Redukcja ryzyka Opracowanie koncepcji bezpieczeństwa

 • Published on
  11-Jan-2017

 • View
  217

 • Download
  4

Embed Size (px)

Transcript

 • Bezpieczestwo maszyn

  Uwaga:

  Niniejsza prezentacja zawiera oglne informacje dot. Europejskiej Dyrektywy Maszynowej.

  Stanowi materia szkoleniowy i nie moe by traktowana jako wytyczne projektowe. Wszelkie informacje w niej zawarte mona wykorzystywa tylko i wycznie na wasn odpowiedzialno.

 • Przykad

  Maszyna do cicia

  z posuwem materiau

 • Bezpieczestwo Maszyn

  Art. 118 / 118a Traktat EWG/JAE

  (bezpieczestwo spo.)

  Uytkownik

  Prawo krajowe

  Dyrektywa dot. minimalnych

  wymaga BHP (89/655/EWG)

  Moliwe dodatkowe

  indywidualne wytyczne*

  Dyrektywa w sprawie wprowadzenia rodkw w celu poprawy bezpieczestwa i zdrowia pracownikw w m-cu pracy (89/391/ EWG)

  Art. 100 / 100a Traktat EWG/JAE

  (rynek wewntrzny)

  Dyrektywa Maszynowa

  (2006/42/WE)

  Inne Dyrektywy waciwe w danym

  wypadku

  Producent

  Zharmonizowane normy europejskie

  *) Kodeks Pracy

  Dyrektywa i Rozporzdzenie

 • Przewodnik do Nowej Dyrektywy Maszynowej tumaczony na wersj PL. http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/files/machinery/guide-appl-2006-42-ec-2nd-201006_pl.pdf Link do norm zharmonizowanych: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/documents/harmonised-standards-legislation/list-references/machinery/index_en.htm

  Nowa dyrektywa maszynowa

  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/files/machinery/guide-appl-2006-42-ec-2nd-201006_pl.pdfhttp://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/files/machinery/guide-appl-2006-42-ec-2nd-201006_pl.pdfhttp://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/files/machinery/guide-appl-2006-42-ec-2nd-201006_pl.pdfhttp://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/documents/harmonised-standards-legislation/list-references/machinery/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/documents/harmonised-standards-legislation/list-references/machinery/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/documents/harmonised-standards-legislation/list-references/machinery/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/documents/harmonised-standards-legislation/list-references/machinery/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/documents/harmonised-standards-legislation/list-references/machinery/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/documents/harmonised-standards-legislation/list-references/machinery/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/documents/harmonised-standards-legislation/list-references/machinery/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/documents/harmonised-standards-legislation/list-references/machinery/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/documents/harmonised-standards-legislation/list-references/machinery/index_en.htm

 • Sposb spenienia Zastosowanie norm zharmonizowanych: producent maszyny musi tylko udowodni, e maszyna spenia wymogi odnoszcych si do zharmonizowanych standardw. Jest to zgodno po przez domniemanie.

  lub Bez stosowania norm zharmonizowanych: producent musi udowodni w szczegach, e maszyna spenia wymagania Dyrektywy Maszynowej, co oznacza wikszy nakad pracy, rodkw aby przeprowadzi walidacj.

  Nowa dyrektywa maszynowa

 • Bezpieczestwo funkcjonalne

  Projekt i ocena ryzyka maszyny. PN-EN ISO 12100: 2011 Bezpieczestwo maszyn. Pojcia podstawowe,

  Projektowanie elektrycznego, elektronicznego lub programowalnego systemu sterowania maszyny

  Bezpieczestwo elektryczne maszyn

  PN-EN 60204-1:2010

  Bezpieczestwo Maszyn PN-EN ISO 13849-1 -2

  Bezpieczestwo maszyn. Bezpieczestwo funkcjonalne PN-EN 62061

  Projektowanie systemw zoonych z danym SIL

  PN-EN 61508

 • Proces

  Niezbdne kroki w kierunku bezpiecznej maszyny mona zilustrowa za pomoc acucha procesowego

  Ocena ryzyka Redukcja ryzyka Potwierdzenie

 • Proces Ocena ryzyka

  Ocena ryzyka

  Ocena ryzyka jest pierwszym krokiem w kierunku maszyny bezpiecznej.

  Dyrektywa maszynowa narzuca na nas obowizek oceny ryzyka w trakcie tworzenia maszyny, modyfikacji maszyny lub jej czci.

  Ocena ryzyka ma by przeprowadzona i udokumentowana przez wykwalifikowany personel.

  Szacowanie ryzyka Identyfikacja zagroe Opis maszyny

 • Ocena ryzyka Opis maszyny

  Ocena ryzyka Szacowanie ryzyka Identyfikacja zagroe Opis maszyny

 • Ocena ryzyka Opis maszyny

  Ocena ryzyka

  Przeznaczenie: Maszyna do cicia metalowych materia o staym profilu maksymalnie do 150 mm x 150 mm rednica tarczy skrawajcej maksymalnie 600 mm Potwierdzeni zgodnoci przez producenta

  Ograniczenia pracy: Napicie zasilajce: 400 V 3~ 60 Hz Do uytku w pomieszczeniach(IP54) Zakres temperatury: -15 C to +50 C

  Grupa uytkownikw: Tylko wykwalifikowany personel, Praktykanci wycznie pod nadzorem wykwalifikowanego personelu? Limit czasu:

  150,000 godzin pracy Limity przestrzenny: Maszyna do cicia i miejsce do pracy do 2 m wok maszyny Elementy zaadunkowe pomocnicze nie s czci maszyny

  Przykadowy opis ogranicze dla maszyny:

 • Ocena ryzyka Opis maszyny

  Ocena ryzyka Szacowanie ryzyka Identyfikacja zagroe Opis maszyny

 • Identyfikacja zagroe Identyfikacja zagroe wg EN ISO 12100

  Czci tnce

  przecicie obcicie

  Spadajce czci

  zmiadenie uderzenie

  Czci ruchome

  zmiadenie uderzenie obcicie

  Grawitacja

  zmiadenie uwizienie stabilno

  Przesuniecie czci ruchomej

  zmiadenie uderzenie

  Czci ruchome

  zasilenie pobudzenie uderzenie

  Identyfikacji wszystkich moliwych do przewidzenia zagroe we wszystkich fazach i trybach pracy ycia maszyny.

  Ocena ryzyka

 • Identyfikacja zagroe Przykad obszarw zagroe zwizanych z maszyn

  Ocena ryzyka

  Tarcza tnca > Odcicie

  Rolki transportowe > Zmiadenie i cinanie Uchwyt dociskowy > Zmiadenie

  Wiry > Gbokie przecicie

 • Ocena ryzyka Szacowanie ryzyka

  Ocena ryzyka Szacowanie ryzyka Identyfikacja zagroe Opis maszyny

 • Safety Integrated Ocena ryzyka wg normy PN-EN ISO 12100

 • Strefa zagroenia Tarcza do sicia Tryb automatyczny

  Mechaniczne Ryzyko (przed) Tarcza tnca : Odcicie palcw lub rki

  4A

  Safety Integrated Ocena ryzyka wg normy PN-EN ISO 12100

 • Safety Integrated Ocena ryzyka wg normy PN-EN ISO 12100

 • Proces Redukcja ryzyka

  Redukcja ryzyka

  Wysokie ryzyko pocztkowe , musi by zredukowane do ryzyka akceptowalnego.

  Dokumentacja krokw Implementacja koncepcji bezpieczestwa Opracowanie koncepcji

  bezpieczestwa

  Redukcja ryzyka Pocztkowe ryzyko Akceptowalne

  ryzyko szcztkowe

 • Redukcja ryzyka Opracowanie koncepcji bezpieczestwa

  Redukcja ryzyka Dokumentacja krokw Implementacja koncepcji bezpieczestwa Opracowanie koncepcji

  bezpieczestwa

 • Opracowanie koncepcji bezpieczestwa Metoda 3 stopniowa EN ISO 12100 rozdzia 6

  Redukcja ryzyka

  TAK

  NIE

  TAK

  TAK

  NIE

  NIE

  Koniec Ponowna ocena ryzyka

  START

  Informacje dla uytkownika o ryzyku resztkowym

  Ryzyko waciwie zredukowane?

  Ryzyko waciwie zredukowane?

  Ryzyko waciwie zredukowane?

  Bezpieczna konstrukcja mechaniczna

  rodki techniczne

  1

  2

  3

 • Opracowanie koncepcji bezpieczestwa Krok 1: Bezpieczny projekt

  Redukcja ryzyka

  TAK

  NIE

  TAK

  TAK

  NIE

  NIE

  Koniec Ponowna ocena ryzyka

  START

  Informacje dla uytkownika o ryzyku resztkowym

  Ryzyko waciwie zredukowane?

  Ryzyko waciwie zredukowane?

  Ryzyko waciwie zredukowane?

  Bezpieczna konstrukcja mechaniczna

  rodki techniczne

  1

 • Opracowanie koncepcji bezpieczestwa rodki konstrukcyjne - przykad

  Redukcja ryzyka

  Osona Osona zabezpiecza bezporednio przed kontaktem z niebezpieczn stref

  Osona ruchoma Szklane drzwi umoliwia obserwacj procesu i dostp do urzdzenia i przedmiotu.

 • Opracowanie koncepcji bezpieczestwa Konstrukcja ocena rodka

  Redukcja ryzyka

  Redukcja ryzyka

  Biece ryzyko: Osona ruchoma moe by otwarta i wyczanie funkcji moe by niewaciwe. Dalsze rodki techniczne s niezbdne.

  Biece ryzyko

  Pocztkowe ryzyko

  Akceptowalne ryzyko

  szcztkowe

 • Opracowanie koncepcji bezpieczestwa Krok 2: rodki techniczne

  Redukcja ryzyka

  2

  TAK

  NIE

  TAK

  TAK

  NIE

  NIE

  Koniec Ponowna ocena ryzyka

  START

  Informacje dla uytkownika o ryzyku resztkowym

  Ryzyko waciwie zredukowane?

  Ryzyko waciwie zredukowane?

  Ryzyko waciwie zredukowane?

  Bezpieczna konstrukcja mechaniczna

  rodki techniczne

 • Opracowanie koncepcji bezpieczestwa rodek techniczny - przykad

  Redukcja ryzyka

  Wycznik pozycyjny Osona jest monitorowana za pomoc wycznika pozycyjnego. Po otwarciu drzwi, napdy musi si zatrzyma. Gdy drzwi s otwarte, napdy musz by zabezpieczone przed uruchomieniem.

 • Opracowanie koncepcji bezpieczestwa rodek techniczny - przykad

  Redukcja ryzyka

  Przycisk STOP AWARYJNY Pulpit sterowniczy jest uzupeniony o przycisk STOP AWARYJNY. Kiedy przycisk jest wcinity, napdy musi si zatrzyma.

 • Opracowanie koncepcji bezpieczestwa rodek techniczny - przykad

  Redukcja ryzyka

 • Opracowanie koncepcji bezpieczestwa rodek techniczny - przykad

  Redukcja ryzyka

  Redukcja ryzyka

  Techniczne rodki ochronne zminimalizoway do stopnia, e dodatkowe rodki techniczne s niezbdne.

  Akceptowalne ryzyko

  szcztkowe Pocztkowe

  ryzyko

 • Opracowanie koncepcji bezpieczestwa Pomylne zakoczenie

  Redukcja ryzyka

  TAK

  NIE

  TAK

  YES

  NIE

  NIE

  Koniec Ponowna ocena ryzyka

  START

  Informacje dla uytkownika o ryzyku resztkowym

  Ryzyko waciwie zredukowane?

  Ryzyko waciwie zredukowane?

  Ryzyko waciwie zredukowane?

  Bezpieczna konstrukcja mechaniczna

  rodki techniczne

 • Opracowanie koncepcji bezpieczestwa Informacje dla uytkownika o ryzyku resztkowym

  Redukcja ryzyka

  Fragment z przewodnika do dyrektywy maszynowej

  Ryzyko resztkowe jest dopuszczalne tylko z odpowiedni informacj dla uytkownika.

  Jeeli ryzyko nadal istnieje mimo zastosowania konstrukcji bezpiecznej z samego zaoenia, rodkw zabezpieczajcych i ochronnych, naley zapewni niezbdne ostrzeenia, w tym urzdzenia ostrzegawcze.

  PresenterPresentation NotesBenutzerinformation bzgl. Restrisiken....

 • Redukcja ryzyka Implementacja koncepcji bezpieczestwa

  Redukcja ryzyka Dokumentacja krokw Implementacja koncepcji bezpieczestwa Opracowanie koncepcji

  bezpieczestwa

 • Implementacja koncepcji bezpieczestwa Projekt i realizacja

  Redukcja ryzyka

  Zabudowa maszyny do cicia Umieszczenie elementw technicznych

  Projekt

  Wybr komponentw bezpieczestwa Realizacja funkcji bezpieczestwa

  Techniczna realizacja

 • Opracowanie koncepcji bezpieczestwa rodek techniczny - przykad

  Redukcja ryzyka

 • Bezpieczestwo funkcjonalne

  Projekt i ocena ryzyka maszyny. PN-EN ISO 12100: 2011 Bezpieczestwo maszyn. Pojcia podstawowe,

  Projektowanie elektrycznego, elektronicznego lub programowalnego systemu sterowania maszyny

  Bezpieczestwo elektryczne maszyn

  PN-EN 60204-1

  Bezpieczestwo Maszyn PN-EN ISO 13849-1 -2

  Bezpieczestwo maszyn. Bezpieczestwo funkcjonalne PN-EN 62061

  Projektowanie systemw zoonych z danym SIL

  PN-EN 61508

 • Graf ryzyka wg EN ISO 13849: PL a do PL e

  PL b

  PL e

  PL a

  PL c

  PL d

  S1

  S2

  F1

  F1

  F2

  F2

  P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2

  Ciko obrae S

  Obraenia lekkie S1

  Obraenia cikie S2

  Czstotliwo / i czas naraenia F

  Rzadko lub rednio / krtko F1

  Czsto lub cigle / dugo F2

  Moliwo zapobiegania P

  Moliwe P1

  Prawie niemoliwe P2

  Redukcja ryzyka techniczne rodki uzupeniajce b) Wymagany poziom bezpieczestwa

  Tarcza tnca > Odcicie

 • Tarcza tnca > Odcicie

  Graf ryzyka wg EN 62061: SIL 1 do SIL 3

  2 wicej ni 1 rokr 3 2 tygodnie do 1 roku 4 1 dzie do 2 tygodni 5 1 h do 1 dnia 5 mniej ni 1 godzina

  F Czstotliwo / czas pobytu

  1 pomijalne 2 rzadkie 3 moliwe 4 prawdopodobne 5 czste

  W Prawdopodobiestwo wystpienia zdarzenia niebezpiecznego

  SIL 1 1 SIL 2 SIL 1 2 SIL 3 SIL 2 SIL 1 3 SIL 3 SIL 3 SIL 2 SIL 2 SIL 2 4

  14 do 15 11 do 13 8 do 10 5 do 7 3 do 4 Klasa = F + W + P Rozmiar szkd S

  + +

  1 prawdopodobne 3 moliwe 5 niemoliwe

  P Moliwo zapobiegania

  1 Odwracalne: np.., pierwsza pomoc 2 Odwracalne: np.., leczenie przez lekarza 3 Nieodwracalne: np.., utrata palcw 4 Nieodwracalne: np., mier utrata oka lub rki S Rozmiar szkd

  Redukcja ryzyka techniczne rodki uzupeniajce b) Wymagany poziom bezpieczestwa

 • Techniczne rodki uzupeniajce Dla kadego zagroenia musi by zdefiniowana funkcja bezpieczestwa, ktra nie moe by eliminowana przez projekt Funkcje bezpieczestwa mog by realizowane przez system zabezpieczajcy Przykad: Funkcja bezpieczestwa bez systemu zabezpieczajcego np. osona staa Przykad: Funkcja bezpieczestwa z systemem zabezpieczajcym np. osona ruchoma i zatrzymanie napdu w momencie otwarcia

  Redukcja ryzyka techniczne rodki uzupeniajce

 • Podczas normalnej pracy brak koniecznoci dostpu do strefy zagroenia: Osona sta Osona ryglowana Urzdzanie optoelektroniczne . Podczas normalnej pracy koniecznoci dostpu do strefy zagroenia: Osona ryglowana Sterowanie oburczne Urzdzanie optoelektroniczne .

  Redukcja ryzyka techniczne rodki uzupeniajce Osony

 • Wykaz norm do projektowania oson: PN-EN 953 Bezpieczestwo maszyn Osony Oglne zasady dotyczce projektowania i budowy oson staych i ruchomych PN-EN 349 Minimalne odstpy zapobiegajce zgnieceniu czci ciaa czowieka PN-EN ISO 14119:2014-03 Bezpieczestwo maszyn -- Urzdzenia blokujce sprzone z osonami -- Zasady projektowania i doboru PN-EN ISO 13855 Bezpieczestwo maszyn -- Umiejscowienie wyposaenia ochronnego ze wzgldu na prdkoci zbliania czci ciaa czowieka PN-EN ISO13857: 2008 Bezpieczestwo maszyn -Odlegoci bezpieczestwa uniemoliwiajce siganie koczynami grnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych.

  Redukcja ryzyka techniczne rodki uzupeniajce Osony normy

 • Redukcja ryzyka techniczne rodki uzupeniajce PN-EN ISO13857

  Jeeli wartoci a, b lub c znajduj si midzy dwiema wartociami

  w tablicy, naley przyj wartoci zapewniajce

  wyszy poziom bezpieczestwa

  Tablica nr 2 dla zagroe duych

 • Redukcja ryzyka techniczne rodki uzupeniajce PN-EN ISO13857

 • Redukcja ryzyka techniczne rodki uzupeniajce

 • Wymagane rozdzielczoci

  Palce d = 14mm

  Do 14mm < d 30mm

  Noga 50mm < d 90mm

  Rami, rka

  d = 40mm

  Przejcie d = 150mm

  Rozdzielczo

 • Analiza bezpiecznych odlegoci

  Dobieg

 • Analiza bezpiecznych odlegoci PN-EN ISO 13855 T

  t1 t2

  A B C

  T - czas dobiegu systemu

  t1 - czas zadziaania wyposaenia ochronnego

  t2 - czas wyczania maszyny

  A - aktywacja wyposaenia ochronnego

  B - dziaaniewyposaenia ochronnego

  C - wyeliminowanie ryzyka

 • Analiza bezpiecznych odlegoci PN-EN ISO 13855 Oglny wzr do obliczania minimalnych odlegoci

  do strefy zagroenia:

  S = ( K x T ) + C

  gdzie:

  S - minimalna odlego [mm] od strefy zagrozenia

  do strefy wykrywania

  K - prdko zbliania ciaa do strefy [mm/sek]

  T - dobieg systemu [sek]

  C - dodatkowa odlego [mm] wnikania

  Dodatkowa odlego C jest dana wzorami dla rnych rodzajw oson, np.. C = 8(d-14 mm) dla kurtyny o maksymalnym progu wykryw. obiektw o rednicy 40 mm!

 • Analiza bezpiecznych odlegoci PN-EN ISO 13855

  Czas zatrzymania maszyny wynosi 60 ms (t2). Jest ona

  wyposaona w kurtyn wietln o progu wykrywania 14 mm i

  czasie reakcji (t1) 30 ms.

  S = ( 2000 mm/s x T) + 8 (d - 14 mm) {dla kurtyny wietlnej}

  T = ( 30 + 60 ) ms = 0,09 s

  S = ( 2000 mm/s x 0,09 s) + 8 (14 - 14 ) mm = 180 mm

 • Podstawowa procedura Ocena poszczeglnych podsystemw Osignity poziom bezp. (SIL...

Recommended

View more >