentuk semburan

Ujian bentuk tekanan

Ujian kebocoran/lelehan

Soalan 2:1234

BDEG

Soalan 3:ABCDEF

253641

Soalan 4:/

X

/

/

X

/

Soalan 5:a/

bX

c/

dX

e/

fX

Recommended

View more >