Regulamin piechoty. Cz. 3, Kompania karabinów maszynowych - 1937

  • Published on
    13-Feb-2015

  • View
    49

  • Download
    5

Embed Size (px)

Transcript

<p>MINISTERSTWO SPRAW WOJSKOWYCH</p> <p>REGULAMIN P I E C H O T Yc z s c III</p> <p>KOMPANIA KARABINW MASZYNOWYCH WALKA</p> <p>www.cbw.pl</p> <p>W A R CBW</p> <p>S Z A W A</p> <p>1 9 3 7</p> <p>www.cbw.pl</p> <p>CBW</p> <p>MINISTERSTWO SPRAW WOJSKOWYCH</p> <p>REGULAMIN P I E C H O T YCZ III</p> <p>KOMPANIA KARABINW MASZYNOWYCH WALKA</p> <p>www.cbw.pl</p> <p>CBW</p> <p>W</p> <p>A</p> <p>R</p> <p>S</p> <p>Z</p> <p>A</p> <p>W</p> <p>A</p> <p>1 9 3 7</p> <p>UtlSTERSIWO SPMIIWIJSKOWTUDEPARTAMENT PIECHOTY</p> <p>Licz. dz. 2800-23/Reg. Warszawa, dnia 25.11.1937 r.</p> <p>ROZKAZ WPROWADZAJCY. Wprowadzam do uytku subowego Regulamin piechoty cz III. Kompania karabinw maszynowych. Walka"R -1 III. 1937</p> <p>W zwizku z tym uniewaniam: 1. Regulamin piechoty. P 2 ^ Kompania</p> <p>karabinw maszynowych"</p> <p>2. Instrukcj taktycznego uycia plutonw broni towarzyszcej p.p. (projekt). 1929. Szt. G. O. III. L. 1045/Wyszk.I WICEMINISTER SPRAW WOJSKOWYCH</p> <p>GUCHOWSKI genera brygady.</p> <p>www.cbw.pl</p> <p>CBW</p> <p>*. Druk. Nowowiecka", Warszawa, Nowy wiat 57.</p> <p>W</p> <p>fv</p> <p>T R E .Rozdzia A.</p> <p>PODSTAWOWE CZYNNIKI WALKI CIKICH KARABINW MASZYNOWYCH.Str.</p> <p>/;&gt;*"-W i 'O'</p> <p>5fe.oo&lt; ^ (HIS</p> <p>POJEDYNCZY CIKI KARABIN MASZYNOWY. 1. Postanowienia oglne. cikiego 10. Charakterystyka obsugi pojedynczego karabina maszynowego 9</p> <p>11. Skad obsugi pojedynczego cikiego karabina maszynowego 12. Karabinowy 13. Obsuga cikiego karabina maszynowego . . 14. Podzia i podlego cikich karabinw maszynowych 15. Zadanie cikiego karabina maszynowego . . 16. Rodzaj ogni 17. Sposb strzelania 18. Sposb uycia ognia . . . . 19. Skuteczno ognia 2. Natarcie. dalekim.</p> <p>9 10 11 12 12 12 13 13 14</p> <p>36. Walka wewntrz ugrupowania nieprzyjaciela. 37. Pocig na polu bitwy 3. 38. 39. 40. 41. Obrona. . ..'</p> <p>23 23</p> <p>Oglnie Podzia zada Rodzaje stanowisk ogniowych Zaskoczenie . Przygotowanie obrony.</p> <p>^4 24 24 25</p> <p>Ruch w ogniu 20. ; 21. 22. 23.</p> <p>Szyki Chwila przejcia w szyk luny . . . . . . Zachowanie si w szyku lunym Dowdca, rozkazywanie, czno . . . . . Natarcie do chwili szturmu. . .</p> <p>14 14 14 15</p> <p>42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.</p> <p>Obowizki karabinowego . . . ; Przygotowanie obronty . . . . . Wyszukanie stanowiska . . Przygotowanie stanowisk ogniowych . Przygotowanie ogni . . . : Gotowo bojowa czno z dowdc Amunicja, woda . . . . . . . . . . . Rozmieszczenie obsugi . Prowadzenie walki.</p> <p>25</p> <p>26 27 27 -28 29 30 31 31</p> <p>24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.</p> <p>Zajcie podstawy wyjciowej do natarcia Rozkaz do natarcia Ruszenie z podstawy wyjciowej . . Wykonanie ruchu Wsparcie natarcia . Stanowiska w natarciu Gospodarka amunicj i wod . . . . . Natarcie w nocy Szturm.</p> <p> . . .</p> <p>15 15 161(5</p> <p>16 19 20 22</p> <p>51. 52. 53. 54. 55. 56.</p> <p>Chwila otwarcia ognia . . . . 32 Prowadzenie ognia '32 Zachowanie si w czasie szturmu 34' Karabiny maszynowe przeciwszturmowe . . 34 Zachowanie si wobec broni pancernej . . . 35 Zachowanie si w wypadku duszego trwania ' obrony . . ' . $5 Wycofanie si z walki. ;. . .; 36 ;V . . : 37</p> <p>57. Sposb wycofania si . 32. Cikie karabiny maszynowe wspierajce . . 33. Przygotowanie szturmu 34. Zachowanie si w czasie nieudaego szturmu . www.cbw.pl r 35. Zachowanie si po szturmie , ... . , : . .</p> <p>. , , ,</p> <p>CBW</p> <p>22 22 23 23</p> <p>4. uzowanie. 58. Przeprowadzenie luzowania .</p> <p>5. 59. 60. 61. 62.</p> <p>Placwka. 80. Wykonanie . . 38 38 39 39</p> <p>Wypad. 47 kawaleri. 48 Rozdzia/</p> <p>Zadania karabina na placwce Zaciganie stanowiska Suba na placwce Wycofanie si z placwki 6. Marsze i postoje.</p> <p>Walka z 81. Dziaanie</p> <p>C.</p> <p>63. 64. 65. 66. 67. 68. . 69. 70.</p> <p>Marsz podrny i postj Dbao o konia Marsz ubezpieczony Gotowo bojowa w marszu ubezpieczonym . Miejsce i obowizki karabinowego . . . . . Posuwanie si Wsparcie szpicy czno 7. Walka w szczeglnych warunkach. Walka lena.</p> <p>39 40 41 41 42 43 43 43</p> <p>PLUTON KARABINW MASZYNOWYCH. 1. 8-3. 34. 35. 86. 67. 83. Postanowienia oglne. 49 49 51 51 51 52 52</p> <p>Skad plutonu Dowdca plutonu Zastpca dowdcy plutonu Obserwator Oceniacz odlegoci Pomocnik rusznikarski Podlego plutonu 2. Natarcie. i ruch w ogniu dalekim.</p> <p>71. Przebywanie lasw w obliczu nieprzyjaciela. 72. Spotkanie i natarcie . 73. Obrona lasu Walki o miejscowoci i walki uliczne.</p> <p>44 44 44</p> <p>Rozwinicie</p> <p>89. Wykonanie ruchu 90. Dowdca, rozkazywanie, czno Natarcie do chwili szturmu.</p> <p>52 54</p> <p>74. 75. Natarcie ObronaWalka o przeprawy.</p> <p>45 46</p> <p>76. Zadanie karabinw maszynowych . . . . . 77. Obowizki karabinowego 78. Wsparcie przeprawy www.cbw.pl 79. Przeprawa . . :. .. . . . . . . . . .</p> <p>CBW</p> <p>46 46 46 47</p> <p>91. Oglnie 92. Rozkaz do natarcia 93. Zajcie i wsparcie z podstawy wyjciowej . . 94. Wsparcie natarcia 95. Wykonanie ruchu 9 aby by dla nieprzyjaciela znajdujcego si na podstawie wyjciowej moliwie niewidoczny. Dopiero po posuniciu si nacierajcych w przd karabin zaczyna ogie boczny i dopiero wtedy moe by wykryty przez ostrzeliwanego przeciwnika. Od frontu pozostaje nadal niewidoczny dla nieprzyjaciela. Ogie boczny prowadzi karabin, strzelajc bezporednio na pewnym wycinku (a nie na linii) i stopniowo doprowadza przeciwnika do skrajnej granicy wewntrznej. Jeeli obroca ma na przedpolu przeszkod (naturaln lub sztuczn), to wycinek ognia bocznego powinien obj t przeszkod. Silne natenie ognia w tej ostatniej fazie ma www.cbw.plt a k ukr</p> <p>zaama ostatecznie nieprzyjaciela przed szturmem. Natenie ognia reguluje karabinowy w walce zazwyczaj samodzielnie, stosownie do iloci celw i czasu, na jaki si ukazuj. Zadania dodatkowe wyoni si zwykle podczas walki i czsto bd zgodne z przewidywanym przez dowdc batalionu przebiegiem walki. Niejednokrotnie mog si one przerodzi w czasie walki w zadania gwne (np. zapory ryglowe wewntrz pozycji gwnej). a) Przy wyborze celw karabinowy uwzgldnia ich warto bojow w kolejnoci: obsugi cikiej broni piechoty nieprzyjaciela, dowdcw, obsugi rcznej broni maszynowej, grupki (tyralierka) strzelcw nieprzyjacielskich, cznikw i gocw. Na bliszych odlegociach zwalcza karabinowy cele najbardziej zagraajce wasnym oddziaom. b) W czasie strzelania karabinowy obserwuje skutek ognia, dopilnowujc spokojnego dawania serii, a w wypadkach wtpliwych sprawdza nastawienie celownika i nastawienie kierunku. c) Przerywa ogie, jeeli: cel jest zwalczony, cel zniknie, ogie jest niecelny, zamierza zmyli przeciwnika lub zaoszczdzi amunicj. d) Po stwierdzeniu gazu obsuga prowadzi ogie w maskach gazowych. W razie zadymienia przed-</p> <p>CBW</p> <p>pola lub pojawienia si chmury gazowej czyni t c przy pomocy wskanikw (celw pomocniczych). e) W nocy i zadymieniu karabinowy zaczyna ogie zasadniczo na sygna lub te na znak podsuchw o pojawieniu si nieprzyjaciela na bezporednim przedpolu. Prowadzi ogie o silnym nateniu, wykorzystujc krtkie chwile owietlenia przedpola (rakiety, reflektory) lub przejanienia w oboku dymw.W czasie Zachowanie szturmu nieprzyjaciela karabinowy si w czasie Prowadzi walk ogniow o najsilniejszym nateszturmu. niu, kade poderwanie si, kady poryw przeciwnika do szturmu musi zaama i zniszczy ogniem swego karabina. Obsuga musi trwa na stanowisku i walczy, nawet gdyby nieprzyjaciel opanowa stanowiska ssiednich oddziaw strzeleckich. Kady objaw zachwiania si, w szczeglnoci odruchy samowolnego cofania si, karabinowy tumi w zarodku przy uyciu wszelkich rodkw, a do najbardziej bezwzgldnych.</p> <p>punktw terenowych, na ktre ma przygotowany ogie. Karabinowy musi pamita, e moe zadanie wykona dobrze tylko przy penym wykorzystaniu zaskoczenia ogniowego. W chwili gdy nieprzyjaciel podszed do okrelonych miejsc (czasem bdzie to nawet odlego szturmowa) karabinowy zaczyna gwatowny ogie, niszczc wszelkie cele, jakie si pojawi na nakazanym m u odcinku. Walk ogniow prowadzi z uporem, bez ogldania si na ssiadw, pamitajc, e czstokro sam potrafi zaama natarcie nieprzyjaciela na tym odcinku.55. Bro pancern zwalcza karabinowy, celujc Zachowanie w szczeliny: si wobec broni na odlegoci niedalsze jak 300400 m, krtkimi seriami przy uyciu amunicji prze- pancernej. ciwpancernej (strzaem prostopadym). Dla olepienia broni pancernej na dalszych odlegociach oraz dla zmuszenia obsugi czogw do zamykania klap stosowa pociski zwyke celujc w szczeliny. Jeeli bezporednio za czogami posuwa si piechota, karabinowy przede wszystkim zwalcza piechot, aby j oddzieli od czogw i nie dopuci do stanowisk wasnych oddziaw.</p> <p>54. Karabiny maszynowe przeciwszturmowe.</p> <p>www.cbw.pl</p> <p>CBW</p> <p>Niekiedy karabin moe otrzyma zadanie ogniowe tylko na bliskim przedpolu; wwczas zaczyna ogie, gdy nieprzyjaciel znajduje si w jego zaporze ogniowej i strzela zazwyczaj ogniem bocznym na wskim wycinku, liczc na bardzo skuteczny zasig strzau w gb za dnia do 1000 a w nocy do 700 m. Taki karabin maszynowy nazywa si przeciwszturmowym. Jest on przede wszystkim doskonale zamaskowany; w czasie natarcia przeciwnika obsuga jest ukryta, najmniejszym ruchem nie zdradzajc swego miejsca, oczekuje dotarcia nieprzyjaciela do</p> <p>56. W razie duszego trwania na stanowiskach Zachowanie obronnych karabinowy dba o ulepszenie stanowisk si ogniowych i ich zamaskowanie, wybudowanie nisz w wypadku dla ludzi i amunicji, poprawienie roww dobiego- duszego trwania wych itp.,. co uatwia obsudze przebywanie w obrony. okopach i zwiksza jej bezpieczestwo w walce.</p> <p>Karabinowy osobistym przykadem wpywa na nastrj strzelcw, podnoszc hart i ducha wytrwania. Wycofanie 57-, wrcofania si * si z walki.</p> <p>Karabin wycofuje si z walki tylko na rozkaz, P r z ^ czYm cz cikich karabinw maszynowych musi osania odwit. piechoty. a) Karabin wyznaczony do tego zadania moe si wycofa tylko po wykonaniu swego zadania wedug z gry wyznaczonego planu albo na rozkaz czsto ju pod bezporednim silnym naporem przeciwnika. Planowe wycofanie si nastpuje zawsze na rozkaz do p u n k t u wyznaczonego przez karabinowego. Najpierw wycofuje si celowniczy i tamowy z karabinem, nastpnie reszta obsugi, na kocu karabinowy. Jeeli nastpne stanowisko nie byo wczeniej wybrane, wwczas karabinowy wycofuje si pierwszy, aby upatrzy nowe stanowiska. Wycofanie to m a si odbywa zawsze skrycie. Wycofanie si na rozkaz, pod bezporednim naciskiem silnego nieprzyjaciela, nastpuje nagle i wtedy zazwyczaj caa obsuga zagroona bezporednio wycofuje si razem w ten sposb, e karabinowy p a n u j e nad pooeniem a w razie potrzeby z a j m u j e stanowisko i zaczyna ogie, aby powstrzyma parcie nieprzyjaciela. Przy t y m sposobie cofania si karabinowy musi wykaza ca tyzn charakteru i pamita, e dla spenienia zadania nieraz musi zaryzykowa www.cbw.pl powicenie si razem z obsug i sprztem.</p> <p>b) W dalszym ruchu karabinowy reguluje szyk i sposb odejcia stosownie do terenu i stopnia zagroenia. O chwili wycofania si naley zawsze zawiadomi ssiadw. c) W nocy obsuga opuszcza stanowiska i zbiera si w bezwzgldnej ciszy, aby nieprzyjaciel nie usysza ruchu lub nie zauway zarysw strzelcw. Dla uniknicia haasu sprzt owija si w koce, szmaty, paszcze lub tp. d) Niejednokrotnie karabinowy moe dla wycofania swego karabina wykorzysta zadymienie przedpola przez oddziay strzeleckie. Strzelcy z obsugi wy czogu j si na rozkaz niepostrzeenie ze stanowisk, aby si poderwa w ukryciu (w razie potrzeby) i wykona skok za nastpn ochron (zason).4. Luzowanie. 58.</p> <p>CBW</p> <p>Najlepsz por do luzowania jest noc. Przeprowadzenie Dowdc w czasie luzowania jest karabinowy luzowania. luzowany. Karabinowy luzujcy przybywa na stanowisko wczeniej, w miar monoci jeszcze za dnia, aby si dokadnie zaznajomi z: zadaniem, sposobem jego wykonania, pracami do wykonania, dojciem do stanowisk ogniowych i punktu amunicyjnego oraz z pooeniem wasnym i nieprzyjaciela na przedpolu.</p> <p>Karabinowy luzowany przekazuje swojemu nastpcy: dokadne zadania karabina maszynowego, jego stanowiska ogniowe oraz sygnay do wykonywania ognia, szkice ogniowe, wszelkie wskazwki zebrane z dotychczasowych wasnych dziaa i obserwacji, amunicj, ewentualnie bro. Prcz tego orientuje nowego karabinowego o miejscach dowdcw, cznoci z nimi i stanowiskach ogniowych ssiednich cikich karabinw maszynowych.</p> <p> miejscem podsuchw, prac patroli na przedpolu, sygnaami alarmowymi, po czym na podstawie zadania otrzymanego od dowdcy placwki wyznacza miejsca na stanowisk a ogniowe karabina. Dowdca placwki sprawdza, czy stanowisko to pozwoli speni przewidzian e zadania ogniowe. Karabinowy przygotowuje i skrycie zaciga stanowisko ogniowe pod przeson placwki, wedug zasad podanych w 4346, po czym okrela i sprawdza odlegoci do waniejszych przedmiotw "terenowych. Gotowo bojow przy karabinie maszynowym 61. zarzdza karabinowy w myl rozkazu dowdcy r jj^ Suba nlACowcfi placwki jak 47. Zachowanie si na placwce okrela dowdca placwki. Z placwki oddala si nie wolno. Nie wolno rwnie rozpala ogni bez osobnego zezwolenia. Ulgi stosuje si w ramach dozwolonych przez dowdc placwki. W przewidywaniu wycofania si placwki kara62. binowy na podstawie rozkazu dowdcy placwki Wycofanie musi wyznaczy zalenie od pooenia i terenu: z placwki. chwil i drog odejcia karabina, sposb osony cofania si placwki, miejsce, skd ma wykona nowe zadanie. 6. Marsze i postoje. W marszu i n a postojach karabinowy przestrzega przepisw 197, 198 Regulaminu piech. cz. II.63</p> <p>5. 59. karatrina na placwce.g</p> <p>Placwka.</p> <p>Zadaniem karabina maszynowego przydzielonedo Placwki ^st: zwalczanie nieprzyjaciela ju na dalszych odlegociach, w miar monoci wspdziaanie ogniem z placwkami ssiednimi, wyjtkowo, gdy karabin pozostaje na noc, przygotowanie ognia na najwaniejszy kierunek, na bliskim przedpolu placwki. Zadanie to karabinowy otrzymuje od dowdcy placwki. Przed zajciem stanowiska karabinowy zapoznaje si z: zadaniem placwki, terenem, miejscem czujek w dzie i w nocy, www.cbw.pl</p> <p>60.</p> <p>Zaciganie stanowiska.</p> <p>CBW</p> <p>-</p> <p>i postj.</p> <p>W marszu podrnym biedka i obsuga posuwa si w ugrupowaniu marszowym kompanii w m y l rozkazu dowdcy. Porzdek marszowy, odpoczynki, postoje itd.. . reguluje prowadzcy dowdca. Za biedk karabinow maszeruje zawsze w y znaczony strzelec z obsugi. Na zych drogach,, przy przekraczaniu roww itp. obsuga maszeruje' przy biedce. Na karabinowego przydzielonego do oddziaw strzeleckich spada cakowita odpowiedzialno za stan ludzi, konia i sprztu. W czasie marszu biedka posuwa si zawsze p r a w stron drogi. Przy marszu po szosach wykorzysta dla biedek mikkie boczne drogi. Podczas: odpoczynku pozostawia jedn stron i rodek drogi wolne. Biedka musi si posuwa stale w jednakowej (oznaczonej) odlegoci za oddziaem; wonicy nie wolno podbiega lub opnia si. Jeeli mimo wszystko nastpi opnienie, n i e naley podbiega, lecz doczy si przy najbliszym zwolnieniu tempa przez czoo lub po zatrzymaniu si. W nocy naley za wszelk cen utrzyma czno w kolumnie. 64. o kania Przed wymarszem z miejsca postoju (z w y j t kiem nagych wypadkw) napoi i nakarmi konia najpniej n a l 1 / 2 godziny przed wymarszem* przed samym wyruszeniem poi si konia ponownie. Podczas upaw czsto poi konia w czasie marszu. Dla napojenia wykorzysta napotkan rzek,, przy czym po wejciu do wody mona poi konia www.cbw.pl</p> <p>nie popuszczajc poprgw. Jeeli pojenie odbywa si z brzegu, wonica popuszcza poprgi i poi konia nie w y j m u j c wdzida, eby ko nie pi chciwie. Dobrze jest napoi konia zawsze przed przyb...</p>