Regulamentul Local de Urbanism pentru Municipiul Bucuresti

  • Published on
    04-Jun-2018

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>8/14/2019 Regulamentul Local de Urbanism pentru Municipiul Bucuresti</p><p> 1/94</p><p>R e g u l a m e n t u l L o c a l d e U r b a n i s m a l M u n i c i p i u l u i B u c u r e t i</p><p>UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA I URBANISM "ION MINCU" CENTRUL DE CERCETARE, PR!ECTARE, E"PERT!#ARE $! CN%ULT!N&amp;</p><p> %trada Academiei '( ) *+ , Teleon- .'/0/1 0(* , .'.02/ 03/ , .'.0(+ 0(+</p><p> 4a5-61+7'.'*0.20/1 , E)mail - rectorat8iaim0ro ,BUCURE%T!)9+'+2, RMAN!A</p><p>PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIUL BUCURETIETAPA FINAL</p><p>MAPA 4REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AL MUNICIPIULUI</p><p>BUCURETI</p><p>CONIN T:T!TLUL ! ) PRE%CR!P:!! &amp;ENERALE0</p><p>T!TLUL !! ) PRE%CR!P:!! %PEC!4!CE PE #NE, %UB#NE $! UN!T;:!TER!TR!ALE DE RE4ER!N:;0</p><p>T!TLUL !!! ) B!ECT!</p></li><li><p>8/14/2019 Regulamentul Local de Urbanism pentru Municipiul Bucuresti</p><p> 2/94</p><p>R e g u l a m e n t u l L o c a l d e U r b a n i s m a l M u n i c i p i u l u i B u c u r e t i</p><p>TITLUL I PRESCRIPII GENERALE.</p><p>DOMENIU DE APLICARE.</p><p>Pre?entul regulament se aplic@ pe teritoriul cuprins n limitele intrailanului e5istent alMunicipiului Bucureti, precum i pe teritoriul cuprins n e5tinderea acestui intrailan,conorm Planului Urbanistic &amp;eneral al Municipiului Bucureti din anul '222*+++0</p><p>CORELRI CU ALTE DOCUMENTAII.</p><p>Regulamentul Local de Urbanism este corelat cu preederile urmtoarelor PlanuriUrbanistice #onale aprobate sau n curs de aprobare-</p><p>'0 PU# ) #ona Central a Municipiului Bucureti</p><p>*0 PU# ) AmenaFare a traseului RGului DGmboiHa pe teritoriul Municipiului Bucureti.0 PU# ) #ona de nord a Capitalei10 PU# ) #ona Lacurilor Colentinei/0 PU# &gt; #one proteFate ?one proteFate n Municipiul Bucureti030 PU# &gt; %ector 3</p><p>Pre?entul regulament menHine ) cu unele reactuali?@ri i adaptri inerente ) acele preederidin regulamentele anterioare, ale cror eecte sunt imprimate n coniguraHia cadruluiconstruit al Capitalei sau i menHin actualitatea prin comparaHie cu regulamentele actuale dindierite alte mari orae europene0</p><p>D!</p><p>Regulamentul cuprinde preederi cu priire la urmtoarele ?one, sub?one i unitHiteritoriale de reerinH-</p><p>I. ZONE CUPRINSE N INTRAVILAN</p><p>C. ZONA CENTRAL</p><p>CP - SUBZONA CENTRAL SITUAT N LIMITELE ZONEI DE PROTECIE AVALORILOR ISTORICE I ARHITECTURAL URBANISTICE</p><p>CP - #ona central n care se menHine coniguraHia Hesutului urban tradiHional-CP!) %ub?ona central suprapus peste nucleul istoricCP ) %ub?ona central proteFat datorit alorilor arIitecturale iurbanistice, adiacent nucleului istoric, aGnd coniguraHia Hesutului urbantradiHional, ormat din cldiri medii i nalte, dispuse pe aliniament i alctuind</p><p>un ront relati continuu la strad</p><p>U0A0U0!0M0 &gt; C0C0P0E0C0 *+++ *</p></li><li><p>8/14/2019 Regulamentul Local de Urbanism pentru Municipiul Bucuresti</p><p> 3/94</p><p>R e g u l a m e n t u l L o c a l d e U r b a n i s m a l M u n i c i p i u l u i B u c u r e t i</p><p>CP# ) %ub?ona central proteFat datorit alorilor urbanistice, aGndconiguraHia Hesutului urban tradiHional, ormat din cldiri cu puHine nieluri 6P)</p><p>PJ.7, retrase de la aliniament i dispuse i?olat sau grupat</p><p>CP$ - %ub?ona Dealului PatriarIiei, a Dealului Radu </p></li><li><p>8/14/2019 Regulamentul Local de Urbanism pentru Municipiul Bucuresti</p><p> 4/94</p><p>R e g u l a m e n t u l L o c a l d e U r b a n i s m a l M u n i c i p i u l u i B u c u r e t i</p><p>M$ ) sub?ona mi5t cu cldiri aGnd regim de construire continuu sau discontinuu inlHimi ma5ime de PJ'1</p><p>M% ) sub?ona mi5t cu cldiri aGnd regim de construire continuu sau discontinuu inlHimi ma5ime de PJ10</p><p>F )ZONA ACTIVITILOR LEGATE DE CULTE</p><p>L )ZONA DE LOCUIT</p><p>L )SUBZONA LOCUINELOR INDIVIDUALE I COLECTIVE MICI P/, P/$</p><p>L!) locuinHe indiiduale i colectie mici cu ma5im PJ* nieluri situate n aaraperimetrelor de protecHie-</p><p>L!) n regim continuu 6 niruit7</p><p>L!$) n regim grupat 6cuplat7L!%) n regim i?olat0</p><p>L) locuinHe indiiduale i colectie mici cu ma5im PJ* nieluri situate n interiorulperimetrelor de protecHie-</p><p>L) n regim continuu 6niruit7L$) n regim grupat 6cuplat7L%) n regim i?olat0</p><p>L#) locuinHe indiiduale i colectie mici cu ma5im PJ* nieluri situate n noilee5tinderi</p><p>L0) locuinHe indiiduale mici cu parcele cu PTK$1 situate n ?ona culoarelorplantate propuse pentru ameliorarea climatului Capitalei0</p><p>L$) SUBZONA LOCUINELOR INDIVIDUALE I COLECTIVE MICI CU P )P/$NIVELURI REALIZATE PE BAZA UNOR LOTIZRI ANTERIOARE</p><p>L$!) locuinHe indiiduale i colectie mici reali?ate pe ba?a unor loti?ri anterioarecu P ) PJ* nieluri situate n aara ?onei proteFate-</p><p> L$!) cu locuinHe proiectate standard i?olate&amp; L$!$) cu locuinHe proiectate standard cuplate0</p><p>L$) locuinHe indiiduale i colectie mici reali?ate pe ba?a unor loti?ri anterioarecu P) PJ* nieluri situate n ?one proteFate-</p><p>L$) cu locuinHe proiectate standard i?olate&amp; L$$) cu locuinHe proiectate standard cuplate.</p><p>L% ) SUBZONA LOCUINELOR COLECTIVE MEDII P/%-4 SITUATE NANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENIALE</p><p>L%! ) sub?ona locuinHelor colectie medii cu PJ. &gt; PJ/ nieluri ormGnd ansambluripreponderent re?idenHiale situate n aara ?onei proteFateL%) sub?ona locuinHelor colectie medii cu PJ. &gt; PJ/ nieluri ormGnd ansambluripreponderent re?idenHiale situate n ?ona proteFat0</p><p>U0A0U0!0M0 &gt; C0C0P0E0C0 *+++ 1</p></li><li><p>8/14/2019 Regulamentul Local de Urbanism pentru Municipiul Bucuresti</p><p> 5/94</p><p>R e g u l a m e n t u l L o c a l d e U r b a n i s m a l M u n i c i p i u l u i B u c u r e t i</p><p>L4 ) SUBZONA LOCUINELOR COLECTIVE NALTE CU P/*-P/1 NIVELURI,SITUATE N ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENIALE:</p><p>L4! ) sub?ona locuinHelor colectie nalte cu PJ3)'+ nieluri, ormGnd ansambluri</p><p>preponderent re?idenHiale, situate n aara ?onei proteFateL4 ) sub?ona locuinHelor colectie nalte cu PJ3)'+ nieluri, ormGnd ansambluri</p><p>preponderent re?idenHiale, situate n ?ona proteFat0</p><p>A )ZONA DE ACTIVITI PRODUCTIVE</p><p>A) #ona de actiitHi agro)industriale0A$) #ona actiitHilor productie i de sericii-</p><p>A$! ) %ub?ona unitHilor predominant industrialeA$ ) %ub?onaunitHilor industriale i de sericii-</p><p>A$ ) ActiitHi productie, de depo?itare comercial i alte sericii legatede accesul pe ci rutiereA$$) ActiitHi productie, de depo?itare comercial i de transporturilegate de accesul pe cale erat</p><p>A$# )ActiitHi terHiare pentru ?ona industrialA%) %ub?ona unitHilor mici i miFlocii productie i de sericiiA4 )UnitHi industriale mici i miFlocii productie i de sericii dispersateA) )Parcuri de actiitHi0</p><p>B) ZONA ACTIVITILOR BALNEARE I TURISTICE</p><p>B )%ub?ona de turism, tratament i loisir balnearB$) %ub?ona pentru case de acanH0</p><p>V )ZONA SPAIILOR VERZI</p><p>V )%paHii er?i publice cu acces nelimitat -V! ) Parcuri, grdini i scuaruri publice oraeneti i Gii plantate publiceV )%cuaruri i amenaFri sportie publice din ?onele re?idenHialeV#) %paHii plantate proteFate</p><p>V$ ) %paHii er?i publice cu acces limitat de olosinH speciali?at-V$! )&amp;rdini Botanice i #oologiceV$ )Parcuri E5po?iHionaleV$# )Mu?eul %atului</p><p>V% )%paHii er?i pentru agrement-V%! ) Ba?e de agrement, parcuri de distracHiiV%) Comple5e i ba?e sportie</p><p>V4 ) %paHii er?i pentru protecHia cursurilor de ap i ?onelor umedeV) )Culoare de protecHie aH de inrastructura teInicV*) Pduri de agrementV2 )Pduri i plantaHii orestiere</p><p>V3 )Pduri i Gii plantate de protecHie sanitar0</p><p>U0A0U0!0M0 &gt; C0C0P0E0C0 *+++ /</p></li><li><p>8/14/2019 Regulamentul Local de Urbanism pentru Municipiul Bucuresti</p><p> 6/94</p><p>R e g u l a m e n t u l L o c a l d e U r b a n i s m a l M u n i c i p i u l u i B u c u r e t i</p><p>T )ZONA TRANSPORTURILOR</p><p>T) %ub?ona transporturilor rutiere-T!) UnitHi de transporturi i?olateT) UnitHi de transer</p><p>T$) #ona transporturilor pe cale eratT% )#ona transporturilor aeriene0</p><p>G )ZONA DE GOSPODRIE COMUNAL</p><p>G) %ub?ona construcHiilor i amenaFrilor i?olate pentru gospodrie comunalG$ )%ub?ona cimitirelor-</p><p>G$!) sub?ona cimitirelorG$) sub?ona cimitirelor proteFate0</p><p>S )ZONA CU DESTINAIE SPECIAL</p><p>R) ZONA ECHIPAMENTELOR TEHNICE MA'ORE</p><p>II. ZONE SITUATE N AFARA INTRAVILANULUI I A TERITORIULUIADMINISTRATIV AL MUNICIPIULUI BUCURETI</p><p>E( )#one re?erate pentru traseul autostr?ilor i pentru noilor accese eroiareE($) #one re?erate pentru e5tinderea unor uncHiuni de producHie, de distribuHie i</p><p>comercialeE(%) #one re?erate pentru e5tinderea unor instituHii i sericii publiceE(4) #one re?erate pentru e5tinderea locuinHelorE()) #one re?erate pentru turism i recreereE(* ) #one re?erate pentru e5tinderea unor spaHii plantate cu rol de ameliorare a climatului</p><p>urban i de protecHieE(2) Alte perimetre de protecHie &gt; ecologic, arIeologic, peisagistic, sanitar etc0E(3) #one re?erate pentru actiitHi agricoleE() #one care necesit reacerea peisaFului degradat</p><p>OBSERVAII PRIVIND ALCTUIREA REGULAMENTULUI:</p><p>'0 =n mod normal, n regulamentele urbanistice din alte tri europene, obiectiele deutilitate public ) construcHii i spaHii plantate i amenaFate ) nu ac obiectul preederilorregulamentare deoarece acestea sunt proteFate prin lege, au n maForitate ca beneiciar iresponsabil aceeai autoritate public local care eliberea? certiicatele de urbanism iautori?aHiile de construire i deci nu pot ace obiectul speculei unciare i imobiliare0Deoarece n Hara noastr, aplicare practic a regulamentelor rencepe dup un Iiatus dedecenii, s)a considerat necesar o protecHie suplimentar a obiectielor de utilitate</p><p>public i, n consecinH, acestea ac obiectul unor articole de regulament0</p><p>U0A0U0!0M0 &gt; C0C0P0E0C0 *+++ 3</p></li><li><p>8/14/2019 Regulamentul Local de Urbanism pentru Municipiul Bucuresti</p><p> 7/94</p><p>R e g u l a m e n t u l L o c a l d e U r b a n i s m a l M u n i c i p i u l u i B u c u r e t i</p><p>*0 Deoarece Regulamentul Local de Urbanism este un document opo?abil n FustiHie,structura acestuia a urmat u?anHele n acest domeniu din Hrile cu o ndelungate5perienH de aplicare, utili?are i reactuali?are a unor astel de regulamente astel s)aHinut seama de aptul c 6a7 preederile trebuie s ie simplu i clar e5primate, r</p><p>posibilitatea de interpretare dierit, 6b7 nu se admite trimiteri de la preederile carepriesc o unitate teritorial de reerinH la alta, cIiar dac apar unele repetri, 6c7 n ca?ulunor situaHii insuicient de clare, documentul scris prealea? asupra celui graic0</p><p>.0 Preederile Regulamentului au ost adaptate situaHiei de tran?iHie n care au aprutsporadic sau nc ntGr?ie s i ac simHit pre?ent noi tipuri de grupri de uncHiuni,moti pentru care e5ist un grad ridicat de le5ibilitate care s permit de?oltareaacestora0</p><p>10 =ntrucGt o parte important a localitHii a ost conigurat pe ba?a unor regulamenteanterioare, preederile acestui regulament menHin, restituie i interpretea? n raport cue5igenHele actuale, dispo?iHiile din regulamentele precedente0</p><p>/0 =n ca?ul unor particularitHi eidente, unele dintre preederile acestui regulament auprealat aH de preederile Regulamentului &amp;eneral de Urbanism, ca de e5emplu celepriind ?ona proteFat0</p><p>30 Pentru loti?rile e5istente, n special pentru cele proteFate i pentru cele reali?ate cucldiri standard cuplate sau i?olate, condiHiile de construire au ost restituite dupmsurtorile din planurile cadastrale, pentru a se eita deteriorarea calitHii locuirii i aaspectului general al acestor ?one datorit unor presiuni speculatie0</p><p>90 Deoarece n planul la scara 5$1 111 nu este posibil indicarea graic a unitHilor dereerinH, acest plan urmea? s ie nsoHit de detalieri pe cartiere la scara 5)111 suborma unui album care a constitui o ba? mai uor de utili?at n ederea acordriicertiicatelor de urbanism i autori?aHiilor de construire0</p><p>(0 Pre?entul Regulament Local de Urbanism este nsoHit de un &amp;Iid de aplicare 6Mapa 170</p><p>U0A0U0!0M0 &gt; C0C0P0E0C0 *+++ 9</p></li><li><p>8/14/2019 Regulamentul Local de Urbanism pentru Municipiul Bucuresti</p><p> 8/94</p><p>R e g u l a m e n t u l L o c a l d e U r b a n i s m a l M u n i c i p i u l u i B u c u r e t i</p><p>I. ZONE CUPRINSE IN INTRAVILAN</p><p>C. ZONA CENTRAL</p><p>CP SUBZONA CENTRAL SITUAT N LIMITELE ZONEI DEPROTECIE A VALORILOR ISTORICE SI ARHITECTURALURBANISTICE</p><p>CP )#ona central n care se menHine coniguraHia Hesutului urban tradiHional-CP!) %ub?ona central suprapus peste nucleul istoricCP) %ub?ona central proteFat datorit alorilor arIitecturale i urbanistice,adiacent nucleului istoric, aGnd coniguraHia Hesutului urban tradiHional, ormat dincldiri medii i nalte, dispuse pe aliniament i alctuind un ront relati continuu lastrad</p><p>CP#) %ub?ona central proteFat datorit alorilor urbanistice, aGnd coniguraHiaHesutului urban tradiHional, ormat din cldiri cu puHine nieluri 6P ) PJ.7, dispuse pealiniament n regim continuu sau retrase de la aliniament i dispuse i?olat sau grupat0</p><p>CP$ )%ub?ona Dealului PatriarIiei, a Dealului Radu C0C0P0E0C0 *+++ (</p></li><li><p>8/14/2019 Regulamentul Local de Urbanism pentru Municipiul Bucuresti</p><p> 9/94</p><p>R e g u l a m e n t u l L o c a l d e U r b a n i s m a l M u n i c i p i u l u i B u c u r e t i</p></li><li><p>8/14/2019 Regulamentul Local de Urbanism pentru Municipiul Bucuresti</p><p> 10/94</p><p>R e g u l a m e n t u l L o c a l d e U r b a n i s m a l M u n i c i p i u l u i B u c u r e t i</p><p>agenHii, comerH, sericii proesionale i personale, loisir i turism, cu condiHiamenHinerii pe ansamblu a unei ponderi a locuinHelor de minim .+ din aria construitdesurat</p><p>) se recomand eentual o not de speciali?are a str?ilor, mai ales pietonale, prin</p><p>predominanHa ie a unui comerH de obiecte de art, biFutieri i consignaHii, ie a unorcaenele, ceainrii, mici restaurante speciali?ate, distracHii, mici Ioteluri, pensiuni,cluburi, sedii ale unor asociaHii, etc0</p><p>) se admite e5tinderea adurilor comerciale pe toate str?ile din cadrul Centrului</p></li><li><p>8/14/2019 Regulamentul Local de Urbanism pentru Municipiul Bucuresti</p><p> 11/94</p><p>R e g u l a m e n t u l L o c a l d e U r b a n i s m a l M u n i c i p i u l u i B u c u r e t i</p><p>) se admit ronturi n care la parter publicul s nu aib acces cu condiHia ca lungimeaunor astel de segmente s nu depeasc 1+ metri i s grupe?e cel mult douconstrucHii adiacente0</p><p>CP!J CP / CP# )se admit e5tinderi sau reconstrucHii ale cldirilor e5istente lipsite dealoare cu urmatoarele dou condiHii-</p><p>6'7 ) uncHiunea e5istent s nu stGnFeneasc ecintHile sau, n ca?contrar, proiectul s demonstre?e eliminarea sursei de incomodare sau</p><p>poluare6*7 ) proiectul s asigure ameliorarea aspectului construcHiei i</p><p>amenaFrilor i o mai bun integrare n ?ona proteFat0</p><p>ART!CLUL . ) UT!L!#;R! !NTER#!%E</p><p>CP / CP# / CP0 )se inter?ic urmtoarele utili?ri-) actiitHi care pot prooca degradarea cldirilor proteFate sau sunt incompatibile cu</p><p>statutul de ?on proteFat)actiitHi productie poluante, cu risc teInologic sau incomode prin traicul generat) construcHii proi?orii de orice natur) depo?itare en)gros) depo?itarea pentru Gn?are a unor cantitHi mari de substanHe inlamabile sau to5ice) actiitHi care utili?ea? pentru depo?itare i producHie terenul i?ibil din circulaHiilepublicesau din instituHiile publice</p><p>) depo?itri de materiale reolosibile) platorme de precolectare a deeurilor urbane</p><p>) staHionarea i gararea autoeIicolelor n construcHii multietaFate) lucrri de terasament de natur s aecte?e amenaFrile din spaHiile publice i construcHiile de peparcelele adiacente</p><p>) orice lucrri de terasament care pot s prooace scurgerea apelor pe parcelele ecinesau care mpiedic eacuarea i colectarea apelor meteorice0</p><p>%EC:!UNEA !! ) CND!:!! DE AMPLA%ARE EC!PARE $! CN4RMARE ACL;D!R!LR</p><p>ART!CLUL 1 ) CARACTER!%T!C! ALE PARCELELR 6%UPRA4ETE, 4RME,D!MEN%!UN...</p></li></ul>

Recommended

View more >