REDKEN vzdelavani 1. pololeti 2016

  • Published on
    24-Jul-2016

  • View
    217

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Objevte nov svt REDKEN vzdlvn spolu s REDKEN Education Club = super novinka startujc v roce 2016!

Transcript

<ul><li><p>OBJEVTE NOV SVT VZDLVN</p><p>I. POLOLET2016</p></li><li><p>ART TEAMREDKEN</p><p>01 02 03</p><p>06 07 08 09</p><p>12 13 14 15</p><p>Redken Artists, kte jsou pipraveni jet k vm na salon, jsou: Robert Marcinek, Filip Novotn, Veronika Musilov a Jakub Kolak.</p></li><li><p>ANEB NAI REDKEN JEDI</p><p>04 05</p><p>10 11</p><p>16</p><p>01. RENATA MATJKOV PRODUCT SPECIALIST Abych mohla vcem vit a pracovat s nimi, potebuji jim rozumt.</p><p>02. MIROSLAV POPPER DESIGN SPECIALIST Trplivost, lidskost a preciznost - to ve najdete na mch stch.</p><p>03. JAN FLORIAN DESIGN SPECIALIST Rd vm pinm inspiraci ze svta, ale vm, e i u ns je m se inspirovat... Mm rd jin pohledy a nov cesty.</p><p>04. MIROSLAVA HAJDOV COLOR AND DESIGN SPECIALIST Mirka je soust tm tvocch mezinrodn Fashion Week, a to nap celm svtem. Je tvrkyn vizul pro nejprestinj mdn domy aznaky. Jde to, co serozhodnete, e pjde.</p><p>05. MICHAELA ASOV COLOR SPECIALIST Pistupujte ke sv prci s pirozenm nadhledem ase zdravm rozumem, pak se Vm uke, e nic nen nemon. </p><p>06. JANA BURDOV REDKEN ART DESIGNER Spolen - to je motto mch st: spolen se dvat na to, co vnmaj ostatn Dvat se dalm pohledem.</p><p>07. KAREL DRAAN DESIGN AND COLOR SPECIALIST Cesta je cl a je nezbytn se stle posouvat. Zskvme tm nov monosti a pekonvme hranice, o kterch jsme ani nevdli.</p><p>08. MIROSLAVA STROKOV COLOR SPECIALIST Nikdy nebudeme vdt a umt vechno a to je to krsn; nedojdeme nakonec, ale stle se budeme uit, jak tam jt. N obor je krsn vtom, e je v nm stle nco nov.</p><p>09. JAKUB KOLAK COLOR SPECIALIST Prce s barvami a jejich technologiemi, to je neustl zjiovn aobjevovn ndhery tn a novch monost.</p><p>10. VERONIKA MUSILOV PRODUCT SPECIALIST Naden a srdce - to je to, co provz m semine. Vdy to vlastn sta.</p><p>11. FILIP NOVOTN COLOR AND DESIGN SPECIALIST Zat na sob pracovat brzo, neznamen brzo skonit.</p><p>12. BEATA BOLDIOV DESIGN SPECIALIST Mt pevn zklady a u sv prce pemlet. Vdy vdt pro dlm to, co prv dlm.</p><p>13. ROBERT MARCINEK PRODUCT SPECIALIST Do detailu a clevdom, krok po kroku se dostat tam, kam chceme.</p><p>14. TIMEA TUNGLI VROS - DESIGN AND AVANTGARD SPECIALIST Mt ve do ivota a uit ze srdce to je cesta k spchu.</p><p>15. MICHAELA BOHOV DESIGN SPECIALIST Vm, e v jednoduchosti je sla.</p><p>16. PETRA VONDRKOV EDUCATION MANAGER Pestrost a monosti tohoto oboru jsou neustlou inspirac anbojem, pro pokraovat. A se skvlm tmem ns to me i bavit. </p></li><li><p>REDKEN EXCHANGE ON THE EDGE EDUCATION CLUB REDKEN</p><p>JAK JSTE SE JI V PEDCHOZM POLOLET MOHLI DOZVDT, REDKEN EDUCATION CLUB JE PRESTIN SKUPINOU SALON, KTER JSOU VE SVM OBORU PIKOU A MAJ SE M POCHLUBIT.Jedn se o salony, kter mohou bt ostatnm inspirac v cel ad oblast: propracovanost svho servisu ke klientovi, barvou, kterou jen tak nkdo neudl, prodejem a komunikac se zkaznkem nebo Redken Chemistry a stylingem. Jsou to salony, kter vd, e pedvn si informac a sdlen dosaench spch nen nim nebezpen, ale e naopak umouje posouvat kadenickou brani dl a pomhat ostatnm salonm a kadenkm Redken.</p><p>A protoe vme, e nejvce se mete posunout a nauit novm vcem prv vkadenickch salonech, otevrme od letonho roku tento Redken Education Club, abyste mohli nahldnout do kuchyn ostatnch salon a zskat tak nov poznatky otom, jak ndhern emeslo dlte a jak ho lze posunout jet dl.</p><p>Pokud chcete navtvit tato studia, pipravte se na to, e budete na jejich zem, tedy budete ten den jejich soust a tedy jednm z nich. Dodrujte jejich pravidla, podporujte jejich mylenku. Bute vtan nvtva.</p><p>Nvtva jedn osoby na jednom salonu 2.900,- </p><p>Vce informac u vaich obchodnch zstupc.</p><p>SALONY, KTER JSOU PIPRAVENY VS U SEBE PIVTAT A UKZAT VM SVOU PRCI:</p><p>FLORIAN HAIR KOSTEN 121/3, PRAHA 1barva a nekonen kombinace pi barven</p><p>Co lovk, to jin vlasy, co kadenk v naem tmu, to jin pohled na es. Zstate, jac doopravdy jste. Konzervativn, odvn, precizn, rozervan nebo hrav... A nechte s nkami a hebenem pistoupit kvaim vlasm toho, kdo vm nejlpe rozum.</p></li><li><p>STUDIO MIRACLE PRASK TDA 1815/1, ESK BUDJOVICEbarven na nejvy rovni, nekonen a jedinen kombinace barev</p><p>Myslme si, e nekonen monosti kombinac barev, jejich vzjemn souhra a podpora jsou vizitkou kadho kadenka atm, po em klientka tou. Stt se jedinenou dky vm a dky servisu, kter mus vyadovat. Zvyte rove natolik, aby ji nikdy nemohla odejt.</p><p>STUDIO JANA BURDOV U NDRA 11, TEPLICERedken Chemistry, sluba pe o klienta a propracovanost systmu</p><p>Vte, e sprvnou p mete doshnout velk zmny vaich vlas?Vte, e nejde o to dt barvu vedle barvy, ale skuten znt pravidla skldn barev vedle sebe? Sta nkolik foli a do vaeho esu se dostane svtlo, pohyb a ziv ivost, kter pout pozornost vaeho okol.Vte, e je teba na sob pracovat, abyste byli vdy o krok dl? </p><p>BOMTON LOFT BRUMLOVKA - VYSKOILOVA 2, PRAHA 4barven v kombinaci s p o klienta</p><p>Prv u ns se rod vae krsa v cel i. Kad ze zkaznk sevnaich studich stv jedinenm hostem, s privilegovanm prvem dat </p><p>apijmout veker sluby na pikov rovni.</p><p>STUDIO BLACK AND WHITE NOV 204, BROZANY NAD OHstyling a stih pro klienty vech kategori</p><p>Individuln pstup k zkaznkovi a profesionalita. Kad klient m rozdln typ vlas a rovn jejich kvalitu. Soust vbru dokonalho esu je i jedinen tvar oblieje, tn pleti, osobit styl a v neposledn ad ipoadavky na vlastn vzhled od samotnho klienta i klientky</p><p>SALONY, KTER JSOU PIPRAVENY VS U SEBE PIVTAT </p><p>A UKZAT VM SVOU PRCI:</p></li><li><p>HAIR STUDIO FIVE ERMKOVA 1154/3, PRAHA 2Redken Hair care aRedken Chemistry v rukch nejpovolanjch</p><p>Studio Renaty Matjkov msto, kde se snoub hlubok znalost produkt Redken a vlas. Msto kter hledme, kdy je teba vlasy zachrnit.</p><p>RED-KEN HAIR SALON REVOLUN 1201/18, PRAHA 1Redken Hair care a znalost produktu</p><p>Salon nemus bt nejvt, aby dokzal klientce poskytnout ten nejvt servis. Kadenci, kte rozumj svmu emeslu a o vlasech a pi vd mon maximum, tak aby klientce mohli pomoci kvlasm, po kterch tou.</p><p>LE CHARME VROVC 254, CHOMUTOVkomunikace s klientem, Redken pe a prodej</p><p>Jsme pesvdeni, e osobn,vstcn aprofesionalnpstup ke klientovi je zklad. Sname se vdy poskytnout maximlnservis a prvotdnslubu kadmu, jelikonentkklienty najt, ale udretsi je.</p><p>Poradme Vm jak na to, aby se klient u Vs ctil jako doma a jak si zskat jeho dvru.</p><p>LUXURY TIMEA CINTORNSK 13, BRATISLAVA</p><p>technologie barev a technika barven</p><p>Jsme mstem, kde mete dlat s vlasy, co se vm zlb, avychutnvat krsu kreativity. </p><p>Techniky na tvoen es dle novch trend. Barven , kter jekreativn, pesto </p><p>podloen znalostmi technologie.</p><p>ROOT STUDIO, NAMESTIE SNP 16, ZVOLEN pstup a servis ke klientovi, barven iRedken pe</p><p>Myslme, e kadenick emeslo je umn, je pistup, je zpsob mylen, je monost. Ano monost posunout svj servis, jen tam, kam my chceme. Sta chtt. </p><p>SALONY, KTER JSOU PIPRAVENY VS U SEBE PIVTAT </p><p>A UKZAT VM SVOU PRCI:</p></li><li><p>Klienti Kompletn statistiky pohybu vaich klient a zpracovn dat na mru vaeho salonu. Vte co se u vs v salonu vlastn dje? </p><p>Kadenci Produktivita kadenk, jejich vjimenost, pidan hodnota i pnos salonu.Popis a zptn vazba na v tm z pohledu sel.</p><p>Sklad, materil Mte pehled o pohybu materilu ve vaem salonu a o tom, co to vlastn znamen? </p><p>Sluby - pehled toho, jak se kter podl na celkovm obratu,- kolik sluby stoj v cenku a kolik za n zaplat klientky pi odchodu,- jak dlouho sluba trv v prmru, - na zklad tchto dat pak vyhodnotme, kter sluba pin nejvc penz po zapotn faktoru asu a vech fixnch nklad a kter teba ne. </p><p>KonkurenceJak si stojte na trhu, kde jsou vai klienti, odkud je mete zskat. Mte vbec konkurenci? Myslm, e ne :).</p><p>Vme, e zkladem rozvoje kadenick profese jsou ti pile spokojen klient, spokojen kadenk a spokojen majitel salonu. Vme, e tento obor m velikou budoucnost a e Salony Redken byly a budou vdy o krok vpedu. </p><p>Den u vs na salonu s vypracovnm zprvy a nvrhy na een: 10.000,-</p><p>REDKEN EXCHANGE REDKEN BUSSINES PLN</p><p>ING. MARTIN MACHEK, PH.D.OSOBN KONZULTACE U VS NA SALONU. Udlme vm podrobn popis toho, co se u vs v salonu dje, na co se zamit a kde mte siln i slab strnky. Udlme za vs to, co umme, anechme vs dlat to, co umte vy.</p></li><li><p>DATUM AS REDKEN ARTIST ST OBSAH ROVE S SEBOU CENAV K</p><p>12.1. 9:0017:00Lenka Habartov a Michaela Bohov</p><p>RED SALON FOR RED-KEN. REDKEN STYLING A MISTI RED.</p><p>Zdaj se vm vesy a esy vaich klientek stle stejn, je teba udlat ten velik krok a posunout se dl v eleganci, zpsobu pravy vlas, pesvdit klientky ke zmn? Pak jste zde sprvn: nov techniky pouvn stylingu, pravy vlas a tvary es.</p><p>7fn, hebeny, </p><p>piku, karte, pinety, sponky</p><p>3800</p><p>14.15.1. 9:0017:00 Jan FlorianPOKROIL TECHNIKY STIHU - BUTE OKROK VPED</p><p>Jste si jisti svmi nvyky ve stizch? Mte pocit, e nen kam se rozvjet? Tento den vm nabzme kombinaci technik stihu, nov skldn sekc stihu, kombinace technik stihu a dal nov inspirace.</p><p>8fn, hebeny, </p><p>karte, piku, nky, pinety</p><p>3300</p><p>21.1. 9:0017:00Renata Matjkov a Michaela Bohov</p><p>REDKEN DO YOU KNOW? PRVN KROK.</p><p>kolen je zameno na prci s produkty vlasov pe Redken. Praktick rady a zkuenosti budete zskvat z kadenick perspektivy. Zkladn orientace v produktech, pochopen pH i fungovn vody a proteinu.</p><p>10 fn a hebeny zveme vs</p><p>10.2. 9:0017:00Jan Balcak a Diana Kratochvlov</p><p>RED SALON FOR RED-KEN. REDKEN STYLING A MISTI RED.</p><p>Zdaj se vm vesy a esy vaich klientek stle stejn, je teba udlat ten velik krok a posunout se dl v eleganci, zpsobu pravy vlas, pesvdit klientky ke zmn? Pak jste zde sprvn: nov techniky pouvn stylingu, pravy vlas a tvary es.</p><p>7fn, hebeny, </p><p>piku, karte, pinety, sponky</p><p>3800</p><p>24.2. 9:0015:00 Renata Matjkov REDKEN CHEMISTRYRedken Chemistry je jedinen produkt, kter vm umon zcela posunout kvalitu vlasu a zdokonalit slubu barven. Je produktem, kter posiluje vai pozici na trhu. Pochopte Redken Chemistry. </p><p>10 fn a hebeny zveme vs</p><p>24.2. 16:0020:00 Ma asov KRYT BLCH VLAS Jak nabarvit klientky s pevnmi, skelnmi a blmi vlasy? Tento veer se budeme vnovat vhradn tomuto tmatu: kryt. 10 890</p><p>25.2. 17:0021:20 Jakub Kolak ULTRA RICH Nov barvy a jejich nov schopnosti? Ultra Rich jako velik pomocnk pro barven, co ve od tchto barev mete chtt a jak vm pomohou. 10 890</p><p>4.3. 11:0021:00 Redken Crew REDKEN MEETING</p><p>Na tento meeting pro vs pipravujeme mnoho tmat, kter zajmaj nejen kadenky, ale i majitele salon, recepn a manaery. Tento den bude zrcadlit dj v kadenick brani souasnosti. Pipravujeme ateliry zamen na rozvoj sel, komunikaci v salonu i s klienty, marketing a ve, co spolen s Redken pome posunut vs i v salon.</p><p>zveme vs</p><p>9.3. 9:0017:00 Renata Matjkov REDKEN DO YOU KNOW? PRVN KROK.kolen je zameno na prci s produkty vlasov pe Redken. Praktick rady a zkuenosti budete zskvat z kadenick perspektivy. Zkladn orientace v produktech, pochopen pH i fungovn vody a proteinu.</p><p>10 fn a hebeny zveme vs</p><p>10.11.3. 9:0017:00 Ma asov BARVEN OD ZKLADU A PESTO DO HLOUBKY</p><p>Zkladn osvojen prce s barvicm systmem Redken. Zskn jistoty pi vbru produktu i odstnu barev. Pohodln a klidn prce s barvami. Ve, co se tk dokonal aplikace, nanen barev, rozdlovn sekc a zkladnch technik barven. Mt dobr zklady je jedin cesta, jak se posunout dl.</p><p>10fn, hebeny, </p><p>karte, piku, pinety</p><p>1600</p><p>21.22.3. 9:0017:00 Mirek Popper ZKLADY STIHUPro ty z vs, kte si chtj ujasnit principy stihu. Odpov na otzky, jak vznik objem a jak ho naopak ubrme. Jak vytvoit perfektn stih a upevovat si tak svou klientelu. Jak pracovat s vlasy, aby nm na ulici dlaly reklamu. Zkladn st stihu.</p><p>8fn, hebeny, </p><p>karte, nky, pinety</p><p>2800</p><p>12.4. 9:0017:00 Karel Draan JAK VLASY ZESVTLOVAT? Nov inspirace se vemi zesvtlujcmi produkty Redken. Pro mme vnabdce prv tyto? Jak s nimi pracovat? Jak klientce vdy vyhovt? Jak vytvet dlouhodob a pirozen svtl odstny? </p><p>12 1800</p><p>21.4.22.4. 9:0017:00 Jana BurdovVIDAL SASSOON SJANOU BURDOVOU PRO REDKEN ACADEMY</p><p>Pouze nkami budeme do vlas pidvat i ubrat objem, sthat maximln ist linie a pizpsobovat tvar podle na pedstavy. Ujasnme si pravidla vhodnosti tvaru stihu pro dan typ oblieje. Zamilujte si sthn vlas novmi zpsoby.</p><p>8fn, hebeny, </p><p>karte, nky, pinety</p><p>4500</p><p>23.26.4. International Redken ArtistREDKEN SYMPOZIUM BARCELONA</p><p>Nic nedoke ci vc "Jsem Redken", ne ast na Sympoziu Redken. Ev-ropsk setkn kadenk, kte se ct bt Redken, s tmito koliteli: Justin Isaac, Sam Villa, Patrick Jacobs, Adam Browne, Lisa Shepherd a dalmi.</p><p>30000</p><p>28.4. 9:0017:00 Renata Matjkov REDKEN DO YOU KNOW? PRVN KROK.kolen je zameno na prci s produkty vlasov pe Redken. Praktick rady a zkuenosti budete zskvat z kadenick perspektivy. Zkladn orientace v produktech, pochopen pH i fungovn vody a proteinu.</p><p>10 fn a hebeny zveme vs</p><p>28.4. 17:3021:30 Beata BoldiovVLNY VE VLASECH - JEJICH PRAVA, STIH I STYLING</p><p>Tento veer se Beata zam na klientelu s vlnitmi i kudrnatmi vlasy. Na to, jak se o n peuje, jak se sthaj a jak styling na n pouvme. 10 890</p><p>29.4. 9:0017:00 Ma BohovKRSA A ELEGANCE PRO VJIMEN OKAMIKY</p><p>Vjimen esy, pln enskosti i odvn. esn jednoduchch isloitjch ves. Jak pipravovat vlasy na esn, jak sponky i pinety pout a jak. Jak volit tvary finlnch es plus dal kroky k dokonalosti apohod pi tto prci.</p><p>8fn, hebeny, </p><p>karte, piku, pinety</p><p>1800</p><p>20.5. 9:0013:00 Jakub Kolak a jeho hostCHROMATICS ULTRA RICH BLUR</p><p>Co ve doki s Chromatics? Jak lze ve vlasech snadno vytvoit stnovn a pirozen barevn efekty. Dlte nkdy chyby? Nco nevylo? Toto je den pro vs. Blur techniky, kter vm spolen s Jakubem uke iMiroslava Strokov. </p><p>8 fn, hebeny, karte, pinety 1400</p><p>20.5. 14:0020:00Jakub Kolak a jeho host SHADES EQ BLUR</p><p>Barva tn v tnu a geniln ozdravn barven. Dobarvovn a pirozen efekty vdlkch. Poznejte se bl s Shades EQ. Naute se s nm pracovat a vit si snm. Blur techniky, kter vm spolen s Jakubem uke i Miroslava Strokov.</p><p>8 fn a hebeny 890</p><p>17.5. 9:0017:00 Mirek Popper ONLY FOR MEN Stih a styling pro pny. CO je in a jak se bl trendy. Komunikace s pny ape o n. 8fn, hebeny, </p><p>karte, pinety, nky</p><p>1200</p><p>27.5. 9:0015:00 Renata Matjkov REDKEN CHEMISTRYRedken Chemistry je jedinen produkt, kter vm umon zcela posunout kvalitu vlasu a zdokonalit slubu barven. Je produktem, kter posiluje vai pozici na trhu. Pochopte Redken Chemistry. </p><p>10 fn, hebeny zveme vs</p><p>1.6. 9:0013:00 Renata Matjkov a Jana BurdovREDKEN DO YOU KNOW? CO JE VLAST-N DRUH KROK?</p><p>Nejen dokonal znalost produkt v nvaznosti na znalost vlasu i vlasov pokoky, ale i forma a komunikace spojuj dohromady pi Redken. Pokroil technologie, znalosti vlasu a pokoky a finln servis klientovi.</p><p>8 fn a hebeny 2800</p><p>2.6. 9:00 17:00 Ma asovCOLOR OUT OF YOUR MIND? ANEB BUME MISTI V BARVEN.</p><p>Zklad zesvtlen, kombinace barev, kryt edivch vlas, podpora textury vlasu barvou. Kladen foli a stnovn vlas. Technologie Redken barev a pokroil kombinace na zklad primrnch znalost.</p><p>8 fn, hebeny, karte, pinety 1600</p><p>je na vs Veronika MusilovREDKEN U VS VSALONU</p><p>Nemte jasno v tom, na jak kolen jt, co vlastn vechno potebujete vdt? Produkty? Barvy, nebo styling? Je to od kadho nco? Pozvte Redken k vm na salon. Podvme se na ve. </p><p>vm na mru</p><p>je na vs Jakub Kolak REDKEN U VS VSALONUNemte jasno v tom, na jak kolen jt, co vlastn vechno potebujete vdt? Produkty? Barvy, nebo styling? Je to od kadho nco? Pozvte Redken k vm na salon. Podvme se na ve. </p><p>vm na mru</p><p>16.6. 8:0021:00 Redken CREW STIHATON esk a slovensk kadenick piky sthaj cel jeden den pro dobrou vc.fn, hebeny, </p><p>karte, piku, nky, pinety</p><p>PRAHA</p></li><li><p>REDKEN STE </p><p>ROVE</p><p>zkladn</p><p>pokroil</p><p>vechny</p><p>POET POSLUCHA</p><p>DATUM AS REDKEN ARTIST ST OBSAH ROVE S SEBOU CENAV EUR</p><p>20.1. 9:0017:00 Timea Tungli VrsKRSA A ELEGANCE PRO VJIMEN OKAMIKY</p><p>Vjimen esy, pln enskosti i odvn. esn jednoduch...</p></li></ul>