RAPORT DE EXPERTIZ EVALUARE TEHNIC - unnpr.ro U, din Bacau, str. Vasile Alecsandri , nr. 64, reprezentat prin preedinte dl. Notar ... Bacu reprezentat de propriet i agricole familiale, ...

  • Published on
    06-Feb-2018

  • View
    224

  • Download
    5

Transcript

ING. URSESCU SORIN CRISTIAN EEExxxpppeeerrrttt eeevvvaaallluuuaaatttooorrr bbbuuunnnuuurrriii iiimmmooobbbiiillliiiaaarrreee mmmeeemmmbbbrrruuu tttiiitttuuulllaaarrr UUUNNNEEEAAARRR nnnrrr... llleeegggiiitttiiimmmaaaiiieee 111666999444333EEExxxpppeeerrrttt ttteeehhhnnniiiccc jjjuuudddiiiccciiiaaarrrBacu, str. Energiei, nr. 32, sc. A, ap. 32, et. 6 tel. 0744/649506 RRRAAAPPPOOORRRTTT DDDEEE EEEXXXPPPEEERRRTTTIIIZZZ---EEEVVVAAALLLUUUAAARRREEE TTTEEEHHHNNNIIICCCSSSTTTAAABBBIIILLLIIIRRREEEAAA OOORRRIIIEEENNNTTTAAATTTIIIVVV AAA VVVAAALLLOOORRRIIILLLOOORRR DDDEEECCCIIIRRRCCCUUULLLAAAIIIEEE AAA TTTEEERRREEENNNUUURRRIIILLLOOORRR SSSIIITTTUUUAAATTTEEE NNNIIINNNTTTRRRAAAVVVIIILLLAAANNNUUULLL III EEEXXXTTTRRRAAAVVVIIILLLAAANNNUUULLL LLLOOOCCCAAALLLIIITTTIIILLLOOORRRAAADDDMMMIIINNNIIISSSTTTRRRAAATTTIIIVVV TTTEEERRRIIITTTOOORRRIIIAAALLLEEE CCCOOOMMMPPPOOONNNEEENNNTTTEEEAAALLLEEE JJJUUUDDD... BBBAAACCCUUUBBBeeennneeefffiiiccciiiaaarrr:::BBBaaacccuuu oooccctttooommmbbbrrriiieee 222000111333Ing. Ursescu Sorin Cristian Membru titular U.N.E.A.R. si Expert tehnic judiciar 1ING. URSESCU SORIN CRISTIAN EEExxxpppeeerrrttt eeevvvaaallluuuaaatttooorrr bbbuuunnnuuurrriii iiimmmooobbbiiilll iiiaaarrreee mmmeeemmmbbbrrruuu tttiiitttuuulllaaarrr UUUNNNEEEAAARRR nnnrrr... llleeegggiiitttiiimmmaaaiiieee 111666999444333Bacu, str. Energiei, nr. 32, sc. A, ap. 32, et. 6 tel. 0744/649506 SCRISOARE DE TRANSMITERE Catre : CAMERA NOTARILOR PUBLICI BACU Va transmitem anexat raportul de expertiz - evaluare scris al terenurilor din intravilanul i extravilanul localitilor administrativ teritoriale, componente ale judeului Bacu. Lucrarea prezint estimarea orientativ a valorilor medii de circulaie ale terenurilor la nivelul fiecrui teritoriu administrativ, existent la data ntocmirii expertizei. Inspectia in teren, actualizarea si documentarea informarii cu date de piata precum si intocmirea raportului de evaluare s-a desfasurat in perioada 01.10.2013 15.10.2013. Datele de referinta pentru care sunt valabile toate calculele, analizele si estimarile efectuate sunt valabile pentru anul 2014. In baza datelor, calculelor efectuate, a ipotezelor si conditiilor limitative, valorile medii de circulaie ale terenurilor intravilane i extravilane din jud. Bacu sunt prezentate n raport ca fiind valori orientative. Nota : valorile nu contin TVA. EXPERT EVALUATOR membru titular UNEAR EXPERT TEHNIC JUDICIAR Ing. Ursescu Sorin Cristian Ing. Ursescu Sorin Cristian Membru titular U.N.E.A.R. si Expert tehnic judiciar 2DECLARATIE DE CONFORMITATE In conformitate cu cerintele prezentate in Standartele Internationale de Evaluare ediia 2011, publicate de ctre IVSC, prin prezenta declaratie de conformitate se confirma ca: Prezentarea faptelor din raport sunt corecte, analizate si reflecta realitatea si pertinenta cunostintelor evaluatorului. Analizele si concluziile sunt limitate numai la ipotezele si conditiile limitative prezentate in raport. Onorariul evaluatorului nu este conditionat de nici un aspect al raportului si nu are legatura cu valorile raportate. Evaluatorul are experienta in ce priveste evaluarea proprietailor imobiliare prezentate in raport. Raportul a fost elaborat pe baza studiilor, calculelor si aprecierilor expertului fara a apela la un sprijin din partea altor persooane calificate in acest sens. EXPERT EVALUATOR membru titular UNEAREXPERT TEHNIC JUDICIAR Ing. Ursescu Sorin Cristian Ing. Ursescu Sorin Cristian Membru titular U.N.E.A.R. si Expert tehnic judiciar 3CUPRINS Capitolul 1 Premisele evaluarii 1.1 Obiectul evaluarii. pag.4 1.2 Scopul si utilizarea evaluarii si utilizatorul evaluarii pag.4 1.3 Definirea valorii si data evaluarii pag.4 1.4 Modul de exprimare a valorii de piata. pag.4 1.5 Ipoteze si conditii limitative. pag.4 1.6 Sfera evaluarii pag.5 Capitolul 2 Prezentarea datelor 2.1 Identificarea tipurilor de terenuri,descriere juridical. pag.6 2.2 Tipul proprietatii si definirea pietii. pag.6 2.3 Aspecte economice, administrative specifice jud. Bacu. pag.6 Capitolul 3 Analiza datelor si concluziile. 3.1 Analiza celei mai bune utilizari CMBU pag.83.2 Modul de abordare a evaluarii. pag.8 3.3 Opinia asupra valorii terenurilor. pag.8 3.4 Calificarile evaluatorului. pag.9 Anexe Anexa 1 Calcul valorilor orientative ale terenurilor situate n circumscripia teritorial a judectoriei Bacu pag.10Anexa 2 Calcul valorilor orientative ale terenurilor situate n circumscripia teritorial a judectoriei Buhui pag.60Anexa 3 Calcul valorilor orientative ale terenurilor situate n circumscripia teritorial a judectoriei Moineti pag.70Anexa 4 Calcul valorilor orientative ale terenurilor situate n circumscripia teritorial a judectoriei Oneti pag.95Anexa 5 Calcul valorilor orientative ale terenurilor situate n circumscripia teritorial a judectoriei Podu Turcului pag.125EXPERT EVALUATOR EXPERT TEHNIC JUDICIAR ING. URSESCU SORIN CRISTIAN Ing. Ursescu Sorin Cristian Membru titular U.N.E.A.R. si Expert tehnic judiciar 4RAPORT DE EVALUARE Capitolul 1 Premisele evaluarii 1.1. Obiectul evaluarii. Obiectul evaluarii il constituie terenurile din intravilanul i extravilanul localitilor administrativ teritoriale componente ale judeului Bacu. 1.2. Scopul si utilizarea evaluarii si utilizatorul evaluarii. Scopul evaluarii il reprezinta folosirea de catre Camera Notarilor Publici Bacau a unor VALORI MEDII DE CIRCULAIE adecvate a terenurilor la nivelul fiecrui teritoriu administrativ, compnent al judeului Bacu, BENEFICIARUL prezentului raport este CAMERA NOTARILOR PUBLICI BACU, din Bacau, str. Vasile Alecsandri , nr. 64, reprezentat prin preedinte dl. Notar Isache tefan. 1.3. Definirea valorii si data evaluarii. In concordanta cu scopul evaluarii decis de catre beneficiar si conform cu Standardele Internationale deEvaluare tipul de valoare ce va fi estimat ESTE VALOAREA DE PIATA definite de IVS1 ca fiind SUMA ESTIMATA PENTRU CARE O PROPRIETATE VA FI SCHIMBATA LA DATA EVALUARII ,INTRE UN CUMPARATOR DECIS SI UN VANZATOR HOTARAT,INTR/O TRANZACTIE CU PRET DETERMINAT OBIECTIV,DUPA O ACTIVITATE DE MARKETING CORESPUNZATOARE, IN CARE PARTILE IMPLICATE AU ACTIONAT IN CUNOSTINTA DE CAUZA, PRUDENT SI FARA CONSTANGERE. DATA EVALUARII este 15.10.2013, aceasi cu DATA INTOCMIRII RAPORTULUI. 1.4. Modul de exprimare a valorii. Valorile de circulaie estimate sunt raportate in EURO. Pentru elementele de calcul ale beneficiarului vor avea la baza cursul valutar stabilit de B.N.R. 1.5. Ipoteze si conditii limitative Prezentul raport a fost elaborat n urmtoarele ipoteze i condiii limitative : Prezentul raport este ntocmit n baza Contractului de prestri servicii nr. 2391 din 20.09.2013, incheiat cu beneficiarul ; Evaluarea s-a efectuat n baza documentelor furnizate de ctre beneficiarul lucrrii , acestea au fost presupuse a fi autentice, evaluatorul nu-si asuma nici o responsabilitate privind descrierea situaiei juridice a terenurilor evaluate Informaiile solicitate i luate n considerare de ctre evaluator sunt considerate a fi autentice, fr ca acestea sa ofere o garanie asupra preciziei lor ; Evaluatorul a obinut informaii , estimri si opinii , ce au fost evideniate in raportul de evaluare, de la surse considerate credibile fr a-i asuma nici o responsabilitate n privina corectitudinii lor ; Terenurile au fost evaluate ca fiind libere de sarcini deoarece nu s-a specificat altfel; Terenurile au fost evaluate ca fiind neocupate libere sau ocupate cu diferite construcii sau culturi ; Ing. Ursescu Sorin Cristian Membru titular U.N.E.A.R. si Expert tehnic judiciar 5 Se presupune c terenurile sunt n concordan cu toate reglementrile locale i republicane privind mediul nconjurtor , reglementrile si restriciile urbanistice cu excepia neconcordantelor ce ar fi expuse in prezentul contract ; Nu se detin informatii cu privire la existenta unor materiale periculoase in cadrul terenurilor evaluate . Evaluatorul nu are calitatea , calificarea si nici o obligatie de a depista astfel de substante ; Previziunile sau estimarile continute in raport s-au facut in conditiile actuale ale pietii ; Evaluarea s-a efectuat in conditiile unor valori orientative medii, exprimate n EURO; Evaluatorul, prin natura contractului, poate fi solicitat sa ofere consultanta ulterioara n perioada de implementare, maxim trei luni de la data predrii prelurii lucrrii pentru a se nltura eventualele imperfeciuni constatate n coninutul expertizei, materializate n : omisiuni, erori de calcul sau transcriere, ncadrarea greit a unor temeni i localiti; Datele prezentate n aceast expertiz pot fi folosite de C.N.P. Bacu i de instituiile stabilite de lege ; Executantul cedeaz toate drepturile rezultate din raportul de evaluare C.N.P. Bacu, neavnd nici o pretenie asupra modului de utilizare i valorificare ale acestora de ctre beneficiar. Acest raport de evaluare este confidenial att pentru client cat si pentru evaluator si este valabil numai pentru scopul menionat in cadrul capitolului I si evaluatorul nu-si asuma nici o responsabilitate daca acesta este transmis altei persoane, fie pentru scopul declarat, sau pentru oricare scop ; Previziunile , proieciile si estimrile coninute aici se bazeaz pe condiiile curente de pe piaa, pe factorii cererii si ai ofertei anticipate pe termen scurt si pe o economie ntr-o perioad de criz. Aceste previziuni sunt, prin urmare, supuse schimbrii condiiilor viitoare . 1.6. Sfera evaluarii Avand in vedere scopul evaluarii, evaluatorul a utilizat pentru intocmirea raportului informatii culese de pe piata imobiliara locala. S-au mai utilizat informatii despre valorile medii de circulaie a terenurilor care s-au tranzactionat sau sunt in curs de tranzactionare obtinute de la Agenii imobiliare din teritoriu, de pe Internet, de la Primriile localitilor administrativ teritoriale componente ale jud. Bacu i documentele puse la dispoziie de ctre C.N.P. Bacu. Informatiile se considera cu un grad relativ mare de realism. Evaluatorul a verificat i veridicitatea unor informatii obtinute de la prile implicate n tranzacii cu terenuri. Evaluatorul a analizat oferta si cererea de proprietati imobiliare similare sau apropiate cu proprietatea de evaluat la nivelul zonelor stabilite pentru evaluare din publicatiile locale ex: Desteptarea, Ziarul de Bacau, s.a. efectuand studii asupra valorilor terenurilor din zonele de analiz. Ing. Ursescu Sorin Cristian Membru titular U.N.E.A.R. si Expert tehnic judiciar 6Capitolul 2 Prezentarea datelor. 2.1. Identificarea tipurilor de terenuri, descriere juridica. Proprietile evaluate fac parte din urmtoarele dou categorii : 1. Terenuri intravilane avnd categoria de folosin : curi construcii, vii nobile, arabil, vii hibride, alte categorii n funcie de mrimea localitilor urbane (municipiu sau ora) aceste terenuri au fost ncadrate n diferite zone cuprinse ntre zona A central i H periferic. 2. Terenuri extravilane avnd categoria de folosin : arabil, pune, fnea, livezi, vii hibride, neproductiv, pduri, vii nobile 2.2. Tipul proprietatii si definirea pietii. Pentru determinarea valorii de pia a terenurilor de evaluat am definit ca piata unitara piaa terenurilor intravilane sau extravilane componente ale fiecrei uniti administrativ teritoriale n parte din jud. Bacu (municipii, orae, sate componente al comunelor), dupa cum rezulta si din harta zonelor studiate si delimitate in planurile de urbanism ale localitilor jud. Bacau. Pentru stabilirea zonei s-au luat in calcul tipul proprietatii, caracteristicile proprietatii, aria pietii. Piata studiata prezinta preturi diferite ale terenurilor funcie de amplasarea lor n perimetrul localitilor. 2.3. Aspecte economice, administrative specifice judeului Bacu. Judeul Bacu se afl n estul Romniei i are o suprafa de 6606 kmp, peste 750.000 de locuitori. Bacul este jude n regiunea Moldova din Romnia. reedina: municipiul Bacu; principalele cursuri de ap: Siret, Bistria, Trotu, Tazlu, Berheci, Zeletin; principalele lacuri: Bltu (baraj natural), Belci, Poiana Uzului (alimentare cu ap), Racova, Grleni, erbneti i Lilieci (hidroenergetice); altitudine maxim: vf. Grinduu (M. Tarcu) 1.664 m, vf. Nemira 1.648 m, vf. andru Mare 1.639 m (M. Nemira). Judee vecine: la est judeul Vaslui, la sud judeul Vrancea, la vest judeul Covasna i judeul Harghita, la nord judeul Neam. Activitile industriale principale cuprind: Industria Petrochimic; Industria Nutriional; Industria de Lemn i de Hrtie; Industria Textil; Industria Mecanic; Industria Aeronautic. Agricultura jud. Bacu reprezentat de proprieti agricole familiale, asociaii agricole i societi comerciale care au ca profil predominat cultura cerealelor i a plantelor tehnice, legumicultur, pomicultur. n sectorul zootehnic se disting creterea ovinelor, caprinelor i bovinelor. Organizarea administrativ teritorial : Municipii Bacu (reedina judeului) Moineti (municipiu din 2001) Oneti Orae Buhui Comneti Drmneti Ing. Ursescu Sorin Cristian Membru titular U.N.E.A.R. si Expert tehnic judiciar 7 Slnic Moldova Trgu Ocna Comune Ag Ardeoani Asu Balcani Bereti-Bistria Bereti-Tazlu Berzuni Brsneti Blgeti Bogdneti Brusturoasa Buciumi Buhoci Cain Ciui Cleja Coloneti Corbasca Coofneti Dmieneti Dealu Morii Dofteana Faraoani Filipeni Filipeti Giceana Ghime-Fget Gioseni Grleni Glvneti Gura Vii Helegiu Hemeiu Huruieti Horgeti Iteti IzvoruBerheciului Letea Veche Lipova Livezi Luizi-Clugra Mgireti Mgura Mnstirea Cain Mrgineni Motoeni Negri Nicolae Blcescu Odobeti Oituz Onceti Orbeni Palanca Parava Parincea Pnceti Prgreti Prjol Plopana Podu Turcului Poduri Prjeti Racova Rcciuni Rchitoasa Roiori Sascut Snduleni Srata Suceti Scoreni Secuieni Solon Stnieti Strugari tefan cel Mare Tamai Ttrti Trgu Trotu Traian Ungureni Urecheti Valea Seac Vultureni ZemeEchilibrul pietii. Stagnarea activitatilor economice, scderea investitiilor in judetul Bacau datoritcrizei generale care se manifest au ca efect stagnarea sau reducerea valorilor medii de circulaie ale terenurilor la nivelul fiecrui teritoriu administrativ existent la data ntocmirii expertizei, n procente cuprinse ntre 5 10 % funcie de caracteristicile fiecrei uniti administrativ teritoriale expertizate. Tendinta actuala este de stagnare sau in unele cazuri o usoara scadere a preturilor. Ing. Ursescu Sorin Cristian Membru titular U.N.E.A.R. si Expert tehnic judiciar 8Capitolul 3 Analiza datelor si concluziile 3.1. Cea mai buna utilizare Conceptul de cea mai buna utilizare (CMBU ) este in stransa si directa corelatie cu valoarea de piata. Prin analiza CMBU a proprietatii imobliare evaluate se poate identifica utilizarea cea mai competitiva si profitabila a acesteia. In conformitate cu IVS 1 , CMBU este definita ca utilizarea cea mai probabila a proprietatii, posibila din punct de vedere fizic, justificata in mod adecvat, permisa legal, fezabila financiar si din care rezulta cea mai mare valoare a proprietatii evaluate . In mod normal, analiza CMBU se realizeaza, pentru terenul considerat liber, asa cum se afla in momentul evaluarii . 3.2. Modul de abordare a valorii Pentru estimarea valorii medii de circulaie a terenurilor intravilane i extravilane la nivelul fiecrui teritoriu administrativ existent la data ntocmirii expertizei tehnice de evaluare s-a utilizat - Abordarea prin comparatii de pe piaa specifica. Abordarea prin pia ofer o indicaie asupra valorii prin compararea activului subiectcu active identice sau similare al cror pre se cunoate. Prima etap a acestei abordri este obinerea preurilor de tranzacionare a activelor identice sau similare tranzacionate recent pe pia. Dac exist puine tranzacii recente, deasemenea, poate fi util s se ia n considerare preul activelor identice sau similare care sunt listate sau oferite spre vnzare, cu condiia ca relevana acestor informaii s fie clar stabilit i analizat critic. Poate fi necesar ca preul altor tranzacii sa fie corectat procentual pentru a reflacta orice diferene fa de condiiile tranzaciilor efective i s fie definit tipul valorii medii de circulaie a terenurilor i orice ipoteze care urmeaz s fie adoptate pentru evaluarea care se realizeaz. Pot exista i diferene intre caracteristici juridice, economice sau fizice ale activelor din alte tranzacii, fa de cele a activului evaluat. n mod uzual se poate stabili o unitate de comparaie adecvat care se utilizeazfrecvent rezultat din analiza preului de vnzare prin calcularea preului pe metru ptrat. n msura n care este posibil, orice unitate de comparaie utilizat trebuie s fie cea care s-a utilizat n mod obinuit de ctre participanii pe piaa relevant i de C.N.P. Bacu, n raportul de expertiz - evaluare anterior. Datele cheie de intrare utilizate sunt : raport de expertiz - evaluare tehnic C.N.P. Bacu 2013, informaii de pe pia i Internet. Valorile medii orientative de circulaie a terenurilor intravilane i extravilane stabilite la nivelul fiecrui teritoriu administrativ existent la data ntocmirii expertizei au ca motivaie criza economic care se manifest n aceast perioad i sunt la acelai nivel sau cu 5 10 % mai sczute dect in perioada anterioar realizrii raportului. 3.3. Opinia asupra valorii terenurilor Ca rezultat al investigatiilor si analizelor efectuate si aplicarii TEHNICII DE ABORDARE PRIN PIA, in opinia evaluatorului s-au estimat valorile medii orientative de circulaie a terenurilor intavilane i extravilane care sunt trecute n raport pentru fiecare localitate, zon i categorie de folosin n parte. Ing. Ursescu Sorin Cristian Membru titular U.N.E.A.R. si Expert tehnic judiciar 93.4. Calificarea evaluatorului Evaluarea s-a efectuat de catre Expert Evaluator in calitate de membru titular UNEAR Ursescu Sorin Cristian, nr. legitimaie 16943 din 2013 ,si in calitte de expert tehnic judiciar agricol.cu legitimatie din anul 1994. EXPERT EVALUATOR EXPERT TEHNIC JUDICIAR Ing.URSESCU SORIN CRISTIAN 10ANEXA NR. 1CALCULUL VALORILOR ORIENTATIVE ALE TERENURILOR AFLATE IN CIRCUMSCRIPIA TERITORIAL A JUDECTORIEI BACU 11ZONAREA MUNICIPIULUI BACU Zonarea localitii a fost stabilita de comun acord , ca urmare a discutiilor din data de 13.01.2012 la Camera Notarilor Publici Bacau ( cu consultarea Hotararii Consiliului Local Bacu nr. 430/28.12.2010 ) fiind urmatoarea : ZONA A1 - strzile: Alexandru Cel Bun, Ana Iptescu , Aleea Parcului , Aleea Armoniei , Aleea Ateneului , Banca Naional, Calea Mreti ( de la hotelul Decebal pn la Tic-Tac ), Cuza Vod, Caiilor, Dumbrava Roie, Dumbravei, Erou Gh. Rusu , Erou Nechita, Florilor , George Apostu , George Bacovia,Iernii, loni Sandu Sturza, Ion Luca Caragiale , Livezilor, Gh. Vrnceanu ( Lucreiu Ptrcanu), Luminii, Mgura Cain, Mihai Viteazu,Nufrului, Nicolae Titulescu, Nicolae Balcescu , Oituz (pana la RMB), Petru Rare, Progresului, Pasajul Revoluiei, Pieei, Pcii, Rzboieni, oimului, Spiru Haret, 9 Mai, Trectoarea 9 Mai, Trandafirilor, Trotu, Traian, Unirii pn la Autogara , Vasile Alecsandri, Valea Alb. 1 Mai, Aleea Iulian Antonescu, Ardealului, Aurel Vlaicu, Banu Mrcine, Cezar Bolliac, Constantin Ene, Crngului, Cronicar Ion Neculce, Decebal, Ecaterina Varga, Emil Racovi, Fundatura Trotu, Ion Pun Pincio, Libertii, Mihail Koglniceanu, Neagoe Vod, Nicu Enea, Nucului, Piaa Revoluiei, Piaa, Tricolorului, Plantelor, Poet Andrei Mureanu, Popa apc. ZONA A2 - Banatului, Erou Ciprian Pintea, Emil Racovit, Energiei, Frasinului, Ion Luca, Martir Crisan, Martir Horia, Martir Closca, Mihai Eminescu, Oituz (de la RMB spre gar), Piata Grii, Radu Negru, Slnicului, Veniamin Costache, Zona Autogrii.ZONA B cartier CORNIA i strzile aferente : str. Cornisa Bistritei, Aleea Eternitatii, Pictor Andreescu, Toamnei, Alecu Russo, Castanilor, Frasinului, Panselelor Violetelor, Carpati, Alexei Tolstoi ( pana la bariera CF de la Politie ) - str. Calea Marasesti ( de la Tic-Tac pana la podul CF. Letea ) - str. Miron Costin, Pictor Aman, Visinului, Lalelelor, Viorelelor, Mircea Eliade, Stadionului, Aleea Ghioceilor - str. Garii cu strazile adiacente : Apusului, Maramures, Erou M. Hasan, Avram Iancu , Bogdan Voievod . Cremenea, Fundatura Stadionului, Garofiei. ZONA C Str. Milcov , Letea , Orizontului , - str. Narciselor , Aviatorilor , Henri Coanda , Victor Babes , Neptun , Aleea Constructorilor , Aleea Otelarilor , Metalurgiei ; - Str. Bucegi , Bicaz - Str. Stefan Cel Mare ( de la cladirea fostei Curti de Apel Bacau pana la podul cu lanturi ) si strazile adiacente : Turbinei , Vadul Bistritei , 22 Decembrie , Iosif Cocea , Primaverii , Prieteniei , Alunului , Venus , Aprodu Purice , Hatman Berescu , Calugareni , Zefirului , Digul Barnat , Costache Negri ; 12 - Str. Mioritei cu strazile adiacente : Buciumului , Ion Ionescu de la Brad , Tazlaului , Prelungirea Bradului , Lunei , Traian Vuia , Vrancei , Sucevei , Vulturului , 8 Martie , Fagului , Tipografilor , Nordului , Bradului , Depoului . Barajului, Bucovinei, Condorilor, Logoft Tutu, Vntului, Zimbrului. ZONA D a) Calea Republicii ( de la intersectia cu str. Aeroportului pana la complexul CCB ) str. Agudului , Aleea Proiectantului , Aleea Electricienilor, Chimiei , Aeroportului , Calea Republicii ( de la intersectia Narcisa pana la intersectia cu strazile Aeroportului si Chimiei ) precum si strazile adiacente, str. Bicaz b) zona cartier Izvoare i a strzilor adiacente; - str. Izvoare , str. Infratirii ; - str. adiacente , respectiv : Scanteii , Veronica Micle , Rozelor , Pictor Stefan Luchian , Vasile Lupu , Muscatelor , Ogorului , Orizontului ( partea terminala dinspre est ) , Salcamilor , Toporasi , Ciprian Porumbescu , Cerbului , Plopilor vor avea un pret pe m.p. redus cu 25% fata de zona D c) - zona Tache cuprinsa intre str. 13 Septembrie ( inclusiv ) si pana la soseaua de centura Bacau Onesti cu strazile : Marasti , Teiului , Alexandru Lapusneanu , George Enescu , Daciei , Nicolae Copernic , Crinului , Alexei Tolstoi ( de la bariera CF.Politie pana la soseaua de centura Bacau Onesti ) . Cireoaia, Fgra, Gheorghe Glod, Locotenent Vasile Niculescu, Rodnei, Serei. ZONA E - zona cartierului erbneti ; - Bulevardul Unirii de la pod Autogara la intersectia cu str. Tecuciului , Calea Romanului , Calea Barladului , str. Tecuciului ; - Strazile adiacente acestora , respectiv : str. Silistei , Romantei , Pomilor , Ion Roata , Vadu Pomilor , Spicului , Ghe. Marinescu , Iasomiei , Leon Sakelary , Ghe. Hociung , Maresal Averescu , Ghe. Negel , Costache Radu , Siretului , Viitorului , cpt. Ioan Precup , Mr. Alex. Velica , cpt. Ioan Boros , Lt.col. Ion Zarnescu , Campului , Triumfului , Fundatura Calea Romanului , Salciei , Serbanesti , Fundatura Barladului , Plaiului , Th. Neculuta , Muncii , Dorului , G-ral. Dragomir Badiu , Razoare , Luceafarului , Viselor , Grigore Tabacaru , Licurici , Holtului , Trecatoarea Tecuciului , Trecatoarea Islaz , Adam , Ulmilor , Lt. V. Botocan , Ilarie Veronca vor avea un pret pe m.p. redus cu 40 % fata de pretul zonei E Ararului, Cpitan Ernest Trescu, Cpitan Vasile Merica, Cezar Uncescu, Colonel Nicolae Drghici, Constantin Platon, Dimitrie Buila, General Eremia Grigorescu, General Grigore Cantilli, Gheorghe Vrnceanu, Lupeni, Nicolae Lascr Bogdan, Prunului, Silozului, tefan Zeletin ZONA F zona cartierului Gherieti - Calea Moldovei i Lunca Bistritei ; - Strazile adiacente , respectiv : Limpedea , Sperantei , Gheraiesti ,Austrului , Corbului , Linistei , Frunzei , Lacramioarei , Nalbelor , Zambilelor , Gladiolei , Ecaterina Teodoroiu , Arinilor 13, Victor Nadalache vor avea preturile pe m.p. reduse cu 30 % fata de pretul zonei F Aleea Moldoviei, Bujorilor, Cantonului, Crielor, Crizantemelor, Macilor, Magnoliilor, Margaretelor, Orhideelor, Petuniilor, Snzienelor, Zorelelor ZONA G zona cartierului Mrgineni - Calea Moineti, si strazile adiacente de la pasajul rutier si pana la intrarea in comuna Margineni Abatorului, Calea Dr.Alexandru Safran, Constanei, Constantin Muat, General tefan Gue, Gheorghe Donici, Poligonului, Timpului. ZONA H - zona cartierului C.F.R.delimitata de strazile :- Nord str. Cernei - Est Str. Abatorului , Gheorghe Donici , Constantei - Sud str. Stefan Gusa - Vest str. Arcadie Septilici Alba Iulia, Alexandru Golescu, Alexandru Vlahu, Arcadie eptilici, Bogdan Petriceicu Hadeu, Brnduei, Bulevardul Vasile Prvan, Caraiman, Ceahlului, Dimitrie Cantemir, Dr.Constantin Istrate, Drago Vod, Fundatura Bogdan Petriceicu Hadeu, George Cobuc, Gheorghe Asachi, Gheorghe Lazr, Gheorghe incai, Gloriei, Iailor, Independenei, Ion Creang, Liliacului, Militari, Mitropolit Andrei aguna, Morii, Ozanei, Pictor, Nicolae Grigorescu, Poet Vasile Crlova, Procopie Strat, Prutului, Tineretului, Tisei, Tudor Vladimirescu, Viilor, Xenopol. !" "! " !" " #$% &'!"''( )*+ , , #$% -. /0 , ! #'+0#1*1+2*# /% 1 2 #-& * # , , 0 #&) . !" " "( !" " &) #&) #&) !" " " !" "( 3 #-& +#0 , 0 /* 01)*145 ! ! , /52.%* /5#*'!"''(&51)%* # 0 #&) 4 , , 0 5 5 !", " " !", "(! #6 # # ! ! , #6 -. /*+*6 ! ! , # 3#,"'' ( +&0 # 0 5 5 , ( - 278 3#,"'' # *0 #- ,!" !", " ,!" " !"#$%$&$'($$')&*$$+ ,-.-/0*)$#1'2)*0#)$$$)&'13$4&4)"#&)"51*$$-6$)&7$3*$!& *&3$4+., # 0 #&) . , #0 &5 # 0 5 5 !"! "( " !"! " 8 #6 #0**%* ! ! ,, 9 3 #-&'#945 , !98 6/6:'!"''( !" " " !" " 9 3 #-&**66#6 , 9 1 /)3 #4 1!" !1"! !1" 1!" ,1" #$% 1#0* 6 , ( 5 9''#. #$% /% +.* , 27 6 6 ! ! , 8 3 #-A'!"''(2/%2 , 2'0 2* 9 , - 278 # *0 ,!" !", " ,!" "! $78/'*66 "( ,"! " "( " 9''#. - 278 # *02,!" !", ", ,!" " # 0 #&))1 , ( 27 2 ! ! ,, 27 # 6# 3 ! , 2'02.'!"''(1'!("('('(2'0 , #. %* , : #$% **6 , +.! ,, 6 #1 0 41+1!" ,1"! 1" 1!" 1",!83 #-& #%**)-*''+'3* , , 27 45 6 ! ! ,, # ).% 2:+* . , , ;8 3 #-& +''/ 2.**6 , ,( # '#5'"(:'(, , ! #$% / )*+ , ! # ).% 9 2.0 , ! : - 278 3#("('', # ,!", !",, "! ,!", "(!9 11''!"''(( 9''#. !,6 /5:*9''/1:* # 45 !! 1 ##91#&6&0 !;3 #-&9'#'1:*.'!"''(2' */) , ! 8 /5 36 %* !-9 - 278/% 1#'-1&6 ,!"! !",! " ,!"! " &) 56:!" " ", !" ", $78 0*;6:&6" ," "! " "! #$% )*+ )*+ , ; $78 3#,"'' / 6% " ," " " " - 278 /) %* ,!" !", " ,!" "; $78 3#!!"'' #&6262." ,"( " " ",( 8 $785"''(!22.#%* ", ," " ", "! $78 3#!!"''#)%* "! ," "( "! " $785"''(!22.#%* " ," " " " 3 #-& &56..*+3***6 , #) /)3 2% ! ! ,, #)# )2% ! ! ,! 3 #-& +0**6+)/ , 950 9% %* !" " "! !" " 6 ##9 6 $78 3#!!"'' %*6)" ," " " "( #6 #&)6:&!"( " " !"( ", 950 59%16%#6%**)!" ", " !" "! 8 #6 #6%*)#'9'#!" "! " !" " $78 3#!!"'' #&6262." ,", " " "( # 0 #&) &4/& , +. , 2# 8 , , ! #0 45 /)3 8 2# / #+3#!!"'' &5 # 0/%'2.1-0** , 3 #-& &0 %*. , #$% 6+02 /% , #6 '!"''(%*/* ! ! ,, #60**/* ! ! ,!83 #-&2.* , 27 . ! 3 #-& 2. 9 , $78+1#5;2*'.6*12."! ,"! ", "! ",( 8 950 ''#+/%) !" "! " !" " - 278 # *0 %* ,!"! !" ", ,!"! "! # 0 3#",''! #&) #'-'5 , 2'0 * # 0 0 , , #0*9'/'/50*; ! %* !" " "( !" " $78#'!"::(6%%*"! ,"!( ", "! ",, /5@ 1'!"''(&5 45 %'!"''(* 1#5 +. ( #$% 2.0+.* , 2.0)*1 .* , 2.0.* , 950 2';. 9% )#- !"! "( " !"! ",8 9) %* ,, ; 3 #-& 2. +)/ , ,! 2# 83#",''!#4166) , , , $78 #&6 ) "!! ," ",( "!! ",, 8 # /%' 5 ( ,#$% . , ,( #$% #5; , ! #$% $% +.* , ! 3 #-& 6'!"''(.*+#0 , ! , ;6 - 278 3#("('', ( #8+9*6%1# ! ! ,( 8 950 /%**)9%!", ", "( !", "( 2.0+778. ( #$% +.*99** , ( %* (!8- 278 # *0 # ,!"!! !"! ", ,!"!! ",( 6 $78 %* " ," ", " "( $78 #* %* " ," "! " "( - 278 3#"'!'( # *0 ,!"! !" ", ,!"! ", 3 #-& 9 2'/ , $78 #&6 6% "! ," "( "! " #) #) ! ! ,, #6 0 ! ! ,! $78 " ," " " " #$% 2.+ , #$% -. /0 , 9 3 #-& 9 +)/ , ( 6 - 278 # *0 %* ,!"! !" ", ,!"! ", 6 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila 29MUNICIPIUL BACU INTRAVILAN (EURO/m.p.)/ ZONE Zone /ctg fol. A1 A2 B C D E F G H Curti constr. 185 144 81 32 11 19 31 24 16 Vn. 196 162 90 42 15 25 41 31 21 Arabil 159 135 56 23 8 13 22 16 11 Vh. 185 153 81 32 11 19 31 24 14 Alte categorii 93 63 40 16 6 10 16 12 8 EXTRAVILAN (EURO/m.p.)/ ZONE Categorii de folosinta A P F L Vh. Nr. Pd. Vn. 2,00 1,50 1,50 1,80 1,60 1,00 1,80 1,70 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila 30CIRCUMSCRIPIA TERITORIAL A JUDECTORIEI BACU EXTRAVILAN (EURO/m.p.) Nr. Crt. LOCALI TATI RURALE SATUL INTRAVILAN (EURO/m.p.)/ ZONE A P F L Vh. Nr. Pd. Vn. Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 3.66 3.32 3.00 Vn. 4.76 4.32 3.90 Arabil 2.56 2.32 2.10 Vh. 3.66 3.32 3.00 Buhoci Alte categorii 1.84 1.66 1.50 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.57 0.52 0.47 Vn. 0.74 0.68 0.61 Arabil 0.40 0.36 0.33 Vh. 0.57 0.52 0.47 Bijghir Alte categorii 0.29 0.26 0.24 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.52 0.47 0.42 Vn. 0.68 0.61 0.55 Arabil 0.36 0.33 0.29 Vh. 0.52 0.47 0.42 Buhocel Alte categorii 0.26 0.24 0.21 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.55 0.50 0.45 Vn. 0.72 0.65 0.59 Arabil 0.39 0.35 0.32 Vh. 0.55 0.50 0.45 Coteni Alte categorii 0.28 0.25 0.23 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.56 0.51 0.46 Vn. 0.73 0.66 0.60 Arabil 0.39 0.36 0.32 1. BUHOCI Dospi- neti Vh. 0.56 0.51 0.46 0.13 0.05 0.05 0.11 0.10 0.04 0.07 0.11 Alte categorii 0.28 0.26 0.23 C L E J A Cleja Zone /ctg fol. centrala mediana periferica A P F L Vh. Nr. Pd. Vn. A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila 31Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 1.83 1.66 1.49 Vn. 2.38 2.16 1.94 Arabil 1.28 1.16 1.04 Vh. 1.83 1.66 1.49 Cleja Alte categorii 0.92 0.83 0.75 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.56 0.42 0.38 Vn. 0.73 0.55 0.49 Arabil 0.39 0.29 0.27 Vh. 0.56 0.42 0.38 Somuca Alte categorii 0.28 0.21 0.19 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.58 0.53 0.48 Vn. 0.75 0.69 0.62 Arabil 0.41 0.37 0.34 Vh. 0.58 0.53 0.48 2. CLEJAValea MicAlte categorii 0.29 0.27 0.24 0.26 0.20 0.21 0.31 0.31 0.10 0.35 0.31 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.92 0.84 0.76 Vn. 1.20 1.09 0.99 Arabil 0.64 0.59 0.53 Vh. 0.92 0.84 0.76 Coloneti Alte categorii 0.46 0.42 0.38 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.46 0.42 0.38 Vn. 0.60 0.55 0.49 Arabil 0.32 0.29 0.27 Vh. 0.46 0.42 0.38 Clini Alte categorii 0.23 0.21 0.19 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.31 0.28 0.25 Vn. 0.40 0.36 0.33 Arabil 0.22 0.20 0.18 Vh. 0.31 0.28 0.25 Poiana Alte categorii 0.16 0.14 0.13 3. COLONESTI Satu Nou Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaA 0.08 P 0.05 F 0.05 L 0.10 Vh. 0.10 Nr. 0.03 Pd. 0.06 Vn. 0.0 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila 32Curti constr. 0.34 0.31 0.28 Vn. 0.44 0.40 0.36 Arabil 0.24 0.22 0.20 Vh. 0.34 0.31 0.28 Alte categorii 0.17 0.16 0.14 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.53 0.48 0.43 Vn. 0.69 0.62 0.56 Arabil 0.37 0.34 0.30 Vh. 0.53 0.48 0.43 Spria Alte categorii 0.27 0.24 0.22 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.39 0.35 0.32 Vn. 0.51 0.46 0.42 Arabil 0.27 0.25 0.22 Vh. 0.39 0.35 0.32 Valea Mare Alte categorii 0.20 0.18 0.16 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.40 0.36 0.32 Vn. 0.52 0.47 0.42 Arabil 0.28 0.26 0.22 Vh. 0.40 0.36 0.32 Zapodia Alte categorii 0.20 0.19 0.16 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.92 0.84 0.76 Vn. 1.20 1.09 0.99 Arabil 0.64 0.59 0.53 Vh. 0.92 0.84 0.76 Corbasca Alte categorii 0.46 0.42 0.38 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.35 0.32 0.29 Vn. 0.46 0.42 0.38 Arabil 0.25 0.22 0.20 Vh. 0.35 0.32 0.29 Bcioiu Alte categorii 0.18 0.16 0.15 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.57 0.52 0.47 4. CORBASCA Marvila Vn. 0.74 0.68 0.61 A 0.11 P 0.05 F 0.05 L 0.10 Vh. 0.10 Nr. 0.04 Pd. 0.06 Vn. 0.11 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila 33Arabil 0.40 0.36 0.33 Vh. 0.57 0.52 0.47 Alte categorii 0.29 0.26 0.24 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.34 0.31 0.28 Vn. 0.44 0.40 0.36 Arabil 0.24 0.22 0.20 Vh. 0.34 0.31 0.28 Poglet Alte categorii 0.17 0.16 0.14 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.50 0.45 0.41 Vn. 0.65 0.59 0.53 Arabil 0.35 0.32 0.29 Vh. 0.50 0.45 0.41 Rogoaza Alte categorii 0.25 0.23 0.21 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.55 0.50 0.45 Vn. 0.72 0.65 0.59 Arabil 0.39 0.35 0.32 Vh. 0.55 0.50 0.45 Scri oara Alte categorii 0.28 0.25 0.23 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.34 0.31 0.28 Vn. 0.44 0.40 0.36 Arabil 0.24 0.22 0.20 Vh. 0.34 0.31 0.28 Vlcelele Alte categorii 0.17 0.16 0.14 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.92 0.84 0.76 Vn. 1.20 1.09 0.99 Arabil 0.64 0.59 0.53 Vh. 0.92 0.84 0.76 Dmie neti Alte categorii 0.46 0.42 0.38 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.64 0.58 0.52 Vn. 0.83 0.75 0.68 Arabil 0.45 0.41 0.36 5. DAMIENESTI Clugreni Vh. 0.64 0.58 0.52 A 0.13 P 0.05 F 0.06 L 0.12 Vh. 0.13 Nr. 0.04 Pd. 0.06 Vn. 0.13 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila 34 Alte categorii 0.32 0.29 0.26 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.61 0.56 0.50 Vn. 0.79 0.73 0.65 Arabil 0.43 0.39 0.35 Vh. 0.61 0.56 0.50 Drgeti Alte categorii 0.31 0.28 0.25 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.52 0.47 0.42 Vn. 0.68 0.61 0.55 Arabil 0.36 0.33 0.29 Vh. 0.52 0.47 0.42 Pdureni Alte categorii 0.26 0.24 0.21 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 1.83 1.66 1.50 Vn. 2.38 2.16 1.95 Arabil 1.28 1.16 1.05 Vh. 1.83 1.66 1.50 6. FARAOANI Faraoani Alte categorii 0.92 0.83 0.75 A 0.20 P 0.05 F 0.06 L 0.11 Vh. 0.11 Nr. 0.04 Pd. 0.06 Vn. 0.13 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.92 0.84 0.76 Vn. 1.20 1.09 0.99 Arabil 0.64 0.59 0.53 Vh. 0.92 0.84 0.76 Filipeni Alte categorii 0.46 0.42 0.38 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.34 0.31 0.28 Vn. 0.44 0.40 0.36 Arabil 0.24 0.22 0.20 Vh. 0.34 0.31 0.28 Balaia Alte categorii 0.17 0.16 0.14 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.32 0.29 0.26 Vn. 0.42 0.38 0.34 Arabil 0.22 0.20 0.18 Vh. 0.32 0.29 0.26 Brad Alte categorii 0.16 0.15 0.13 7. FILIPENI Frunteti Zone /ctg fol. centrala mediana periferica A 0.08 P 0.05 F 0.05 L 0.11 Vh. 0.10 Nr. 0.03 Pd. 0.06 Vn. 0.08 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila 35Curti constr. 0.29 0.26 0.23 Vn. 0.38 0.34 0.30 Arabil 0.20 0.18 0.16 Vh. 0.29 0.26 0.23 Alte categorii 0.15 0.13 0.12 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.29 0.26 0.23 Vn. 0.38 0.34 0.30 Arabil 0.20 0.18 0.16 Vh. 0.29 0.26 0.23 Mrti Alte categorii 0.15 0.13 0.12 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.32 0.29 0.26 Vn. 0.42 0.38 0.34 Arabil 0.22 0.20 0.18 Vh. 0.32 0.29 0.26 Pdureni Alte categorii 0.16 0.15 0.13 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.32 0.29 0.26 Vn. 0.42 0.38 0.34 Arabil 0.22 0.20 0.18 Vh. 0.32 0.29 0.26 Slobozia Alte categorii 0.16 0.15 0.13 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.34 0.31 0.28 Vn. 0.44 0.40 0.36 Arabil 0.24 0.22 0.20 Vh. 0.34 0.31 0.28 Valea Botului Alte categorii 0.17 0.16 0.14 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 12.70 11.82 11.74 Vn. 12.62 11.46 11.36 Arabil 9.80 9.18 9.12 Vh. 12.70 11.82 10.74 HemeiuAlte categorii 4.86 4.42 4.38 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 2.06 1.88 1.70 HEMEIUSFntnele Vn. 2.68 2.44 2.22 A 0.27 P 0.10 F 0.11 L 0.22 Vh. 0.21 Nr. 0.07 Pd. 0.13 Vn. 0.12 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila 36Arabil 1.44 1.32 1.20 Vh. 2.06 1.88 1.70 Alte categorii 1.04 0.94 0.86 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 11.28 10.26 9.24 Vn. 14.66 13.34 12.02 Arabil 7.90 7.18 6.46 Vh. 11.28 10.26 9.24 Andrieeti Alte categorii 5.64 5.14 4.62 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 11.28 10.26 9.24 Vn. 14.66 13.34 12.02 Arabil 7.90 7.18 6.46 Vh. 11.28 10.26 9.24 Lilieci Alte categorii 5.64 5.14 4.62 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 1.83 1.66 1.50 Vn. 2.38 2.16 1.95 Arabil 1.28 1.16 1.05 Vh. 1.83 1.66 1.50 9. GIOSENI Gioseni Alte categorii 0.92 0.83 0.75 A 0.10 P 0.05 F 0.05 L 0.11 Vh. 0.11 Nr. 0.04 Pd. 0.06 Vn. 0.11 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.57 0.52 0.46Vn. 0.73 0.73 0.60Arabil 0.40 0.32 0.32Vh. 0.57 0.52 0.46Horgeti Alte categorii 0.29 0.26 0.23Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.35 0.31 0.27Vn. 0.45 0.41 0.37Arabil 0.24 0.22 0.20Vh. 0.35 0.31 0.27 Bazga Alte categorii 0.17 0.16 0.15Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.34 0.31 0.28Vn. 0.43 0.40 0.36Arabil 0.24 0.22 0.2010. HORGESTI Galeri Vh. 0.34 0.31 0.28A 0.09 P 0.05 F 0.05 L 0.11 Vh. 0.10 Nr. 0.04 Pd. 0.06 Vn. 0.12 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila 37 Alte categorii 0.17 0.15 0.13Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.36 0.33 0.29Vn. 0.48 0.43 0.38Arabil 0.25 0.23 0.20Vh. 0.36 0.33 0.30Mrscu Alte categorii 0.18 0.17 0.15Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.36 0.33 0.29Vn. 0.48 0.43 0.38Arabil 0.25 0.23 0.20Vh. 0.36 0.33 0.30Rctu Rzei Alte categorii 0.18 0.17 0.15Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.36 0.33 0.29Vn. 0.48 0.43 0.38Arabil 0.25 0.23 0.20Vh. 0.36 0.33 0.30Rctu de jos Alte categorii 0.18 0.17 0.15Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.38 0.35 0.31Vn. 0.50 0.45 0.40Arabil 0.27 0.24 0.21Vh. 0.38 0.35 0.31Recea Alte categorii 0.20 0.17 0.15Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.35 0.31 0.28Vn. 0.45 0.41 0.37Arabil 0.24 0.22 0.20Vh. 0.35 0.31 0.28 Sohodor Alte categorii 0.17 0.16 0.15Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.92 0.84 0.76 Vn. 1.20 1.09 0.99 Arabil 0.64 0.59 0.53 Vh. 0.92 0.84 0.76 Izvorul Berheciului Alte categorii 0.46 0.42 0.38 11. IZVORUL BERHECIULUI Antoheti Zone /ctg fol. centrala mediana periferica A 0.08 P 0.05 F 0.06 L 0.10 Vh. 0.10 Nr. 0.04 Pd. 0.06 Vn. 0.11 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila 38Curti constr. 0.61 0.56 0.50 Vn. 0.79 0.73 0.65 Arabil 0.43 0.39 0.35 Vh. 0.61 0.56 0.50 Alte categorii 0.31 0.28 0.25 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.56 0.51 0.46 Vn. 0.73 0.66 0.60 Arabil 0.39 0.36 0.32 Vh. 0.56 0.51 0.46 Baimac Alte categorii 0.28 0.26 0.23 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.55 0.50 0.45 Vn. 0.72 0.65 0.59 Arabil 0.39 0.35 0.32 Vh. 0.55 0.50 0.45 Faghieni Alte categorii 0.28 0.25 0.23 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.55 0.50 0.45 Vn. 0.72 0.65 0.59 Arabil 0.39 0.35 0.32 Vh. 0.55 0.50 0.45 Obria Alte categorii 0.28 0.25 0.23 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.56 0.51 0.46 Vn. 0.73 0.66 0.60 Arabil 0.39 0.36 0.32 Vh. 0.56 0.51 0.46 Oeleti Alte categorii 0.28 0.26 0.23 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.54 0.49 0.44 Vn. 0.70 0.64 0.57 Arabil 0.38 0.34 0.31 Vh. 0.54 0.49 0.44 Pdureni Alte categorii 0.27 0.25 0.22 E A V E C Letea Veche Zone /ctg fol. centrala mediana periferica A P F L Vh. Nr. Pd. Vn. A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila 39Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 9.70 8.82 8.74 Vn. 12.62 11.46 11.36 Arabil 6.80 6.18 6.12 Vh. 9.70 8.82 8.74 Letea Veche Alte categorii 4.86 4.42 4.38 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 4.50 4.10 3.70 Vn. 5.86 5.34 4.82 Arabil 3.16 2.88 2.60 Vh. 4.50 4.10 3.70 Holt Alte categorii 2.26 2.06 1.86 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 4.34 3.94 3.54 Vn. 5.64 4.96 4.60 Arabil 3.04 2.76 2.48 Vh. 4.34 3.94 3.54 Radomireti Alte categorii 2.18 1.92 1.72 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 4.36 3.96 3.56 Vn. 5.66 5.14 4.62 Arabil 3.06 2.78 2.50 Vh. 4.36 3.96 3.56 Rui Ciutea Alte categorii 2.18 1.98 1.78 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 4.36 3.96 3.56 Vn. 5.66 5.14 4.62 Arabil 3.06 2.78 2.50 Vh. 4.36 3.96 3.56 12. LETEA VECHESiretu Alte categorii 2.18 1.98 1.78 0.32 0.23 0.22 0.34 0.34 0.09 0.08 0.35 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.92 0.84 0.76 Vn. 1.20 1.09 0.99 Arabil 0.64 0.59 0.53 Vh. 0.92 0.84 0.76 Lipova Alte categorii 0.46 0.42 0.38 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica 13. LIPOVA Milosu Curti constr. 0.31 0.28 0.25 A 0.08 P 0.05 F 0.05 L 0.08 Vh. 0.08 Nr. 0.04 Pd. 0.06 Vn. 0.09 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila 40Vn. 0.40 0.36 0.33 Arabil 0.22 0.20 0.18 Vh. 0.31 0.28 0.25 Alte categorii 0.16 0.14 0.13 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.31 0.28 0.25 Vn. 0.40 0.36 0.33 Arabil 0.22 0.20 0.18 Vh. 0.31 0.28 0.25 Satu Nou Alte categorii 0.16 0.14 0.13 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.33 0.30 0.27 Vn. 0.43 0.39 0.35 Arabil 0.17 0.21 1.19 Vh. 0.33 0.30 0.27 Valea Caselor Alte categorii 0.17 0.15 0.14 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.30 0.27 0.24 Vn. 0.39 0.35 0.31 Arabil 0.21 0.19 0.17 Vh. 0.30 0.27 0.24 Valea Hogei Alte categorii 0.15 0.14 0.12 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.30 0.27 0.24 Vn. 0.39 0.35 0.31 Arabil 0.21 0.19 0.17 Vh. 0.30 0.27 0.24 Valea Mrului Alte categorii 0.15 0.14 0.12 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.30 0.27 0.24 Vn. 0.39 0.35 0.31 Arabil 0.21 0.19 0.17 Vh. 0.30 0.27 0.24 Valea Moneagului Alte categorii 0.15 0.14 0.12 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 10.70 9.82 9.74 Vn. 12.62 11.46 11.36 14. LUIZI CALUGARA Luizi - Clugra Arabil 7.80 7.18 7.12 A 0.26 P 0.10 F 0.11 L 0.22 Vh. 0.21 Nr. 0.08 Pd. 0.12 Vn. 0.25 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila 41Vh. 9.70 8.82 8.74 Alte categorii 5.86 5.42 5.38 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 2.82 2.66 2.50 Vn. 2.36 2.16 1.96 Arabil 2.28 2.16 2.06 Vh. 2.10 2,00 1.50 Osebii Alte categorii 1.92 1.84 1.76 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 10.70 9.82 9.74 Vn. 12.62 11.46 11.36 Arabil 7.80 7.18 7.12 Vh. 9.70 8.82 8.74 Mgura Alte categorii 5.86 5.42 5.38 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 4.70 4.36 4.02 Vn. 4.82 4.36 3.92 Arabil 3.60 3.36 3.16 Vh. 3.70 3.36 3.02 Crihan Alte categorii 2.86 2.68 2.52 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 4.70 4.36 4.02 Vn. 4.82 4.36 3.92 Arabil 3.60 3.36 3.16 Vh. 3.70 3.36 3.02 Dealu Mare Alte categorii 2.86 2.68 2.52 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 4.70 4.36 4.02 Vn. 4.82 4.36 3.92 Arabil 3.60 3.36 3.16 Vh. 3.70 3.36 3.02 15. MAGURASohodol Alte categorii 2.86 2.68 2.52 A 0.27 P 0.10F 0.11 L 0.22 Vh. 0.21 Nr. 0.07 Pd. 0.13 Vn. 0.12 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 9.00 8.00 7.00 Vn. 10.00 9.00 8.00 Arabil 7.80 7.30 7.00 Vh. 9.00 8.00 7.00 16. MARGINENIMrgineni Alte categorii 5.80 5.40 5.30 A 0.27 P 0.10F 0.11 L 0.22 Vh. 0.21 Nr. 0.07 Pd. 0.13 Vn. 0.12 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila 42Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 16.00 15.00 13.00 Vn. 18.00 16.00 14.00 Arabil 12.00 11.00 10.00 Vh. 15.00 14.00 12.00 Barai Alte categorii 9.00 8.00 7.00 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 11.00 10.00 9.00 Vn. 13.00 12.00 11.00 Arabil 8.00 7.00 6.00 Vh. 10.00 9.00 8.00 Luncani Alte categorii 6.00 5.00 4.00 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 5,50 5.00 4.80 Vn. 6.00 5.50 5.10 Arabil 4.20 4.00 3.70 Vh. 4.80 4.30 3.90 Pdureni Alte categorii 3.40 3.20 2.90 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 8.00 7.40 6.70 Vn. 9.00 8.30 7.50 Arabil 5.90 5.50 5.00 Vh. 7.00 6.40 5.70 PodiAlte categorii 4.50 4.20 3.90 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 5.70 5.20 4.80 Vn. 6.10 5.50 5.00 Arabil 3.30 3.00 2.70 Vh. 5,70 5.20 4.80 Poiana Alte categorii 3.30 3.10 2.90 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 8.20 7.50 6.90 Vn. 9.40 8.50 7.70 Arabil 6.00 5.60 5.00 Vh. 7.20 6.50 5.90 TrebeAlte categorii 4.60 4.30 3.90 Valea Budului Zone /ctg fol. centrala mediana periferica A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila 43Curti constr. 11.00 10.00 9.00 Vn. 14.00 12.00 11.00 Arabil 8.00 7.00 6.00 Vh. 10.00 9.00 8.00 Alte categorii 6.40 5.90 5.80 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.64 0.59 0.53Vn. 0.84 0.76 0.69Arabil 0.45 0.41 0.37Vh. 0.64 0.59 0.53Negri Alte categorii 0.32 0.29 0.27Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.35 0.31 0.29Vn. 0.45 0.41 0.37Arabil 0.24 0.22 0.20Vh. 0.35 0.31 0.29 Brad Alte categorii 0.17 0.16 0.15Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.34 0.31 0.28Vn. 0.43 0.40 0.36Arabil 0.24 0.22 0.20Vh. 0.34 0.31 0.28Clineti Alte categorii 0.17 0.15 0.13Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.35 0.31 0.29Vn. 0.45 0.41 0.37Arabil 0.24 0.22 0.20Vh. 0.35 0.31 0.29 Mgla Alte categorii 0.17 0.16 0.15Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.33 0.30 0.27Vn. 0.43 0.39 0.36Arabil 0.23 0.21 0.18Vh. 0.33 0.30 0.27Poiana Alte categorii 0.17 0.15 0.13Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.32 0.29 0.2717. NEGRI Ursoaia Vn. 0.42 0.38 0.34A 0.08 P 0.05 F 0.05 L 0.11 Vh. 0.10 Nr. 0.04 Pd. 0.06 Vn. 0.11 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila 44Arabil 0.22 0.20 0.18Vh. 0.32 0.29 0.26Alte categorii 0.16 0.15 0.14Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 12.52 11.38 11.26Vn. 16.28 14.80 14.64Arabil 8.76 7.96 7.88Vh. 12.52 11.38 11.26Nicolae Blcescu Alte categorii 6.26 5.70 5.64Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 1.90 1.72 1.54Vn. 2.48 2.24 2.00Arabil 1.34 1.20 1.08Vh. 1.90 1.72 1.54Buchila Alte categorii 0.96 0.86 0.78Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 2.06 1.88 1.70Vn. 2.68 2.44 2.22Arabil 1.44 1.32 1.20Vh. 2.06 1.88 1.70Galbeni Alte categorii 1.04 0.94 0.86Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 1.82 1.66 1.50Vn. 2.36 2.16 1.96Arabil 1.28 1.16 1.06Vh. 1.82 1.66 1.50Largua Alte categorii 0.92 0.84 0.76Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 1.84 1.68 1.52Vn. 2.40 2.18 1.98Arabil 1.28 1.18 1.06Vh. 1.84 1.68 1.5218. NICOLAE BALCESCUValea SeacAlte categorii 0.92 0.84 0.76A 0.26 P 0.10 F 0.11L 0.23Vh. 0.25Nr. 0.08Pd. 0.12Vn. 0.26Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.92 0.84 0.76 Vn. 1.20 1.09 0.99 Arabil 0.64 0.59 0.53 19. ODOBESTI Odobeti Vh. 0.92 0.84 0.76 A 0.08 P 0.05 F 0.06 L 0.11 Vh. 0.13 Nr. 0.04 Pd. 0.06 Vn. 0.13 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila 45 Alte categorii 0.46 0.42 0.38 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.58 0.53 0.48 Vn. 0.75 0.69 0.62 Arabil 0.41 0.37 0.34 Vh. 0.58 0.53 0.48 Balua Alte categorii 0.29 0.27 0.24 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.58 0.53 0.48 Vn. 0.75 0.69 0.62 Arabil 0.41 0.37 0.34 Vh. 0.58 0.53 0.48 Ciutureti Alte categorii 0.29 0.27 0.24 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.61 0.56 0.50 Vn. 0.79 0.73 0.65 Arabil 0.43 0.39 0.35 Vh. 0.61 0.56 0.50 Tisa Silvestri Alte categorii 0.31 0.28 0.25 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 1.83 1.66 1.50 Vn. 2.38 2.16 1.95 Arabil 1.28 1.16 1.05 Vh. 1.83 1.66 1.50 Orbeni Alte categorii 0.92 0.83 0.75 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.68 0.62 0.56 Vn. 0.88 0.81 0.73 Arabil 0.48 0.43 0.39 Vh. 0.68 0.62 0.56 20. ORBENI Scurta Alte categorii 0.34 0.31 0.28 A 0.26 P 0.20 F 0,20 L 0.25 Vh. 0.25 Nr. 0.10 Pd. 0.20 Vn. 0.20 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 1.05 0.95 0.86 Vn. 1.37 1.24 1.12 Arabil 0.74 0.67 0.60 Vh. 1.05 0.95 0.86 Parava Alte categorii 0.53 0.48 0.43 21. PARAVA Drguani Zone /ctg fol. centrala mediana periferica A 0.15 P 0.05 F 0.05 L 0.11 Vh. 0.11 Nr. 0.04 Pd. 0.06 Vn. 0.12 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila 46Curti constr. 0.58 0.53 0.48 Vn. 0.75 0.69 0.62 Arabil 0.41 0.37 0.34 Vh. 0.58 0.53 0.48 Alte categorii 0.29 0.27 0.24 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.52 0.47 0.42 Vn. 0.68 0.61 0.55 Arabil 0.36 0.33 0.29 Vh. 0.52 0.47 0.42 Rdoaia Alte categorii 0.26 0.24 0.21 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.48 0.44 0.40 Vn. 0.62 0.57 0.52 Arabil 0.34 0.31 0.28 Vh. 0.48 0.44 0.40 TeiuAlte categorii 0.24 0.22 0.20 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.81 0.74 0.66 Vn. 1.05 0.96 0.86 Arabil 0.57 0.52 0.46 Vh. 0.81 0.74 0.66 Parincea Alte categorii 0.41 0.37 0.33 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.50 0.45 0.41 Vn. 0.65 0.59 0.53 Arabil 0.35 0.32 0.29 Vh. 0.50 0.45 0.41 Barna Alte categorii 0.25 0.23 0.21 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.50 0.45 0.41 Vn. 0.65 0.59 0.53 Arabil 0.35 0.32 0.29 Vh. 0.50 0.45 0.41 Mileti de Jos Alte categorii 0.25 0.23 0.21 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.50 0.45 0.41 22. PARINCEA Mileti de Sus Vn. 0.65 0.59 0.53 A 0.08 P 0.05 F 0.06 L 0.11 Vh. 0.11 Nr. 0.04 Pd. 0.07 Vn. 0.12 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila 47Arabil 0.35 0.32 0.29 Vh. 0.50 0.45 0.41 Alte categorii 0.25 0.23 0.21 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.64 0.58 0.52 Vn. 0.83 0.75 0.68 Arabil 0.45 0.41 0.36 Vh. 0.64 0.58 0.52 Nneti Alte categorii 0.32 0.29 0.26 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.52 0.47 0.42 Vn. 0.68 0.61 0.55 Arabil 0.36 0.33 0.29 Vh. 0.52 0.47 0.42 Nsteni Alte categorii 0.26 0.24 0.21 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.52 0.47 0.42 Vn. 0.68 0.61 0.55 Arabil 0.36 0.33 0.29 Vh. 0.52 0.47 0.42 Poieni Alte categorii 0.26 0.24 0.21 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.52 0.47 0.42 Vn. 0.68 0.61 0.55 Arabil 0.36 0.33 0.29 Vh. 0.52 0.47 0.42 Satu Nou Alte categorii 0.26 0.24 0.21 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.52 0.47 0.42 Vn. 0.68 0.61 0.55 Arabil 0.36 0.33 0.29 Vh. 0.52 0.47 0.42 Vladnic Alte categorii 0.26 0.24 0.21 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.52 0.47 0.42 Vn. 0.68 0.61 0.55 Arabil 0.36 0.33 0.29 Valeni Vh. 0.52 0.47 0.42 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila 48 Alte categorii 0.26 0.24 0.21 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.83 0.75 0.68 Vn. 1.08 0.98 0.88 Arabil 0.58 0.53 0.48 Vh. 0.83 0.75 0.68 Pnceti Alte categorii 0.42 0.38 0.34 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.44 0.40 0.36 Vn. 0.57 0.52 0.47 Arabil 0.31 0.28 0.25 Vh. 0.44 0.40 0.36 Chilia Benei Alte categorii 0.22 0.20 0.18 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.85 0.77 0.69 Vn. 1.11 1.00 0.90 Arabil 0.60 0.54 0.48 Vh. 0.85 0.77 0.69 DieneAlte categorii 0.43 0.39 0.35 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.44 0.40 0.36 Vn. 0.57 0.52 0.47 Arabil 0.31 0.28 0.25 Vh. 0.44 0.40 0.36 FulgeriAlte categorii 0.22 0.20 0.18 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.48 0.44 0.40 Vn. 0.62 0.57 0.52 Arabil 0.34 0.31 0.28 Vh. 0.48 0.44 0.40 Fundu Vii Alte categorii 0.24 0.22 0.20 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.50 0.45 0.41 Vn. 0.65 0.59 0.53 Arabil 0.35 0.32 0.29 Vh. 0.50 0.45 0.41 Mooc Alte categorii 0.25 0.23 0.21 23. PINCESTI Petreti Zone /ctg fol. centrala mediana periferica A 0.11 P 0.05 F 0.06 L 0.11 Vh. 0.11 Nr. 0.04 Pd. 0.07 Vn. 0.12 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila 49Curti constr. 0.50 0.45 0.41 Vn. 0.65 0.59 0.53 Arabil 0.35 0.32 0.29 Vh. 0.50 0.45 0.41 Alte categorii 0.25 0.23 0.21 v centrala mediana periferica Curti constr. 0.50 0.45 0.41 Vn. 0.65 0.59 0.53 Arabil 0.35 0.32 0.29 Vh. 0.50 0.45 0.41 Soci Alte categorii 0.25 0.23 0.21 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.92 0.84 0.76 Vn. 1.20 1.09 0.99 Arabil 0.64 0.59 0.53 Vh. 0.92 0.84 0.76 Plopana Alte categorii 0.46 0.42 0.38 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.45 0.41 0.37 Vn. 0.59 0.53 0.48 Arabil 0.32 0.29 0.26 Vh. 0.45 0.41 0.37 Budeti Alte categorii 0.23 0.21 0.19 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.45 0.41 0.37 Vn. 0.59 0.53 0.48 Arabil 0.32 0.29 0.26 Vh. 0.45 0.41 0.37 Dorneni Alte categorii 0.23 0.21 0.19 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.48 0.44 0.40 Vn. 0.62 0.57 0.52 Arabil 0.34 0.31 0.28 Vh. 0.48 0.44 0.40 Fundu Tutovei Alte categorii 0.24 0.22 0.20 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.42 0.38 0.34 24. PLOPANA Icani Vn. 0.55 0.49 0.44 A 0.08 P 0.05 F 0.05 L 0.11 Vh. 0.10 Nr. 0.04 Pd. 0.06 Vn. 0.11 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila 50Arabil 0.29 0.27 0.24 Vh. 0.42 0.38 0.34 Alte categorii 0.21 0.19 0.17 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.47 0.43 0.39 Vn. 0.61 0.56 0.51 Arabil 0.33 0.30 0.27 Vh. 0.47 0.43 0.39 Rusenii Rzei Alte categorii 0.24 0.22 0.20 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.47 0.43 0.39 Vn. 0.61 0.56 0.51 Arabil 0.33 0.30 0.27 Vh. 0.47 0.43 0.39 Rusenii de Sus Alte categorii 0.24 0.22 0.20 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.47 0.43 0.39 Vn. 0.61 0.56 0.51 Arabil 0.33 0.30 0.27 Vh. 0.47 0.43 0.39 Strminoasa Alte categorii 0.24 0.22 0.20 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.47 0.43 0.39 Vn. 0.61 0.56 0.51 Arabil 0.33 0.30 0.27 Vh. 0.47 0.43 0.39 Tigira Alte categorii 0.24 0.22 0.20 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 1.92 1.84 1.76 Vn. 2.20 2.09 1.99 Arabil 1.64 1.59 1.53 Vh. 1.92 1.84 1.76 25. PRAJESTI Prjeti Alte categorii 1.46 142 1.38 A 0,13 P 0,05 F 0.05 L 0.11 Vh. 0.10 Nr. 0.04 Pd. 0,06 Vn. 0.11 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 2.17 1.97 1.77 Vn. 2.82 2.48 2.30 Arabil 1.52 1.38 1.24 26. RACACIUNI Rcciuni Vh. 2.17 1.97 1.77 A 0.26 P 0.20 F 0.21 L 0.31 Vh. 0.31 Nr. 0.10 Pd. 0.35 Vn. 0.31 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila 51 Alte categorii 1.09 0.96 0.86 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.78 0.71 0.64 Vn. 1.01 0.92 0.83 Arabil 0.55 0.50 0.45 Vh. 0.78 0.71 0.64 Ciucani Alte categorii 0.39 0.36 0.32 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.75 0.68 0.61 Vn. 0.98 0.88 0.79 Arabil 0.53 0.48 0.43 Vh. 0.75 0.68 0.61 Fundu Rcciuni Alte categorii 0.38 0.34 0.31 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 2.17 1.97 1.77 Vn. 2.82 2.48 2.30 Arabil 1.52 1.38 1.24 Vh. 2.17 1.97 1.77 Gheorghe Doja Alte categorii 1.09 0.96 0.86 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.79 0.72 0.65 Vn. 1.03 0.94 0.85 Arabil 0.55 0.50 0.46 Vh. 0.79 0.72 0.65 Gteni Alte categorii 0.40 0.36 0.33 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.77 0.70 0.63 Vn. 1.00 0.91 0.82 Arabil 0.54 0.49 0.44 Vh. 0.77 0.70 0.63 Rstoaca Alte categorii 0.39 0.35 0.32 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.92 0.84 0.76 Vn. 1.20 1.09 0.99 Arabil 0.64 0.59 0.53 Vh. 0.92 0.84 0.76 Roiori Alte categorii 0.46 0.42 0.38 27. ROSIORI Misihane Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaA 0.08 P 0.05 F 0.05 L 0.11 Vh. 0.10 Nr. 0.04 Pd. 0.06 Vn. 0.11 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila 52Curti constr. 0.50 0.45 0.41 Vn. 0.65 0.59 0.53 Arabil 0.35 0.32 0.29 Vh. 0.50 0.45 0.41 ti Alte categorii 0.25 0.23 0.21 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.50 0.45 0.41 Vn. 0.65 0.59 0.53 Arabil 0.35 0.32 0.29 Vh. 0.50 0.45 0.41 Negueni Alte categorii 0.25 0.23 0.21 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.50 0.45 0.41 Vn. 0.65 0.59 0.53 Arabil 0.35 0.32 0.29 Vh. 0.50 0.45 0.41 Poieni Alte categorii 0.25 0.23 0.21 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.50 0.45 0.41 Vn. 0.65 0.59 0.53 Arabil 0.35 0.32 0.29 Vh. 0.50 0.45 0.41 Valea Mare Alte categorii 0.25 0.23 0.21 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.50 0.45 0.41 Vn. 0.65 0.59 0.53 Arabil 0.35 0.32 0.29 Vh. 0.50 0.45 0.41 Valea MicAlte categorii 0.25 0.23 0.21 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 2.43 2.21 1.99 Vn. 3.16 2.87 2.59 Arabil 1.70 1.55 1.39 Vh. 2.43 2.21 1.99 Sascut Alte categorii 1.22 1.11 1.00 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.91 0.83 0.75 28. SASCUT Bereti Vn. 1.18 1.08 0.98 A 0.26 P 0.20 F 0,20 L 0.25 Vh. 0.25 Nr. 0.10 Pd. 0.20 Vn. 0.20 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila 53Arabil 0.64 0.58 0.53 Vh. 0.91 0.83 0.75 Alte categorii 0.46 0.42 0.38 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.88 0.80 0.72 Vn. 1.14 1.04 0.94 Arabil 0.62 0.56 0.50 Vh. 0.88 0.80 0.72 Conteti Alte categorii 0.44 0.4 0.36 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.97 0.88 0.79 Vn. 1.26 1.14 1.03 Arabil 0.68 0.62 0.55 Vh. 0.97 0.88 0.79 Pnceti Alte categorii 0.49 0.44 0.40 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 1.63 1.48 1.33 Vn. 2.12 1.92 1.73 Arabil 1.14 1.04 0.93 Vh. 1.63 1.48 1.33 Sascut Sat Alte categorii 0.82 0.74 0.67 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.78 0.71 0.64 Vn. 1.01 0.92 0.83 Arabil 0.55 0.50 0.45 Vh. 0.78 0.71 0.64 Schineni Alte categorii 0.39 0.36 0.32 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.81 0.74 0.66 Vn. 1.05 0.96 0.86 Arabil 0.57 0.52 0.46 Vh. 0.81 0.74 0.66 Valea Nacului Alte categorii 0.41 0.37 0.33 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 6.86 6.42 5.98Vn. 7.32 6.74 6.18Arabil 5.40 5.10 4.7829. SARATA Srata Vh. 6.86 6.42 5.98A 0.26 P 0.10 F 0.11 L 0.22 Vh. 0.21 Nr. 0.08 Pd. 0.12 Vn. 0.25 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila 54 Alte categorii 4.44 4.22 4.00Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 5.02 4.74 4.46Vn. 4.92 4.56 4.20Arabil 4.12 3.92 3.72Vh. 3.02 3.74 2.46Blata Alte categorii 3.52 3.38 3.24Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 4.86 4.42 3.98Vn. 6.32 5.74 5.18Arabil 3.40 3.10 2.78Vh. 4.86 4.42 3.98Suceti Alte categorii 2.44 2.22 2.00Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 17.62 16.02 15.86Vn. 22.90 20.82 20.61Arabil 12.34 11.22 11.10Vh. 17.62 16.02 15.86Bogdan VodAlte categorii 8.82 8.02 7.94Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 1.82 1.66 1.50Vn. 2.36 2.16 1.96Arabil 1.28 1.16 1.06Vh. 1.82 1.66 1.50Costei Alte categorii 0.92 0.84 0.76Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 1.92 1.74 1.56Vn. 2.50 2.26 2.02Arabil 1.34 1.22 1.10Vh. 1.92 1.74 1.56Schineni Alte categorii 0.96 0.88 0.78Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 1.76 1.60 1.44Vn. 2.28 2.08 1.88Arabil 1.24 1.12 1.00Vh. 1.78 1.60 1.44Siretu Alte categorii 0.88 0.80 0.7230. SAUCESTI erbeti Zone /ctg fol. centrala mediana periferica A 0.15 P 0.10 F 0.10 L 0.12 Vh. 0.12 Nr. 0.07 Pd. 0.11 Vn. 0.13 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila 55Curti constr. 1.92 1.74 1.56Vn. 2.50 2.26 2.02Arabil 1.34 1.22 1.10Vh. 1.92 1.74 1.56Alte categorii 0.96 0.88 0.78Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.92 0.84 0.76 Vn. 1.20 1.09 0.99 Arabil 0.64 0.59 0.53 Vh. 0.92 0.84 0.76 Secuieni Alte categorii 0.46 0.42 0.38 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.58 0.53 0.48 Vn. 0.75 0.69 0.62 Arabil 0.41 0.37 0.34 Vh. 0.58 0.53 0.48 Berbinceni Alte categorii 0.29 0.27 0.24 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.58 0.53 0.48 Vn. 0.75 0.69 0.62 Arabil 0.41 0.37 0.34 Vh. 0.58 0.53 0.48 Chiticeni Alte categorii 0.29 0.27 0.24 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.58 0.53 0.48 Vn. 0.75 0.69 0.62 Arabil 0.41 0.37 0.34 Vh. 0.58 0.53 0.48 Fundeni Alte categorii 0.29 0.27 0.24 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.56 0.51 0.46 Vn. 0.73 0.66 0.60 Arabil 0.39 0.36 0.32 Vh. 0.56 0.51 0.46 Glodioarele Alte categorii 0.28 0.26 0.23 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.55 0.50 0.45 31. SECUIENI Valea Fnatului Vn. 0.72 0.65 0.59 A 0.10 P 0.05 F 0.06 L 0.11 Vh. 0.13 Nr. 0.04 Pd. 0.06 Vn. 0.13 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila 56Arabil 0.39 0.35 0.32 Vh. 0.55 0.50 0.45 Alte categorii 0.28 0.25 0.23 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.57 0.52 0.47 Vn. 0.74 0.68 0.61 Arabil 0.40 0.36 0.33 Vh. 0.57 0.52 0.47 Vleni Alte categorii 0.29 0.26 0.24 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 1.83 1.66 1.50 Vn. 2.38 2.16 1.95 Arabil 1.28 1.16 1.05 Vh. 1.83 1.66 1.50 Tamai Alte categorii 0.92 0.83 0.75 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 1.41 1.28 1.15 Vn. 1.83 1.66 1.50 Arabil 0.99 0.90 0.81 Vh. 1.41 1.28 1.15 ChetriAlte categorii 0.71 0.64 0.58 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.70 0.64 0.58 Vn. 0.91 0.83 0.75 Arabil 0.49 0.45 0.41 Vh. 0.70 0.64 0.58 32. TAMASI Furnicari Alte categorii 0.35 0.32 0.29 A 0.08 P 0.05 F 0.05 L 0.11 Vh. 0.11 Nr. 0.04 Pd. 0.06 Vn. 0.11 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 3.43 3.21 2.99 Vn. 4.16 3.87 3.59 Arabil 2.70 2.55 2.39 Vh. 3.43 3.21 2.99 Traian Alte categorii 2.22 2.11 2.00 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 1.00 0.91 0.82 Vn. 1.30 1.18 1.07 Arabil 0.70 0.64 0.57 33. TRAIAN Bogdne ti Vh. 1.00 0.91 0.82 A 0.27 P 0.20 F 0.20 L 0.22 Vh. 0.20 Nr. 0.10 Pd. 0.18 Vn. 0.20 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila 57 Alte categorii 0.50 0.46 0.41 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.91 0.83 0.75 Vn. 1.18 1.08 0.98 Arabil 0.64 0.58 0.53 Vh. 0.91 0.83 0.75 Herioana de Jos Alte categorii 0.46 0.42 0.38 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.91 0.83 0.75 Vn. 1.18 1.08 0.98 Arabil 0.64 0.58 0.53 Vh. 0.91 0.83 0.75 Herioana Rzei Alte categorii 0.46 0.42 0.38 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 2.04 1.85 1.67 Vn. 2.65 2.41 2.17 Arabil 1.43 1.30 1.17 Vh. 2.04 1.85 1.67 Zapodia Alte categorii 1.02 0.93 0.84 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 2.83 2.66 2.50 Vn. 3.38 3.16 2.95 Arabil 2.28 2.16 2.05 Vh. 2.83 2.66 2.50 Valea SeacAlte categorii 1.92 1.83 1.75 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 1.68 1.62 1.56 Vn. 1.88 1.81 1.73 Arabil 1.48 1.43 1.39 Vh. 1.68 1..62 1.56 34. VALEA SEACA Cucova Alte categorii 1.34 1.31 1.28 A 0.26 P 0.20 F 0,20 L 0.25 Vh. 0.25 Nr. 0.10 Pd. 0.20 Vn. 0.20 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.81 0.74 0.66 Vn. 1.05 0.96 0.86 Arabil 0.57 0.52 0.46 Vh. 0.81 0.74 0.66 Ungureni Alte categorii 0.41 0.37 0.33 35. UNGURENI Brteti Zone /ctg fol. centrala mediana periferica A 0.08 P 0.05 F 0.06 L 0.11 Vh. 0.11 Nr. 0.04 Pd. 0.04 Vn. 0.12 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila 58Curti constr. 0.45 0.41 0.37 Vn. 0.59 0.53 0.48 Arabil 0.32 0.29 0.26 Vh. 0.45 0.41 0.37 Alte categorii 0.23 0.21 0.19 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.48 0.44 0.40 Vn. 0.62 0.57 0.52 Arabil 0.34 0.31 0.28 Vh. 0.48 0.44 0.40 Bibireti Alte categorii 0.24 0.22 0.20 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.44 0.40 0.36 Vn. 0.57 0.52 0.47 Arabil 0.31 0.28 0.25 Vh. 0.44 0.40 0.36 Bota Alte categorii 0.22 0.20 0.18 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.48 0.44 0.40 Vn. 0.62 0.57 0.52 Arabil 0.34 0.31 0.28 Vh. 0.48 0.44 0.40 Boteti Alte categorii 0.24 0.22 0.20 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.50 0.45 0.41 Vn. 0.65 0.59 0.53 Arabil 0.35 0.32 0.29 Vh. 0.50 0.45 0.41 Grla Anei Alte categorii 0.25 0.23 0.21 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.50 0.45 0.41 Vn. 0.65 0.59 0.53 Arabil 0.35 0.32 0.29 Vh. 0.50 0.45 0.41 Viforeni Alte categorii 0.25 0.23 0.21 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 0.50 0.45 0.41 Zltari Vn. 0.65 0.59 0.53 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila 59Arabil 0.35 0.32 0.29 Vh. 0.50 0.45 0.41 Alte categorii 0.25 0.23 0.21 Valoarea terenurilor extravilane aparinnd comunelor : Sascut, Valea Seac, Orbeni, Cleja, N. Blcescu, Letea Veche, Suceti, Mrgineni, Traian, Buhoci, Luizi Clugra i Mgura, care au deschidere la DN 2 (E85) i/sau la drumuri naionale se mrete cu 10 % la drumuri naionale i 20 % la E 85.60ANEXA NR. 2 CALCULUL VALORILOR ORIENTATIVE ALE TERENURILOR AFLATE IN CIRCUMSCRIPIA TERITORIAL A JUDECTORIEI BUHUI61ZONAREA ORASULUIL BUHUI Zonarea localitii (conform anexei nr.1 la Hotararii C.L. Buhui nr. 6/ 25.01.2001) ZONA A strzile: N. Blcescu, Republicii (pn la intersecia cu strzile Primverii i A. Vlaicu). ZONA B strzile: Republicii (de la intersecia cu strzile Primverii i A. Vlaicu pn la intersecia cu strada Libertii); Varianta Republicii; Libertii (de la intersecia cu str. 1 Mai pn la intersecia cu str. Chebac i Varianta Republicii); 1 Mai, Tineretului (pn la intersecia cu str. Voioaga), Mihai Eminescu, Dr. Davilla, Avntului, Bucegi, Drago Vod, Ceahlu, Teiului, Spiru Haret, V. Alecsandri, I. Borcea (de la intersecia cu str. D. Cantemir). M. Viteazul, Primverii, tefan cel Mare, Alexandru cel Bun, Aleea colii, 8 Martie. ZONA C strzile: Tineretului (de la intersecia cu str. Voioaga, pn la ultima gospodrie spre Racova), D. Catemir, P. Cantemir, Ion Vod cel Cumplit, V. Lupu, Bredului, A.I. Cuza, I. Ionescu de la Brad, Siretului, Gh. Doja, Voioaga, Florilor, A. Vlaicu, M. Voievod, Libertii (de la intersecia cu str. 1 Mai, pn la hotarul cu Costia), Libertii (de la intersecia cu Varianta Republicii i Chebac, pn la hotarul cu Racova), Chebac, Bodeti, Orbic, Casa de ap, G. Cobuc, I. Creang, Tudor Vladimirescu, 9 Mai, Pionierului, I. Borcea (de la intersecia cu str. D. Cantemir, pn la intersecia cu str. Libertii), Carpai, Trotu, Uzinei. ZONA D strzile: str. Marginea i sat Marginea, sat Runc, Ciolpani, Tudoreni, Mocani, Splaiul Traian, Gzrie, Stadionului, Colonia Bistriei, Decebal, Cmpului. A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila62ORAUL BUHUI INTRAVILAN (EURO/m.p.)/ ZONE Zone /ctg fol. A B C D Curti constr. 17 7 4 3 Vn. 22 9 5 4 Arabil 15 5 3 2 Vh. 17 7 4 3 Alte categorii 8 3 2 2 EXTRAVILAN (EURO/m.p.)/ ZONE A P F L Vh. Nr. Pd. Vn. Categ folosinta 0.30 0.18 0.18 0.25 0.25 0.09 0.25 0.28 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila63CIRCUMSCRIPIA TERITORIAL A JUDECTORIEI BUHUI INTRAVILAN (EURO/m.p.)/ ZONE EXTRAVILAN (EURO/m.p.) Nr. Crt.LOCALITATEASATUL A B C D A P F L Vh. Nr. Pd. Vn. Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 1.39 1.26 1.13 Vn. 1.81 1.64 1.47 Arabil 0.97 0.88 0.79 Vh. 1.39 1.26 1.13 Bereti - Bistria Alte categorii0.70 0.63 0.57 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.91 0.83 0.75 Vn. 1.18 1.08 0.98 Arabil 0.64 0.58 0.53 Vh. 0.91 0.83 0.75 Brad Alte categorii 0.46 0.42 0.38 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.92 0.84 0.76 Vn. 1.20 1.09 0.99 Arabil 0.64 0.59 0.53 Vh. 0.92 0.84 0.76 Climeti Alte cat 0.46 0.42 0.38 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.92 0.84 0.76 Vn. 1.20 1.09 0.99 Arabil 0.64 0.59 0.53 Vh. 0.92 0.84 0.76 1. BERESTI BISTRITA Pdureni Alte categorii 0.46 0.42 0.38 0.20 0.10 0.10 0.22 0.21 0.07 0.25 0.24 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila64Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 1.39 1.26 1.13 Vn. 1.81 1.64 1.47 Arabil 0.97 0.88 0.79 Vh. 1.39 1.26 1.13 Blgeti Alte categorii0.70 0.63 0.57 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.69 0.63 0.57 Vn. 0.90 0.82 0.74 Arabil 0.48 0.44 0.40 Vh. 0.69 0.63 0.57 Buda Alte categorii 0.35 0.32 0.29 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.73 0.66 0.59 Vn. 0.95 0.86 0.77 Arabil 0.51 0.46 0.41 Vh. 0.73 0.66 0.59 Poiana NegustoruluiAlte categorii0.37 0.33 0.30 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.74 0.67 0.60 Vn. 0.96 0.87 0.78 Arabil 0.52 0.47 0.42 Vh. 0.74 0.67 0.6 Trdenii MariAlte categorii0.37 0.34 0.30 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.74 0.67 0.60 2. BLAGESTI Valea lui Ion Vn. 0.96 0.87 0.78 A 0.18 P 0.09 F 0.10 L 0.20 Vh. 0.20 Nr. 0.07 Pd. 0.20 Vn. 0.22 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila65Arabil 0.52 0.47 0.42 Vh. 0.74 0.67 0.6 Alte categorii0.37 0.34 0.30 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 2.43 2.21 1.99 Vn. 3.16 2.87 2.59 Arabil 1.70 1.55 1.39 Vh. 2.43 2.21 1.99 Filipeti Alte categorii1.22 1.11 1.00 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.96 0.87 0.78 Vn. 1.25 1.13 1.01 Arabil 0.67 0.61 0.55 Vh. 0.96 0.87 0.78 Boana Alte categorii0.48 0.44 0.39 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.90 1.00 1.10 Vn. 1.17 1.30 1.43 Arabil 0.63 0.70 0.77 Vh. 0.90 1.00 1.10 Crligi Alte categorii0.45 0.50 0.55 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.94 0.85 0.77 Vn. 1.22 1.11 1.00 Arabil 0.66 0.60 0.54 Vh. 0.94 0.85 0.77 3. FILIPESTI Corneti Alte categorii0.47 0.43 0.39 A 0.15 P 0.10 F 0.10 L 0.16 Vh. 0.16 Nr. 0.07 Pd. 0.18 Vn. 0.17 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila66Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.88 0.80 0.72 Vn. 1.14 1.04 0.94 Arabil 0.62 0.56 0.50 Vh. 0.88 0.80 0.72 Cotu Grosului Alte categorii0.44 0.4 0.36 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.90 1.00 1.10 Vn. 1.17 1.30 1.43 Arabil 0.63 0.70 0.77 Vh. 0.90 1.00 1.10 Galbeni Alte categorii 0.45 0.50 0.55 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 1.21 1.20 1.19 Vn. 1.57 1.56 1.55 Arabil 0.85 0.84 0.83 Vh. 1.21 1.20 1.19 Hrleti Alte categorii0.61 0.60 0.60 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 1.21 1.20 1.19 Vn. 1.57 1.56 1.55 Arabil 0.85 0.84 0.83 Vh. 1.21 1.20 1.19 Onicani Alte categorii0.61 0.60 0.60 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 2.43 2.21 1.99 4. GIRLENI Grleni Vn. 3.16 2.87 2.59 A 0.19 P 0.10 F 0.11 L 0.22 Vh. 0.22 Nr. 0.06 Pd. 0.25 Vn. 0.24 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila67Arabil 1.70 1.55 1.39 Vh. 2.43 2.21 1.99 Alte categorii1.22 1.11 1.00 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 2.17 1.97 1.77 Vn. 2.82 2.48 2.30 Arabil 1.52 1.38 1.24 Vh. 2.17 1.97 1.77 Girlenii de Sus Alte categorii1.09 0.96 0.86 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 2.04 1.85 1.67 Vn. 2.65 2.41 2.17 Arabil 1.43 1.30 1.17 Vh. 2.04 1.85 1.67 Lespezi Alte categorii1.02 0.93 0.84 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.96 0.87 0.78 Vn. 1.25 1.13 1.01 Arabil 0.67 0.61 0.55 Vh. 0.96 0.87 0.78 urina Alte categorii0.48 0.44 0.39 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 2.78 2.52 2.26Vn. 3.62 3.28 2.94Arabil 1.94 1.76 1.58Vh. 2.78 2.52 2.265. ITESTI Iteti Alte categorii1.40 1.26 0.57 A 0.20P 0.10F 0.10L 0.22Vh. 0.21Nr. 0.07Pd. 0.20Vn. 0.24 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila68Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.85 0.77 0.69 Vn. 1.11 1.00 0.90 Arabil 0.60 0.54 0.48 Vh. 0.85 0.77 0.69 Ciumai Alte categorii0.43 0.39 0.35 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 6.40 5.82 5.76Vn. 8.32 7.56 7.48Arabil 4.50 4.08 4.04Vh. 6.40 5.82 5.76Dumbrava Alte categorii 3.20 2.92 2.88Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.88 0.80 0.72 Vn. 1.14 1.04 0.94 Arabil 0.62 0.56 0.50 Vh. 0.88 0.80 0.72 Fgeel Alte categorii0.44 0.4 0.36 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 2.43 2.21 1.99 Vn. 3.16 2.87 2.59 Arabil 1.70 1.55 1.39 Vh. 2.43 2.21 1.99 Racova Alte categorii1.22 1.11 1.00 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.91 0.83 0.75 6. RACOVA Gura Vii Vn. 1.18 1.08 0.98 A 0.20 P 0.10 F 0.11 L 0.19 Vh. 0.21 Nr. 0.06 Pd. 0.23 Vn. 0.24 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila69Arabil 0.64 0.58 0.53 Vh. 0.91 0.83 0.75 Alte categorii0.46 0.42 0.38 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.88 0.80 0.72 Vn. 1.14 1.04 0.94 Arabil 0.62 0.56 0.50 Vh. 0.88 0.80 0.72 Halmcioaia Alte categorii0.44 0.40 0.36 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.85 0.77 0.69 Vn. 1.11 1.00 0.90 Arabil 0.60 0.54 0.48 Vh. 0.85 0.77 0.69 Iliei Alte categorii0.43 0.39 0.35 Valoarea terenurilor extravilane aparinnd comunelor : Bereti Bistria, Filipeti, Hemeiu i Racova, care au deschidere la DN 2 (E85) i/sau la drumuri naionale se mrete cu 10 % la drumuri naionale i 20% la E 85.70ANEXA NR. 3 CALCULUL VALORILOR ORIENTATIVE ALE TERENURILOR AFLATE IN CIRCUMSCRIPIA TERITORIAL A JUDECTORIEI MOINETI 71ZONAREA ORAULUI MOINETIZonarea localitii ( conform anexei nr.1 la Hot. C.L. Moineti nr. 31/ 30.05.2002)ZONA A str. Tudor Vladimirescu ntre Secia Contagioase a Spitalului Moineti i intersecia cu str. Atelierelor i str. Cpitan Zgnescu, cu meniunea c pe partea dreapt (tronsonul cuprins ntre magazin Select i intersecie pe o adncime de 50m justificat de faptul c restul terenului are o pant mare i prezint tendina de alunecare)se ncadreaz n zona C; strzile: Zorilor, Libertii blocuri, Eremia Grigorescu, Grii, I.Creang, C. Negri, Viorelelor, Dobrogeanu Gherea, General Nicola ova zona blocuri, M. Sadoveanu, A. Alecsandri fr lociune, de la nr.36 58. ZONA B strzile: Libertii- locuine de la nr.7 i 20. Luminii, Avntului, Tristan Tzara, G. Enescu,Cpitan Zgnescu pe partea dreapt zona blocuri, Nicu Enea, Oituz, V. Alecsandri, locuine de la nr.36 la 58. ZONA C strzile: Pun Pincio, Mrului, Albinelor, M. Eminescu, Griviei, G. Cobuc, Mgurii, Stadionului, Muntelui,Progresului, Victoriei, Lalelelor; - strzile General Nicolae ova, M. Sadoveanu i Osoiu locuine individuale. - Str. T. Vladimirescu, dela Spitalul Contagioase pn la intersecia cu str. Progresului; - Str. Atelierelor de la monumentul DADA pn la podul spre Bacu. ZONA D strzile: Luccioaia, Plopilor, Lunca, N. Blcescu, Al. I. Cuza, Martir Horea, Martir Cloca, Martir Crian, Livezilor, Republicii, 13 Septembrie, Sondorului, Pltini, 22 Decembrie, Bradului, 1 Mai, Avram Iancu, M. Koglniceanu, Pcii, Scnteii, Muncii, Mreti, Spiru Haret, Primverii, Pltini, Pinilor, Mestecni, Tazlului, Crngului, Ecoului, Orizontului, Pcurari, Gh. Doja, Dezbenzinrii, Climan, t. Luchian, Dr. Bagdazar, Obor, Lucceti; - str. Schelei de la intersecia cu str. Progresului spre S.P. Moineti; - str. Schelei pn la intersecia cu str. Dr. Bagdazar. 72ZONAREA ORAULUI COMANETIZonarea localitii (conform anexei nr.1 la Hot. C.L. Comneti nr.105/ 20.07.2011) ZONA A strzile: Aleea Parcului, Avram Iancu, Nicolae Ghica, Grlei, Grii, Gheorghe Donici, Gheorghe Doja, Liceului, Librriei, Mihai Viteazul, Moldovei (osea naional), 1 Mai, B-dul 1 Mai, Nufrului, Parcului, Pielii, Republicii, Speranei, tefan cel Mare, Tudor Vladimirescu, Unirii.Vasile Alecsandri. ZONA B strzile: Ciobnu, Viei, Pietricica,.Dumbravei, Victoriei, Valea Poenii(nr.2-12numere par), Cuza Vod, Petru Rare, 22 Decembrie ( de la nr. 1 la nr. 45, inclusiv), Minerului (numere pare si impare altele decat cele de zona C), Pcii, Dealului, Progresului (nr.1-83 si2-90), Salcmilor, Dorobani, Fundtura Poienii, Fundtura Mihai Eminescu, Mihail Koglniceanu, Poienii, Saivanului, Dealul Viei, Moldovei (nr. 42,48,50.52,54,56,58,58A,60.62,64,82A} 82B), Moldovei (1-7 impare,7A,7B )Mihai Eminescu, Cireoaia, (1-129 impare,si2-86 pare), Cetuia, Doinei, Prieteniei, Emil Rebreanu, Combinatului, Crinului, Florilor, Busuioc, Aleea Combinatului, Vasile Alecsandri, Nicolae Balcescu, Arinilor, Narciselor, Ecoului, Mgurei. ZONA C Armoniei, Alex.Odobescu, Avntului, Aurel Vlaicu, Andrei Baciu, Bucegi, Banatului, 22 Decembrie ( de la nr.45 pn la captul strzii) , Cireoaia (numere pare si impare altele decat cele din zona B), Cireoaia ( Punctul Drumu. Rou, Punctul Drumul Minei), Curmturii, Cmpului, Crngului, Costia, Carpai, Corobanu, Codrului, Dimitrie Cantemir, Eugen Ghica, oimului, Fundtura oimului, Grla Morii, Gheorghe Asachi, George Cobuc, Gheorghe Lazr, Izvorului, Leorda, Lapo, Luminii, Libertii, , Mihail Sadoveanu, Muntelui, Mioriei, Matei Milo, Minerului (2-34 pare), 8 Martie, Mircea cel Btrn, Macului, Oituz, Prundului, Progresului (numere pare si impare altele decat cele de la zona B), Valea Poienii (altele decat cele de la zona B), Prul Valea Poienii, Stadionului, upanului, Sublloaia, Teiului, Trotu, Viuga, Violetelor, Zorilor, Zefirului, Fagului,Trotus,Vranceanu. ZONA D strzile: Bradului, Goanei, Luncii, Muncii, Orizontului, Podeiului, Runcului, Prul Sec,Vointei,Minei,Pinului. 73ZONAREA ORAULUI DRMANETIZonarea localitii (conform anexei nr.1 la Hot. C.L. Drmneti nr. 41/ 16.09.2005) ZONA A cuprinde zona blocurilor situate in str.Muncii, str.Chimiei, str Alunului, str.Ghioceilor, str.Rafinariei. ZONA B cuprinde: str.Petrolistilor, str.Ghioceilor, str.Stadionului,str.Cprioarei. ZONA C cuprinde: str.Energiei, str,Muncii, Victoriei, str.CaleaTrotusului, str.Orizontului, str. Valea Uzului, str.Ferarilor, str.Trandafirilor, str.Zorilor, str. Viinilor, str. Bratuleti, str. Tineretului, str.Arinilor, str. Fagului, str.Crinului, str. Bujorului, str. Panselelor, str. Salcmului, str. ipotului, str. Prieteniei, str. Armoniei,str. Florilor, str. Mguricei, str. Mioriei, str. Minerilor, str. tejarului, str. Pinului, str.Castanilor, str.Vadului, str.Lalelelor, strTaberei, str.Chimiei, str.Fanetelor, str. Rafinariei, str.Crangului, str.Garofitei, str.Dumbravei, str.Buciumului, str.Primverii, str. Luncii; str. Garii, str. Valea Malului, str.Livezi, str.Cismelelor, Plopu, str. Lapos, str.Alunului, str.Nemira, str. Poiana, str.Artarilor, str.Teiului, str.Uzinei str. Barajului, str.Muntelui, str.Lacului, str.Salciei, str.Raului, str. Prundului, strTriajului, str.Fabricii, str. Plopului, str.Izvorului, str. Pagubeni. A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila74INTRAVILAN (EURO/m.p.)/ ZONE Zone /ctg fol. A B C D Curti constr. 7,0 4,0 2.7 2.1 Vn. 7.9 4.5 3.1 2.4 Arabil 4.2 2.7 1.9 1.5 Vh. 6.1 3.5 2.4 1.9 1. Oras MOINETIAlte categorii3.4 1.9 1.3 1,0 INTRAVILAN (EURO/m.p.)/ ZONE Zone /ctg fol. A B C D Curti constr. 6.5 3.5 2.2 1.6 Vn. 7.4 4.1 2.6 1.9 Arabil 3.7 2.2 1.4 1.1 Vh. 5.6 3.0 1.9 1.4 2. Oras COMNETIAlte categorii2.9 1.4 0.9 0.5 INTRAVILAN (EURO/m.p.)/ ZONE Zone /ctg fol. A B C D Curti constr. 2.8 1.4 1.2 - Vn. 3.3 1.6 1.3 - Arabil 2.0 1.0 0.8 - Vh. 2.5 1.3 1.0 - 3. Oras DRMNETIAlte categorii1.4 0.7 0.6 - A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila75EXTRAVILAN (EURO/m.p.)/ ZONE A P F L Vh. Nr. Pd. Vn. 1. Oras. MOINETICategorii de folosinta 0.30 0.15 0.15 0.16 0.15 0.08 0.15 0.16 EXTRAVILAN (EURO/m.p.)/ ZONE A P F L Vh. Nr. Pd. Vn. 2. Oras. COMNETICategorii de folosinta 0.28 0.13 0.13 0.14 0.14 0.08 0.15 0.15 EXTRAVILAN (EURO/m.p.)/ ZONE A P F L Vh. Nr. Pd. Vn. 3. Oras DRMNETICategorii de folosinta 0.25 0.12 0.12 0,14 0.14 0.08 0.15 0.15 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila76CIRCUMSCRIPIA TERITORIAL A JUDECTORIEI MOINETI EXTRAVILAN (EURO/m.p.) Nr. Crt.LOCALITATEA SATUL INTRAVILAN (EURO/m.p.)/ ZONE A P F L Vh. Nr. Pd. Vn. Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 1.83 1.66 1.50 Vn. 2.38 2.16 1.95 Arabil 1.28 1.16 1.05 Vh. 1.83 1.66 1.50 AgAlte categorii0.92 0.83 0.75 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.91 0.83 0.75 Vn. 1.18 1.08 0.98 Arabil 0.64 0.58 0.53 Vh. 0.91 0.83 0.75 Beleghet Alte categorii0.46 0.42 0.38 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.88 0.80 0.72 Vn. 1.14 1.04 0.94 Arabil 0.62 0.56 0.50 Vh. 0.88 0.80 0.72 Cosnea Alte categorii 0.44 0.40 0.36 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.85 0.77 0.69 Vn. 1.11 1.00 0.90 Arabil 0.60 0.54 0.48 Vh. 0.85 0.77 0.69 4. AGAS Cotumba Alte categorii0.43 0.39 0.35 0.14 0.10 0.11 0.17 0.14 0.07 0.13 0.15 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila77Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.86 0.78 0.70 Vn. 1.12 1.01 0.91 Arabil 0.60 0.55 0.49 Vh. 0.86 0.78 0.70 Diaconeti Alte categorii0.43 0.39 0.35 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.91 0.83 0.75 Vn. 1.18 1.08 0.98 Arabil 0.64 0.58 0.53 Vh. 0.91 0.83 0.75 Goioasa Alte categorii 0.46 0.42 0.38 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.85 0.77 0.69 Vn. 1.11 1.00 0.90 Arabil 0.60 0.54 0.48 Vh. 0.85 0.77 0.69 Preluci Alte categorii0.43 0.39 0.35 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.96 0.87 0.78 Vn. 1.25 1.13 1.01 Arabil 0.67 0.61 0.55 Vh. 0.96 0.87 0.78 Sulta Alte categorii0.48 0.44 0.39 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 1.63 1.48 1.33 5. ARDEOANI Ardeoani Vn. 2.12 1.92 1.73 A 0.15 P 0.10 F 0.11 L 0.18 Vh. 0.17 Nr. 0.07 Pd. 0.26 Vn. 0.18 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila78Arabil 1.14 1.04 0.93 Vh. 1.63 1.48 1.33 Alte categorii0.82 0.74 0.67 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.88 0.80 0.72 Vn. 1.14 1.04 0.94 Arabil 0.62 0.56 0.50 Vh. 0.88 0.80 0.72 Leontineti Alte categorii0.44 0.40 0.36 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 1.83 1.66 1.50 Vn. 2.38 2.16 1.95 Arabil 1.28 1.16 1.05 Vh. 1.83 1.66 1.50 Asu Alte categorii0.92 0.83 0.75 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 1.73 1.57 1.43 Vn. 2.25 2.04 1.86 Arabil 1.21 1.10 1.00 Vh. 1.73 1.57 1.43 Apa Asu Alte categorii0.87 0.79 0.72 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 1.73 1.57 1.43 Vn. 2.25 2.04 1.86 Arabil 1.21 1.10 1.00 Vh. 1.73 1.57 1.43 6. ASAU CiobnuAlte categorii0.87 0.79 0.72 A 0.14 P 0.10 F 0.11 L 0.17 Vh. 0.10 Nr. 0.07 Pd. 0.13 Vn. 0.11 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila79Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 1.63 1.48 1.33 Vn. 2.12 1.92 1.73 Arabil 1.14 1.04 0.93 Vh. 1.63 1.48 1.33 Lunca AsuAlte categorii0.82 0.74 0.67 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 1.54 1.40 1.26 Vn. 2.00 1.82 1.64 Arabil 1.08 0.98 0.88 Vh. 1.54 1.40 1.26 PaltiniAlte categorii 0.77 0.70 0.63 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 1.54 1.40 1.26 Vn. 2.00 1.82 1.64 Arabil 1.08 0.98 0.88 Vh. 1.54 1.40 1.26 Straja Alte categorii0.77 0.70 0.63 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 1.39 1.26 1.13 Vn. 1.81 1.64 1.47 Arabil 0.97 0.88 0.79 Vh. 1.39 1.26 1.13 Balcani Alte categorii0.70 0.63 0.57 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.88 0.80 0.72 7. BALCANI Frumoasa Vn. 1.14 1.04 0.94 A 0.14 P 0.09 F 0.10 L 0.20 Vh. 0.15 Nr. 0.06 Pd. 0.12 Vn. 0.16 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila80Arabil 0.62 0.56 0.50 Vh. 0.88 0.80 0.72 Alte categorii0.44 0.40 0.36 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.85 0.77 0.69 Vn. 1.11 1.00 0.90 Arabil 0.60 0.54 0.48 Vh. 0.85 0.77 0.69 Ludai Alte categorii0.43 0.39 0.35 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.83 0.75 0.68 Vn. 1.08 0.98 0.88 Arabil 0.58 0.53 0.48 Vh. 0.83 0.75 0.68 Schitu Frumoasa Alte categorii0.42 0.38 0.34 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 1.39 1.26 1.13 Vn. 1.81 1.64 1.47 Arabil 0.97 0.88 0.79 Vh. 1.39 1.26 1.13 Bereti Tazlu Alte categorii0.70 0.63 0.57 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.78 0.71 0.64 Vn. 1.01 0.92 0.83 Arabil 0.55 0.50 0.45 Vh. 0.78 0.71 0.64 8. BERESTI - TAZLAU Booteni Alte categorii0.39 0.36 0.32 A 0.15 P 0.09 F 0.10 L 0.20 Vh. 0.16 Nr. 0.06 Pd. 0.12 Vn. 0.17 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila81Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.78 0.71 0.64 Vn. 1.01 0.92 0.83 Arabil 0.55 0.50 0.45 Vh. 0.78 0.71 0.64 Encheti Alte categorii0.39 0.36 0.32 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.77 0.70 0.63 Vn. 1.00 0.91 0.82 Arabil 0.54 0.49 0.44 Vh. 0.77 0.70 0.63 Prisaca Alte categorii 0.39 0.35 0.32 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.69 0.63 0.57 Vn. 0.90 0.82 0.74 Arabil 0.48 0.44 0.40 Vh. 0.69 0.63 0.57 Romneti Alte categorii0.35 0.32 0.29 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.81 0.74 0.66 Vn. 1.05 0.96 0.86 Arabil 0.57 0.52 0.46 Vh. 0.81 0.74 0.66 Tescani Alte categorii0.41 0.37 0.33 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.66 0.60 0.54 Turluianu Vn. 0.86 0.78 0.70 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila82Arabil 0.46 0.42 0.38 Vh. 0.66 0.60 0.54 Alte categorii0.33 0.30 0.27 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 1.83 1.66 1.50 Vn. 2.38 2.16 1.95 Arabil 1.28 1.16 1.05 Vh. 1.83 1.66 1.50 BrusturoasaAlte categorii0.92 0.83 0.75 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.96 0.87 0.78 Vn. 1.25 1.13 1.01 Arabil 0.67 0.61 0.55 Vh. 0.96 0.87 0.78 BuruieniAlte categorii0.48 0.44 0.39 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.94 0.85 0.77 Vn. 1.22 1.11 1.00 Arabil 0.66 0.60 0.54 Vh. 0.94 0.85 0.77 Buruieniu de Sus Alte categorii0.47 0.43 0.39 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.92 0.84 0.76 Vn. 1.20 1.09 0.99 Arabil 0.64 0.59 0.53 Vh. 0.92 0.84 0.76 9. BRUSTUROASA Camenca Alte categorii0.46 0.42 0.38 A 0.14 P 0.10 F 0.11 L 0.17 Vh. 0.10 Nr. 0.07 Pd. 0.13 Vn. 0.11 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila83Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.89 0.81 0.73 Vn. 1.16 1.05 0.95 Arabil 0.62 0.57 0.51 Vh. 0.89 0.81 0.73 CuchiniAlte categorii0.45 0.41 0.37 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.75 0.68 0.61 Vn. 0.98 0.88 0.79 Arabil 0.53 0.48 0.43 Vh. 0.75 0.68 0.61 Hngneti Alte categorii 0.38 0.34 0.31 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 1.83 1.66 1.50 Vn. 2.38 2.16 1.95 Arabil 1.28 1.16 1.05 Vh. 1.83 1.66 1.50 Fget Alte categorii0.92 0.83 0.75 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.91 0.83 0.75 Vn. 1.18 1.08 0.98 Arabil 0.64 0.58 0.53 Vh. 0.91 0.83 0.75 BolovniAlte categorii0.46 0.42 0.38 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.89 0.81 0.73 10. FAGET Fgetu de Sus Vn. 1.16 1.05 0.95 A 0.14 P 0.10 F 0.11 L 0.17 Vh. 0.10 Nr. 0.07 Pd. 0.13 Vn. 0.11 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila84Arabil 0.62 0.57 0.51 Vh. 0.89 0.81 0.73 Alte categorii0.45 0.41 0.37 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 1.27 1.15 1.04 Vn. 1.65 1.50 1.35 Arabil 0.89 0.81 0.73 Vh. 1.27 1.15 1.04 GhimeAlte categorii0.64 0.58 0.52 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.89 0.81 0.73 Vn. 1.16 1.05 0.95 Arabil 0.62 0.57 0.51 Vh. 0.89 0.81 0.73 RchitiAlte categorii0.45 0.41 0.37 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.85 0.77 0.69 Vn. 1.11 1.00 0.90 Arabil 0.60 0.54 0.48 Vh. 0.85 0.77 0.69 Tarhaui Alte categorii0.43 0.39 0.35 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 1.63 1.48 1.33 Vn. 2.12 1.92 1.73 Arabil 1.14 1.04 0.93 Vh. 1.63 1.48 1.33 11. MAGIRESTI Mgireti Alte categorii0.82 0.74 0.67 A 0.15 P 0.10 F 0.11 L 0.18 Vh. 0.16 Nr. 0.07 Pd. 0.13 Vn. 0.17 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila85Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.75 0.68 0.61 Vn. 0.98 0.88 0.79 Arabil 0.53 0.48 0.43 Vh. 0.75 0.68 0.61 Prjeti Alte categorii0.38 0.34 0.31 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.73 0.66 0.59 Vn. 0.95 0.86 0.77 Arabil 0.51 0.46 0.41 Vh. 0.73 0.66 0.59 Stneti Alte categorii 0.37 0.33 0.30 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.74 0.67 0.60 Vn. 0.96 0.87 0.78 Arabil 0.52 0.47 0.42 Vh. 0.74 0.67 0.6 esuri Alte categorii0.37 0.34 0.30 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.73 0.66 0.59 Vn. 0.95 0.86 0.77 Arabil 0.51 0.46 0.41 Vh. 0.73 0.66 0.59 Valea Arinilor Alte categorii0.37 0.33 0.30 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 1.83 1.66 1.50 12 PALANCA Palanca Vn. 2.38 2.16 1.95 A 0.14 P 0.10 F 0.11 L 0.17 Vh. 0.10 Nr. 0.07 Pd. 0.13 Vn. 0.11 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila86Arabil 1.28 1.16 1.05 Vh. 1.83 1.66 1.50 Alte categorii0.92 0.83 0.75 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.91 0.83 0.75 Vn. 1.18 1.08 0.98 Arabil 0.64 0.58 0.53 Vh. 0.91 0.83 0.75 Cdreti Alte categorii0.46 0.42 0.38 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.94 0.85 0.77 Vn. 1.22 1.11 1.00 Arabil 0.66 0.60 0.54 Vh. 0.94 0.85 0.77 CiugheAlte categorii0.47 0.43 0.39 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.92 0.84 0.76 Vn. 1.20 1.09 0.99 Arabil 0.64 0.59 0.53 Vh. 0.92 0.84 0.76 Pajitea Alte categorii0.46 0.42 0.38 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.92 0.84 0.76 Vn. 1.20 1.09 0.99 Arabil 0.64 0.59 0.53 Vh. 0.92 0.84 0.76 Popoiu Alte categorii0.46 0.42 0.38 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila87Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 1.39 1.26 1.13 Vn. 1.81 1.64 1.47 Arabil 0.97 0.88 0.79 Vh. 1.39 1.26 1.13 Prjol Alte categorii0.70 0.63 0.57 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.69 0.63 0.57 Vn. 0.90 0.82 0.74 Arabil 0.48 0.44 0.40 Vh. 0.69 0.63 0.57 Bhneni Alte categorii 0.35 0.32 0.29 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.70 0.64 0.58 Vn. 0.91 0.83 0.75 Arabil 0.49 0.45 0.41 Vh. 0.70 0.64 0.58 Brneti Alte categorii0.35 0.32 0.29 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.73 0.66 0.59 Vn. 0.95 0.86 0.77 Arabil 0.51 0.46 0.41 Vh. 0.73 0.66 0.59 Baseti Alte categorii0.37 0.33 0.30 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.73 0.66 0.59 13. PIRJOL Cmpeni Vn. 0.95 0.86 0.77 A 0.15 P 0.09 F 0.10 L 0.20 Vh. 0.17 Nr. 0.06 Pd. 0.11 Vn. 0.18 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila88Arabil 0.51 0.46 0.41 Vh. 0.73 0.66 0.59 Alte categorii0.37 0.33 0.30 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.73 0.66 0.59 Vn. 0.95 0.86 0.77 Arabil 0.51 0.46 0.41 Vh. 0.73 0.66 0.59 Haineala Alte categorii0.37 0.33 0.30 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.74 0.67 0.60 Vn. 0.96 0.87 0.78 Arabil 0.52 0.47 0.42 Vh. 0.74 0.67 0.6 Pustiana Alte categorii0.37 0.34 0.30 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.73 0.66 0.59 Vn. 0.95 0.86 0.77 Arabil 0.51 0.46 0.41 Vh. 0.73 0.66 0.59 Tarita Alte categorii0.37 0.33 0.30 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 1.63 1.48 1.33 Vn. 2.12 1.92 1.73 Arabil 1.14 1.04 0.93 Vh. 1.63 1.48 1.33 14 PODURI Poduri Alte categorii0.82 0.74 0.67 A 0.12 P 0.10 F 0.11 L 0.18 Vh. 0.16 Nr. 0.07 Pd. 0.12 Vn. 0.17 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila89Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.69 0.63 0.57 Vn. 0.90 0.82 0.74 Arabil 0.48 0.44 0.40 Vh. 0.69 0.63 0.57 Buceti Alte categorii0.35 0.32 0.29 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.56 0.51 0.46 Vn. 0.73 0.66 0.60 Arabil 0.39 0.36 0.32 Vh. 0.56 0.51 0.46 Cernu Alte categorii 0.28 0.26 0.23 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.92 0.84 0.76 Vn. 1.20 1.09 0.99 Arabil 0.64 0.59 0.53 Vh. 0.92 0.84 0.76 Cornet Alte categorii0.46 0.42 0.38 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.92 0.84 0.76 Vn. 1.20 1.09 0.99 Arabil 0.64 0.59 0.53 Vh. 0.92 0.84 0.76 Negreni Alte categorii0.46 0.42 0.38 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.58 0.53 0.48 Prohozeti Vn. 0.75 0.69 0.62 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila90Arabil 0.41 0.37 0.34 Vh. 0.58 0.53 0.48 Alte categorii0.29 0.27 0.24 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.58 0.53 0.48 Vn. 0.75 0.69 0.62 Arabil 0.41 0.37 0.34 Vh. 0.58 0.53 0.48 Valea oii Alte categorii0.29 0.27 0.24 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 1.39 1.26 1.13 Vn. 1.81 1.64 1.47 Arabil 0.97 0.88 0.79 Vh. 1.39 1.26 1.13 Scoreni Alte categorii0.70 0.63 0.57 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.70 0.64 0.58 Vn. 0.91 0.83 0.75 Arabil 0.49 0.45 0.41 Vh. 0.70 0.64 0.58 Bogdneti Alte categorii0.35 0.32 0.29 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.70 0.64 0.58 Vn. 0.91 0.83 0.75 Arabil 0.49 0.45 0.41 Vh. 0.70 0.64 0.58 15 SCORTENI Floreti Alte categorii0.35 0.32 0.29 A 0.15 P 0.09 F 0.10 L 0.20 Vh. 0.17 Nr. 0.06 Pd. 0.11 Vn. 0.18 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila91Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.73 0.66 0.59 Vn. 0.95 0.86 0.77 Arabil 0.51 0.46 0.41 Vh. 0.73 0.66 0.59 Grigoreni Alte categorii0.37 0.33 0.30 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.73 0.66 0.59 Vn. 0.95 0.86 0.77 Arabil 0.51 0.46 0.41 Vh. 0.73 0.66 0.59 Stejaru Alte categorii 0.37 0.33 0.30 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.66 0.60 0.54 Vn. 0.86 0.78 0.70 Arabil 0.46 0.42 0.38 Vh. 0.66 0.60 0.54 erpeni Alte categorii0.33 0.30 0.27 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 1.63 1.48 1.33 Vn. 2.12 1.92 1.73 Arabil 1.14 1.04 0.93 Vh. 1.63 1.48 1.33 SolonAlte categorii0.82 0.74 0.67 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.59 0.54 0.49 16 SOLONT Cucuiei Vn. 0.77 0.70 0.64 A 0.12 P 0.10 F 0.11 L 0.18 Vh. 0.17 Nr. 0.07 Pd. 0.12 Vn. 0.18 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila92Arabil 0.41 0.38 0.34 Vh. 0.59 0.54 0.49 Alte categorii0.30 0.27 0.25 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.61 0.56 0.50 Vn. 0.79 0.73 0.65 Arabil 0.43 0.39 0.35 Vh. 0.61 0.56 0.50 Sarata Alte categorii0.31 0.28 0.25 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 1.39 1.26 1.13 Vn. 1.81 1.64 1.47 Arabil 0.97 0.88 0.79 Vh. 1.39 1.26 1.13 Strugari Alte categorii0.70 0.63 0.57 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.69 0.63 0.57 Vn. 0.90 0.82 0.74 Arabil 0.48 0.44 0.40 Vh. 0.69 0.63 0.57 Cetuia Alte categorii0.35 0.32 0.29 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.67 0.61 0.55 Vn. 0.87 0.79 0.72 Arabil 0.47 0.43 0.39 Vh. 0.67 0.61 0.55 17 STRUGARI Iaz Alte categorii0.34 0.31 0.28 A 0.12 P 0.09 F 0.10 L 0.20 Vh. 0.15 Nr. 0.06 Pd. 0.11 Vn. 0.16 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila93Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.70 0.64 0.58 Vn. 0.91 0.83 0.75 Arabil 0.49 0.45 0.41 Vh. 0.70 0.64 0.58 Nadia Alte categorii0.35 0.32 0.29 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.73 0.66 0.59 Vn. 0.95 0.86 0.77 Arabil 0.51 0.46 0.41 Vh. 0.73 0.66 0.59 Petricica Alte categorii 0.37 0.33 0.30 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.66 0.60 0.54 Vn. 0.86 0.78 0.70 Arabil 0.46 0.42 0.38 Vh. 0.66 0.60 0.54 Rchitiu Alte categorii0.33 0.30 0.27 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 1.63 1.48 1.33 Vn. 2.12 1.92 1.73 Arabil 1.14 1.04 0.93 Vh. 1.63 1.48 1.33 ZemeAlte categorii0.82 0.74 0.67 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.78 0.71 0.64 18 ZEMES Bolatu Vn. 1.01 0.92 0.83 A 0.15 P 0.10 F 0.11 L 0.18 Vh. 0.10 Nr. 0.07 Pd. 0.12 Vn. 0.12 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila94Arabil 0.55 0.50 0.45 Vh. 0.78 0.71 0.64 Alte categorii0.39 0.36 0.32 Valoarea terenurilor extravilane aparinnd comunelor : Ag, Ardeoani, Asu, Brusturoasa, Fget, Mgireti, Palanca, Scoreni, cu deschidere la drumuri naionale, se mresc cu 10%. A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila 95ANEXA NR. 4 CALCULUL VALORILOR ORIENTATIVE ALE TERENURILOR AFLATE IN CIRCUMSCRIPIA TERITORIAL A JUDECTORIEI ONETI A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila 96ZONAREA MUNICIPIULUI ONETI Zonarea localitii (conform anexei nr.1 la Hot. C.L. Oneti nr. 87/30.11.2011) DENUMIREA STRZII ZONA DE NCADRARE 1 1 Mai B 2 13 Septembrie C 3 8 Martie D 4 9 Mai D 5 Aleea Parcului A 6 Aleea Podul Alb C 7 Aleea Viitorului A 8 Alexandru cel Bun D 9 Alexandru Ioan Cuza C 10 Ana Iptescu B 11 Anghel Saligny A 12 Armoniei B 13 Aurel Vlaicu D 14 Aurora B 15 Avntului 1-16 C 16 Barajului D 17 Belvedere A 18 Aleea Bradului D 19 Buciumului B 20 Buhoci D 21 Calea Braovului D 22 Bulevardul Mreti C 23 Calea Scutarului D 24 Calea Slnicului D 25 Cpitan Buil D 26 Caraclului D 27 Cainului BA- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila 9728 Castanilor D 29 Casa de Ap D 30 Cauciucului C 31 Ceahlului D 32 Chimistului B 33 Cireilor D 34 Cireoaia B 35 Constantin Dobrogeanu Gherea C 36 Conilor D 37 Costache Negri D 38 Crngului D 39 Crinilor A 40 Crisom D 41 Crizantemelor A 42 Cuciur D 43 Culturii B 44 Daciei B 45 Doinei D 46 Dorobanului D 47 Aleea Dumbravei D 48 Ecoului D 49 Emil Rebreanu B 50 Erou Turturic Gh. D 51 Eternitii D 52 Fntnele A 53 Flacra D 54 Florilor A 55 Grii C 56 General Radu Rosetti A 57 George Bacovia B 58 George Clinescu B 59 George Cobuc B 60 George Enescu DA- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila 9861 Gheorghe Doja D 62 Horia D 63 Independenei D 64 Industriilor A 65 Ion Creang D 66 Ion Luca Caragiale D 67 Izvorului D 68 Jupiter B 69 Lalelelor A 70 Lanul Grii D 71 Libertii C 72 Aleea Liliacului B 73 Mceilor D 74 Mgurii D 75 Mrti D 76 Aleea Marului D 77 Matei Basarab D 78 Mercur B 79 Mihai Bravu C 80 Mihail Koglniceanu D 81 Mihai Viteazu D 82 Mioriei D 83 Mircea cel Btrn D 84 Muncii A 85 Nucului D 86 Oituz A 87 Orizontului D 88 Pcii A 89 Pajura B 90 Perchiului A 91 Pieii C 92 Pinului B 93 Plevnei DA- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila 9994 Aleea Plopului A 95 Aleea Podei D 96 Potei A 97 Preot Eduard Sechel D 98 Prieteniei C 99 Primverii C 100 Prunului C 101 Aleea Putnei D 102 Rafinriei D 103 Redului D 104 Bdul Republicii A 105 Salcmilor D 106 Sat Andrieesti D 107 Sat Buhoci D 108 Saturn C 109 Serelor D 110 Sfinii Apostoli D 111 Silitei D 112 Sintezei B 113 Speranei C 114 Spicului D 115 Stadionului B 116 tefan cel Mare D 117 Stejarului D 118 Stirenului B 119 Talpu D 120 Tazlului D 121 Teilor A 122 Tineretului A 123 Trandafirilor A 124 Triumfului C 125 Trotuului C 126 Uzinei CA- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila 100127 Vadului D 128 Vasile Alecsandri C 129 Vasile Lupu D 130 Venus B 131 Victor Babe B 132 Victoriei D 133 Viisoarei D 134 Viorelelor A 135 Viinului D 136 Vrnceni D 137 Vulturului D 138 Zefirului D 139 Zeme D 140 Aleea Zoo D 141 Zorelelor A 142 Zorilor D 143 Adrian Punescu A 144 Apollo B 145 Calea Bacului D 146 Avntului nr. 17 - 25 A 147 Fntnele nr. 10 A 10B - 10 C D ZONAREA ORAULUI SLNIC MOLDOVA Zonarea localitii (conform anexei nr.1 la Hot. C.L. Slnic Moldova nr. 24/ 26.08.2004) ZONA A Cuprinde Intravilanul oraului Slanic Moldova de la sediul Consiliului Local pana la restaurantul Cascada (inclusiv) fr partea dreapta a strzii Dobru, de la vila Pltini (exclusiv) pana la proprietatea locuitorului Coman Ionel. ZONA B Cuprinde Intravilanul oraului de la restaurantul Cascada pana la Camping (S.C. EREVA SRL inclusiv). ZONA C Cuprinde Intravilanulul oraului de la sediul Consiliului Local pana la Cimitirul Eroilor (inclusiv), precum si partea dreapta a strzii Dobru de la vila Pltini (exclusiv) pana la proprietatea locuitorului Coman Ionel (inclusiv). A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila 101 ZONA D Cuprinde - intravilanulul oraului de la Cimitirul Eroilor pana la ieirea din localitatea Slanic Moldova spre oraul Tg. Ocna - cartierele Ciresoaia si Cerdac ( introduse in urma sedintei din 09.02.2006 )ZONAREA ORAULUI TRGU OCNA Zonarea localitii (conform anexei nr.1 la Hot. C.L. Trgu Ocna nr. 87/23.12.2011) I N T R A V I L A N ZONA A Cuprinde strazile : str. C.Negri, pana la intersectia cu strada Mihai Eminescu, Bdul Republicii pana la intersectia cu strada Maior Rosita si Nicolae Arbanas, Nicolae Arbanas, Maior Rosita, Alexandru cel Bun, Eremia Grigorescu, Lt. Sion, Victoriei, Mihai Viteazu, 1 Mai, Pacii, George Enescu, Gheorghe Asachi, Trandafirilor, Capitan Busila, Oituz, Tudor Vladimirescu, Constans Dimonisie, Raducanu, Avram Iancu,(de la nr.1 la nr.29 si de la nr.2 la nr.12), Slatineanu, Stefan Constantinescu, Vasile Alecsandri de la nr.1 la nr.11 si de la nr.2 la nr.6 , Mihai Eminescu, str.Galean de la nr.1 la nr.75, Zorilor, blocurile T1, T2, T3, T4, T5, T6, (Tabacari), 9 Mai. ZONA B Cuprinde strazile: str. Coasta Magurii de la nr.15 la nr.31, str.Galean de la nr.2 la nr.68, Str.V.Alecsandri de la nr.13 la nr.25 si de la nr.8 la nr.16 , str. Costache Negri (de la intersectia cu str.M.Eminescu pana la Statia Meteo), B-dul Republicii (intersectia cu strada Maior Rosita si pana la Podul Lastuni), Aurora, Zimbrului, Libertatii, Valeni, Poet Ion Gramada, Paraul Valcica, Prosperitatii, Liliacului, Constantin Musat, Dogariei, Traian, Slt.Comanescu, Pompei, Tabacari, Salciilor, Sergent Donici, Florilor, Vultur, Petru Rares, Gandului, Podul de Fier, Tisesti, Spitalului, Ion Creanga, Aurel Vlaicu, Verii, Garii, Negru Voda, Decebal, Traian, Visului, Ion Catina, Crizantemelor de la nr.1 pana la nr.7 si de la nr.2 la nr.4, str.Valcele de la nr.1 la nr.31 si de la nr.178 pana la nr.220 fam.Aunguroancei, si nr.226 fam.Chiper Constantin, str.Salinei de la nr.1 la nr.13 , de la nr.2 la nr.12 , str.Avram Iancu de la nr.12 la nr.22, str.M.Eminescu nr.1 si nr.2 . ZONA C Cuprinde strazile: C.Negri de la nr. 217 la nr. 225, Valcele de la nr. 32 la nr.177 si de la nr. 221 la nr. 225 , Mosoare, Nucului, Petre Ispirescu, Toamnei, Andrei Muresanu, Dimitrie Cantemir, Galean (de la nr.83 respectiv nr.70 pana la A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila 102intersectia cu strada Viilor), Viisoara ( de la nr.1 la nr. 37 inclusiv si de la de la nr. 2 la nr. 46 inclusiv),George Cosbuc, Alexandru Vlahuta, Viilor, Caramidariei, Viitorului, Trotus, Crisan, Tarancuta , Crizantemelor (de la nr.6 pana la limita si de la nr. 9 pana la limita), Pinului, Gheorghe Doja, Ciresilor, Salinei de la nr.15 la nr.69 si de la nr.14 pana la limita strazii, Daniela Caurea, Teiului, Primaverii, Poieni, Progresului,Cosna, Neptun, Ion Diaconescu (fosta Ana Ipatescu), Podei, bator, Fundatura, C.Negri, Iernii, Cimitir, Drum de acces statie de epurare. ZONA D Cuprinde strazile: Galean (de la intersectia cu strada Viilor pana la limita localitatii), Elisei Ursac, Ciresoaia, Capitan Ignat, Vanatori de Munte, Cimitirul Eroilor, Walter Maracineanu, Tunelului, Izlazului, Pacuri, Fundatura, Izvoare, Fantana cu Apa Rece, Malului, Paraului, Lutariei, Proletari, Luminii, Horia, Ciocan, Mihail Kogalniceanu, Carbunaru, Vlad Tepes, Paraul Valcele, Gura-Slanic, Bradului Razboieni, Semicercului, Mestecanis, Coasta Morii, Morii, Cioplitori, Aprodul Purice, Parc Magura, Coasta Magurii de la nr.1 la nr.15, Viisoara (de la nr. 39 la nr. 95, si de la nr. 48 la nr. 104), Sageata. E X T R A V I L A N ZONA C Strada Viisoara ( zona Cazemata, Zona Poligon), Sageata, Tarina Tisesti. ZONA D Restul terenurilor din extravilan.INTRAVILAN (EURO/m.p.)/ ZONE Zone /ctg fol. A B C D Curti constr. 25,0 16,0 12,0 5,0 Vn. 25,0 16,0 12,0 5,0 Arabil 13,0 8,0 6,0 3,0 Vh. 19,0 12,0 9,0 3,0 1. Oras ONETI Alte categorii 9,0 6,0 5,0 2,0A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila 103INTRAVILAN (EURO/m.p.)/ ZONE Zone /ctg fol. A B C D Curti constr. 42,0 33,0 20,0 5,0 Vn. 43,0 36,0 21,0 6,0 Arabil 23,0 18,0 11,0 3,0 Vh. 33,0 26,0 16,0 4,0 2. Oras SLNIC MOLDOVA Alte categorii 17,0 13,0 8,0 2,0 INTRAVILAN (EURO/m.p.)/ ZONE Zone /ctg fol. A B C D Curti constr. 16,0 8,0 4,0 3,0 Vn. 16,0 8,0 4,0 3,0 Arabil 9,0 4,0 3,0 2,0 Vh. 13,0 6,0 3,0 2,0 3. Oras TRGU OCNA Alte categorii 6,0 3,0 2,0 1,0 EXTRAVILAN (EURO/m.p.)/ ZONE A P F L Vh. Nr. Pd. Vn. 1. Oras ONETICategorii de folosinta 0.50 0.15 0.18 0.54 0.51 0.12 0.50 0.53 EXTRAVILAN (EURO/m.p.)/ ZONE A P F L Vh. Nr. Pd. Vn. 2. Oras. SLNIC MOLDOVACategorii de folosinta 0.21 0.10 0.12 0.20 0.20 0.08 0.24 0.22 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila 104EXTRAVILAN (EURO/m.p.)/ ZONE A P F L Vh. Nr. Pd. Vn. 3. Oras. TRGU OCNACategorii de folosinta 0.21 0.10 0.12 0.20 0.20 0.08 0.24 0.22 CIRCUMSCRIPIA TERITORIAL A JUDECTORIEI ONETI EXTRAVILAN (EURO/m.p.) Nr. Crt.LOCALITATEASATUL INTRAVILAN (EURO/m.p.)/ ZONE A P F L Vh. Nr. Pd. Vn. Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 1,81 1.64 1.45 Vn. 1.45 1.31 1.18 Arabil 0.78 0.70 0.63 Vh. 1.11 1.01 0.90 Brsneti Alte categorii0.56 0.50 0.46 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 1,65 0,96 0,86 Vn. 0.84 0.77 0.69 Arabil 0.46 0.42 0.37 Vh. 0.65 0.59 0.53 Albele Alte categorii0.33 0.30 0.27 1. BARSANESTI Brteti Zone /ctg fol. centrala mediana periferica0.08 0.05 0.05 0.10 0.09 0.03 0.12 0.10 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila 105Curti constr. 1,01 0,92 0,83 Vn. 0.81 0.74 0.66 Arabil 0.44 0.40 0.36 Vh. 0.62 0.57 0.51 Alte categorii0.31 0.29 0.26 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 1,04 0,95 0,86 Vn. 0.83 0.76 0.69 Arabil 0.45 0.41 0.37 Vh. 0.64 0.59 0.53 Caraclu Alte categorii0.32 0.40 0.26 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 1,81 1.64 1.47 Vn. 1.45 1.31 1.18 Arabil 0.78 0.70 0.63 Vh. 1.11 1.01 0.90 Berzuni Alte categorii0.56 0.50 0.46 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0,97 0.88 0.79 Vn. 0.78 0.70 0.63 Arabil 0.42 0.38 0.34 Vh. 0.60 0.54 0.49 Buda Alte categorii 0.30 0.27 0.25 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.95 0.86 0,77 Vn. 0.76 0.69 0.62 2. BERZUNTI Dragomir Arabil 0.41 0.37 0.33A 0.08 P 0.05 F 0.05 L 0.10 Vh. 0.09 Nr. 0.03 Pd. 0.12 Vn. 0.10 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila 106Vh. 0.58 0.53 0.47 Alte categorii0.30 0.27 0.24 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 2,44 2,22 2,00 Vn. 1.95 1.78 1.60 Arabil 1.06 0.96 0.86 Vh. 1.50 1.37 1.23 Bogdneti Alte categorii0.75 0.69 0.62 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 1,23 1,12 1,00 Vn. 0.99 0.90 0.80 Arabil 0.54 0.48 0.43 Vh. 0.76 0.69 0.62 3. BOGDANESTIFilipeti Alte categorii0.38 0.34 0.31 A 0.08 P 0.05 F 0.05 L 0.10 Vh. 0.09 Nr. 0.03 Pd. 0.12 Vn. 0.10 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 2,05 1.87 1.69 Vn. 1.64 1.50 1.35 Arabil 0.89 0.81 0.73 Vh. 1.26 1.15 1.04 Buciumi Alte categorii0.63 0.58 0.52 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 1,18 1,08 0,98 Vn. 0.94 0.86 0.78 Arabil 0.51 0.46 0.42 Vh. 0.73 0.66 0.60 4. BUCIUMI Rcui Alte categorii0.37 0.34 0.30 A 0.08 P 0.05 F 0.05 L 0.10 Vh. 0.10 Nr. 0.03 Pd. 0.12 Vn. 0.11 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila 107Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 2,44 2,22 2,00 Vn. 1.95 1.78 1.60 Arabil 1.06 0.96 0.86 Vh. 1.50 1.37 1.23 Cain Alte categorii0.75 0.69 0.62 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica Curti constr. 1,18 1,08 0,97 Vn. 0.94 0.86 0.78 Arabil 0.51 0.46 0.42 Vh. 0.73 0.66 0.60 5. CASIN Curia Alte categorii 0.37 0.34 0.30 A 0.08 P 0.05 F 0.05 L 0.10 Vh. 0.11 Nr. 0.04 Pd. 0.12 Vn. 0.12 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 2,05 1.87 1,69 Vn. 1.64 1.50 1.35 Arabil 0.89 0.81 0.73 Vh. 1.26 1.15 1.04 Ciui Alte categorii0.63 0.58 0.52 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0,90 0,82 0,74 Vn. 0.72 0.66 0.59 Arabil 0.38 0.35 0.32 Vh. 0.55 0.50 0.46 Blidari Alte categorii0.28 0.26 0.23 6. CAIUTI Boitea Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaA 0.08 P 0.05 F 0.05 L 0.10 Vh. 0.10 Nr. 0.03 Pd. 0.12 Vn. 0.09 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila 108Curti constr. 0.87 0.79 0.71 Vn. 0.70 0.63 0.58 Arabil 0.38 0.34 0.31 Vh. 0.54 0.49 0.44 Alte categorii0.27 0.25 0.22 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.88 0.81 0.73 Vn. 0.70 0.65 0.58 Arabil 0.38 0.34 0.31 Vh. 0.54 0.50 0.45 Floreti Alte categorii0.27 0.25 0.22 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.88 0.81 0.73 Vn. 0.70 0.65 0.58 Arabil 0.38 0.34 0.31 Vh. 0.54 0.50 0.45 Heltiu Alte categorii0.27 0.25 0.22 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0,90 0.82 0.74 Vn. 0.72 0.66 0.59 Arabil 0.38 0.35 0.32 Vh. 0.55 0.50 0.46 Mrceti Alte categorii 0.28 0.26 0.23 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0,90 0.82 0.74 Vn. 0.72 0.66 0.59 Popeni Arabil 0.38 0.35 0.32A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila 109Vh. 0.55 0.50 0.46 Alte categorii0.28 0.26 0.23 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0,90 0.82 0.74 Vn. 0.72 0.66 0.59 Arabil 0.38 0.35 0.32 Vh. 0.55 0.50 0.46 Pralea Alte categorii0.28 0.26 0.23 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0,90 0.82 0.74 Vn. 0.73 0.66 0.60 Arabil 0.39 0.36 0.33 Vh. 0.56 0.51 0.46 Vrnceni Alte categorii0.28 0.26 0.23 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 2.05 1.87 1.69 Vn. 1.64 1.50 1.35 Arabil 0.89 0.81 0.73 Vh. 1.26 1.15 1.04 Coofneti Alte categorii0.63 0.58 0.52 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.86 0.78 0.70 Vn. 0.69 0.64 0.56 Arabil 0.37 0.34 0.30 Vh. 0.53 0.48 0.43 7. COTOFA - NESTI Blca Alte categorii0.26 0.24 0.22 A 0.08 P 0.05 F 0.05 L 0.10 Vh. 0.10 Nr. 0.03 Pd. 0.12 Vn. 0.09 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila 110Zone /ctg fol. centrala mediana PerifericaCurti constr. 0.86 0.78 0.70 Vn. 0.70 0.63 0.58 Arabil 0.38 0.34 0.31 Vh. 0.54 0.49 0.44 Boitea de Jos Alte categorii0.27 0.25 0.22 Zone /ctg fol. centrala mediana PerifericaCurti constr. 0.86 0.78 0.70 Vn. 0.69 0.64 0.56 Arabil 0.37 0.34 0.30 Vh. 0.53 0.48 0.43 Borani Alte categorii 0.26 0.24 0.22 Zone /ctg fol. centrala mediana PerifericaCurti constr. 0.86 0.78 0.70 Vn. 0.69 0.64 0.56 Arabil 0.37 0.34 0.30 Vh. 0.53 0.48 0.43 Tmioa sa Alte categorii0.26 0.24 0.22 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 2,05 1,87 1.69 Vn. 1.64 1.50 1.35 Arabil 0.89 0.81 0.73 Vh. 1.26 1.15 1.04 Dofteana Alte categorii0.63 0.58 0.52 Zone /ctg fol. centrala mediana Periferica8. DOFTEANA Bogata Curti constr.1,14 1,04 0.94 A 0.07 P 0.05 F 0.05 L 0.10 Vh. 0.09 Nr. 0.03 Pd. 0.12 Vn. 0.10 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila 111Vn. 0.91 0.83 0.75 Arabil 0.50 0.45 0.40 Vh. 0.70 0.64 0.58 Alte categorii0.35 0.32 0.29 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.90 0.82 0.74 Vn. 0.72 0.66 0.59 Arabil 0.38 0.35 0.32 Vh. 0.55 0.50 0.46 Cucuiei Alte categorii0.28 0.26 0.23 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.90 0.82 0.74 Vn. 0.72 0.66 0.59 Arabil 0.38 0.35 0.32 Vh. 0.55 0.50 0.46 Haghiac Alte categorii0.28 0.26 0.23 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.90 0.82 0.74 Vn. 0.73 0.66 0.60 Arabil 0.39 0.36 0.33 Vh. 0.56 0.51 0.46 Larga Alte categorii0.28 0.26 0.23 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.87 0.79 0.72 Vn. 0.70 0.63 0.58 Arabil 0.38 0.34 0.31 Seaca Vh. 0.54 0.49 0.44A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila 112Alte categorii0.27 0.25 0.22 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.87 0.79 0.72 Vn. 0.70 0.63 0.58 Arabil 0.38 0.34 0.31 Vh. 0.54 0.49 0.44 tefan VodAlte categorii0.27 0.25 0.22Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 2,05 1.87 1.69 Vn. 1.64 1.50 1.35 Arabil 0.89 0.81 0.73 Vh. 1.26 1.15 1.04 Gura Vii Alte categorii0.63 0.58 0.52 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.86 0.78 0.70 Vn. 0.69 0.64 0.56 Arabil 0.37 0.34 0.30 Vh. 0.53 0.48 0.43 Capta Alte categorii 0.26 0.24 0.22 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.86 0.78 0.70 Vn. 0.69 0.64 0.56 Arabil 0.37 0.34 0.30 Vh. 0.53 0.48 0.43 9. GURA VAII Dumbrava Alte categorii0.26 0.24 0.22 A 0.08P 0.10 F 0.05 L 0.10 Vh. 0.10 Nr. 0.03 Pd. 0.12 Vn. 0.11 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila 113Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.86 0.78 0.70 Vn. 0.70 0.63 0.58 Arabil 0.38 0.34 0.31 Vh. 0.54 0.49 0.44 Motoceti Alte categorii0.27 0.25 0.22 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.86 0.78 0.70 Vn. 0.70 0.63 0.58 Arabil 0.38 0.34 0.31 Vh. 0.54 0.49 0.44 Pltinata Alte categorii 0.27 0.25 0.22 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.86 0.78 0.70 Vn. 0.69 0.64 0.56 Arabil 0.37 0.34 0.30 Vh. 0.53 0.48 0.43 Temelia Alte categorii0.26 0.24 0.22 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 1.81 1.64 1.47 Vn. 1.45 1.31 1.18 Arabil 0.78 0.70 0.63 Vh. 1.11 1.01 0.90 Helegiu Alte categorii0.56 0.50 0.46 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica10. HELEGIU Brtila Curti constr.1,20 0.09 0.99 A 0.09 P 0.05 F 0.05 L 0.10 Vh. 0.09 Nr. 0.03 Pd. 0.12 Vn. 0.10 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila 114Vn. 0.96 0.87 0.79 Arabil 0.51 0.47 0.42 Vh. 0.74 0.67 0.61 Alte categorii0.37 0.34 0.30 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 1,01 0,92 0,83 Vn. 0.81 0.74 0.66 Arabil 0.44 0.40 0.36 Vh. 0.62 0.57 0.51 Deleni Alte categorii0.31 0.29 0.26 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 1,05 0,88 0.79 Vn. 0.78 0.70 0.63 Arabil 0.42 0.38 0.34 Vh. 0.60 0.54 0.49 DrgugetiAlte categorii0.30 0.27 0.25 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 1.81 1.64 1.47 Vn. 1.45 1.31 1.18 Arabil 0.78 0.70 0.63 Vh. 1.11 1.01 0.90 Livezi Alte categorii0.56 0.50 0.46 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 1,20 1,09 0.99 Vn. 1.20 1.09 0.99 Arabil 0.64 0.59 0.53 11. LIVEZI Balaneasa Vh. 0.92 0.84 0.76A 0.09 P 0.05 F 0.05 L 0.10 Vh. 0.09 Nr. 0.03 Pd. 0.12 Vn. 0.10 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila 115Alte categorii0.46 0.42 0.38 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 1,20 1,09 0.99 Vn. 0.96 0.87 0.79 Arabil 0.51 0.47 0.42 Vh. 0.74 0.67 0.61 Oraa Alte categorii0.37 0.34 0.30 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0,97 0.88 0.79 Vn. 0.78 0.70 0.63 Arabil 0.42 0.38 0.34 Vh. 0.60 0.54 0.49 Poiana Alte categorii0.30 0.27 0.25 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0,97 0.88 0.79 Vn. 0.77 0.70 0.62 Arabil 0.42 0.38 0.34 Vh. 0.59 0.54 0.48 Prjoaia Alte categorii0.30 0.27 0.24 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0,97 0.88 0.79 Vn. 0.76 0.69 0.62 Arabil 0.41 0.37 0.33 Vh. 0.58 0.53 0.47 Scariga Alte categorii0.30 0.27 0.24 12. MANASTIREACASIN Mnstirea CainZone /ctg fol.centrala mediana perifericaA 0.08 P 0.05 F 0.05 L 0.10 Vh. 0.11 Nr. 0.04 Pd. 0.12 Vn.0.12A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila 116Curti constr. 2,44 2,22 2,00 Vn. 1.95 1.78 1.60 Arabil 1.06 0.96 0.86 Vh. 1.50 1.37 1.23 Alte categorii0.75 0.69 0.62 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 1,18 1,08 0,97 Vn. 0.94 0.86 0.78 Arabil 0.51 0.46 0.42 Vh. 0.73 0.66 0.60 Lupeti Alte categorii0.37 0.34 0.30 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 1,18 1,08 0,97 Vn. 0.93 0.84 0.76 Arabil 0.50 0.46 0.41 Vh. 0.71 0.65 0.58 Prvuleti Alte categorii0.36 0.33 0.30 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 1,18 1,08 0,97 Vn. 0.93 0.84 0.76 Arabil 0.50 0.46 0.41 Vh. 0.71 0.65 0.58 Scutaru Alte categorii 0.36 0.33 0.30 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 2,40 2,20 2,00 Vn. 1.95 1.78 1.60 13. OITUZ Oituz Arabil 1.06 0.96 0.86A 0.09 P 0.05 F 0..05 L 0.10 Vh. 0.11 Nr. 0.04 Pd. 0.12 Vn. 0.12 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila 117Vh. 1.50 1.37 1.23 Alte categorii0.75 0.69 0.62 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 1,18 1,07 0,97 Vn. 0.94 0.86 0.78 Arabil 0.51 0.46 0.42 Vh. 0.73 0.66 0.60 Clci Alte categorii0.37 0.34 0.30 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 1,18 1,07 0,97 Vn. 1.01 0.91 0.82 Arabil 0.54 0.50 0.44 Vh. 0.78 0.70 0.63 Ferestrau Oituz Alte categorii0.39 0.35 0.32 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 1,26 1,14 1,03 Vn. 1.01 0.91 0.82 Arabil 0.54 0.50 0.44 Vh. 0.78 0.70 0.63 Hrja Alte categorii0.39 0.35 0.32 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 1,16 1,05 0.95 Vn. 0.93 0.84 0.76 Arabil 0.50 0.46 0.41 Vh. 0.71 0.65 0.58 Marginea Alte categorii0.36 0.33 0.30 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila 118Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 1,29 1,17 1,05 Vn. 1.03 0.94 0.84 Arabil 0.55 0.50 0.46 Vh. 0.79 0.72 0.65 Poiana SratAlte categorii0.40 0.36 0.33 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 2,05 1.87 1.69 Vn. 1.64 1.50 1.35 Arabil 0.89 0.81 0.73 Vh. 1.26 1.15 1.04 Prgreti Alte categorii 0.63 0.58 0.52 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.86 0.78 0.70 Vn. 0.69 0.64 0.56 Arabil 0.37 0.34 0.30 Vh. 0.53 0.48 0.43 Bahna Alte categorii0.26 0.24 0.22 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.86 0.78 0.70 Vn. 0.70 0.63 0.58 Arabil 0.38 0.34 0.31 Vh. 0.54 0.49 0.44 Nicoreti Alte categorii0.27 0.25 0.22 Zone /ctg fol. centrala mediana periferica14. PIRGARESTI Pru Boghii Curti constr.0.86 0.78 0.70 A 0.08 P 0.05 F 0.05 L 0.10 Vh. 0.10 Nr. 0.03 Pd. 0.12 Vn.0.11 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila 119Vn. 0.69 0.64 0.56 Arabil 0.37 0.34 0.30 Vh. 0.53 0.48 0.43 Alte categorii0.26 0.24 0.22 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.86 0.78 0.70 Vn. 0.72 0.66 0.59 Arabil 0.38 0.35 0.32 Vh. 0.55 0.50 0.46 Satu Nou Alte categorii0.28 0.26 0.23 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 1,81 1.64 1.47 Vn. 1.45 1.31 1.18 Arabil 0.78 0.70 0.63 Vh. 1.11 1.01 0.90 Snduleni Alte categorii0.56 0.50 0.46 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 1,18 1,08 0.98 Vn. 0.94 0.86 0.78 Arabil 0.51 0.46 0.42 Vh. 0.73 0.66 0.60 Brzuleti Alte categorii0.37 0.34 0.30 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.98 0.88 0.79 Vn. 0.78 0.70 0.63 Arabil 0.42 0.38 0.34 15. SANDULENI Coman Vh. 0.60 0.54 0.49A 0.09 P 0.05 F 0.05 L 0.10 Vh. 0.09 Nr. 0.03 Pd. 0.12 Vn. 0.10 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila 120Alte categorii0.30 0.27 0.25 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.95 0.86 0.77 Vn. 0.76 0.69 0.62 Arabil 0.41 0.37 0.33 Vh. 0.58 0.53 0.47 Mateieti Alte categorii0.30 0.27 0.24 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.91 0.83 0.75 Vn. 0.73 0.66 0.60 Arabil 0.39 0.36 0.33 Vh. 0.56 0.51 0.46 Stufu Alte categorii0.28 0.26 0.23 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.91 0.83 0.75 Vn. 0.73 0.66 0.60 Arabil 0.39 0.36 0.33 Vh. 0.56 0.51 0.46 Tisa Alte categorii0.28 0.26 0.23 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.95 0.86 0.77 Vn. 0.76 0.69 0.62 Arabil 0.41 0.37 0.33 Vh. 0.58 0.53 0.47 Verseti Alte categorii0.30 0.27 0.24 16. STEFAN CEL MAREtefan cel MareZone /ctg fol.centrala mediana perifericaA 0.09 P 0.05 F 0.05 L 0.10 Vh. 0.10 Nr. 0.03 Pd. 0.12 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila 121Curti constr. 2,05 1,87 1.69 Vn. 1.64 1.50 1.35 Arabil 0.89 0.81 0.73 Vh. 1.26 1.15 1.04 Alte categorii0.63 0.58 0.52 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0,86 0,78 0.70 Vn. 0.69 0.64 0.56 Arabil 0.37 0.34 0.30 Vh. 0.53 0.48 0.43 Bogdana Alte categorii0.26 0.24 0.22 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.82 0.74 0.66 Vn. 0.66 0.59 0.53 Arabil 0.35 0.32 0.29 Vh. 0.50 0.46 0.41 GutinaAlte categorii0.26 0.23 0.21 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.89 0.82 0.74 Vn. 0.72 0.66 0.59 Arabil 0.38 0.35 0.32 Vh. 0.55 0.50 0.46 Negoieti Alte categorii 0.28 0.26 0.23 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.98 0.88 0.79 Vn. 0.78 0.70 0.63 Rdeana Arabil 0.42 0.38 0.34A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila 122Vh. 0.60 0.54 0.49 Alte categorii0.30 0.27 0.25 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.98 0.88 0.79 Vn. 0.78 0.70 0.63 Arabil 0.42 0.38 0.34 Vh. 0.60 0.54 0.49 Alte categorii0.30 0.27 0.25 Vn. 0.94 0.86 0.78 Arabil 0.51 0.46 0.42 Vh. 0.73 0.66 0.60 Viioara Alte categorii0.37 0.34 0.30 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 2,05 1.87 1.69 Vn. 1.64 1.50 1.35 Arabil 0.89 0.81 0.73 Vh. 1.26 1.15 1.04 Trgu TrotuAlte categorii0.63 0.58 0.52 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 1,18 1,08 0,98 Vn. 0.94 0.86 0.78 Arabil 0.51 0.46 0.42 Vh. 0.73 0.66 0.60 Tuta Alte categorii 0.37 0.34 0.30 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 1,18 1,08 0,98 17. TIRGU TROTUS Viioara Vn. 0.96 0.87 0.79A 0.08 P 0.05 F 0.05 L 0.10 Vh. 0.10 Nr. 0.03 Pd. 0.12 Vn. 0.11 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila 123Arabil 0.51 0.47 0.42 Vh. 0.74 0.67 0.61 Alte categorii0.37 0.34 0.30 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 2,05 1.87 1.69 Vn. 1.64 1.50 1.35 Arabil 0.89 0.81 0.73 Vh. 1.26 1.15 1.04 Urecheti Alte categorii0.63 0.58 0.52 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 1,14 1,04 0,94 Vn. 0.91 0.83 0.75 Arabil 0.50 0.45 0.40 Vh. 0.70 0.64 0.58 Cornel Alte categorii0.35 0.32 0.29 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0,90 0.82 0.74 Vn. 0.72 0.66 0.59 Arabil 0.38 0.35 0.32 Vh. 0.55 0.50 0.46 Lunca Dochiei Alte categorii0.28 0.26 0.23 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.95 0.86 0,77 Vn. 0.76 0.69 0.62 Arabil 0.41 0.37 0.33 Vh. 0.58 0.53 0.47 18. URECHESTI Satu Nou Alte categorii0.30 0.27 0.24 A 0.09 P0.05 F 0.05 L0.10 Vh. 0.10 Nr. 0.03 Pd. 0.12 Vn. 0.10 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila 124Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.95 0.86 0,77 Vn. 0.77 0.70 0.62 Arabil 0.42 0.38 0.34 Vh. 0.59 0.54 0.48 Slobozia Alte categorii0.30 0.27 0.24 Valoarea terenurilor extravilane aparinnd comunelor : Cain , Ciui, Coofneti, Dofteana, Gura Vi, Helegiu, Livezi, Oituz, Sanduleni, tefan cel Mare, Trgu Trotu i Urecheti cu deschidere la drumuri naionale, se mresc cu 10%. Valoarea terenurilor din punctul Andreti, com. Cain, situate n imediata apropiere a municipiului Oneti sunt : curi construcii 9 E/mp, vie nobil 4,42 E/mp, arabil 2,38 E/mp. Vie hibrid - 3,40 E/mp, alte categorii 1,70 E/mp. A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila125ANEXA NR. 5 CALCULUL VALORILOR ORIENTATIVE ALE TERENURILOR AFLATE IN CIRCUMSCRIPIA TERITORIAL A JUDECTORIEI PODU TURCULUI A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila126CIRCUMSCRIPIA TERITORIAL A JUDECTORIEI PODU TURCULUI EXTRAVILAN (EURO/m.p.) Nr. Crt.LOCALITATEASATUL INTRAVILAN (EURO/m.p.)/ ZONE A P F L Vh. Nr. Pd. Vn. Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 1.00 0.90 0.80 Vn. 1.10 1.00 0.90 Arabil 0.70 0.60 0.50 Vh. 1.00 0.90 0.80 Podu Turcului Alte categorii0.50 0.40 0.30 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.61 0.56 0.50 Vn. 0.79 0.73 0.65 Arabil 0.43 0.39 0.35 Vh. 0.61 0.56 0.50 Blneti Alte categorii0.31 0.28 0.25 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.63 0.57 0.51 Vn. 0.82 0.74 0.66 Arabil 0.44 0.40 0.36 Vh. 0.63 0.57 0.51 Cbeti Alte categorii0.32 0.29 0.26 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.90 0.80 0.70 Vn. 1.00 0.90 0.80 Arabil 0.60 0.50 0.40 1 PODU TURCULUI Dnceni Vh. 0.90 0.80 0.70 0.06 0.03 0.03 0.06 0.06 0.02 0.03 0.06 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila127Alte categorii0.40 0.30 0.20 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.61 0.56 0.50 Vn. 0.79 0.73 0.65 Arabil 0.43 0.39 0.35 Vh. 0.61 0.56 0.50 Fichiteti Alte categorii 0.31 0.28 0.25 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.61 0.55 0.50 Vn. 0.79 0.72 0.65 Arabil 0.43 0.39 0.35 Vh. 0.61 0.55 0.50 Giurgioana Alte categorii0.31 0.28 0.25 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.61 0.56 0.50 Vn. 0.79 0.73 0.65 Arabil 0.43 0.39 0.35 Vh. 0.61 0.56 0.50 Hanta Alte categorii0.31 0.28 0.25 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.64 0.58 0.52 Vn. 0.83 0.75 0.68 Arabil 0.45 0.41 0.36 Vh. 0.64 0.58 0.52 Lehancea Alte categorii0.32 0.29 0.26 Plopu Zone /ctg fol. centrala mediana Periferica A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila128Curti constr. 0.63 0.57 0.51 Vn. 0.82 0.74 0.66 Arabil 0.44 0.40 0.36 Vh. 0.63 0.57 0.51 Alte categorii0.32 0.29 0.26 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.63 0.57 0.51 Vn. 0.82 0.74 0.66 Arabil 0.44 0.40 0.36 Vh. 0.63 0.57 0.51 Rcuana Alte categorii0.32 0.29 0.26 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.63 0.57 0.51 Vn. 0.82 0.74 0.66 Arabil 0.44 0.40 0.36 Vh. 0.63 0.57 0.51 Srbi Alte categorii0.32 0.29 0.26 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 1.09 0.99 0.89 Vn. 1.42 1.29 1.16 Arabil 0.76 0.69 0.62 Vh. 1.09 0.99 0.89 Dealu Morii Alte categorii0.55 0.50 0.45 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.64 0.58 0.52 Vn. 0.83 0.75 0.68 Arabil 0.45 0.41 0.36 2. DEALU MORIIBanca Vh. 0.64 0.58 0.52 A 0.06 P 0.03 F 0.03 L 0.06 Vh. 0.06 Nr. 0.02 Pd. 0.03 Vn. 0.06 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila129Alte categorii0.32 0.29 0.26 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.63 0.57 0.51 Vn. 0.82 0.74 0.66 Arabil 0.44 0.40 0.36 Vh. 0.63 0.57 0.51 Balaneti Alte categorii 0.32 0.29 0.26 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.59 0.54 0.49 Vn. 0.77 0.70 0.64 Arabil 0.41 0.38 0.34 Vh. 0.59 0.54 0.49 Blaga Alte categorii0.30 0.27 0.25 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.58 0.53 0.48 Vn. 0.75 0.69 0.62 Arabil 0.41 0.37 0.34 Vh. 0.58 0.53 0.48 BoboAlte categorii0.29 0.27 0.24 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.58 0.53 0.48 Vn. 0.75 0.69 0.62 Arabil 0.41 0.37 0.34 Vh. 0.58 0.53 0.48 Bodeasa Alte categorii0.29 0.27 0.24 Bostneti Zone /ctg fol. centrala mediana periferica A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila130Curti constr. 0.58 0.53 0.48 Vn. 0.75 0.69 0.62 Arabil 0.41 0.37 0.34 Vh. 0.58 0.53 0.48 Alte categorii0.29 0.27 0.24 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.61 0.56 0.50 Vn. 0.79 0.73 0.65 Arabil 0.43 0.39 0.35 Vh. 0.61 0.56 0.50 CalapodetiAlte categorii0.31 0.28 0.25 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.59 0.54 0.49 Vn. 0.77 0.70 0.64 Arabil 0.41 0.38 0.34 Vh. 0.59 0.54 0.49 Cauia Alte categorii0.30 0.27 0.25 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.61 0.56 0.50 Vn. 0.79 0.73 0.65 Arabil 0.43 0.39 0.35 Vh. 0.61 0.56 0.50 Dorofei Alte categorii0.31 0.28 0.25 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.56 0.51 0.46 Vn. 0.73 0.66 0.60 Arabil 0.39 0.36 0.32 Ghionoaia Vh. 0.56 0.51 0.46 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila131Alte categorii0.28 0.26 0.23 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.58 0.53 0.48 Vn. 0.75 0.69 0.62 Arabil 0.41 0.37 0.34 Vh. 0.58 0.53 0.48 Grdeti Alte categorii 0.29 0.27 0.24 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.64 0.58 0.52 Vn. 0.83 0.75 0.68 Arabil 0.45 0.41 0.36 Vh. 0.64 0.58 0.52 Neguleti Alte categorii0.32 0.29 0.26 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.64 0.58 0.52 Vn. 0.83 0.75 0.68 Arabil 0.45 0.41 0.36 Vh. 0.64 0.58 0.52 Tavadreti Alte categorii0.32 0.29 0.26 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 1.09 0.99 0.89 Vn. 1.42 1.29 1.16 Arabil 0.76 0.69 0.62 Vh. 1.09 0.99 0.89 Giceana Alte categorii0.55 0.50 0.45 3. GAICEANA Arini Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaA 0.06 P 0.03 F 0.03 L 0.06 Vh. 0.06 Nr. 0.02 Pd. 0.03 Vn. 0.06 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila132Curti constr. 0.73 0.66 0.59 Vn. 0.95 0.86 0.77 Arabil 0.51 0.46 0.41 Vh. 0.73 0.66 0.59 Alte categorii0.37 0.33 0.30 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.69 0.63 0.57 Vn. 0.90 0.82 0.74 Arabil 0.48 0.44 0.40 Vh. 0.69 0.63 0.57 Huu Alte categorii0.35 0.32 0.29 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.67 0.61 0.55 Vn. 0.87 0.79 0.72 Arabil 0.47 0.43 0.39 Vh. 0.67 0.61 0.55 Popeti Alte categorii0.34 0.31 0.28 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 1.09 0.99 0.89 Vn. 1.42 1.29 1.16 Arabil 0.76 0.69 0.62 Vh. 1.09 0.99 0.89 Glvneti Alte categorii0.55 0.50 0.45 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.69 0.63 0.57 Vn. 0.90 0.82 0.74 Arabil 0.48 0.44 0.40 4. GLAVANESTI Frumuelu Vh. 0.69 0.63 0.57 A 0.06 P 0.03 F 0.03 L 0.06 Vh. 0.06 Nr. 0.02 Pd. 0.03 Vn. 0.06 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila133Alte categorii0.35 0.32 0.29 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.67 0.61 0.55 Vn. 0.87 0.79 0.72 Arabil 0.47 0.43 0.39 Vh. 0.67 0.61 0.55 Muncelu Alte categorii 0.34 0.31 0.28 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.67 0.61 0.55 Vn. 0.87 0.79 0.72 Arabil 0.47 0.43 0.39 Vh. 0.67 0.61 0.55 Putredeni Alte categorii0.34 0.31 0.28 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.66 0.60 0.54 Vn. 0.86 0.78 0.70 Arabil 0.46 0.42 0.38 Vh. 0.66 0.60 0.54 Rzeu Alte categorii0.33 0.30 0.27 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 1.23 1.12 1.01 Vn. 1.60 1.46 1.31 Arabil 0.86 0.78 0.71 Vh. 1.23 1.12 1.01 Huruieti Alte categorii0.62 0.56 0.51 5. HURUIESTI Capoteti Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaA 0.06 P 0.03 F 0.03 L 0.06 Vh. 0.06 Nr. 0.02 Pd. 0.03 Vn. 0.06 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila134Curti constr. 0.59 0.54 0.49 Vn. 0.77 0.70 0.64 Arabil 0.41 0.38 0.34 Vh. 0.59 0.54 0.49 Alte categorii0.30 0.27 0.25 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.61 0.55 0.50 Vn. 0.79 0.72 0.65 Arabil 0.43 0.39 0.35 Vh. 0.61 0.55 0.50 Floreti Alte categorii0.31 0.28 0.25 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.56 0.51 0.46 Vn. 0.73 0.66 0.60 Arabil 0.39 0.36 0.32 Vh. 0.56 0.51 0.46 Fundoaia Alte categorii0.28 0.26 0.23 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.56 0.51 0.46 Vn. 0.73 0.66 0.60 Arabil 0.39 0.36 0.32 Vh. 0.56 0.51 0.46 Ocheni Alte categorii0.28 0.26 0.23 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.55 0.50 0.45 Vn. 0.72 0.65 0.59 Arabil 0.39 0.35 0.32 Perchiu Vh. 0.55 0.50 0.45 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila135Alte categorii0.28 0.25 0.23 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.56 0.51 0.46 Vn. 0.73 0.66 0.60 Arabil 0.39 0.36 0.32 Vh. 0.56 0.51 0.46 PradaiAlte categorii 0.28 0.26 0.23 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.73 0.66 0.59 Vn. 0.95 0.86 0.77 Arabil 0.51 0.46 0.41 Vh. 0.73 0.66 0.59 Motoeni Alte categorii0.37 0.33 0.30 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.37 0.34 0.31 Vn. 0.48 0.44 0.40 Arabil 0.26 0.24 0.22 Vh. 0.37 0.34 0.31 Bicleti Alte categorii0.19 0.17 0.16 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.39 0.35 0.32 Vn. 0.51 0.46 0.42 Arabil 0.27 0.25 0.22 Vh. 0.39 0.35 0.32 Chetreni Alte categorii0.20 0.18 0.16 6. MOTOSENI Chicerea Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaA 0.06 P 0.03 F 0.03 L 0.06 Vh. 0.06 Nr. 0.02 Pd. 0.03 Vn. 0.06 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila136Curti constr. 0.39 0.35 0.32 Vn. 0.51 0.46 0.42 Arabil 0.27 0.25 0.22 Vh. 0.39 0.35 0.32 Alte categorii0.20 0.18 0.16 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.39 0.35 0.32 Vn. 0.51 0.46 0.42 Arabil 0.27 0.25 0.22 Vh. 0.39 0.35 0.32 Cociu Alte categorii0.20 0.18 0.16 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.40 0.36 0.32 Vn. 0.52 0.47 0.42 Arabil 0.28 0.26 0.22 Vh. 0.40 0.36 0.32 Cornelu Alte categorii0.20 0.19 0.16 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.40 0.36 0.32 Vn. 0.52 0.47 0.42 Arabil 0.28 0.26 0.22 Vh. 0.40 0.36 0.32 Fntnele Alte categorii0.20 0.19 0.16 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.39 0.35 0.32 Vn. 0.51 0.46 0.42 Arabil 0.27 0.25 0.22 Fundtura Vh. 0.39 0.35 0.32 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila137Alte categorii0.20 0.18 0.16 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.39 0.35 0.32 Vn. 0.51 0.46 0.42 Arabil 0.27 0.25 0.22 Vh. 0.39 0.35 0.32 Gura Crieti Alte categorii 0.20 0.18 0.16 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.40 0.36 0.32 Vn. 0.52 0.47 0.42 Arabil 0.28 0.26 0.22 Vh. 0.40 0.36 0.32 Poiana Alte categorii0.20 0.19 0.16 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.39 0.35 0.32 Vn. 0.51 0.46 0.42 Arabil 0.27 0.25 0.22 Vh. 0.39 0.35 0.32 Praja Alte categorii0.20 0.18 0.16 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.37 0.34 0.31 Vn. 0.48 0.44 0.40 Arabil 0.26 0.24 0.22 Vh. 0.37 0.34 0.31 Rotria Alte categorii0.19 0.17 0.16 endreti Zone /ctg fol. centrala mediana periferica A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila138Curti constr. 0.40 0.36 0.32 Vn. 0.52 0.47 0.42 Arabil 0.28 0.26 0.22 Vh. 0.40 0.36 0.32 Alte categorii0.20 0.19 0.16 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.39 0.35 0.32 Vn. 0.51 0.46 0.42 Arabil 0.27 0.25 0.22 Vh. 0.39 0.35 0.32 epoaia Alte categorii0.20 0.18 0.16 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.83 0.75 0.68 Vn. 1.08 0.98 0.88 Arabil 0.58 0.53 0.48 Vh. 0.83 0.75 0.68 Onceti Alte categorii0.42 0.38 0.34 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.40 0.36 0.32 Vn. 0.52 0.47 0.42 Arabil 0.28 0.26 0.22 Vh. 0.40 0.36 0.32 Barboasa Alte categorii0.20 0.19 0.16 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.40 0.36 0.32 Vn. 0.52 0.47 0.42 Arabil 0.28 0.26 0.22 7. ONCESTI Dealu Perjului Vh. 0.40 0.36 0.32 A 0.06 P 0.03 F 0.03 L 0.06 Vn 0.06 Nr. 0.02 Pd. 0.03 Vn. 0.06 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila139Alte categorii0.20 0.19 0.16 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.40 0.36 0.32 Vn. 0.52 0.47 0.42 Arabil 0.28 0.26 0.22 Vh. 0.40 0.36 0.32 Oncetii Vechi Alte categorii 0.20 0.19 0.16 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.40 0.36 0.32 Vn. 0.52 0.47 0.42 Arabil 0.28 0.26 0.22 Vh. 0.40 0.36 0.32 Satu Nou Alte categorii0.20 0.19 0.16 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.37 0.34 0.31 Vn. 0.48 0.44 0.40 Arabil 0.26 0.24 0.22 Vh. 0.37 0.34 0.31 Tarnia Alte categorii0.19 0.17 0.16 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.37 0.34 0.31 Vn. 0.48 0.44 0.40 Arabil 0.26 0.24 0.22 Vh. 0.37 0.34 0.31 Taula Alte categorii0.19 0.17 0.16 8. RACHITOASA Rchitoasa Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaA 0.05 P 0.03 F 0.03 L 0.06 Vh. 0.06 Nr. 0.02 Pd. 0.03 Vn. 0.05 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila140Curti constr. 0.83 0.75 0.68 Vn. 1.08 0.98 0.88 Arabil 0.58 0.53 0.48 Vh. 0.83 0.75 0.68 Alte categorii0.42 0.38 0.34 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.40 0.36 0.32 Vn. 0.52 0.47 0.42 Arabil 0.28 0.26 0.22 Vh. 0.40 0.36 0.32 Barcana Alte categorii0.20 0.19 0.16 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.39 0.35 0.32 Vn. 0.51 0.46 0.42 Arabil 0.27 0.25 0.22 Vh. 0.39 0.35 0.32 Buca Alte categorii0.20 0.18 0.16 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.41 0.37 0.33 Vn. 0.53 0.48 0.43 Arabil 0.37 0.26 0.23 Vh. 0.41 0.37 0.33 Buda Alte categorii0.21 0.19 0.17 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.40 0.36 0.32 Vn. 0.52 0.47 0.42 Arabil 0.28 0.26 0.22 Burdusaci Vh. 0.40 0.36 0.32 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila141Alte categorii0.20 0.19 0.16 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.39 0.35 0.32 Vn. 0.51 0.46 0.42 Arabil 0.27 0.25 0.22 Vh. 0.39 0.35 0.32 Dnila Alte categorii 0.20 0.18 0.16 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.39 0.35 0.32 Vn. 0.51 0.46 0.42 Arabil 0.27 0.25 0.22 Vh. 0.39 0.35 0.32 Dumbrava Alte categorii0.20 0.18 0.16 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.39 0.35 0.32 Vn. 0.51 0.46 0.42 Arabil 0.27 0.25 0.22 Vh. 0.39 0.35 0.32 Frcaa Alte categorii0.20 0.18 0.16 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.39 0.35 0.32 Vn. 0.51 0.46 0.42 Arabil 0.27 0.25 0.22 Vh. 0.39 0.35 0.32 Fundtura Rchitoasa Alte categorii0.20 0.18 0.16 Haghiac Zone /ctg fol. centrala mediana periferica A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila142Curti constr. 0.37 0.34 0.31 Vn. 0.48 0.44 0.40 Arabil 0.26 0.24 0.22 Vh. 0.37 0.34 0.31 Alte categorii0.19 0.17 0.16 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.37 0.34 0.31 Vn. 0.48 0.44 0.40 Arabil 0.26 0.24 0.22 Vh. 0.37 0.34 0.31 Magazia Alte categorii0.19 0.17 0.16 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.39 0.35 0.32 Vn. 0.51 0.46 0.42 Arabil 0.27 0.25 0.22 Vh. 0.39 0.35 0.32 Movilia Alte categorii0.20 0.18 0.16 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.39 0.35 0.32 Vn. 0.51 0.46 0.42 Arabil 0.27 0.25 0.22 Vh. 0.39 0.35 0.32 Oprieti Alte categorii0.20 0.18 0.16 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.39 0.35 0.32 Vn. 0.51 0.46 0.42 Arabil 0.27 0.25 0.22 Putini Vh. 0.39 0.35 0.32 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila143Alte categorii0.20 0.18 0.16 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.39 0.35 0.32 Vn. 0.51 0.46 0.42 Arabil 0.27 0.25 0.22 Vh. 0.39 0.35 0.32 Tochilea Alte categorii 0.20 0.18 0.16 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 1.09 0.99 0.89 Vn. 1.42 1.29 1.16 Arabil 0.76 0.69 0.62 Vh. 1.09 0.99 0.89 Stnieti Alte categorii0.55 0.50 0.45 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.56 0.51 0.46 Vn. 0.73 0.66 0.60 Arabil 0.39 0.36 0.32 Vh. 0.56 0.51 0.46 Baloteti Alte categorii0.28 0.26 0.23 v centrala mediana perifericaCurti constr. 0.57 0.52 0.47 Vn. 0.74 0.68 0.61 Arabil 0.40 0.36 0.33 Vh. 0.57 0.52 0.47 BelciuneasaAlte categorii0.29 0.26 0.24 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaSTANISESTI Beneti Curti constr. 0.57 0.52 0.47 A 0.05 P 0.03 F 0.03 L 0.06 Vh. 0.06 Nr. 0.02 Pd. 0.03 Vn. 0.05 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila144Vn. 0.74 0.68 0.61 Arabil 0.40 0.36 0.33 Vh. 0.57 0.52 0.47 Alte categorii0.29 0.26 0.24 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.56 0.51 0.46 Vn. 0.73 0.66 0.60 Arabil 0.39 0.36 0.32 Vh. 0.56 0.51 0.46 Crieti Alte categorii 0.28 0.26 0.23 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.56 0.51 0.46 Vn. 0.73 0.66 0.60 Arabil 0.39 0.36 0.32 Vh. 0.56 0.51 0.46 Gorgheti Alte categorii0.28 0.26 0.23 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.56 0.51 0.46 Vn. 0.73 0.66 0.60 Arabil 0.39 0.36 0.32 Vh. 0.56 0.51 0.46 Slobozia Alte categorii0.28 0.26 0.23 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.56 0.51 0.46 Vn. 0.73 0.66 0.60 Arabil 0.39 0.36 0.32 Vh. 0.56 0.51 0.46 Slobozia NouAlte categorii0.28 0.26 0.23 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila145Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.57 0.52 0.47 Vn. 0.74 0.68 0.61 Arabil 0.40 0.36 0.33 Vh. 0.57 0.52 0.47 Valeni Alte categorii0.29 0.26 0.24 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 1.23 1.12 1.01 Vn. 1.60 1.46 1.31 Arabil 0.86 0.78 0.71 Vh. 1.23 1.12 1.01 Ttrti Alte categorii0.62 0.56 0.51 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.59 0.54 0.49 Vn. 0.77 0.70 0.64 Arabil 0.41 0.38 0.34 Vh. 0.59 0.54 0.49 Cornii de Jos Alte categorii 0.30 0.27 0.25 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.59 0.54 0.49 Vn. 0.77 0.70 0.64 Arabil 0.41 0.38 0.34 Vh. 0.59 0.54 0.49 Cornii de Sus Alte categorii0.30 0.27 0.25 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.58 0.53 0.48 10 TATARASTI Drgeti Vn. 0.75 0.69 0.62 A 0.06 P 0.03 F 0.03 L 0.06 Vh. 0.06 Nr. 0.02 Pd. 0.03 Vn. 0.06 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila146Arabil 0.41 0.37 0.34 Vh. 0.58 0.53 0.48 Alte categorii0.29 0.27 0.24 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.58 0.53 0.48 Vn. 0.75 0.69 0.62 Arabil 0.41 0.37 0.34 Vh. 0.58 0.53 0.48 Gherdana Alte categorii 0.29 0.27 0.24 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.58 0.53 0.48 Vn. 0.75 0.69 0.62 Arabil 0.41 0.37 0.34 Vh. 0.58 0.53 0.48 Giurgeni Alte categorii0.29 0.27 0.24 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.56 0.51 0.46 Vn. 0.73 0.66 0.60 Arabil 0.39 0.36 0.32 Vh. 0.56 0.51 0.46 Ungureni Alte categorii0.28 0.26 0.23 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.73 0.66 0.59 Vn. 0.95 0.86 0.77 Arabil 0.51 0.46 0.41 Vh. 0.73 0.66 0.59 11 VULTURENI Vultureni Alte categorii0.37 0.33 0.30 A 0.06 P 0.03 F 0.03 L 0.06 Vh. 0.06 Nr. 0.02 Pd. 0.03Vn. 0.06 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila147Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.40 0.36 0.32 Vn. 0.52 0.47 0.42 Arabil 0.28 0.26 0.22 Vh. 0.40 0.36 0.32 Lichitieni Alte categorii0.20 0.19 0.16 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.37 0.34 0.31 Vn. 0.48 0.44 0.40 Arabil 0.26 0.24 0.22 Vh. 0.37 0.34 0.31 Bosia Alte categorii0.19 0.17 0.16 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.37 0.34 0.31 Vn. 0.48 0.44 0.40 Arabil 0.26 0.24 0.22 Vh. 0.37 0.34 0.31 Dadeti Alte categorii 0.19 0.17 0.16 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.37 0.34 0.31 Vn. 0.48 0.44 0.40 Arabil 0.26 0.24 0.22 Vh. 0.37 0.34 0.31 Dorneni Alte categorii0.19 0.17 0.16 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.37 0.34 0.31 Ghilaveti Vn. 0.48 0.44 0.40 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila148Arabil 0.26 0.24 0.22 Vh. 0.37 0.34 0.31 Alte categorii0.19 0.17 0.16 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.37 0.34 0.31 Vn. 0.48 0.44 0.40 Arabil 0.26 0.24 0.22 Vh. 0.37 0.34 0.31 Godineti de Sus Alte categorii 0.19 0.17 0.16 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.37 0.34 0.31 Vn. 0.48 0.44 0.40 Arabil 0.26 0.24 0.22 Vh. 0.37 0.34 0.31 Godineti de Jos Alte categorii0.19 0.17 0.16 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.39 0.35 0.32 Vn. 0.51 0.46 0.42 Arabil 0.27 0.25 0.22 Vh. 0.39 0.35 0.32 Medeleni Alte categorii0.20 0.18 0.16 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.39 0.35 0.32 Vn. 0.51 0.46 0.42 Arabil 0.27 0.25 0.22 Vh. 0.39 0.35 0.32 Nazarioaia Alte categorii0.20 0.18 0.16 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila149Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.36 0.33 0.30 Vn. 0.47 0.43 0.39 Arabil 0.25 0.23 0.21 Vh. 0.36 0.33 0.30 Reprivat Alte categorii0.18 0.17 0.15 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.36 0.33 0.30 Vn. 0.47 0.43 0.39 Arabil 0.25 0.23 0.21 Vh. 0.36 0.33 0.30 Tomozia Alte categorii0.18 0.17 0.15 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.37 0.34 0.31 Vn. 0.48 0.44 0.40 Arabil 0.26 0.24 0.22 Vh. 0.37 0.34 0.31 igneti Alte categorii 0.19 0.17 0.16 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.36 0.33 0.30 Vn. 0.47 0.43 0.39 Arabil 0.25 0.23 0.21 Vh. 0.36 0.33 0.30 Valea Lupului Alte categorii0.18 0.17 0.15 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.36 0.33 0.30 Valea Merilor Vn. 0.47 0.43 0.39 A- arabil; P-pasune; F-faneata; L-livada; Vh.- vie hibrida; Nr.- teren neproductiv; Pd.- padure; Vn.- vie nobila150Arabil 0.25 0.23 0.21 Vh. 0.36 0.33 0.30 Alte categorii0.18 0.17 0.15 Zone /ctg fol. centrala mediana perifericaCurti constr. 0.36 0.33 0.30 Vn. 0.47 0.43 0.39 Arabil 0.25 0.23 0.21 Vh. 0.36 0.33 0.30 Valea Salciei Alte categorii 0.18 0.17 0.15

Recommended

View more >