Rancangan Pengajaran Harian Matematik Tahun 3

  • Published on
    15-Oct-2015

  • View
    110

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

matematik

Transcript

<p>Rancangan Pengajaran Harian Matematik Tahun 3 - Dua Dimensi (2D)</p> <p>Mata Pelajaran: MatematikTema : Bentuk dan RuangTajuk : Bentuk Dua Dimensi (2-D)Tarikh : 19-10-2012Hari : JumaatMasa : 30 minitKelas : 3KBilangan Murid : 42 orangStandard Kandungan : Murid dibimbing untuk mengenal pasti bentuk dua dimensi (2D)Objektif Pembelajaran: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : a.Mengenal pasti bentuk dua dimensi (2D). b.Mengetahui ciri-ciri bentuk dua dimensi (2D).Pengetahuan sedia ada:Nilai Murni seperti berkerjasama, sifat ingin tahu, ketelitian dan kekemasan.</p> <p>Bahan Bantu Mengajar: Komputer riba, kertas warna bersaiz A4, sampul surat, gambar danlembaran kerja.</p> <p>Langkah/MasaIsi PelajaranAktiviti Pengajaran dan PembelajaranCatatan</p> <p>Aktiviti GuruAktiviti Murid</p> <p>Set Induksi(5 minit)Mengenal pasti bentuk dua dimensi (2D).1. Guru menayangkan video klip tentang bentuk dua dimensi(2D).</p> <p>2. Guru bersoal jawab dengan murid.Contoh soalan:Apakah bentuk yang dapat kamu lihat dalam video klip ini?</p> <p>3. Guru masukkkan tajuk hari ini iaitu bentuk dua dimensi (2D).1. Murid menonton video klip tentang bentuk dua dimensi (2D) dengan sepenuh perhatian.</p> <p>2. Murid menjawab soalan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan sedia ada mereka.Jawapan murid :Bulatan, bujur, segi empat tepat, segi empat sama, segitiga, bintang dan segi lima.</p> <p>Strategi/ Teknik: Penyoalan untuk kelas</p> <p>Sumber pengajaran:Video klip</p> <p>Penglibatan murid yang aktif</p> <p>Langkah 1(8 minit)Ciri-ciri bentuk dua dimensi (2D).1.Guru menayangkanPower Pointdi hadapan kelas.</p> <p>2. Guru memperkenalkan bentuk dan ciri-ciri bentuk dua dimensi (2D) dalam Power Point.a. Bulatan- mempunyai permukaan rata-mempunyai sisi melengkung- tiada bucu</p> <p>b. Segiempat sama- mempunyai permukaan rata- mempunyai 4 sisi- mempunyai 4 bucu- setiap sisi adalah sama panjang</p> <p>c. Segiempat tepat- mempunyai permukaan rata- mempunyai 4 sisi- mempunyai 4 bucu- 2 sisi bertentangan adalah sama panjang</p> <p>d. Segitiga- mempunyai permukaan rata- ada 3 sisi.- ada 3 bucu.</p> <p>e. Bujur- mempunyai permukaan rata- mempunyai sisi melengkung- tiada bucu- bentuk tidak bulat</p> <p>f. Bintang- mempunyai permukaan rata- mempunyai 10 sisi- mempunyai 5 bucu</p> <p>g. Segi lima- mempunyai permukaan rata- mempunyai 5 sisi- mempunyai 5 bucu1. Murid memberi perhatian.</p> <p>2. Murid memerhatikan bentuk dua dimensi (2D) dan ciri-cirinya dengan sepenuh perhatian( dalam Power Point).</p> <p>Strategi/ Teknik: Pemerhatian</p> <p>Sumber pengajaran:Slaid Power Point</p> <p>Sikap Murid:Ketelitian, sifat ingin tahu</p> <p>Penglibatan murid yang aktif</p> <p>Langkah 2(4 minit)Menamakanbentuk dua dimensi (2D).1. Guru menunjukkan gambar-gambar bentuk dua dimensi (2D).</p> <p>2. Guru meminta murid menamakanbentuk dua dimensi (2D) seperti di dalam gambar.1. Murid memerhatikan gambar bentuk dua dimensi (2D) dengan sepenuh perhatian.</p> <p>2. Murid menamakanbentuk dua dimensi (2D) seperti di dalam gambar.Strategi/ Teknik: Pemerhatian</p> <p>Sumber pengajaran:Gambar</p> <p>Sikap Murid:Ketelitian</p> <p>Penglibatan murid yang aktif</p> <p>Langkah 3(10 minit)Melakarkan bentuk dua dimensi (2D).1. Guru memaparkan satu jadual dalam nama bentuk dua dimensi (2D) di atas papan putih. Contoh: bulatan, segitiga, segi empat sama, segi empat tepat, bujur, bintang segi lima.</p> <p>2. Guru membahagikan murid dalam 7 kumpulan. Setiap kumpulan akan dibekalkan sekeping kertas warna bersaiz A4, gam dan satu sampul surat yang berisi dengan satu bentuk dua dimensi (2D) yang telah dipotong dalam 5 cebisan.</p> <p>3. Guru meminta murid mencantumkan kelima-lima cebisan gambar bentuk dua dimensi (2D) dan melekatkan di atas kertas warna bersaiz A4.</p> <p>4. Setelah mencantumkan gambar bentuk dua dimensi (2D), salah seorang murid diminta menampalkan hasilan kumpulan masing-masing di atas papan putih mengikut kumpulan bentuk dua dimensi (2D).</p> <p>5. Guru membuat pengesahan betul atau salah pada hasilan setiap kumpulan.</p> <p>1. Murid memerhatikan jadual yang telah terpapar di atas papan putih.</p> <p>2. Murid dibahagikan dalam 7 kumpulan.Setiap kumpulan akan mendapat sekeping kertas warna bersaiz A4, gam dan satu sampul surat yang berisi dengan satu bentuk dua dimensi (2D) yang telah dipotong dalam 5 cebisan.</p> <p>3. Murid mencantumkan kelima-lima cebisan gambar bentuk dua dimensi (2D) dan melekatkan di atas kertas warna bersaiz A4.</p> <p>4. Setiap kumpulan mencantumkan lima cebisan (gambar bentuk dua dimensi ), seorang wakil kumpulan menampalkan hasilan kumpulan merekadi atas papan putih mengikut kumpulan bentuk dua dimensi (2D).</p> <p>5. Setiap murid memberi perhatian pada hasilan tiap-tiap kumpulan.Nilai dan sikap murid:Bekerjasama, sifat ingin tahu, ketelitian dan kekemasan</p> <p>Penutup(3 minit)Lembaran kerja sebagai pengukuhan.1. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada setiap murid.1. Murid menyiapkan lembaran kerja yang diberi oleh guru.Murid perlu menyiapkan lembaran kerja dengan betul.</p> <p>Lembaran kerja</p> <p>Rancangan Pengajaran Harian Matematik Tahun 3 Bentuk dan Ruang9:14 AM| Labels:Bahan Mengajar,Rancangan Tahunan KSSR Matematik Tahun 3</p> <p>Butir-butiran Penting</p> <p>Mata Pelajaran: Matematik</p> <p>Kelas: Tahun 3 Waja</p> <p>Bilangan Murid: 28 orang</p> <p>Tarikh: 24 April 2012</p> <p>Hari: Selasa</p> <p>Masa: 9.10 9.40 pagi</p> <p>Tema: Bentuk dan Ruang</p> <p>Tajuk: Bentuk Tiga Dimensi (3-D)</p> <p>Objektif Pembelajaran:8.1.1 Memahami dan menggunakan perbendaharaan kata berkaitan bentuk tiga dimensi (3-D)</p> <p>Objektif Yang Diharapkan:8.1.1.i Mengenalpasti pelbagai jenis prismaTriangle Rectangle - Square</p> <p>Hasil Pembelajaran:Diakhir pembelajaran sekurang-kurangnya 23 daripada 28 orang murid akan dapat:1. Mengenal dan menyebut dengan betul nama-nama prisma2. Menulis ejaan setiap prisma dengan betul3. Menjawab dengan betul 20 daripada 25 soalan lembaran kerja.</p> <p>Pengisian kurikulum:i). Ilmu : Moralii). Nilai murni : bekerjasama, tolong-menolong, beraniiii) Kemahiran Nilai Tambaha) Kecerdasan Pelbagai : Verval Linguistikb) Kemahiran Berfikir : Mentafsirc) Pembelajaran kontruktivisme</p> <p>Pengetahuan sedia ada:i) Murid sudah pernah melihat bentuk-bentuk tiga dimensi (3-D)ii) Murid ada memiliki bentuk-bentuk tiga dimensi seperti pensil, kotak pensil dan getah pemadam.</p> <p>Bahan bantu mengajar:Komputer riba, bentuk-bentuk 3-D maujud, kad puzzle, buku teks dan lembaran kerja</p> <p>Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran:</p> <p>Langkah/MasaIsi KandunganAktiviti Pengajaran dan PembelajaranCatatan</p> <p>Set Induksi(3 minit)Gambar slaid- Bentuk 3-D- Bebtuk 2-Da) Guru tayangkan gambar-gambar bentuk 3-D dan 2-Db) Guru meminta murid untuk memilih (mengkelaskan) gambar 3-D dan 2-D yang di tayangc).Guru menjelaskan perbezaan bentuk 3-D dan 2-Dd). Guru jelaskan tajuk pelajaran hari ini iaitu bentuk-bentuk 3-DBBMKomputerGambar Slaid</p> <p>Langkah 1(3 minit)Gambar slaid- Perkataan Triangular, Rectangular danSquare- Bentuk 3-DTriangular, Square dan Rectangulara) Guru tayangkan perkataan dan murid mengeja dan menyebut dengan kuat dan betulb)Guru tayangkan gambar 3buah bentuk 3-D satu demi satuc)Guru ulangi aktiviti a dan b secara kelas, kumpulan dan individu.KPVerval- LinguistikSebutan dan ejaan</p> <p>Langkah 2(4 minit)Bentuk 3-D Maujud- Triangular- Rectangular- Squarea)Guru berikan setiap kumpulan bentuk-bentuk 3-D (maujud) untuk diteliti dan lebih difahami.b)Guru menyebut nama-nama bentuk dan setiap kumpulan tunjukkan bentuk bentuk tersebut.c)Guru berikan ganjaran pujian kepada kumpulan yang pantas dan menjawab dengan betulBBMKad PerkataanGambar 3-DPendekatan direktifKemahiran berfikirKerjasamaPemikiran kritis</p> <p>Langkah 3(6 minit)Aktiviti Kumpulan- Plastisin- Kad Manila- Pen White-boarda)Guru berikan plastisin kepada setiap kumpulan.b)Guru meminta murid-murid membuat bentuk 3-D secara kumpulan menggunakan plastisinc). Guru meminta setiap kumpulan menulis semula nama-nama bentuk pada manila kad dan dipamerkan pada setiap bentuk.d). Guru melihat hasil aktiviti setiap kumpulan dan membuat pengesahan betul atau salah.BBMKemahiran berfikirPemikiran kreatifNilai murni bekerjasama, tolong-menolong</p> <p>Langkah 4(6 minit)Aktiviti Kumpulan-Permainan Ligoa)Guru berikan permainan Ligo kepada setiap kumpulan.b)Guru meminta murid-murid membuat bentuk 3-D secarakumpulan menggunakan permainan Ligoc). Guru meminta setiap kumpulan pamerkan kad perkataan pada setiap bentuk . (Gabungan plastisin dan Ligo)d). Guru melihat hasil aktiviti setiap kumpulan dan membuatKontektekstualPemikiran kritis</p> <p>Langkah 5(6 minit)Latihan Penilaiana)Guru edarkan lembaran kerja kepada setiap muridb) Guru membincangkan jawapan dengan memaparkan di skrin tayanganc)Guru memberikan ganjaran kepada murid-murid yang menjawab dengan betul semua soalanKontektekstualPemikiran kritis</p> <p>Langkah6(2 minit)Penutup / Rumusan-Menghargai bentuk-bentuk dalam kehidupan sehariana) Guru menyoal semua murid nama-nama bentuk 3-D yang telah dipelajari tadi.b) Guru mnyoal kepentingan dan kegunaan bentuk-bentuk dalam kehidupan seharian.KontektekstualPemikiran kritis</p> <p>RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 3</p> <p>Mata pelajaran: Matematik</p> <p>Kelas &amp; masa: 3 Arif / 7:10 a.m. 8:10 a.m.</p> <p>Tema / Tajuk: Sukatan &amp; Geometri / Ruang</p> <p>Standard Pembelajaran: 14.3 (i)</p> <p>Objektif pembelajaran: Pada akhir pembelajaran murid berupaya untuk mengenal pasti bentuk separuh bulatan dan poligon sekata : pentagon, heksagon, heptagon dan oktagon</p> <p>Aktiviti P&amp;P :1. Murid menceritakan bentuk-bentuk yang mereka nampak dalam gambar yang di tayangkan.( Gambar )</p> <p>2. Murid mencirikan bentuk-bentuk yang mereka lihat.</p> <p>3. Menyusun tangram secara berkumpulan untuk mendapatkan bentuk 2D dan murid menyatakan nama bentuk yang diperolehi serta mencirikannya.</p> <p>- Murid diminta untuk melabel bentuk yang ditampalkan pada papan tulis.</p> <p>4. Murid bermain teka-teki ala rummy dalam kumpulan.</p> <p>( Teka-teki)- Setiap kumpulan diberikan satu soalan teka-teki.- Kumpulan A membacakan soalan dan kumpulan B akan meneka jawapan.- Kumpulan B pula akan membacakan soalan yang mereka perolehi dan akan dijawab oleh kumpulan C.- Kumpulan yang dapat menjawab soalan dengan betul akan diberikan token.</p> <p>5. Murid menjawab soalan secara berkumpulan.</p> <p>6. Guru mengedarkan lembaran kerja.</p> <p>EMK: TMK, Kreativiti dan Inovasi</p> <p>BBB: Kad Manila, slide power point, Sampul teka-teki, lembaran kerja.</p> <p>Penilaian P&amp;P: Murid boleh mengenal pasti bentuk 2D melalui aktiviti mencantum kepingan kad manila dan menjawab teka-teki.</p> <p>Refleksi:</p> <p>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~PERMAINAN TEKA-TEKI : SIAPA SAYA?</p> <p>1. Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan.2. Ketua kumpulan mencabut soalan untuk dijawab oleh kumpulannya.3. Ulang langkah 2 sehingga tamat permainan.4. Dua markah diberikan kepada jawapan yang betul dan tambah satu markah bonus bagi jawapan yang munasabah.</p> <p>Soalan Teka-Teki</p> <p>1.Perut saya melengkung,belakang saya lurus,pepenjuru saya dua,teka siapa saya?</p> <p>2.Ada satu bentuk,terdiri lima sisi,pepenjuru ada limaSuperman ada di dada.</p> <p>3.Saya ada enam sisi,pepenjuru saya ada enam,saya terdapat pada sarang lebah,cuba teka siapa saya?</p> <p>4.Saya mempunyai tujuh pepenjuru,sisi saya juga tujuh,bentuk saya tiada lengkung,cuba teka siapa saya?</p> <p>5.Sisi saya lapan,pepenjuru juga lapan,terdapat di jalan-jalan,jumpa saya tidak boleh jalan.</p> <p>Mata Pelajaran:Matematik Tahun 3</p> <p>Topik:Ruang</p> <p>Kelas:3 Teratai</p> <p>Bilangan murid:30 orang</p> <p>Masa:60 minit</p> <p>Standard Pembelajaran:14.2 (i)</p> <p> Objektif Pembelajaran:Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:</p> <p>1. Mengetahui ciri-ciri prisma dan bukan prisma.2. Membandingkan prisma dengan bukan prisma. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:</p> <p> 1)Murid-murid diminta untuk menyatakan bentuk-bentuk 3D yang mereka tahu.Guru menunjukkan gambar bentuk 3D yang terdapat di dalam gambarajah danmurid menyatakan dan menamakan bentuk 3D seperti di dalam gambar.</p> <p>Gambarajah Bentuk 3D</p> <p>2)Guru menunjukkan gambar prisma yang mengandungi 3 jenis iaitu prisma segitiga, prisma segiempat tepat, prisma segempat sama.</p> <p>3) Murid diminta menyatakan ciri-ciri yang terdapat di sesebuah prisma iaitu mempunyai sekurang-kurangnya 2 tapak yang terdiri daripada 5 permukaan yang rata dan 6 bucu serta 9 hingga 12 sisi mengikut bentuk.</p> <p>4) Murid diminta memilih bentuk lain yang hampir sama dengan bentuk prisma segitiga seperti kon dan piramid. Murid menyatakan ciri-ciri bentuk persamaan dan perbezaan antara bongkah tersebut.</p> <p>5) Seterusnya guru menunjukkan bentuk prisma segiempat tepat dengan silinder.Murid menyatakan bentuk yang hampir sama akan tetapi berbeza ciri-cirinya.</p> <p>6) Murid diminta memilih bentuk lain yang hampir sama dengan bentuk prisma segiempat sama . Murid menyatakan ciri-ciri bentuk persamaan dan perbezaan antara bongkah tersebut.Contoh prisma segiempat sama dan sfera.</p> <p>7) Guru mengedarkan lembaran aktiviti kepada murid.</p> <p>Elemen Merentas Kurikulum (EMK):Kreativiti dan Inovasi.</p> <p>Bahan Bantu Belajar:Kad gambar 3D, Model 3D, Lembaran aktiviti.</p> <p>Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran: Murid boleh membandingbezakan bentuk prisma dan bukan prisma berdasarkan ciri-cirinya.</p> <p>Refleksi: 2 daripada 30 murid belum mencapai objektif pembelajaran dan perlu bimbingan guru.</p>