referat LM

  • Published on
    26-Jun-2015

  • View
    102

  • Download
    5

Embed Size (px)

Transcript

ELEMENTELE CONSTITUTIVE ALE CONTRACTELOR MARITIME 1. NAVA PE CARE SE TRANSPORT MRFURILE

1.1.Indicarea navei. Multe coduri de comert sau legi privind transporturile maritime instituie obligatia de a indica n contractul de navlosire nava ce urmeaza sa transporte marfa. Astfel, n art. 557 din Codul de Comert Roman se stabileste ca prim element ce trebuie sa cuprinda un contract de navlosire (charterparty) numele, nationalitatea i capacitatea vasului. Practica instantelor judecatoresti evidentiaza importanta indicatiiloe referitoare la nava navlosita i, interpretand contractele dupa termenii intrebuintati i imprejurarile de fapt, fac distinctie ntre indicatiile privite de pari drept conditii (conditions), care, dac nu sunt satisfacute de partea obligata, dau dreptul la rezilierea contractului i la despagubiri, pe de o parte, i ntre indicatiile socotite garantii (warranties) a caror nesocotire nu duce la rezilierea contractului dect n situatii deosebit de grave, conferind, de regula, numai un drept la despagubiri. 1.2Clasa de registru a navei. n transporturile de marfuri pe mare prezinta o mare insemnatate cunoasterea clasei de registru a navei. Prin clasa de registru acordata unei nave, la data navlosirii acesteia, se indica faptul ca nava, masinile, instalatiile i echipamentele sale satisfac integral su ntr-o masura acceptata de societatea de clasificare, prescriptiile regulilor aplicabile n cazul respectiv. Armatorul nu are ns obligatia sa garanteze ca incadrarea navei lui ntr-o anumita clasa este just facuta i nici ca aceasta incadrare va fi mentinuta pe tot timpul navlosirii. 1.3. Buna stare de navigabilitate a navei. Este o conditie esentiala a oricarui contract de navlosire i de transport de marfuri sau pasageri pe mare. Chiar dac aceasta stare de navigabilitate nu etse cuprinsa n textul contractului, ea se considera ca fiind implicit existenta. 1.4. Indicarea tonajului navei. n cazul transporturilor efectuate pe baza de charterparty, cunoasterea capacitatii de transport a navei exprimata n tone (denumita deadweight capacity) prezinta o mare insemnatate pentru navlositor. Practica diferitelor instante judecatoresti ne arata ca dac n aceste contracte nu s-a specificat ca tonajul se refera la un anume fel de ncrcatura se subintelege ca armatorul garanteaza capacitatea n general, n abstracto. Dac ns n contract tonajul este raportat la un anumit fel de ncrcatura, se considera ca, n fapt, nava are, prin constructia ei, capacitatea de a transporta aceasta ncrcatura. Practica judecatoreasca ne mai arata ca, dac se apreciaza ca tonajul nu a fost indicat cu o inexactitate att de mare, incat sa antreneze un prejudiciu material pentru navlositor, ea nu duce la rezilierea contractului.

1.5. Indicarea naionalitii navei. Indicarea n charterparty a nationalitatii navei este una dintre conditiile esentiale ale contractului, deoarece nationalitatea determina legile aplicabile navei i incaracturii, precum i situatia ei n caz de razboi. De aceea, se considera ca navlositorul poate socoti desfacut contractul n cazul n care proprietarul-armator vinde nava, n cursul executarii contractului de navlosire, unei persoane de alta nationalitate. Nu acelasi lucru se petrece ns n materie de asigurari maritime. Schimbarea nationalitatii navei nu afecteaza caracterul asigurarii efectuata sub vechiul pavilion. 1.6. Indicatii referitoare la nava i la timpul plecrii; reziliere. Practica diferitelor instante judecatoresti ne arata ca se considera esentiale inexactitatea indicatiilor referitoare la nava sau nerespectarea intocmai a datelor privitoare la plecarea ei n voiaj, acestea putand duce la rezilierea contractului. Din categoria indicatiilor din charterparty, care au o asemenea relevanta pentru instantele judecatoresti, se numara urmatoarele : a) nava se gaseste ntr-un anumit port n momentul contractarii sau se va gasi ntr-un anumit port ntr-o anumita zi ; b) nava va fi gata sa incarce ntr-o anumita zi ; c) nava va fi gata sa intreprinda calatoria ntr-o anumita zi. Cand conditiile specificate mai sus nu sunt indeplinite datorita survenirii uor cazuri de forta majora exceptate prin contract, aceasta nu impiedica pe navlositor sa considere desfiintat contractul, ns, n asemenea situatii, armatorul nu va fi tinut la plata de despagubiri. 1.7. Clauza Cu toat celeritatea cuvenit (with all convenient speed). Clauza din contract conform careia incarcarea trebuie sa se faca cu celeritatea cuvenita nu este o conditie care sa atraga prin neindeplinirea ei desfacerea contractului. Desi aceasta clauza nu este, prin antura ei, o conditie rezolutorie, se poate intampla totusi ca intarzierea sa fie att de mare i cu un asemenea efect, incat scopul comercial al calatoriei sa nu mai poata fi atins. n acest din urma caz se poate considera ca executarea contractului a devanit imposibila i ca deci efectele lui inceteaza. 1.8. Clauza Se asteapt s fie gata de ncrcare (expected ready to load). Prin aceasta clauza se fixeaza o anumita data la care nava trebuie sa fie gata de incaracre. Se considera ca cel care a fixat o asemenea data are motive temeinice sa indice ca nava va fi gata de incarcare la data indicata. Aceasta inseamna ca el a tinut seama de anumite imprejurari de fapt, pe care le cunostea, i ca avea convingerea ca nava va fi gata de incaracre la data stabilita. Clauza Se asteapta se fie gata de incarcare, completata cu cuvintele nava se va indrepta catre portul de incaracre cu o viteza rezonabila, genereaza n sarcina armatorului obligatia dca, oriunde s-ar afla, nava trebuie sa plece la timpul potrivit spre a ajunge n portul de incarcare la data cuvenita. Dac promisiunea ca nava va fi gata de incarcare la o anumita data a fost facuta n absenta conditiilor temeinice care sa justifice fixarea cu buna credinta a acelei date, neindeplinirea acestei promisiuni va putea fi invocata ca motiv de desfacere a contractului. Cand sosirea navei ntr-un anumit port este conditionata printr-o clauza compromisorie, navlositorii au dreptul sa invoce rezilierea de plin drept a contractului.

1.9. Locul unde se afl nava i data plecrii ei. Promisiunea facuta de armator n momentul incheierii contractului de transport ca nava se afla ntr-o anumita pozitie, ca se va afla ntr-un loc la o data anumita sau ca va porni catre portul de incarcare la o anumita data constituie, de regula, o clauza esentiala a contractului de transport. Neindeplinirea acestei conditii chiar i n imprejurarea n care ea se datoreste realizarii unor riscuri exceptate de charterparty se interpreteaza tot ca o incalcare a conditiei, care da navlositorului dreptul de a cere rezilierea contractului de navlosire. Clauzele de exceptie cuprinse n contract pun ns pe armator la adapost de o actiune n daune. 1.10. Substituirea navei (substitution). Se intampla adeseori ca n momentul perfectarii unui contract de navlosire armatorul sa fie lipsit de certitudinea ca va putea executa transportul respectiv cu o nava anume. O asemenea nesiguranta se poate datora unor evenimente greu previzibile, care impiedica nava sa opereze n timp util. Ele se pot datora i altor imprejurari pe care armatorul le are n vedere, dar acre pot face ca o anumita nava luata n considerare de armator spre a executa un anumit contract sa aiba o situatie incerta. Spre a evita rezilierea contractului din culpa armatorului se obinuieste frecvent ca n contractul incheiat sa se stipuleze ca armatorul are dreptul sa puna la dispozitie att o nava anumita, nominata, ct i un substituit al acesteia. Navlositorii au dreptul sa ceara rezilierea contractului dac nava nominata n charterparty sau nava substituitoare nu este gata n portul de incarcare stabilit la data prevazuta pentru desfacere i, n anumite imprejurari, au dreptul sa pretinda despagubiri de la armator dac se dovedeste ca pozitia navei nominate sau a celei substituitoare a fost intentionat indicata gresit. Nava substituitoare trebuie sa fie asemenea navei nominate : sa aiba aproximativ aceleasi caracteristici de exploatare : tonaj deadweight, viteza, pescaj, compartimentare, vechime, iar n cazul navlosirii pe timp, i acelasi consum de combustibil. 2. MRFURILE DE TRANSPORTAT 21. Indicarea mrfurilor de transportat. Clauza prin care partile exprima felurile i cantitatile de marfuri ce urmeaza a fi transportate este determinata de natura contractului. Astfel, se disting douua maduri principale de exprimare a obiectului de transport : a) caric partial (part cargo) ; b) caric plin i complet (full and complete cargo), expresie care desemneaza toata marfa aflata la bord n contractele de navlosire. Pentru aceasta ultima situatie normele aplicabile difera n functie de contract : contracte pe voiaj sau contracte pe timp. 2. 2. Mrfurile n contractul de transport maritim pe baz de conosament. n contractul de transport maritim dovedit prin conosament, marfurile trebuie cunoscute n momentul incheierii contractului cel mai tarziu n momentul incarcarii lor pe nava. n conosamente, att felurile de marfa, ct i cantitatile trebuie inscrise cu exactitate ; de semenea, n aceste documente trebuie sa se mentioneze i marcile principale de identificare ale acestora (leading marks).

Marfa, felul i cantitatea ei, prezinta insemnatate pentru cru, deoarece el poate exercita asupra acesteia toate drepturile pe care le confera contractul. Pentru ncrcator i primitor specificatiile din conosament privind marfa prezinta importanta deoarece acestia pot controla astfel cu exactitate ce s-a expediat i, n caz de nepotrivire, pot trage la raspundere pe cru. Cruul are dreptul sa refuze luarea n primire i transportarea unor anumite marfuri, chiar dac transportul lor este legal, cum ar fi, de pilda : animale vii, carne proaspata, busteni, marfuri n vrac sau pe punte, marfuri cu dimensiuni mari sau foarte grele, dac conditiile n care au fost prezentate aceste marfuri nu satisfac cerintele impuse transportorului agreat. Cruul poate refuza, de asemenea, i incarcarea unor marfuri degradate sau cu ambalajel